CS
 • English
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Polski
 • Français
 • 日本語
Přihlásit

Kalibrace XYZ (MK3/MK3S/MK3S+)

Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
Tento článek je také dostupný v následujících jazycích: 
ENPLESDEITFRJA

Kalibrace XYZ je proces, který kontroluje, zda byla tiskárna správně sestavena a osy jsou na sebe kolmé. Měří zkosení osy X / Y a aplikuje kompenzace případných nerovností. Může proto zobrazovat dvě sady chybových zpráv nepresna/selhala. Podrobný popis najdete níže.

Kalibrace XYZ je potřeba, pouze pokud jste tiskárnu zakoupili jako stavebnici. Kalibraci XYZ nemusíte provádět, pokud jste zakoupili tiskárnu již sestavenou a zkalibrovanou od nás.

Kalibrace XYZ je součástí Průvodce / Wizard, který se zobrazí při prvním spuštění tiskárny nebo po továrním resetu. V případě, že Průvodce přeskočíte, můžete ho ručně spustit přes LCD Menu - Kalibrace - Wizard / Pruvodce.

Pokud si přejete Kalibraci XYZ spustit znovu a úspěšně jste dokončili Selftest, můžete Kalibraci XYZ spustit samostatně přes LCD Menu - Kalibrace - Kalibrace XYZ. 

Průvodce kalibrací

 1. Tiskárna začne kalibraci zarovnáním osy Z. Ujistěte se, že oba konce osy X dosahují až nahoru.
 2. V dalším kroku se tiskárna zeptá, zda máte ocelový plát umístěný na vyhřívané podložce. Odstraňte ocelový tiskový plát pro počáteční čtyřbodovou kalibraci a vyberte [Ne].
 3. Zkontrolujte, že tryska je čistá a potvrďte na obrazovce.
 4. Mezi trysku a vyhřívanou podložku vložte list papíru (využijte např. papír, který byl přibalený k tiskárně). Pokud se tryska zachytí na papíru, okamžitě stiskněte tlačítko Reset. Váš senzor P.I.N.D.A. je nejspíš nastaven příliš vysoko. Snižte ho o 2-3 závity a spusťte Kalibraci XYZ znovu. Další informace nejdete níže.
Nenechávejte tiskárnu bez dozoru po celou dobu kalibrace XYZ, mohlo by dojít k poškrábání vyhřívané podložky. Papír slouží pouze jako indikátor, ne jako ochrana!!!
 1. Jakmile bude první rutina dokončena, položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku a potvrďte volbu na LCD obrazovce. Tiskárna provede úplný devítibodový Mesh Bed Leveling. Všechny naměřené kompenzace budou uloženy v energeticky nezávislé paměti.

Řešení problémů s kalibrací XYZ

Klikněte sem pro vysvětlení Chybová hlášení Kalibrace XYZ (MK3/MK3S/MK3S+).

Pokud narazíte na některou z těchto chybových zpráv, je nejpravděpodobnější, že nastala chyba během montáže vaší tiskárny.

Proveďte prosím následující úkony:

 1. Postupujte přesně podle pokynů na LCD displeji. Především se ujistěte, že osa X byla přesunuta až nahoru. Jinak by mohla být osa Z nesprávně vyrovnána. 
 2. Ujistěte se, že kabelový svazek vedoucí z extruderu, nebo stahovací pásky, které ho drží, se nedotýkají krytu desky EINSY RAMBo předtím, než se dotýká konce osy X. 
 3. Zkontrolujte sestavení osy E. Ujistěte se, že je hotend je správně vložen v extruderu. 

  Ujistěte se, že chladič je zasunut do obou slotů (viz. zelené šipky na obrázku), krátká strana topného bloku směřuje dopředu (oranžové pravítko) s kabely vedoucími podél levé strany topného bloku (modrá šipka).

 4. Ujistěte se, že nic neblokuje pohyb žádné z os. To můžete snadno otestovat přesunutím extruderu nebo vyhřívané podložky přes LCD Menu - Nastaveni - Posunout osu [X/Y]. Jednoduše jej přesuňte z jednoho konce na druhý a pohyb kontrolujte.
 5. Ujistěte se, že senzor P.I.N.D.A. nebo SuperPINDA je zhruba o 1 mm výš než špička trysky. Umístění senzoru P.I.N.D.A. je popsáno v manuálu k sestavení, část 9. Finále.
 6. Existuje také možnost, i když s malou pravděpodobností, že senzor P.I.N.D.A. je vadný. Nejjednodušší způsob, jak senzor zkontrolovat, je přes LCD Menu - Podpora - Senzor info a položením něčeho kovového (např. špachtle) pod senzor P.I.N.D.A. Hodnota P.I.N.D.A. by se měla změnit z 0 na 1. Více informací můžete najít v článku Testování sondy P.I.N.D.A./SuperPINDA.
Pokud jste právě aktualizovali na novou verzi firmwaru a Kalibrace XYZ opakovaně selhává bez jakékoliv zjevné příčiny, doporučujeme provést plnohodnotnou obnovu systému.
Byl tento článek užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás