CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Selftest (SL1)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Když poprvé zapnete tiskárnu SL1 nebo po obnově továrního nastavení vás tiskárna požádá o spuštění selftestu. Selftest můžete spustit také manuálně přes nabídku tiskárny v Nastavení -> Kalibrace -> Wizard. Selftest zkontroluje nejdůležitejší funkce tiskárny.

Procedura Selftestu kontroluje

 1. Kontrola posunu vaničky do výchozí pozice
 2. Kontrola posunu věže do výchozí pozice
 3. Kontrola UV LED panelu
 4. Kontrola ventilátorů
 5. Test displeje
 6. Kontrola osy věže
 7. Kontrola senzoru hladiny resinu
 8. Nastavení časového pásma
 9. Zvukový test
Pokud je během Selftestu nalezen nějaký problém, objeví se obrazovka s chybou s a QR lódem, který vás dovede k příručce pro řešení potíží.

Kontrola posunu vaničky do výchozí pozice

Kontrola posunu vaničky do výchozí pozice začne selftest kontrolou pohybu mechanismu náklonu a toho, zda dokáže najít výchozí pozici. Jakákoli chyba v tomto procesu může vygenerovat následující zprávu:

Homing náklonu selhal

Kontrola náklonu selhala

Koncový spínač náklonu nedosažen

Chybná pozice náklonu

Kontrola posunu věže do výchozí pozice

U věže se také kontroluje rozsah pohybu a výchozí poloha. Jakákoli chyba v tomto procesu může generovat následující zprávy:

Chyba homingu věže

Chyba pohybu věže

Chyba pozice věže

Kontrola UV LED panelu

Po mechanických kontrolách vaničky a věže vás tiskárna vyzve k odšroubování a sejmutí vaničky a tiskové plošiny. Bude zkontrolována UV LED panel.

Senzor teploty selhal

Kontrola ventilátorů

SL1 má několik ventilátorů. Jsou zkontrolovány během selftestu a pokud je některý z nich blokován, není dobře připojen nebo je poškozen, mohou se zobrazit následující chyby. V případě, že k tomu dojde, bude ve zprávě identifikován konkrétní ventilátor:

Chyba ventilátoru

Otáčky ventilátoru mimo rozsah

Test displeje

Tiskárna se zeptá, zda vidíte logo Prusa z horní části oranžového krytu. Neotvírejte oranžový kryt, uvnitř je UV světlo, které může poškodit vaše oči. V případě, že takliknete, že logo nevidíte, zobrazí se následující zpráva:

Test displeje selhal

Kontrola osy věže

Tento krok zkontroluje celý rozsah pohybu osy věže. V případě problému se může zobrazit jedna z následujících zpráv:

Koncový spínač věže nedosažen

Kontrola osy věže selhala

Kontrola senzoru hladiny resinu

Po vložení tiskové platformy v úhlu 60 ° bude zkontrolován senzor hladiny resinu. V případě, že senzor nebude nalezen, zobrazí se následující chyba:

Chyba senzoru hladiny resinu

Nastavení časového pásma

V tomto kroku můžete nastavit časové pásmo pro vaši tiskárnu. Krok je volitelný.

Zvukový test

Tiskárna přehraje zvuk a pokud kliknete, že jej neslyšíte, zobrazí se následující zpráva:

Zvukový test selhal

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás