CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

2C. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)

2C. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)

2C. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
2C. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
18
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro následující kroky si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Kus látky nebo tkaniny (o rozměrech minimálně 15 x 15 cm) pro zakrytí vyhřívané podložky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete s částečnou demontáží tiskárny, proveďte následující kroky:
Vyjměte filament z extruderu.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Odstraňte ocelový tiskový plát z vyhřívané podložky.
Vyjměte cívku filamentu z držáku a vyjměte držák cívek z tiskárny.
Tiskárnu opatrně umístěte na pravý bok (stranu se zdrojem napájení).
Uvolnění kabelů zdroje napájení (PSU)
Uvolnění kabelů zdroje napájení (PSU)
UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste nepřeřízli kabely!!!
Opatrně odřízněte stahovací pásky, které zajišťují svazek kabelů k rámu.
Počet stahovacích pásek na vaší tiskárně se může lišit. V důsledku toho musí být všechny tyto kabely volné od desky s elektronikou.
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Umístěte tiskárnu zpět na "nohy".
Povolte dva šrouby, které drží kryt zdroje (PSU-cover) a kryt odstraňte.
Vyšroubujte dva šrouby, které připevňují zdroj napájení k hliníkové extruzi. Neodstraňujte je úplně! Udržujte je na místě.
Povolte dva šrouby s kulatou hlavou, které připevňují napájecí zdroj k přední části rámu.
Pokud je jeden ze šroubů skrytý za dílem X-end, otáčejte ručně oběma závitovými tyčemi současně, abyste posunuli osu X nahoru nebo dolů.
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Zdroj napájení mírně nadzvedněte, až jej lze z tiskárny zcela vyjmout.
Vyjměte zdroj napájení z tiskárny a položte jej na zadní stranu tiskárny na kus látky, jak je znázorněno na obrázku.
Pro vyvedení kabelů z rámu bude nutné tiskárnu mírně nadzvednout.
Opatrně otočte tiskárnu na stranu "elektroniky".
Dávejte pozor, abyste tiskárnu nepoložili na kabely LCD!
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, neboť můžete skřípnout/zlomit kabely.
Najděte kruhové otvory v rámu v blízkosti pravého motoru osy Z.
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Protáhněte kabel motoru stahovací páskou a pásku utáhněte. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Pokračujte směrem dolů a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte motor osy Y.
Kabel xLCD a PE veďte dohromady s kabely motoru.
Zajistěte svazek kabelů k rámu tiskárny pomocí stahovací pásky. Stahovací pásek příliš neutahujte!
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Nasaďte podpěru rámu tiskárny na šrouby v hliníkových extruzích (místo zdroje napájení).
Posuňte podpěru rámu tiskárny k rámu.
Zajistěte podpěru rámu tiskárny k rámu dvěma šrouby M4x10r.
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Směrem od elektroniky omotejte kabel zdroje napájení (včetně černého&bílého kabelu Power Panic) textilním rukávem.
Ponechte 2-5 cm elektroniky nezakryté. Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Celý kabelový svazek omotejte textilním rukávem a mírně ho stočte, ale nepřekrucujte kabely uvnitř.
Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Odstranění FS-cover
Odstranění FS-cover
Následující postup se týká jednomateriálových tiskáren. Pokud máte tiskárnu s Multi Materialem, přejděte na Demontáž obrazovky LCD.
Povolte šroub M3x10 upevňující díl FS-cover a odložte jej stranou. Později jej budete potřebovat.
Odstraňte FS-cover z extruderu.
Montáž nového dílu FS-cover: příprava dílů
Montáž nového dílu FS-cover: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový FS-cover (1x)
Všimněte si, že nový FS-cover se liší od starého pro tiskárnu MK3S+. Má mosaznou vložku.
Šroub M3x10 (1x) použijte znovu starý
Fitink QSM-M5 (1x)
Montáž nového dílu FS-cover
Montáž nového dílu FS-cover
Montáž nového dílu FS-cover
Montáž nového dílu FS-cover
Na extruder nasaďte nový díl FS-cover. Dávejte pozor na správnou orientaci. Zkosená strana musí být vpravo (nad dílem extruder-idler).
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Našroubujte šroubení do mosazné vložky v krytu senzoru (FS-cover). Není nutné používat stranový klíč.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
To bylo snadné, že? Odměňte se a doplňte energii na další kapitolu.
Snězte druhou řadu gumových medvídků. Ostatní nechte!
Tiskárna je připravena
Tiskárna je připravena
Opatrně umístěte zdroj na vyhřívanou podložku. Použijte kus látky, jako ochranu.
Skvělá práce, tiskárna je připravena.
Tiskárnu na chvíli odložte, budete ji potřebovat později.
Nyní přejděme k další kapitole: 3. Montáž enclosure
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás