CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
Přihlásit

Nesprávná pozice náklonu #10121 (SL1)

Menu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLDEESITFR

Co se stalo?

Tiskárna zobrazuje zprávu: Neplatná poloha zarovnání náklonu..

Název chyby: Nesprávná poloha zarovnání náklonu

Kód chyby: #10121

Jak to opravit?

Podle níže uvedených kroků zkontrolujte mechanismus náklonu.

 1. Otevřete osm šroubů M3x5b zajišťujících kryt. Před úplným sejmutím krytu dbejte na to, abyste odpojili USB & napájecí kabel.
 2. .

 1. Odstraňte šroub M4x10, který drží pravou stranu dotykové obrazovky. Levý šroub není nutné odstraňovat. Stačí jej povolit asi o půl otáčky a obrazovku můžete vysunout jako dveře. Tím získáte přístup k motoru a ojnici.

Dávejte velký pozor na plochý kabel dotykové obrazovky. Je křehký a může se snadno poškodit nebo přeříznout.
 1. Pohybujte ojnicí rukama a zkontrolujte, zda má plný rozsah pohybu a zda je čepel snímače-spouštěče mezi oběma stranami snímače. Pokud ano, přejděte ke kroku 12. Pokud zjistíte jakýkoli odpor, pokračujte dalším krokem.

 1. Odstraňte matici M3nN ze šroubu, který spojuje mechanismus náklonu a ojnici. Můžete to provést tak, že matici přidržíte klíčem nebo kleštěmi a z druhé strany odšroubujete inbusovým klíčem.

 1. Odstraňte dva šrouby M4x8, které upevňují držák motoru náklonu ke spodní desce.

 1. Vyjměte držák motoru a ojnici z mechanismu náklonu.
 2. Přejděte na krok 18 2. Základna & věž montážního průvodce a znovu spojte ojnici a hřídel motoru.

Tomuto kroku věnujte zvýšenou pozornost, protože nezarovnání ojnice s výstupkem na držáku podle pokynů způsobí opět stejný problém.
 1. Nejprve znovu namontujte náklon na ojnici, ujistěte se, že se po dotažení matice obě části dotýkají.

Neutahujte matici příliš silně!
 1. Připojte držák motoru ke spodní desce pomocí šroubů M4x8.
 2. .

 1. Ujistěte se, že kabel optického senzoru má správný konec připojený k senzoru. Prostřední vodič by měl být modrý. V případě, že je prostřední vodič na konektoru snímače černý, bude třeba připojení prohodit.
 2. Posuňte ručně ojnici a zkontrolujte, zda se pohybuje plynule, dokud se lopatkový snímač-spoušť nenachází mezi oběma stranami snímače.
Ujistěte se, že je snímač zajištěn!

 1. Posuňte displej LCD zpět na jeho místo a utáhněte oba šrouby M4x10, které jej drží.

 1. Připojte kabel USB a napájecí kabel a zavřete osm šroubů M3x5b, které drží kryt. Nejprve je utáhněte diagonálně (jako u kola na autě) a před dotažením přidejte všechny šrouby. Dávejte pozor na kabely od elektroniky, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.

 1. Znovu spusťte průvodce.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás