CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit
Menu
Poslední aktualizace 2 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

K odbrušování filamentu, které je doprovázeno "mlaskavými" nebo "skřípavými" zvuky vycházejícími z extruderu, obvykle dochází, když nejsou ozubená kolečka extruderu schopna vytlačit filament dál směrem k trysce. Jednou za čas kolečka obrousí filament tak, že jej nadále už nejsou schopny uchopit.

Pokud máte dotazy či problémy týkající se vibračních zvuků vycházejících z tiskárny, prosím podívejte se na Vibrace během tisku (MK3S+/MK2.5S).

Mlaskavý zvuk znamená, že krokový motor 3D tiskárny musel znenadání vyvinout více síly, než je přednastaveno a vrací se zpět o jeden či dva kroky (přeskakuje), aby si odlehčil. Problém může být mechanické, elektrické či softwarové povahy, nebo může jít o zaseknutý/ucpaný hotend. Může také jít o kombinaci těchto příčin.

V první řadě musíte odstranit filament z extruderu. Jestliže byl filament odbroušen a nelze jej vyjmout pomocí LCD nabídky, postupujte dle tohoto návodu pro manuální vyjmutí.

Možné příčiny

Slicování

Naslicujte model za použití nejnovější verze PrusaSliceru a jeho předvolby filamentů. Zkontrolujte, zda není 3D model poškozený nebo nedokončený.

Pokuste se zvýšit teplotu hotendu (Nastavení filamentu -> Filament -> Teplota °C) o 5 - 15 °C. Je důležité se ujistit, že je teplota přizpůsobena tištěnému filamentu. Nastavení si můžete ověřit v naší Rozsáhlé tabulce materiálů.

Kalibrace první vrstvy

Pokud je nastavena kalibrace první vrstvy příliš blízko podložce, může to způsobit ucpávání hotendu. Ujistěte se, že máte vše nastaveno tak akorát, jako je instruováno v článku Kalibrace první vrstvy (i3) a Kalibrace první vrstvy (MINI/MINI+).

Napětí v idleru

Ujistěte se, že je idler extruderu správně utažen. Pokud jsou šroubky na idleru extruderu příliš utažené, ozubená kolečka extruderu nebudou vytlačovat filament tak, jak by měly. Zkuste  šroubky idleru extruderu (s pružinou) uvolnit nebo utáhnout. Jejich vzájemné utažení musí být adekvátní (ne příliš utažené ani volné). Informace o tom, jak by měla tiskárna vypadat, naleznete v Napětí přítlačného šroubku.

Zarovnání koleček jednotky

Opětovně zkontrolujte zarovnání obou koleček extruderu. Obě musí být zarovnány s otevřeným prostorem nahoře a s PTFE trubičkou dole tak, aby mohla správně vkládat filament do hotendu. Ujistěte se, že je kolečko na komoře motoru extruderu utažené šroubem proti ploché části osy motoru.

Pro další informace týkající se MK2.5/S a MK3/S/+ se podívejte na Kontrola/vyrovnání podávacích koleček (MK3S/MK2.5S) nebo tento článek pro tiskárnu Original Prusa MINI/MINI+.

Špinavá kolečka extruderu

 • Ujistěte se, že jsou kolečka extruderu zbavena jakéhokoliv zbylého plastu. Plast můžete vyčistit ostrým rohem kleštiček nebo odolným špendlíkem. 
 • Ujistěte se, že se kolečka mohou volně otáčet.
 • Zkontrolujte, jestli jsou kolečka motoru zarovnána a utažena šroubem proti ploché části jeho osy.

Pro další informace týkající se MK2.5/S a MK3/S/+ se podívejte na Kontrola/vyrovnání podávacích koleček (MK3S/MK2.5S) nebo tento článek pro tiskárnu Original Prusa MINI/MINI+.

Zaseknutá PTFE trubička

Při kontrole koleček extruderu zkontrolujte PTFE trubičku a ujistěte se, že neobsahuje zbytky, které by jí mohly bránit ve správném vkládání filamentu. Pro kontrolu PTFE trubičky, otevřete dvířka idleru extruderu. Pro více inforamcí se prosím podívejte na Ruční odstranění vlákna z extruderu.

Montáž hotendu

Ujistěte se, že je tryska správně zapojena  do topného bloku: 

 • Podívejte se, jestli nejsou topný blok a tryska zkřivené.
 • Jestli je mezi hlavou trysky a topným blokem mezera 0,5 mm - jak to má správně být?

Podívejte se na Nedostačující extruze, kde se věnujeme všem obvyklým příčinám problémů spojených s extruzí.

Ucpaný hotend

Postupujte podle tohoto článku k vyčištění hotendu, který může být ucpaný. Pokud se vám hotend vyčistit nepodaří, budete jej muset vyjmout z extruderu, kompletně rozebrat, pečlivě vyčistit a navíc nanést  teplovodivou pastu na heatbeak předtím, než hotend opět sestavíte dohromady.

Pokud potřebujete vyměnit jednu z komponent hotendu, přečtěte si tento návod (pro MK3S/MK2.5S/MMU2S. Pro MK3/MK2.5 existuje samostatný návod).
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás