CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit
Menu

2. YZ - sestavení osy

2. YZ - sestavení osy
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 2 years ago
2. YZ - sestavení osy
 Obtížnost
Střední
 Kroky
62
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR

Krok 1 Nářadí potřebné k této kapitole

Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,0mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč
Čelisťové kleště
Univerzální klíč

Krok 2 Příprava dílů Y-carriage

Příprava dílů Y-carriage
Příprava dílů Y-carriage
Všechny tištěné díly a spojovací materiál potřebné pro tuto kapitolu jsou umístěny v boxu: YZ & osa X
Pro následující kroky si připravte:
Y-carriage (1x)
Samojistná matka M3nN (6x)
Šroub M3x10r (6x)
Úchyt ložiska (3x)
Lineární ložisko LM8UU (3x) je součástí balíčku Tyče
Seznam pokračuje v dalším kroku...

Krok 3 Příprava dílů Y-carriage (mazání)

Příprava dílů Y-carriage (mazání)
Příprava dílů Y-carriage (mazání)
Příprava dílů Y-carriage (mazání)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Aplikátor maziva Prusa (1x)
Prusa lubrikant (1x)
Několik papírových utěrek k otření maziva a mastnoty z povrchu ložiska.
Každé ložisko musí být před montáží do tiskárny namazáno. Postupujte pečlivě podle těchto pokynů.

Krok 4 Mazání ložiska

Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Použijte jakýkoliv kus látky k ochraně pracovní plochy před mazivem.
Ujistěte se, že je ložisko uvnitř čisté.
Setřete ochranný olej z ložiska papírovým ubrouskem.
Je nutné namazat všechny 4 řady kuliček uvnitř ložiska.
Otevřete mazivo a propíchněte otvor v tubě špičkou v uzávěru.
Našroubujte tubu do aplikátoru.
Opatrně nasuňte celé ložisko na aplikátor.

Krok 5 Mazání ložiska

Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Mazání ložiska
Otáčejte tubou a aplikátorem ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte mírný odpor.
Jemně zmáčkněte tubu, aby se mazivo dostalo k řadám kuliček na ložisku.
Podívejte se na přední část ložiska. Jakmile aplikátor vytlačí lubrikant ven (okolo těsnění) přestaňte ho vytlačovat. Ložisko si při aplikaci lubrikantu přidržujte druhou rukou.
Mazivo musí být rovnoměrně rozloženo na všechny čtyři řady kuliček uvnitř ložiska. Nesmí se použít příliš mnoho ani příliš málo maziva. Podívejte se blíže na poslední obrázek.
Otřete přebytečný lubrikant z vnější části ložiska papírovým ubrouskem.
Tento postup použijte pro všechna tři ložiska.
Neodstraňujte aplikátor z tuby. Nechte si jej připravený na další kapitolu.
Ložiska mohou po instalaci zanechat na hlazených tyčích přebytečné mazivo. Veškeré zbytky otřete papírovou utěrkou.

Krok 6 Správná orientace ložisek

Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace ložisek
Správná orientace: Ložiska Y-carriage (pojezdu osy Y) umístěte podle těchto obrázků. Drážky (řady kuliček) musí být po stranách, ne uprostřed.
Nesprávná orientace: neumísťujte ložisko tak, jak vidíte na tomto obrázku! Pokud bude drážka (řada kuliček) uprostřed, časem to urychlí opotřebení hlazené tyče, může dojít i k vytvoření rýhy.

Krok 7 Instalace ložisek na Y-carriage

Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Instalace ložisek na Y-carriage
Vložte lineární ložisko do středu výřezu. Nezáleží na které straně. Horní a spodní strana jsou stejné.
Nasaďte úchyt ložiska přes ložisko.
Vložte dva šrouby M3x10r do otvorů v úchytu ložiska.
Rukou přidržte hlavy obou šroubů a otočte Y-carriage. Na oba šrouby nasaďte samojistné matky M3nN.
Utáhněte obě matice pomocí 2mm inbusového klíče a univerzálního klíče.
Tento postup opakujte pro zbývající dvě ložiska.

Krok 9 Instalace distančních podložek vyhřívané podložky

Instalace distančních podložek vyhřívané podložky
Instalace distančních podložek vyhřívané podložky
Instalace distančních podložek vyhřívané podložky
Instalace distančních podložek vyhřívané podložky
Vložte šroub M3x8 zespodu Y-carriage (tj. strana s ložisky).
Našroubujte distanční podložku vyhřívané podložky na šroub z horní strany Y-carriage (pojezdu osy Y) a utáhněte ji univerzálním klíčem a 2,5mm inbusovým klíčem. Utáhněte dostatečně pevně, ale opatrně!
Použijte tento postup pro všech 9 distančních podložek vyhřívané podložky.
Umístěte MINI-Y-belt-holder na spodní část Y-carriage (pojezd osy Y).
Orientujte držák tak, aby strana se zuby směřovala ke straně s jedním ložiskem!!!
Překontrolujte orientaci MINI-Y-belt-holder (držáku řemene osy Y).
Zajistěte ho dvěma šrouby M3x12. Z opačné straně není potřeba žádna matka, v díle Y-carriage jsou závity.

Krok 11 Porovnání extruzí

Porovnání extruzí
Porovnání extruzí
Vezměte všechny extruze a porovnejte jejich délky.
Pro sestavení osy Y budete potřebovat dvě kratší extruze (262 mm).

Krok 12 Montáž dílu Y-plate-front

Montáž dílu Y-plate-front
Montáž dílu Y-plate-front
Montáž dílu Y-plate-front
Montáž dílu Y-plate-front
Položte krátkou extruzi na levou "vnitřní" stranu MINI-Y-plate-front. Všimněte si výstupku na plastové části. Nepokládejte extruzi přímo na výčnělek vlevo. Musí mezi nimi být mezera. Viz obrázek.
Zasuňte extruzi na plastovou část tak, aby výstupek zapadl do extruze.
Zajistěte obě části dvěma šrouby M5x20r. Při utahování šroubů M5x20r zatlačte na extruzi shora.

Krok 13 Montáž dílu MINI-Y-plate-front

Montáž dílu MINI-Y-plate-front
Montáž dílu MINI-Y-plate-front
Montáž dílu MINI-Y-plate-front
Montáž dílu MINI-Y-plate-front
Umístěte krátkou extruzi na pravou „vnitřní“ stranu přední části desky MINI-Y (MINI-Y-plate-front). Podívejte se na výstupek na plastové části.
Zasuňte extruzi na plastovou část tak, aby výstupek zapadl do extruze.
Zajistěte obě části dvěma šrouby M5x20r. Při utahování šroubů M5x20r zatlačte na extruzi shora.

Krok 14 Y-belt-idler: příprava dílů

Y-belt-idler: příprava dílů
Y-belt-idler: příprava dílů
Pro další kroky si prosím připravte:
MINI-Y-idler (1x)
Řemenička 623 2Z (1x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Matka M3nS (2x)
Šroub M3x20 (3x)

Krok 15 Příprava dílů MINI-Y-belt-idler

Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Vezměte díl MINI-Y-belt-idler a z jedné strany vložte matku M3nS.
Otočte idler o 180 °a z druhé strany vložte matku M3nS.
Vložte matici M3nN do bočního šestihranného otvoru. Matici zatlačte co nejvíce dolů.
Vždy se ujistěte, že všechny M3nS matky jsou zasunuty úplně dolů do otvoru.

Krok 16 Příprava dílů MINI-Y-belt-idler

Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Příprava dílů MINI-Y-belt-idler
Do MINI-Y-belt-idler vložte řemeničku. Na orientaci řemeničky nezáleží.
Zajistěte kladku šroubem M3x20 a neutahujte jej zcela.
Položte prst na ložisko a ujistěte se, že s ním lze volně otáčet. Pokud to bude potřeba povolte/utáhněte šroub.

Krok 17 Montáž dílu Y-belt-idler

Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Montáž dílu Y-belt-idler
Položte MINI-Y-belt-idler na MINI-Y-plate-front. Podívejte se na orientaci dílu podle obrázku.
Zajistěte MINI-Y-belt-idler dvěma šrouby M3x20.
Šrouby nyní neutahujte. Mezi MINI-Y-belt-idler a MINI-Y-plate-front nechejte mezeru o velikosti 1-2 mm.

Krok 18 Hlazené tyče osy Y: příprava dílů

Hlazené tyče osy Y: příprava dílů
Hlazené tyče osy Y: příprava dílů
Hlazené tyče osy Y: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hlazené tyče (2x)
Hlazené tyče mají dvě velikosti. Nyní si připravte dvě tyče s menším průměrem (8 mm). Hlazené tyče s větším průměrem (10 mm) budou použity později.
Matka M3nE (3x)

Krok 19 Montáž dílu Y-carriage

Montáž dílu Y-carriage
Montáž dílu Y-carriage
POZOR, PROSÍM POSTUPUJTE OPATRNĚ! Zlehka nasuňte tyč napřímo do ložisek. Netlačte velkou silou a tyč nenaklánějte!
Pokud vám tyč nejde nasunout, zkontrolujte správné natočení (zarovnání) ložisek.
V případě, že se vám podaří vytlačit kuličky z pouzdra ložiska, tak je prosím spočítejte. Pokud bude jedna či dvě, bude mechanismus fungovat. Pokud jich však vytlačíte více, zvažte prosím objednání nových ložisek.
Ložiska mohou po instalaci zanechat na hlazených tyčích přebytečné mazivo. Veškeré zbytky otřete papírovou utěrkou.

Krok 20 Nasazení Y-carriage

Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Nasazení Y-carriage
Umístěte Y-carriage na extruze. Strana s jedním ložiskem musí směřovat doleva.
Hlazené tyče opatrně zasuňte do otvorů v MINI-Y-front-plate. Začněte s levou tyčí, pak pravou.
Vložte dvě matky M3nE do postranní drážky levé extruze (strana s jedním ložiskem na Y-carriage).
Vložte jednu matku M3nE do horní drážky levé extruze (strana s jedním ložiskem na Y-carriage).
Než postoupíme k dalšímu kroku, ujistěte se, že jste vložili všechny tři matice M3nE. Pozdější vložení je obtížné.
Nezapomeňte přebytečné mazivo na hlazených tyčích otřít papírovou utěrkou.

Krok 21 Zadní část osy Y: příprava dílů

Zadní část osy Y: příprava dílů
Zadní část osy Y: příprava dílů
Zadní část osy Y: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-Y-plate-rear(1x)
Šrouby M5x20r (4x)
Motor osy Y (1x)
Šroub M3x12 (3x)
Řemenička T16-2GT (1x)

Krok 22 Sestavení motoru osy Y

Sestavení motoru osy Y
Sestavení motoru osy Y
Sestavení motoru osy Y
Sestavení motoru osy Y
Na motorové hřídeli je plochá část. Otočte si ji tak, jako na obrázku. Sledujte směr šipek.
Nasaďte řemeničku T16-2GT na hřídel motoru osy Y dle obrázku.
Netlačte řemeničku proti motoru. Mezi oběma součástkami nechte mezeru 2 mm. Pro nastavení mezery můžete použít univerzální klíč.
Jeden z červíku musí směřovat přímo proti plošce na hřídeli. S citem dotáhněte první červík.
Otočte hřídel motoru a mírně utáhněte druhý červík.
Zajistěte správnou orientaci řemeničky na hřídeli Lze umístit dvěma způsoby, ale jen jeden je správný.

Krok 23 Nasazení Y-motoru

Nasazení Y-motoru
Nasazení Y-motoru
Vložte motor osy Y do držáku na dílu MINI-Y-plate-rear.
Ujistěte se, že kabel od motoru je orientován stejným způsobem jako na obrázku.
Zajistěte motor osy Y třemi šrouby M3x12.

Krok 24 Montáž dílu MINI-Y-rear-plate

Montáž dílu MINI-Y-rear-plate
Montáž dílu MINI-Y-rear-plate
Montáž dílu MINI-Y-rear-plate
Montáž dílu MINI-Y-rear-plate
Znovu se ujistěte, že jsou všechny tři matice M3nE umístěny v extruzi.
Umístěte MINI-Y-rear-plate na hlazené tyče.
Úplně zasuňte MINI-Y-rear-plate na obě extruze.
Zajistěte obě části dvěma šrouby M5x20r. Při utahování šroubů M5x20r zatlačte na extruzi shora.
Abyste během sestavování a montáže nepoškodili kabel motoru osy Y, umístěte jej do extruze.

Krok 26 Připevnění protivibračních podložek

Připevnění protivibračních podložek
Připevnění protivibračních podložek
Připevnění protivibračních podložek
Připevnění protivibračních podložek
Opatrně vytlačte čtyři pěnové podložky z bloku.
Zbylé dvě podložky si nechte na později.
Odstraňte ochranný film ze všech čtyř podložek.
Otočte osu Y tak, aby Y-carriage směřoval dolů a na hliníkovou extruzi přilepte čtyři podložky tak, jako na obrázku. Věnujte pozornost správné orientaci.
Doporučujeme položit Y-carriage (pojezd osy Y) na kus látky. Distanční podložky vyhřívané podložky vám mohou poškrábat pracovní plochu.
Nenalepujte žádnou z těchto čtyř podložek na plastový přední nebo zadní díl!

Krok 28 Nasazení řemenu osy Y

Nasazení řemenu osy Y
Nasazení řemenu osy Y
Nasazení řemenu osy Y
Nasazení řemenu osy Y
Vložte jeden konec řemene do spodní drážky MINI-Y-belt-holder. Ujistěte se, že zuby řemene směřují nahoru.
Veďte řemen kolem řemeničky MINI-Y-belt-idler.
Veďte řemen okolo řemeničky motoru osy Y.
Vložte druhý konec řemene do horní drážky MINI-Y-belt-holder.
Zajistěte oba konce řemenu tím, že je zatlačíte do drážky s pomocí 1,5mm inbusového klíče.

Krok 29 Zarovnání řemene osy Y

Zarovnání řemene osy Y
Zarovnání řemene osy Y
Zkontrolujte, že je řemen umístěn na středu tiskárny. Spodní a vrchní část řemene by měly být rovnoběžné (nad sebou).
Pro úpravu polohy řemene povolte červíky na řemeničce (pulley) a mírně s ní posouvejte do doby, než dosáhnete optimální polohy.
Dotáhněte oba červíky na řemeničce (pulley).
Pokud řemen nesedí, zkontrolujte, zda je řemenička ve stejné orientaci, jako vidíte na obrázku.

Krok 30 Napnutí řemene osy Y

Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Napnutí řemene osy Y
Posuňte ručně Y-carriage zcela od sebe.
Prstem levé ruky zmáčkněte řemen směrem dolu. Pro prohnutí bude zapotřebí jisté síly, ALE nezkoušejte napnout řemen příliš silně, může dojít k poškození tiskárny.
Napnutí řemenu můžete měnit otáčením dvou šroubů na MINI-Y-plate-front:
Utažením šroubu přiblížíte MINI-Y-belt-idler k sobě a tím zvýšíte celkové napnutí řemenu.
Povolení šroubu, oddálí díly od sobě a sníží tak celkové napnutí řemenu.
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správného napnutí řemene.
Kleštěmi uchopte hřídel motoru osy Y.
Pohněte rukou s Y-carriage směrem k motoru osy Y. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a Y-carriage se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.

Krok 31 Sestavení osy Y: odměňte se!

Sestavení osy Y: odměňte se!
Sestavení osy Y: odměňte se!
Právě jste dokončili sestavení osy Y. Nebylo to tak těžké, že? Nyní je čas odměnit se a doplnit energii do dalších kroků. Postupujte prosím podle těchto pokynů:
Velmi opatrně a především potichu otevřete sáček s Haribo medvídky. Hluk spojený s otevřením může přilákat predátory v okolí!
Každá řada medvídků je určena pro konkrétní kapitolu nebo je rozdělena na konkrétní části kapitoly. Počet medvídků je seřazen podle obtížnosti kapitoly. Ale nebojte se ;).
Rozprostřete medvídky v šesti řadách podle obrázku. Začněte shora.
Pokud vám nějací medvídci chybí, neváhejte a okamžitě navštivte nejbližší cukrárnu a chybějící množství dokupte ;).
V samostatných řadách dodržujte správný počet medvědů. To je klíčové!
Snězte první část první řady.

Krok 32 MINI-Z-bottom: příprava dílů

MINI-Z-bottom: příprava dílů
MINI-Z-bottom: příprava dílů
MINI-Z-bottom: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Součástky potřebné pro následující kroky jsou v balení Osa Y a Z. Prosím připravte si tento pytlík.
MINI-Z-bottom (1x)
Matice M3n (4x)
Matka M3nS (8x)
Protivibrační sada pěnových podložek (1x)
Zbývající pěnová podložka je náhradní.

Krok 33 Montáž MINI-Z-bottom

Montáž MINI-Z-bottom
Montáž MINI-Z-bottom
Montáž MINI-Z-bottom
Montáž MINI-Z-bottom
Podívejte se dovnitř MINI-Z-bottom, najděte dva otvory a vložte dvě matice M3nS. Pomocí 1,5mm inbusového klíče zasuňte matice úplně dovnitř.
Vložte matku M3nS do otvoru na straně.
Vložte jednu matku M3nS z přední strany dílu.
Vždy se ujistěte, že všechny M3nS matky jsou zasunuty úplně dolů do otvoru.

Krok 34 Montáž MINI-Z-bottom

Montáž MINI-Z-bottom
Montáž MINI-Z-bottom
Montáž MINI-Z-bottom
Vložte dvě matky M3nS z horní strany MINI-z-bottom.
Otočte součástku vzhůru nohama a vložte dvě matky M3nS.
Vložte čtyři matice M3n. Ujistěte se, že jsou zarovnané s povrchem tištěné části. Netlačte příliš na dno plastové části, mohlo by to prasknout.
Vlepte do drážky protivibrační podložku.

Krok 35 Deska Buddy: příprava dílů

Deska Buddy: příprava dílů
Deska Buddy: příprava dílů
Deska Buddy: příprava dílů
Pro následující kroky si připravte:
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je elektronika chráněna proti elektrostatickému výboji (ESD). Vždy ji vybalujte až ve chvíli, kdy je potřeba pro montáž!
Deska Buddy (1x) Stříbrný štítek budete potřebovat později!
Nové stavebnice jsou dodávány se stříbrným štítkem již nalepeným na nejdelší hliníkové extruzi.
Poznámka: anti-statický sáček je otevřený z výroby. Každá deska je totiž otestována před odesláním.
Šroub M3x8 (4x)

Krok 36 Montáž desky Buddy

Montáž desky Buddy
Montáž desky Buddy
Montáž desky Buddy
Montáž desky Buddy
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je elektronika chráněna proti elektrostatickému výboji (ESD). Vždy ji vybalujte až ve chvíli, kdy je potřeba pro montáž!
Uchopte desku Buddy po stranách a vložte ji do MINI-Z-bottom.
Ujistěte se, že jsou LAN a napájecí konektory správně usazeny v otvorech.
Zajistěte desku čtyřmi šrouby M3x8. Neutahujte je příliš!
Šrouby můžete zasunout pomocí čelisťových kleští. Ale pozor, nepoškrábejte desku plošných spojů nebo neohněte kondenzátory. Můžete tak fatálně poškodit desku Buddy.

Krok 37 LCD kabel: příprava dílů

LCD kabel: příprava dílů
LCD kabel: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
LCD kabel (1x)
Kabel LCD není symetrický. Pečlivě si přečtěte pokyny pro správné připojení.

Krok 38 Zapojení LCD kabelu

Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Zapojení LCD kabelu
Vezměte kabel LCD a protáhněte jej otvorem v MINI-Z-bottom.
Ujistěte se, že „zub“ na konektoru směřuje nahoru.
Ujistěte se, že záhyb kabelu v konektoru směřuje nahoru.
Zapojte LCD konektor do desky. Na orientaci tentokrát záleží, z jedné strany je zářez (viz oranžové kolečko).

Krok 39 Vedení LCD kabelu

Vedení LCD kabelu
Vedení LCD kabelu
Vedení LCD kabelu
DŮLEŽITÉ: Odteď je potřeba s osou XZ manipulovat opatrně, aby se LCD kabel neskřípnul.
Abyste se vyhnuli poškození kabelu, postupujte podle následujících instrukcí. Nezkoušejte jiný způsob, stavbu by to zkomplikovalo.
Omotejte kabel LCD kolem krabice. Kabel nenapínejte.
Přehněte druhý konec kabelu dovnitř MINI-Z-bottom.

Krok 40 Příprava dílů osy Z

Příprava dílů osy Z
Příprava dílů osy Z
Příprava dílů osy Z
Pro následující kroky si prosím připravte:
Extruze 289 mm (1x)
Z-plate-bottom (1x)
Šrouby M5x20r (2x)
Šroub M3x12 (2x)
Šroub M3x20 (3x)
Šroub M3x40 (1x)

Krok 41 Montáž osy Z

Montáž osy Z
Montáž osy Z
Umístěte díl Z-plate-bottom na přední část extruze, jako na obrázku.
Zajistěte ho dvěma šrouby M5x20r.
Pokud již máte stříbrný štítek od nás připevněný na extruzi, orientujte jej na stejnou stranu jako na obrázku.

Krok 42 Montáž osy Z

Montáž osy Z
Montáž osy Z
Montáž osy Z
Montáž osy Z
Na spodní straně dna desky Z je hlava šroubu, která musí být správně usazena v kruhové drážce v MINI-Z-bottom. Pro správnou instalaci postupujte podle těchto pokynů:
Umístěte sestavení extruzí na MINI-Z-bottom tak jak je znázorněno na obrázku a extruzi mírně nakloňte. Nakloněnou extruzi posuňte k okraji plastové části (viz žlutý kroužek).
Vyrovnejte extruzi na 90 °.

Krok 43 Montáž osy Z

Montáž osy Z
Montáž osy Z
Montáž osy Z
Montáž osy Z
Ujistěte se, že mezi Z-plate-bottom a plastovou částí není žádná velká mezera.
Zajistěte Z-plate-bottom dvěma šrouby M3x20.
Vložte jeden šroub M3x12 do Z-plate-bottom a utáhněte ho.
Vložte šroub M3x40 do otvoru v MINI-Z-bottom.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče zasuňte šroub do celé části tak, aby na druhé straně byl viditelný hrot šroubu.

Krok 44 Spojení os Y a Z

Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Posuňte ručně Y-carriage zcela doleva.
Umístěte pravou matici M3nE zhruba do poloviny délky extruze.
Zarovnejte osy Y a Z tak, aby vyčnívající šroub M3x40 směřoval přesně k otvoru v matici M3nE v extruzi. Spojte obě části dohromady. Ještě NEUTAHUJTE šroub úplně!

Krok 45 Spojení os Y a Z

Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Přesuňte druhou matici M3nE z levé strany úplně napravo. Zlehka ji zatlačte pomocí inbusového klíče, uvnitř je zářez, pomocí kterého se matice správně zarovná vůči otvoru pro šroub.
Vložte šroub M3x20 a znovu ho utáhněte pouze zlehka, ale zároveň tak, aby dosáhl do závitu v matici. Šroub zatím zcela nedotahujte!

Krok 46 Spojení os Y a Z

Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Spojení os Y a Z
Matici M3nE v horní drážce extruze podsuňte pod ocelový plát.
Otvor v matici slícujte s otvorem ve vyčnívající části pomocí inbusového klíče.
Spojte obě části pomocí šroubu M3x12, lehce utáhněte. Šroub zatím zcela nedotahujte!

Krok 47 Zarovnání sestavy osy YZ

Zarovnání sestavy osy YZ
Zarovnání sestavy osy YZ
Zarovnání sestavy osy YZ
V tomto kroku budete posouvat celou osou Z, pokuste se netlačit (nebrousit) proti hliníkové extruzi, nebo ji poškrábete. Při posunu ponechte malou mezeru mezi díly.
Uchopte tiskárnu ze zadní strany a úplně odsuňte Y-carriage směrem dopředu.
Přidržte sestavu osy Y.
Odsuňte sestavu osy Z dozadu.
Zářez vám umožní najít správné vzájemné umístění.

Krok 48 Zajištění sestavení os YZ

Zajištění sestavení os YZ
Zajištění sestavení os YZ
Jakmile budou obě části ve správné pozici, dotáhněte všechny šrouby v následujícím pořadí:
Nejprve šroub M3x12 na vrchní straně.
Poté šroub M3x40 na boční straně.
Nakonec šroub M3x20 na boční straně.

Krok 49 Vedení kabelu motoru osy Y

Vedení kabelu motoru osy Y
Vedení kabelu motoru osy Y
Vedení kabelu motoru osy Y
Nakloňte sestavu osy YZ, jak je znázorněno.
Odstraňte kabel motoru osy Y z extruze.
Protáhněte kabel motoru osy Y otvorem v dílu MINI-Z-bottom. Prostrčení konektoru otvorem je těsné, dejte pozor, abyste konektor nepoškodili.
Kabel nenapínejte. Nechte mu malou vůli.

Krok 50 Vedení kabelu motoru osy Y

Vedení kabelu motoru osy Y
Vedení kabelu motoru osy Y
Vedení kabelu motoru osy Y
Připojte kabel motoru osy Y do třetího slotu zleva. Uspořádejte vedení kabelu podle druhého obrázku.
Netahejte za kabel!

Krok 51 Z-top: příprava dílů

Z-top: příprava dílů
Z-top: příprava dílů
Z-top: příprava dílů
Z-top: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
MINI-Z-top (1x)
Trapézová matka (1x)
Motor osy Z (1x)
Matka M3nS (2x)
Šroub M3x12 (2x)

Krok 52 Montáž MINI-Z-top

Montáž MINI-Z-top
Montáž MINI-Z-top
Vložte dvě matice M3nS úplně dolů do části MINI-Z-top. Ujistěte se, že jsou matice zcela zasunuty.

Krok 53 Montáž MINI-Z-top

Montáž MINI-Z-top
Montáž MINI-Z-top
Montáž MINI-Z-top
Montáž MINI-Z-top
Umístěte motor osy Z tak jako na obrázku. Dbejte na vyznačený směr kabelu.
Umístěte díl MINI-Z-top na osu Z s nejdelší částí vpravo.
Zajistěte MINI-Z-top dvěma šrouby M3x12.
Našroubujte trapézovou matku až do 2/3 délky motoru osy Z. Podívejte se na správnou orientaci matice.
Překontrolujte správnou orientaci dílů!

Krok 54 Hlazené tyče osy Z: příprava dílů

Hlazené tyče osy Z: příprava dílů
Hlazené tyče osy Z: příprava dílů
Hlazené tyče osy Z: příprava dílů
Hlazené tyče osy Z: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hlazená tyč osy Z (2x)
Teď použijte dvě tyče s větším průměrem (10 mm).
Šroub M3x20 (4x)
Šrouby M5x16r (2x)
Lineární ložisko LM10LUU (2x) je součástí balíčku Tyče
Ložiska LM10LUU nepotřebují mazání.

Krok 55 Nasazení hlazených tyčí osy Z

Nasazení hlazených tyčí osy Z
Nasazení hlazených tyčí osy Z
Nasazení hlazených tyčí osy Z
Nasazení hlazených tyčí osy Z
Úplně zasuňte hlazené tyče osy Z do MINI-Z-bottom.
V případě, že hlazené tyče je obtížné zasunout, můžete mírně uvolnit šrouby na spodní straně Z-plate a po zasunutí je znovu utáhnout. Nezapomeňte je po vložení znovu utáhnout .
Podívejte se zdola na MINI-Z-bottom a ujistěte se, že obě hladké tyče jsou zcela zasunuty dolů a dotýkají se dna.
Některé starší jednotky mohou mít užší verzi inspekčních otvorů. V tomto případě se doporučuje osvětlit otvory např. baterkou pro lepší viditelnost hlazených tyčí.
Zajistěte hlazené tyče s pomocí čtyř šroubů M3x20.