PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Konfiguracja OctoPrint na MK4 / MK3.9 / MK3.5 / XL

Konfiguracja OctoPrint na MK4 / MK3.9 / MK3.5 / XL

Konfiguracja OctoPrint na MK4 / MK3.9 / MK3.5 / XL
Ostatnia aktualizacja 6 months ago
Konfiguracja OctoPrint na MK4 / MK3.9 / MK3.5 / XL
 Poziom trudności
Bardzo trudny
 Kroki
18
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Wprowadzenie

W tym przewodniku uruchomimy OctoPrint na Raspberry Pi 4 i podłączymy go do Twojej drukarki MK4 / MK3.9 / XL za pomocą USB.

OctoPrint to zewnętrzna alternatywa dla PrusaLink, bezprzewodowego rozwiązania do zarządzania drukowaniem.

Uruchomienie Octoprint na innych urządzeniach, takich jak MK2.5/S, MK3/S/+ lub MINI/MINI+ jest dość podobne z kilkoma drobnymi różnicami, takimi jak wymagany typ przewodu USB. (USB-B dla serii i3 i microUSB dla MINI/+)

.

Jeśli zamiast tego planujesz użyć jednej z tych drukarek, rozważ zamiast tego odwiedzenie artykułu OctoPrint - konfiguracja i instalacja.

Ten przewodnik jest przeznaczony dla doświadczonych użytkowników. Sprawdź artykuł O Octoprint, aby dowiedzieć się więcej o tym oprogramowaniu.

Ponieważ nie odpowiadamy za rozwój ani Raspberry Pi, ani OctoPrinta, jesteśmy w stanie zapewnić ograniczone wsparcie w zakresie ich użytkowania. Ponadto przy problemach z połączeniem jest bardziej prawdopodobne, że to błąd konfiguracji PI lub routera domowego, co niestety również nie jest naszą w zakresie naszego wsparcia.
Przygotowanie części: Raspberry Pi
Przygotowanie części: Raspberry Pi
Przygotowanie części: Raspberry Pi
Do kolejnych etapów przygotuj:

Raspberry Pi (RPi) model 3, 3+ lub 4.

Obudowa na Raspberry Pi Twojego wyboru (możesz na przykład wydrukować jedną z Printables.com).
Odpowiedni zasilacz do Raspberry Pi. (Pi model 3 używa microUSB, podczas gdy model 4 używa USB-C).
Karta MicroSD. (8GB lub większa karta SDHC, Class10, najlepiej uznanego producenta)
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Przygotowanie wymaganego oprogramowania
Ściągnij i zainstaluj Raspberry Pi Imager z raspberrypi.org/software
Wybierz typ RPi, którego będziesz używać.
Naciśnij przycisk WYBIERZ OS.
Wybierz Other specific-purpose OS > 3D Printing
Kliknij OctoPi i wybierz wersję. Zalecamy korzystanie z najnowszej stabilnej wersji.
Konfiguracja karty SD w Pi Imager
Konfiguracja karty SD w Pi Imager
Konfiguracja karty SD w Pi Imager
Podłącz pustą kartę micro SD do komputera.

Pamiętaj, że wszelkie dane, które mogą znajdować się na karcie SD zostaną usunięte.

Kliknij przycisk CHOOSE STORAGE.
Wybierz kartę micro SD z listy.
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 2
Edytuj ustawienia personalizacji systemu operacyjnego.
Może zostać wyświetlony monit o wstępne wypełnienie hasła Wi-Fi z pęku kluczy systemu. Kliknij Tak, jeśli planujesz używać tej samej sieci Wi-Fi na swoim Pi.
Możesz ustawić nazwę hosta. Najlepiej użyć unikalnej nazwy hosta dla danej drukarki - używaj zwykłego tekstu, bez znaków specjalnych.
Nazwa hosta pozwoli Ci na łatwiejszy dostęp do drukarki poprzez wpisanie http://OctoMK4.local w przeglądarce, zamiast adresu IP drukarki. Jeśli pozostawisz domyślną nazwę hosta

Zależnie od ustawień sieci lokalnej, nazwa hosta może nie działać i konieczne może być użycie adresu IP.
Włącz SSH i ustaw nazwę użytkownika i hasło dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 3
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 3
Konfiguracja karty SD w Pi Imager 3
Skonfiguruj Wi-Fi, jeśli planujesz korzystać z sieci bezprzewodowej.
Ustaw SSID (nazwę używanej lokalnej sieci Wi-Fi) i hasło, jeśli to konieczne.
Zapisz ustawienia, naciśnij KONTYNUUJ i potwierdź formatowanie karty SD.
Postępuj wyłącznie zgodnie z instrukcjami w aplikacji Pi Imager. Nie stosuj się do powiadomień systemu operacyjnego dotyczących karty microSD i jej formatowania, jeśli takie występują.
Podłączenie karty SD
Podłączenie karty SD
Podłączenie karty SD
Po pomyślnym zapisaniu obrazu OctoPrint na karcie SD wyjmij ją z komputera.
Umieść kartę microSD z obrazem w Raspberry Pi.
Umieść Raspberry Pi w obudowie ochronnej.
Podłączenie RPi do drukarki
Podłączenie RPi do drukarki
Podłączenie RPi do drukarki
Podłączenie RPi do drukarki
Weź przewód USB-A do USB-C.
Podłącz złącze USB-A do jednego z portów USB w Raspberry Pi.
Podłącz złącze USB-C do tylnej części płyty głównej drukarki.
Zwróć uwagę, że na ilustracji pokazana jest drukarka MK4. W Original Prusa XL również znajduje się wtyczka USB-C, po środku obudowy elektroniki.
Włączenie Raspberry Pi
Włączenie Raspberry Pi
Włącz drukarkę.
Podłącz zasilacz do Raspberry Pi.
RPi / Octoprint powinien się teraz włączyć i połączyć z siecią lokalną.
Pierwsze uruchomienie może chwilę potrwać. Poczekaj, aż się uruchomi.
Uzyskanie adresu IP
Uzyskanie adresu IP
Aby połączyć się z OctoPrintem, musimy znać nazwę hosta ustawioną wcześniej lub znać adres IP.
Ponieważ nazwy hostów ( <nazwa>.local ) mogą nie działać we wszystkich sieciach lokalnych, konieczne może być znalezienie adresu IP przy użyciu jednej z poniższych technik:
Uzyskując dostęp do panelu administracyjnego routera i odnalezienie adresu IP.
Używając skanera sieci, jak Fing.

Podłączając monitor i klawiaturę do RPi.

Ponieważ OctoPi jest zasadniczo dystrybucją Linuksa Raspbian, możesz zalogować się i użyć polecenia ifconfig, aby poznać szczegóły sieci.

Bez karty SD RPi otworzy na monitorze ekran podobny do BIOS-u i wyświetli adres MAC sieci Ethernet. Adres MAC może być użyty do znalezienia adresu IP urządzenia.
Asystent konfiguracji OctoPrinta
Asystent konfiguracji OctoPrinta
Asystent konfiguracji OctoPrinta
Wpisz nazwę hosta lub adres IP w wierszu adresu w swojej przeglądarce i otwórz go jako stronę internetową.
Pojawi się asystent konfiguracji OctoPrinta.
Kliknij Next [Dalej] i kontynuuj konfigurację wymaganych ustawień.
W części Access control [Kontrola dostępu] skonfiguruj nazwę użytkownika i hasło Octoprint.
Ustawienie profilu drukarki
Ustawienie profilu drukarki
Ustawienie profilu drukarki
Ustawienie profilu drukarki
W części [Domyślny profil drukarki] ustaw nazwę drukarki.
Przejdź do sekcji Print bed & build volume [Stół & przestrzeń robocza].
Ustaw odpowiednie wartości X, Y, Z przestrzeni roboczej:
250, 210 i 220 mm dla Original Prusa MK4
360, 360, 360 mm dla Original Prusa XL
Wybierz opcję Custom Bounding Box [Niestandardowe obramowanie].
Ustaw wartość Y Coordinates Min. [Minimalne koordynaty Y] na:
-5 dla drukarki Original Prusa MK4
-8 dla drukarki Original Prusa XL
Zakończ działanie asystenta klikając Finish.
Ustawienie specjalnych komend G-code
Ustawienie specjalnych komend G-code
Ustawienie specjalnych komend G-code
Ustawienie specjalnych komend G-code
Po zakończeniu działania kreatora i przejściu do pulpitu nawigacyjnego Octoprint, otwórz Ustawienia [Settings], klikając ikonę klucza na górze.
Przejdź do sekcji GCODE Scripts [Skrypty GCODE].
Edytuj te trzy elementy:
After print job is cancelled: M604 [Po anulowaniu druku]
Zauważ, że kiedyś było to M603 dla MK3 (było to nasze niestandardowe polecenie). W międzyczasie Marlin wprowadził własny M603, który pełni zupełnie inną funkcję. Tak więc teraz kod gcode anulujący zadanie drukowania to M604, aby uniknąć niezgodności z kodem Marlina.
After print job is paused: M601 [Po wstrzymaniu druku]
Before print job is resumed: M602 [Po wznowieniu druku]
Zapisz wpisane parametry.
Podłączenie OctoPrinta do drukarki
Podłączenie OctoPrinta do drukarki
Po powrocie do pulpitu nawigacyjnego OctoPrinta przejdź do kolumny Connection [Połączenie] Wybierz serial port [port szeregowy], na którym wykryto drukarkę.
Wybierz Baud rate [szybkość komunikacji]. Wartością domyślną jest 115200.
Naciśnij Connect [połącz], aby OctoPrint zainicjował komunikację z drukarką.
Przesyłanie pliku G-code i rozpoczęcie drukowania
Przesyłanie pliku G-code i rozpoczęcie drukowania
Przejdź do sekcji Files [Pliki].
Prześlij plik G-code, który chcesz wydrukować, wybierając go po naciśnięciu przycisku Upload lub przeciągając i upuszczając do okienka.
Pamiętaj, że oszczędzające miejsce binarne G-code (pliki .bgcode) nie są jeszcze obsługiwane przez OctoPrint bez dodatkowej wtyczki.
Znajdź plik G-code na powyższej liście i wybierz ikonę Load and print [Wczytaj i wydrukuj], aby rozpocząć jego drukowanie.
Drukowanie przez OctoPrint
Drukowanie przez OctoPrint
Drukowanie przez OctoPrint
Drukarka powinna teraz rozpocząć drukowanie pliku. Proces można monitorować na pulpicie nawigacyjnym OctoPrinta.
Trwające drukowanie objawia się tym obrazkiem słodkiej ośmiornicy na wyświetlaczu LCD drukarki i odpowiednim komunikatem SERIAL PRINTING [drukowanie szeregowe], oferującym podstawową kontrolę.
Kilka dodatkowych uwag
Kilka dodatkowych uwag

Należy pamiętać, że niektóre funkcje drukarki mogą nie działać podczas korzystania z OctoPrinta:

- Wykrywanie zderzeń
- Funkcja Power Panic
- Informacje o procesie pochłaniania ciepła na XL nie są wyświetlane i nie można ich pominąć.
- Drukowanie wielonarzędziowe z OctoPrint.
- Format bgcode
OctoPrint jest dostępny tylko w sieci lokalnej. Adres IP jest przypisywany przez lokalny router i może ulec zmianie w przyszłości.
Jeśli masz sugestie, którymi chcesz podzielić się z innymi użytkownikami, takie jak porady dotyczące przydatnych wtyczek, zostaw komentarz poniżej lub rozpocznij wątek na forum Prusa pod adresem forum.prusa3D.com.

Jeśli OctoPrint nie odpowiada Twoim potrzebom, zapraszamy do zapoznania się z innymi rozwiązaniami do bezprzewodowego drukowania i sterowania drukarką; PrusaLink i Prusa Connect.

Opcjonalnie: Instalowanie wtyczek
Opcjonalnie: Instalowanie wtyczek
Opcjonalnie: Instalowanie wtyczek
Aby w pełni wykorzystać możliwości OctoPrinta, może być konieczne zainstalowanie kilku wtyczek.
Otwórz Settings > Plugin Manager [Ustawienia > Menedżer wtyczek] i wybierz + Get More [Pobierz więcej].
Wyszukaj wtyczkę i wybierz Install [Instaluj].
Wtyczki często polecane przez użytkowników:
- BGCode autorstwa jneilliii
Jakich pluginów używasz? Zostaw komentarz!
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt