CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

4. Osa Z

4. Osa Z
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
4. Osa Z
 Obtížnost
Střední
 Kroky
27
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFR
Potřebné nářadí
Potřebné nářadí
13/17mm stranové klíče
3,6mm plochý šroubovák
Čelisťové kleště
2,5mm a 1,5mm inbusový klíč
3D vytištěné díly
3D vytištěné díly
Z-axis-top-left (Z - levý horní roh)
Z-axis-top-right (Z - pravý horní roh)
Z-axis-bottom-left (Z - levý dolní roh)
Z-axis-bottom-right (Z - pravý dolní roh)
Z-screws covers (Z šroubovací krytky)
Jako orientační bod pro správné umístění součástek v dalších krocích využijte 8mm otvory pro hlazené tyče.
Umístění Z dolních rohů na rám
Umístění Z dolních rohů na rám
Umístění Z dolních rohů na rám
Umístění Z dolních rohů na rám
Umístěte díly na rám podle obrázku. Malý kruhový otvor by měl být blíže k vnějšímu okraji rámu.
Všimněte si orientace rámu (vlevo nahoře je viditelné logo PRUSA).
Všechny šrouby v tomto kroku jsou M3x10 (6 ks).
Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu. Šrouby musí být kolmo k rámu!
Utahujte s citem, aby nedošlo k poškození vytištěných dílů.
Pokud šrouby při dotažení kladou velký odpor, zašroubujte je kolmo z druhé strany rámu a vyčistěte tak závit. Poté je opět zašroubujte z původní strany. Utahujte je s citem, jinak můžete zlomit šroub.
Umístění Z motorů
Umístění Z motorů
Umístění Z motorů
Umístěte Z motory na rám.
Levý motor osy Z (označen jako Z axis left)
Pravý motor osy Z (označen jako Z axis right, delší kabeláž)
Dbejte na správné umístění motorů (vlevo/vpravo).
Zkontrolujte, že kabeláž motoru není skřípnutá mezi motorem a držákem (viz obrázek).
Utažení Z motorů
Utažení Z motorů
Utažení Z motorů
Použijte šrouby M3x10 (8 ks) a podložky M3w (8 ks).
Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte motory k 3D vytištěným dílům.
Montáž trapézových matek
Montáž trapézových matek
Montáž trapézových matek
Pro dotažení matek použijte šrouby M3x12 (4 ks).
K utažení šroubů použijte 2,5mm inbusový klíč.
Nasazení osy X
Nasazení osy X
Nasazení osy X
Nasazení osy X
Opatrně nasuňte ložiska a trapézové matky na hlazené a trapézové tyče. Otáčením současně obou trapézových tyčí doleva posuňte osu X podle obrázku.
Buďte velmi opatrní! Tyče zasunujte do ložisek rovně, bez použití větší síly!
Umístění Z horních rohů na rám
Umístění Z horních rohů na rám
Umístění Z horních rohů na rám
Umístění Z horních rohů na rám
Umístěte vytištěné díly na rám dle obrázku.
Ujistěte se, že je hlazená tyč zarovnána s horním povrchem vytištěného dílu. Zkontrolujte obě strany osy Z.
Za použití inbusu 2,5 mm přišroubujte vytištěné díly k rámu.
Zkontrolujte obě trapézové tyče v horní části osy Z, pokud se dotýkají okrajů vytištěných součástek, povolte držáky motorů a nepatrně s nimi pohněte.
Všechny šrouby v tomto kroku jsou M3x10 (4 ks).
Organizace kabelů osy Z
Organizace kabelů osy Z
Organizace kabelů osy Z
Organizace kabelů osy Z
Vložte stahovací pásky do otvorů ve spodní části rámu.
Stáhněte páskami kabely od motorů jako na obrázku.
Kabel od levého Z motoru je přichycen poslední stahovací páskou.
Probíhá úklid
Probíhá úklid
Ustřihněte přesahy stahovacích pásek.
Dbejte na správnou polohu spojů stahovacích pásek.
Montáž osy Y
Montáž osy Y
Montáž osy Y
Montáž osy Y
Uchopte smontovanou osu Y a zasuňte ji nadoraz do otvorů v rámu. (Rám bude mírně ve vzduchu).
Měli byste být schopni zvednout celou konstrukci a otočit ji vzhůru nohama.
Utáhněte matky M10n k rámu.
Ujistěte se, že je podložka mezi matkou a rámem z obou stran.
Dbejte na správnou orientaci osy Y v rámu (delší část by měla být na straně Z motorů).
Nasazení X řemene, část 1
Nasazení X řemene, část 1
Nasazení X řemene, část 1
Zasuňte plochou část řemene X-GT2 (delší) do otvoru pro řemen v X pojezdu podle obrázku.
Ukázkové video zahrnující kroky 16-24 je přidáno jako krok 25.
Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.
Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.
Nasazení X řemene, část 2
Nasazení X řemene, část 2
Nasazení X řemene, část 2
Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.
Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.
Ujistěte se, že vyčnívá velmi malá (nebo žádná) část řemenu ze součástky.
Povolení motoru
Povolení motoru
Povolení motoru
Odšroubujte M3x18 šrouby.
Otočte motor v protisměru hodinových ručiček jako na obrázku.
Tento krok je ilustrativní, nemusíte motor sundávat z rámu.
Utažení X řemenu, část 2
Utažení X řemenu, část 2
Utažení X řemenu, část 2
Naveďte řemen kolem pinu jako na obrázku.
Zatlačte řemen až do konce součástky jako na druhém obrázku.
Řemen by neměl v tuto chvíli být napnutý.
Napnutí řemenu
Napnutí řemenu
Otočte motor zpět.
Našroubujte zpět šrouby M3x18.
Pokud musíte vyvinout příliš velkou sílu, otočte motor zpět a opakujte předchozí krok s tím, že povolíte řemen o jeden stupeň.
Řemen by měl být opravdu napnutý. Při brnknutí na něj by měl vydat zvuk podobný brnknutí na strunu.
Tento krok je ilustrativní, nemusíte motor sundávat z rámu.
Odšroubujte šrouby M3x18. Otočte motor v protisměru hodinových ručiček.
Zasuňte plochou část řemene okolo pinu.
Otočte motor zpět. Našroubujte zpět šrouby M3x18.
Video je dostupné pouze v online (digitální) verzi.
Seřízení napínacích šroubů
Seřízení napínacích šroubů
Opatrně dotahujte oba šrouby, dokud neucíte, že vytváříte mírný tlak na obě hlazené tyče.
Utažením/povolením obou šroubů můžete částečně upravit polohu pravé závitové tyče (sledujte její pozici v tišteném dílu Z-axis-top-right).
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás