CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Selftest selhal (MINI/MINI+)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Selftest ověřuje hlavní součásti tiskárny. Jedná se o první fázi asistenta, která se spustí při prvním zapnutí tiskárny. Najdete ji také v nabídce LCD Menu -> Kalibrace -> Selftest.

Každou složku Selftestu můžete spustit individuálně z LCD Menu -> Kalibrace -> Test ventilátoru / Test os XYZ / Test topení. Výsledky dříve dokončených testů si můžete prohlédnout v nabídce LCD Menu - Kalibrace - Zobrazit výsledky selftestu.

Tyto instrukce platí pro verzi firmwaru 4.3.0 a vyšší. Ujistěte se, že máte aktuální verzi firmwaru.

Co se testuje

 • Ventilátor hotendu
 • Tiskový ventilátor
 • Osa X
 • Osa Y
 • Osa Z
 • Topení hotendu (trysky)
 • Topení vyhřívané podložky

Během Selftestu pozorně sledujte tiskárnu a LCD displej. Vedle názvu testované součásti se zobrazí zelené zaškrtnutí (). Pokud jsou všechny zelené, testy proběhly úspěšně.

S výjimkou topných těles se u komponent, jejichž testy neprošly, zobrazí červené X. Zapište si to a nechte Selftest dokončit. Pokud se při testu některé komponenty objeví chyba, zobrazí se zpráva:

"Selftest selhal. Zkontrolujte zapojení tiskárny a os a znovu spusťte Selftest".

Pokud test topení (hotendu nebo podložky) vrátil chybu, tiskárna se z bezpečnostních důvodů restartuje a zobrazí chybovou obrazovku. Pokud na tiskárně není tiskový plát, Selftest selže při ověřování topení hotendu a podložky. Další podrobnosti o ověřování komponent naleznete v seznamu změn na Github.

Řešení problémů

Ventilátory

Ověřte, zda zde není něco, co by znemožňovalo rotaci ventilátorů - mezi lopatkami může být nečistota. Větší kousky nečistoty můžete odstranit pomocí pinzety a prach vyčistěte pomocí stlačeného vzduchu na počítače.

Při použití stlačeného vzduchu držte ventilátor rukou, jinak byste mohli poškodit lopatky.

Osy

 • Pohybujte osami rukou, abyste se ujistili, že jejich pohybu nic nebrání.
 • Zkontrolujte, zda jsou řemeničky pevně utaženy na hřídelích motorů os Y a X. Jeden ze šroubů musí být pevně dotažen proti ploché části hřídele.
 • Zkontrolujte, zda nejsou řemeny příliš volné, protože by mohly na řemeničce přeskakovat.
 • Pokuste se hladké tyče vyčistit a poté na ně aplikujte mazivo.
 • Pokud se chyba vyskytne u osy Z, může to znamenat problém se snímačem M.I.N.D.A./SuperPINDA.

Topení

 • Ujistěte se, že je pružný tiskový plát umístěn na vyhřívané podložce.
 • Ujistěte se, že je okolní teplota vyšší než 18 °C.
 • Ujistěte se, že tiskárna nestojí v průvanu nebo v blízkosti klimatizační jednotky.

V případě problémů s topnými prvky (podložka/hotend) se na obrazovce LCD zobrazí červené pozadí s chybovým hlášením a QR kódem, který vás přesměruje na článek popisující řešení problému s komponentou. V tomto případě zkontrolujte připojení kabeláže k desce Buddy.

Předtím, než budete kontrolovat připojení kabeláže se ujistěte, že máte vypnutou tiskárnu a napájecí kabel je odpojený!

Otevřete kryt s elektronikou odstraněním šroubku v tištěném krytu na kabely. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny. Pokud některý z nich není zcela zasunutý, zapojte ho a ujistěte se, že slyšíte a cítíte zacvaknutí. Poté zavřete pouzdro, otočte tiskárnu a znovu spusťte Selftest nebo spusťte Asistenta z nabídky Kalibrace.

Před kontaktováním naší zákaznické podpory vždy zkontrolujte zapojení tiskárny. To má zásadní význam pro určení řešení problému.

Uložení výsledku Selftestu

Tato funkce je určena pro pokročilé uživatele.

Počínaje verzí firmwaru 4.3.2, pokud máte USB disk (FAT32) připojen k tiskárně MINI/+ při probíhajícím Selftestu, tiskárna uloží tři soubory protokolu do paměti disku jako textový soubor. V těchto souborech můžete vidět výsledky testů dvou ventilátorů, dvou topení a tří os.

Tyto soubory mohou být využity pro řešení jakýchkoliv Selftest problémů, které se nepodařilo vyčešit normálním řešením problémů.

Každý soubor obsahuje seriové číslo vaší tiskárny. Doporučujeme ze souboru odstranit sériové číslo předtím, než budete soubor veřejně sdílet.

Video

Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás