CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Selhání testu osy náklonu #10119 (SL1/SL1S)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Co se stalo?

Tiskárna zobrazuje zprávu: Chyba při kontrole náklonu! Zkontrolujte, zda se může náklon hladce pohybovat v celém rozsahu.

Název chyby: Chyba při kontrole náklonu

Kód chyby: #10119

Nemožnost vrátit náklon domů může znamenat, že pohyb náklonu nelze detekovat. 

Jak to opravit?

Pomocí níže uvedených kroků zkontrolujte mechanismus náklonu:

 1. Otevřete osm šroubů M3x5b, které zajišťují kryt. Před úplným sejmutím krytu dbejte na to, abyste odpojili USB & napájecí kabel.

 1. Odstraňte šroub M4x10, který drží pravou stranu dotykové obrazovky. Levý šroub není nutné odstraňovat. Stačí jej povolit asi o půl otáčky a obrazovku můžete vysunout jako dveře. Tím získáte přístup k motoru a ojnici.

Dávejte velký pozor na plochý kabel dotykové obrazovky. Je křehký a může se snadno poškodit nebo přeříznout.
 1. Pohybujte ojnicí rukama a zkontrolujte, zda má plný rozsah pohybu a zda se čidlo-spoušť lopatky nachází mezi oběma stranami senzoru. Pokud ano, přejděte ke kroku 12. Pokud je zjištěn jakýkoli odpor, pokračujte dalším krokem.

 1. Odstraňte matici M3nN ze šroubu, který spojuje mechanismus náklonu a ojnice. Můžete to provést tak, že matici přidržíte klíčem nebo kleštěmi a z druhé strany odšroubujete inbusovým klíčem.

 1. Vyšroubujte dva šrouby M4x8 upevňující držák motoru náklonu ke spodní desce.

 1. Odstraňte držák motoru (motor-holder) a ojnici (connecting-rod) z mechanismu náklonu.
 2. Přejděte na krok 18 v 2. Základna & věž manuálu k sestavení, a předělejte spojení ojnice a hřídele motoru.

Tomuto kroku věnujte zvýšenou pozornost, protože nesrovnání ojnice s výstupkem na držáku podle pokynů způsobí opětovně stejný problém.
 1. Nejprve namontujte náklon na ojnici a ujistěte se, že se po utažení matice obě části dotýkají.

Matici příliš neutahujte!
 1. Připojte držák motoru ke spodní desce pomocí šroubů M4x8.

 

 1. Zkontrolujte, zda je kabel optického senzoru připojen správným koncem k senzoru. Prostřední vodič by měl být modrý. V případě, že je prostřední vodič na konektoru snímače černý, bude třeba připojení vyměnit.
 2. Pohybujte ojnicí ručně a zkontrolujte, zda se pohybuje plynule, dokud se lopatka snímače-spouštěče nedostane mezi obě strany snímače.
Ujistěte se, že senzor je zajištěný!

 1. Zasuňte displej LCD zpět na místo a utáhněte oba šrouby M4x10, které jej drží.

 

 1. Připojte kabel USB a napájecí kabel a zavřete osm šroubů M3x5b, které drží kryt. Nejprve je utáhněte diagonálně (jako kolo u auta) a před dotažením přidejte všechny šrouby. Dávejte pozor na kabely od elektroniky, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.

 

 1. Spusťte znovu průvodce / Wizarda.

 

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás