PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

9. Sprawdzenie przed uruchomieniem

9. Sprawdzenie przed uruchomieniem

9. Sprawdzenie przed uruchomieniem
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 years ago
9. Sprawdzenie przed uruchomieniem
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
8
 Dostępne języki
ENCSESDEITFR
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 1)
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 1)
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 1)
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 1)
Upewnij się, że drukarka jest wyłączona a przewód zasilający jest odłączony.
Przesuwając wózek ekstrudera, silnik osi X zadziała jak prądnica. Wytworzysz małą ilość energii elektrycznej a ekran LCD może zacząć migotać. Przesuwaj ekstruder powoli a w przyszłości zawsze używaj panelu sterowania drukarki.
Ostrożnie przesuń ekstruder do lewej krawędzi osi.
Obracając OBYDWA pręty gwintowane osi Z, obniż wózek ekstrudera aż dysza dotknie powierzchni druku. Postaraj się obracać obydwa pręty jednocześnie i w takim samym stopniu!
Sprawdź ponownie z innego kąta czy dysza dotyka delikatnie powierzchni podgrzewanego stołu. Nie wygnij go!
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 3)
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 3)
Ustawienie sondy P.I.N.D.A. (część 3)
Przesuń ekstruder do środka osi X.
Wyjmij opaskę zaciskową z opakowania i umieść ją pod sodą P.I.N.D.A. Użyj jej środkowej części, a nie końcówki.
Poluźnij śrubę (lub śruby) trzymające sondę P.I.N.D.A. i delikatnie dociśnij sondę do opaski zaciskowej.
Krótki przewodnik przy pierwszych wydrukach
Krótki przewodnik przy pierwszych wydrukach
Krótki przewodnik przy pierwszych wydrukach
Krótki przewodnik przy pierwszych wydrukach
Zobacz nasz Podręcznik Druku 3D- https://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S
Przeczytaj rozdziały 3.2 Wyłączenie odpowiedzialności i 3.3 Instrukcje bezpieczeństwa
Przeczytaj rozdział "6.3 Konfiguracja przed rozpoczęciem drukowania.
Pobierz i zainstaluj sterowniki - rozdział 9 sterowniki drukarki. Nie zapomnij, że mamy gotowe ustawienia do drukowania dla programu Slic3r PE, Cura i Simplify3D.
Skalibruj drukarkę zgodnie z rozdziałem "6.3.1 Kreator i schemat kalibracji". Zwróć uwagę na dokładne wykonywanie instrukcji, w przeciwnym wypadku możesz trwale uszkodzić powierzchnię druku!
Prawidłowa wysokość sondy P.I.N.D.A. w porównaniu do dyszy powinna być podobna do tej na ostatniej ilustracji.
Jeżeli trafisz na jakiekolwiek problemy, nie zapomnij, że tworzymy bazę wiedzy pod adresem http://help.prusa3d.com. Aktualizujemy ją codziennie!
Note the video includes previous version of the MK2 with a slightly different look, however the principles of the calibration and printing are the same.
Quick guide for your first prints
Quick guide for your first prints
Quick guide for your first prints
See our free 3D Printing Handbook - http://www.prusa3d.com/3dhandbookMK2S
Read the chapters 3.2 Disclaimer and 3.3 Safety instructions
Read the chapter 6.3 Setup before printing.
Download and install the drivers - chapter 9 Printer drivers. Don't forget we have ready to print settings for Slic3r, Cura and Simplify3D.
Calibrate the printer by following the chapter 6.3.1 Calibration flow. Please follow the steps exactly, otherwise you can permanently damage the print surface!
Printable 3D models
Printable 3D models
Read the chapter 7 Printing of 3D Printing Handbook.
Congratulations! You should be ready to print by now ;-)
You can start by printing some of our test objects bundled on the included SD card - you can check them out here prusa3d.com/printable-3d-models
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt