CS
 • English
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Zavedení do extruderu selhalo #04108 (MMU)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEITFR

Co se stalo?

Při zavedení filamentu do extruderu provede tiskárna automatickou kontrolu zavedení, jakmile senzor filamentu detekuje filament. Pokud kontrola selže, zobrazí se tato chybová hláška. Každé neúspěšné zavedení filamentu může být doprovázeno pípnutím tiskárny.

Automatická kontrola zavedení filamentu u tiskárny zasune přibližně 40 mm filamentu a poté z něj 30 mm vysune. Pokud senzor filamentu přestane kdykoli během procesu detekovat filament, zobrazí se chybová hláška. Tento proces je velmi citlivý, proto je nutné provést přesnou kalibraci senzoru filamentu, aby se předešlo vadám tisku.

  
Zatímco vaše MK3S+ provádí kontrolu zavedení filamentu, měly by se na spodní části LCD displeje zobrazovat plné obdélníčky představující IR senzor filamentu detekující filament během procesu.

Pokud se místo obdélníčků objeví čára (pokles hodnoty senzoru), znamená to, že senzor v daném okamžiku přestal detekovat filament, což vedlo k neúspěšné kontrole zavedení filamentu. Tiskárna poté zopakuje zavedení. Pokud je povolena funkce řezání, pokusí se jednotka MMU odříznout špičku filamentu. Pokud pokles při zavedení přetrvává i při opakovaných pokusech, tiskárna filament vysune a zobrazí chybu.

Jak to spravit?

 • Opakujte postup Kalibrace IR senzoru filamentu (MMU2S).
 • V případě, že problém přetrvává i po několikanásobném vysunutí filamentu, zkontrolujte extruder pro ucpání. Zkontrolujte extruder, abyste vyloučili hardwarovou závadu.
 • Když je tiskárna v nečinnosti, můžete pomocí testu zavádění v nabídce LCD -> Nastavení -> Test zavádění ověřit, zda se filament správně zavádí.
 • Odpojte PTFE trubičku od šroubení FESTO a ručně vytáhněte filament, abyste jej mohli zkontrolovat. Posledních 40 cm by nemělo mít žádné vady, jinak ozubená kolečka nebudou schopna filament uchopit. Odřízněte část filamentu s vadami, jako jsou vrypy nebo deformovaná špička. Ujistěte se, že konec filamentu je rovný a na konci má ostrý hrot. Znovu nasaďte PTFE trubičku a stiskněte tlačítko Opakovat.
 • Zkontrolujte cívku s filamentem a zásobník, zda nedochází k nadměrnému tření nebo zaseknutí filamentu. Zkontrolujte, zda se filament může volně pohybovat.
 • Používejte pouze vysoce kvalitní filament. Některé nekvalitní filamenty nebo velmi specifické typy materiálů nemusí s MMU pracovat správně.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás