CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

3. Sestavení osy X a extruderu

Menu

3. Sestavení osy X a extruderu

3. Sestavení osy X a extruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
3. Sestavení osy X a extruderu
 Obtížnost
Střední
 Kroky
51
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
1,5mm inbusový klíč
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště
Univerzální klíč
Příprava dílů Z-carriage
Příprava dílů Z-carriage
Příprava dílů Z-carriage
Příprava dílů Z-carriage
Všechny tištěné díly a spojovací materiál potřebné pro tuto kapitolu jsou umístěny v boxu: YZ & osa X
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-Z-carriage-front (1x)
Matka M3nS (9x)
Šroub M3x12 (4x)
Hladká tyč (2x) 8 mm průměr
Montáž dílu Z-carriage
Montáž dílu Z-carriage
Montáž dílu Z-carriage
Montáž dílu Z-carriage
Vložte matku M3nS do dílu MINI-Z-carriage-front.
Vložte čtyři matky M3nS do horní části MINI-Z-carriage-front.
Otočte součástku vzhůru nohama a vložte všechny čtyři M3nS matky do otvorů.
Vždy se ujistěte, že všechny M3nS matky jsou zasunuty úplně dolů do otvoru. Pro kompletní zasunutí matek použijte 2 mm inbusový klíč.
Montáž dílu Z-carriage
Montáž dílu Z-carriage
Montáž dílu Z-carriage
Montáž dílu Z-carriage
Opatrně zasuňte obě hladké tyče celé na MINI-Z-carriage-front. Před zasunutím hladkých tyčí se ujistěte, že jsou oba otvory volné.
Podívejte se ze strany do inspekčního otvoru na MINI-X-endu a ujistěte se, že je hladká tyč zasunuta až na doraz v plastovém dílu.
Spojte všechny části dohromady pomocí čtyř šroubků M3x12.
Příprava dílů X-endu
Příprava dílů X-endu
Příprava dílů X-endu
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-X-end (1x)
Matka M3nS (2x)
Šroub M3x12 (4x)
Šroub M3x20 (1x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Řemenička Idleru 623 2Z (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku.
Příprava dílů X-end (mazání)
Příprava dílů X-end (mazání)
Příprava dílů X-end (mazání)
Příprava dílů X-end (mazání)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Lineární ložisko LM8UU (2x) je součástí balíčku Tyče
Aplikátor maziva Prusa (1x)
Prusa lubrikant (1x)
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Permanentní fix (1x)není součástí stavebnice
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Mazání ložisek
Otáčejte tubou a aplikátorem proti směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor. To znamená, že otvory v aplikátoru jsou zarovnány s řadami kuliček.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Podívejte se na přední část ložiska. Jakmile aplikátor vytlačí mazivo ven (okolo těsnění) přestaňte ho vytlačovat. Ložisko si při aplikaci maziva přidržujte druhou rukou.
Mazivo musí být rovnoměrně rozloženo na všechny čtyři řady kuliček uvnitř ložiska. Nesmí se použít příliš mnoho ani příliš málo maziva. Podívejte se blíže na poslední obrázek.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro obě ložiska.
Označení ložisek
Označení ložisek
Nastavte si ložisko tak, abyste viděli dvě řady kuliček. Tak jako je na obrázku.
Na vnější straně ložiska, uprostřed nad dvěma řadami kuliček, udělejte značku permanentním fixem.
Stejný postup použijte i u druhého ložiska.
Toto označení použijeme v následujících krocích, abychom dosáhli správné orientace ložiska.
Montáž X-endu
Montáž X-endu
Montáž X-endu
Vložte dvě matky M3nS do X-endu.
Vždy se ujistěte, že všechny M3nS matky jsou zasunuty úplně dolů do otvoru.
Vložte matku M3nN do X-endu.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Montáž X-endu
Montáž X-endu
Montáž X-endu
Montáž X-endu
Otočte díl X-end vzhůru nohama.
Umístěte řemeničku idleru do X-endu a zarovnejte otvory na obou součástkách. Na orientaci řemeničky nezáleží.
Zajistěte ji pomocí šroubu M3x20.
Položte na řemeničku prst a ujistěte se, že s ní můžete volně otáčet. Pokud je to potřeba, povolte/utáhněte šroub.
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Vložte a lehce utáhněte dva M3x12 šroubky do X-endu.
Zde není použita matka. Použijte více síly k dotažení šroubků v plastovém díle. Buďte opatrní, neubližte si.
Šroubky neutahujte úplně. Nechte polovinu hlavy šroubku vyčnívat nad povrch plastového dílu.
Nasuňte jedno ložisko na každou hladkou tyč.
Nezapomeňte otřít zbytky maziva na hladkých tyčích papírovým ubrouskem.
Nasaďte celý MINI-X-end na hladké tyče. Předtím, než jej na tyče nasadíte, ujistěte se, že jsou oba otvory volné.
Zkontrolujte správnou orientaci dílu. Otvory na šroubky na MINI-X-endu musí směřovat nahoru, stejně jako šroubky na MINI-Z-carriage-front.
Vložte a lehce utáhněte dva M3x12 šroubky do X-endu. K úplnému dotažení dojde později.
Kontrola hladkých tyčí: X-end
Kontrola hladkých tyčí: X-end
Podívejte se ze strany do inspekčního otvoru dílu MINI-X-end a ujistěte se, že je hlazená tyč zasunuta až na doraz v plastovém dílu.
Některé starší jednotky možná nemají inspekční otvory.
Pokud není tyč v drážce vidět celá, zkuste zatlačit větší silou, abyste nasunuli tyč na MINI-X-end. Nepoužívejte k tomu kladivo ani podobné nástroje!
Otočte osu X a použijte stejný postup pro druhou hladkou tyč.
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Montáž dílu X-carriage
Vložte matku M3n do MINI-X-carriage ze strany.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Najděte otvor na opačné straně dílu a vložte M3nS matku úplně dolů.
Nasazení dílu X-carriage
Nasazení dílu X-carriage
Nasazení dílu X-carriage
Nasazení dílu X-carriage
Zarovnejte obě ložiska se značkami, které jsou proti vám.
Umístěte osu X tak, aby hlavy šroubků na MINI-Z-carriage byly proti vám.
Vezměte MINI-X-carriage a umístěte ho nad ložiska. Ujistěte se, že delší část dílu je na levé straně.
Zarovnejte výřezy na dílu vůči ložiskům.
Umístěte MINI-X-carriage na ložiska.
Ujistěte se, že v dílu X-carriage jsou ložiska správně umístěna a vycentrována.
Příprava dílů motoru osy X
Příprava dílů motoru osy X
Příprava dílů motoru osy X
Pro následující kroky si prosím připravte:
Motor osy X (1x)
Řemenička T16-2GT (1x)
Řemen osy X 2GT 561 mm (1x)
Šroub M3x12 (2x)
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Na motorové hřídeli je plochá část. Otočte si ji tak, jako na obrázku.
Nasaďte řemeničku T16-2GT na hřídel motoru osy X dle obrázku.
Netlačte řemeničku přímo na motor. Mezi oběma součástkami ponechte mezeru 0,7 - 1 mm.
Ve starší verzi manuálu je uvedena mezera 2 mm. Použijte prosím rozměr uvedený v této příručce.
Jeden z červíku musí směřovat přímo proti plošce na hřídeli. Dotáhněte první červík s citem, ale pevně.
Otočte hřídel motoru a mírně utáhněte druhý červík.
Zajistěte správnou orientaci řemeničky na hřídeli Lze umístit dvěma způsoby, ale jen jeden je správný.
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Montáž motoru osy X
Umístěte motor osy X tak jako na obrázku. Dávejte pozor na směr kabelu.
Vložte osu X na motor osy X a zarovnejte otvory na obou dílech. Ujistěte se, že hladké tyče směřují směrem doprava.
Upevněte obě části dohromady dvěma šrouby M3x12.
Nasazení řemenu osy X
Nasazení řemenu osy X
Nasazení řemenu osy X
Nasazení řemenu osy X
Umístěte osu X dle obrázku.
Uchopte řemen osy X a protáhněte ho horní částí nad řemeničkou na X-endu.
Zasuňte řemen po celé délce horní drážky na X-carriage.
Uchopte druhý konec řemene a protáhněte ho okolo řemeničky na X-endu a skrz díru v X-carriage.
Nasazení řemenu osy X
Nasazení řemenu osy X
Nasazení řemenu osy X
Nasazení řemenu osy X
Veďte řemen okolo řemeničky motoru osy X.
Vložte konec řemene do spodní drážky na X-carriage.
Zajistěte oba konce řemenu tím, že je zatlačíte do drážky s pomocí 1,5 mm inbusového klíče.
Řemen se může zdát volný. Správné napnutí řemenů bude upraveno později.
Příprava dílů Z-carriage
Příprava dílů Z-carriage
Příprava dílů Z-carriage
Pro následující kroky si prosím připravte:
Součástky potřebné pro následující kroky jsou v balení u Extruderu . Prosím připravte si tento pytlík.
MINI-Z-carriage-rear (1x)
Matka M3n (2x)
Matka M3nS (1x)
Šroub M3x30 (4x)
Šroub M3x20 (2x)
Příprava Z-carriage
Příprava Z-carriage
Příprava Z-carriage
Vložte dvě matky M3n do MINI-Z-carriage. Ujistěte se, že jsou matky správně umístěny a nemůže dojít k jejich vypadnutí.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte matku M3nS do otvoru na spodní části.
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Otočte sestavu tak, aby směřovala zadní částí směrem k vám.
Umístěte osu X na ložiska osy Z a trapézovou matici. Po celou dobu instalace sestavu rukama přidržujte.
Umístěte MINI-Z-carriage-rear na ložiska. Pro lepší orientaci si všimněte kulaté prohlubně na plastovém dílu.
Zajistěte to diagonálně pomocí dvou šroubků M3x30. Nyní můžete sestavu pustit.
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Montáž osy X
Do zbývajících otvorů vložte dva šroubky M3x30 a utáhněte je.
Podívejte se zespodu a zarovnejte oba otvory v trapézové matici vůči otvorům v plastovém dílu.
Připevněte trapézovou matici k ose X pomocí dvou M3x20 šroubků.
Šrouby příliš neutahujte! Jinak může dojít k problémům při tisku. Utahujte opatrně, ale pevně.
Vedení kabelu motoru osy X
Vedení kabelu motoru osy X
Vedení kabelu motoru osy X
Vedení kabelu motoru osy X
Obalte kabel motoru osy X textilním rukávem.
Zabezpečte několik milimetrů od konce textilní rukáv pomocí stahovací pásky. Stahovací pásku příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelu.
Ustříhněte zbývající část stahovací pásky pomocí kleští co nejblíže k hlavičce.
Obalte kabel motoru osy X textilním rukávem a veďte jej do extruze.
Překryjte extruzi plastovým krytem.
Napnutí řemene osy X
Napnutí řemene osy X
Napnutí řemene osy X
Posuňte ručně X-carriage zcela k Z-carriage.
Ve středu osy X zmáčkněte prstem levé ruky řemen směrem dolů. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Seřiďte jej uvolněním nebo utažením obou šroubků na X-endu.
Uvolněte šroubky, přibližte X-end k tyčím, sníží se tím celková tenze.
Utáhněte šroubky, X-end se roztáhne a celkové napětí se zvýší.
Kontrola napnutí řemenů
Kontrola napnutí řemenů
Tento krok je doporučený, ale nepovinný. Pokud nemáte telefon k dispozici, pokračujte dalším krokem. Tuto kontrolu můžete provést později.
Pro kontrolu nebo menší úpravy napnutí řemene na osách X a Y navštivte prusa.io/belt-tuner a otevřete webovou stránku v mobilním zařízení. Nebo pomocí telefonu naskenujte QR kód na obrázku.
Podle pokynů na obrazovce dolaďte napnutí řemene.
Aplikace pro správné napnutí řemene byla testována na různých zařízeních a měla by tedy fungovat u všech běžných výrobců telefonů. V některých výjimečných případech však nemusí fungovat dle očekávání. V tomto případě prosím uveďte svou značku a model v komentářích pod tímto krokem.
Zajištění X-endu
Zajištění X-endu
Zajištění X-endu
Podívejte se na osu X ze strany. Zarovnejte X-end paralelně s hladkými tyčemi osy Z pomocí otáčení plastové části Nepoužívejte příliš velkou sílu. pro točení, aby nedošlo k poškození osy X.
Zajištění X-endu utažením obou šroubků na přední části plastového dílu.
Po dotažení znovu zkontrolujte, že je X-end paralelněs osou Z.
Sestavení motoru Extruderu
Sestavení motoru Extruderu
Sestavení motoru Extruderu
Na motorové hřídeli je plochá část. Otočte si ji tak, jako na obrázku.
Nasaďte pastorek Extruderu na hřídel motoru Extruderu dle obrázku.
Netlačte pastorek proti motoru. Mezi oběma součástkami nechte mezeru 1,5 mm. Pro nastavení mezery můžete použít 1,5 mm inbusový klíč.
Červík musí mířit kolmo na plochou část hřídele. Utáhněte šroub delší stranou inbusového klíče. Utahujte opatrně, abyste nestrhli šroub.
Zajistěte správnou orientaci řemeničky na hřídeli Lze umístit dvěma způsoby, ale jen jeden je správný.
Montáž dílu Extruder-front
Montáž dílu Extruder-front
Montáž dílu Extruder-front
Umístěte MINI-Extruder-front tak, jako je na obrázku a vložte tři matky M3n do příslušných otvorů.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Otočte součástku vzhůru nohama a vložte ložisko do dílu.
Příprava dílů Extruder-rear
Příprava dílů Extruder-rear
Pro následující kroky si připravte:
MINI-Extruder-rear (1x)
Matka M3n (1x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Ložisko 625 2Z (1x)
Montáž dílu Extruder-rear
Montáž dílu Extruder-rear
Montáž dílu Extruder-rear
Montáž dílu Extruder-rear
Umístěte MINI-Extruder-rear tak, jako je na obrázku a vložte matku M3n do příslušného otvoru.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Otočte díl vzhůru nohama.
Z opačné strany vložte matku M3nN do MINI-Extruder-rear.
Použijte techniku vtahování matek pomocí šroubu.
Vložte ložisko do dílu.
Ujistěte se, že je ložisko zarovnáno s vrchním povrchem tištěného dílu.
Příprava dílů Extruder-idler
Příprava dílů Extruder-idler
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-Extruder-idler (1x)
Ložisko 625 2Z (1x)
Hřídel 5x12 mm (1x)
Matka M3nS (1x)
Sestavení Extruder-idleru
Sestavení Extruder-idleru
Sestavení Extruder-idleru
Sestavení Extruder-idleru
Vložte matku M3nN do MINI-Extruder-idler.
Umístěte ložisko do dílu.
Zarovnejte otvory a zajistěte ložisko pomocí hřídele. Ujistěte se, že je hřídel zarovnána s povrchem plastového dílu.
Příprava dílů pro sestavení Extruderu
Příprava dílů pro sestavení Extruderu
Příprava dílů pro sestavení Extruderu
Příprava dílů pro sestavení Extruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Přužinka 5x15 mm (1x)
Šroub M3x12 (3x)
Šroub M3x25 (4x)
Šroub M3x40 (1x)
Podavač filamentu (1x)
PTFE trubička 4x2x150 mm (1x)
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Umístěte motor Extruderu tak jako na obrázku. Dávejte pozor na směr kabelu.
Nasaďte MINI-Extruder-front na motor a zarovnejte otvory na obou součástkách.
Zajistěte obě části dvěma šrouby M3x12.
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Umístěte podávací kolečko do ložiska. Delší část s ozubenými drážkami musí směřovat nahoru tak, jak je vidět na obrázku.
Ujistěte se, že do sebe obě podávací ozubená kolečka zapadají.
Otočte s podávacím ozubeným kolečkem abyste se ujistili, že se pohybuje i druhé.
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Sestavení Extruderu
Umístěte MINI-Extruder-rear na MINI-Extruder-front. Zkontrolujte orientaci obou součástek.
Ujistěte se, že kabel od motoru je orientován stejným způsobem jako na obrázku.
Zajistěte obě části pomocí tří šroubků M3x25.
Montáž MINI-Extruder-idleru
Montáž MINI-Extruder-idleru
Montáž MINI-Extruder-idleru
Montáž MINI-Extruder-idleru
Vložte sestavený MINI-Extruder-idler do Extruderu.
Zarovnejte otvory na obou dílech a zajistěte je pomocí šřoubku M3x25. Neutahujte příliš silně. Ujistěte se, že s idlerem lze volně pohybovat.
Nasaďte pružinku na šroub M3x40.
Přidržte si Extruder a idler rukou.
Vložte šroubek s pružinkou do Extruderu a utáhněte ho. Jakmile je hlava šroubku zároveň s hranou plastového dílu, přestaňte utahovat.
Vložení PTFE trubičky
Vložení PTFE trubičky
Vložení PTFE trubičky
Před zasunutím PTFE trubičky do Extruderu doporučujeme si na ní označit vzdálenost 2,5 cm od konce. Oba konce jsou symetrické.
Najděte otvor pro PTFE trubičku na Extruderu a vložte do něj celý označený konec trubičky. Jakmile nebude označení vidět, byla trubička správně zasunuta.
Zajistěte trubičku pomocí šroubku M3x12.
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Montáž extruderu
Nasaďte extruder na Z-carriage. Ujistěte se, že je správně orientován:
PTFE trubička směřuje doleva.
Šroubení je vpravo nahoře.
Zajistěte jej pomocí šroubku M3x25 ve spodním otvoru.
Montáž Extruderu
Montáž Extruderu
Montáž Extruderu
Umístěte MINI-Inspection-door do Extruderu a zarovnejte otvory.
Zajistěte to pomocí šroubku M3x25. Neutahujte jej příliš silně. Ověřte si, že se MINI-Inspection-door může volně pohybovat.
Prozatím nechte kabel motoru extruderu volně viset.
Osa X je hotova!
Osa X je hotova!
Porovnejte vámi složený díl s obrázkem.
Nyní je čas na další kapitolu: 4. Sestavení tiskové hlavy & vyhřívané podložky
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás