CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

2A. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)

Menu

2A. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)

2A. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
2A. Příprava tiskárny (MK3S+ Černý zdroj)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
29
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro následující kroky si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Kus látky nebo tkaniny (o rozměrech minimálně 15 x 15 cm) pro zakrytí vyhřívané podložky
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Než začnete s částečnou demontáží tiskárny, proveďte následující kroky:
Vytáhněte filament z extruderu.
Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel.
Odstraňte ocelový tiskový plát z vyhřívané podložky.
Vyjměte cívku filamentu z držáku a vyjměte držák cívek z tiskárny.
Odpojení kabelů LCD
Odpojení kabelů LCD
Odpojení kabelů LCD
Odpojení kabelů LCD
Opatrně otočte tiskárnu na bok (na zdroj).
Odpojte oba kabely obrazovky LCD z desky LCD.
Velmi opatrně vytáhněte kabely LCD z hliníkové extruze rámu. Netahejte za kabel!
Odstranění LCD kabelů
Odstranění LCD kabelů
Odstranění LCD kabelů
Odstranění LCD kabelů
Pomocí čelisťových kleští ustříhněte stahovací pásku blízko u zdroje. Buďte opatrní, abyste nestříhli do kabelů!
Postupujte po kabelovém svazku směrem nahoru. Přestřihněte dvě stahovací pásky upevňující svazek nad kabely LCD.
Odřízněte zbývající stahovací pásky na kabelovém svazku. Jejich počet se v tomto místě může lišit.
Odstranění LCD kabelů
Odstranění LCD kabelů
Odstranění LCD kabelů
Z kabelového svazku odstraňte LCD kabely.
Postavte tiskárnu zpět na nohy a ponechte kabely LCD volně vedle tiskárny.
Dávejte pozor, abyste tiskárnu nepoložili na kabely LCD!
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Posuňte vyhřívanou podložku pryč z LCD obrazovky.
Vyšroubujte všechny čtyři šrouby upevňující LCD displej k přednímu panelu. Vyjměte displej LCD z tiskárny.
Prozatím odložte LCD displej na bezpečné místo. Brzy ho budete potřebovat.
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Uvolnění napájecího zdroje (PSU)
Povolte dva šrouby, které drží kryt zdroje (PSU-cover) a kryt odstraňte.
Vyšroubujte dva šrouby, které připevňují zdroj napájení k hliníkové extruzi. Neodstraňujte je úplně! Udržujte je na místě.
Povolte dva šrouby s kulatou hlavou, které připevňují napájecí zdroj k přední části rámu.
Pokud je jeden ze šroubů skrytý za dílem X-end, otáčejte ručně oběma závitovými tyčemi současně, abyste posunuli osu X nahoru nebo dolů.
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Odstranění napájecího zdroje
Zdroj napájení mírně nadzvedněte, až jej lze z tiskárny zcela vyjmout.
Vyjměte zdroj napájení z tiskárny a položte jej na zadní stranu tiskárny na kus látky, jak je znázorněno na obrázku.
Pro vyvedení kabelů z rámu bude nutné tiskárnu mírně nadzvednout.
Opatrně otočte tiskárnu na stranu "elektroniky".
Dávejte pozor, abyste tiskárnu nepoložili na kabely LCD!
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
V následujících krocích prosím utahujte stahovací pásky opatrně, neboť můžete skřípnout/zlomit kabely.
Najděte kruhové otvory v rámu v blízkosti pravého motoru osy Z.
Prostrčte stahovací pásku skrz otvory v rámu tak, abyste vytvořili smyčku.
Protáhněte kabel motoru stahovací páskou a pásku utáhněte. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Vedení kabelů
Pokračujte směrem dolu a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Do svazku kabelů přidejte motor osy Y.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Postupujte po drátech a upevněte kabelový svazek pomocí stahovací pásky v několika dalších otvorech.
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Montáž podpěry rámu tiskárny
Nasaďte podpěru rámu tiskárny na šrouby v hliníkových extruzích (místo zdroje napájení).
Posuňte podpěru rámu tiskárny k rámu.
Zajistěte podpěru rámu tiskárny k rámu dvěma šrouby M4x10r.
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Zakrytí kabelů zdroje napájení
Směrem od elektroniky omotejte kabel zdroje napájení (včetně černého&bílého kabelu Power Panic) textilním rukávem.
Ponechte 2-5 cm elektroniky nezakryté. Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Celý kabelový svazek omotejte textilním rukávem a mírně ho stočte, ale nepřekrucujte kabely uvnitř.
Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky.
Zakrytí kabelů LCD obrazovky
Zakrytí kabelů LCD obrazovky
Zakrytí kabelů LCD obrazovky
Zakrytí kabelů LCD obrazovky
Od elektroniky omotejte kabely LCD textilním rukávem.
Obalte celý LCD kabelový svazek.
Kruhovými otvory v rámu provlékněte stahovací pásku a vytvořte smyčku kolem kabelů motoru a LCD.
Nezapomeňte na levý kabel motoru osy Z na přední straně rámu! Podívejte se na detail na obrázku.
Ponechte 2-5 cm elektroniky nezakryté. Zajistěte konec textilního rukávu pomocí stahovací pásky. Svazek kabelů příliš neutahujte! Mohlo by dojít k poškození kabelů.
Zajištění kabelů
Zajištění kabelů
Spojte kabelový svazek LCD obrazovky a kabelový svazek zdroje napájení a zajistěte je dohromady pomocí stahovací pásky.
Stahovací pásku neutahujte příliš! Mohla by poškodit kabely.
Odstranění FS-cover
Odstranění FS-cover
Následující postup se týká jednomateriálových tiskáren. Pokud máte tiskárnu s Multi Materialem, přejděte na Demontáž obrazovky LCD.
Povolte šroub M3x10 upevňující díl FS-cover a odložte jej stranou. Později jej budete potřebovat.
Odstraňte FS-cover z extruderu.
Montáž nového dílu FS-cover: příprava dílů
Montáž nového dílu FS-cover: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový FS-cover (1x)
Všimněte si, že nový FS-cover se liší od starého pro tiskárnu MK3S+. Má mosaznou vložku.
Šroub M3x10 (1x) použijte znovu starý
Fitink QSM-M5 (1x)
Montáž nového dílu FS-cover
Montáž nového dílu FS-cover
Montáž nového dílu FS-cover
Montáž nového dílu FS-cover
Na extruder nasaďte nový díl FS-cover. Dávejte pozor na správnou orientaci. Zkosená strana musí být vpravo (nad dílem extruder-idler).
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Našroubujte šroubení do mosazné vložky v krytu senzoru (FS-cover). Není nutné používat stranový klíč.
Demontáž obrazovky LCD
Demontáž obrazovky LCD
Demontáž obrazovky LCD
Demontáž obrazovky LCD
Vyjměte SD kartu ze sestavy LCD.
Vyjměte otočný knoflík LCD a uložte jej pro pozdější použití.
Uvolněte dva šroubky M3x10 zajišťující obrazovku LCD.
Jemně zatlačte na západku krytu LCD a vyjměte obrazovku LCD.
Vysuňte podpěry LCD z LCD obrazovky.
Příprava obrazovky LCD: příprava dílů
Příprava obrazovky LCD: příprava dílů
Příprava obrazovky LCD: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
LCD-support-L-MK3S+ (1x)
LCD-support-R-MK3S+ (1x)
Matka M3nS (2x)
Šroub M3x10 (2x) dříve vyjmutý
LCD-cover (1x) starý díl
LCD obrazovka (1x) starý díl
LCD-knob (1x) starý díl
Příprava obrazovky LCD
Příprava obrazovky LCD
Do každého dílu LCD-support zcela zasuňte matku M3nS.
Při manipulaci s díly dávejte pozor, aby matky nevypadly z objímek.
Příprava obrazovky LCD
Příprava obrazovky LCD
Příprava obrazovky LCD
Příprava obrazovky LCD
Posuňte dílem LCD-support-L z levé strany desky LCD (strana se slotem pro SD kartu) přibližně do stejné polohy, jako na obrázku.
Posuňte dílem LCD-support-R z pravé strany přibližně do stejné polohy, jako na obrázku.
Zasuňte LCD displej s podpěrami až na doraz do krytu LCD (LCD-cover). Po nasazení LCD se musí ozvat "kliknutí" na středu dílu LCD-cover (viz zobáček).
V případě potřeby upravte polohu podpěr. Musí se vejít do výřezů.
Zajistěte LCD dvěma šrouby M3x10.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
To bylo snadné, že? Odměňte se a doplňte energii na další kapitolu.
Snězte druhou řadu gumových medvídků. Ostatní nechte!
Tiskárna je připravena
Tiskárna je připravena
Tiskárna je připravena
Opatrně umístěte zdroj na vyhřívanou podložku. Použijte kus látky, jako ochranu.
Skvělá práce, tiskárna je připravena.
Tiskárnu na chvíli odložte, budete ji potřebovat později.
Nyní přejděme k další kapitole: 3. Montáž enclosure
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás