PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

7. Montaż bufora kasetowego

7. Montaż bufora kasetowego

7. Montaż bufora kasetowego
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
7. Montaż bufora kasetowego
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
20
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Przygotowanie części
Przygotowanie części
Przygotowanie części
Przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Płyta bufora (6x)
Printer holder [uchwyt drukarki] (1x)
Buffer-leg (noga bufora) (1x)
Segmenter (segmentator) (1x)
Śruba M3x30 (6x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (6x)
Montaż (część 1)
Montaż (część 1)
Montaż (część 1)
Montaż (część 1)
Umieść wystające części nogi bufora (Buffer-leg) we wskazanych otworach w segmentatorze. Wciśnij je do końca.
Umieść cztery nakrętki M3nS w małych wskazanych otworach w segmentatorze. Wciśnij je do końca.
Umieść pozostałe dwie nakrętki M3nS w zaznaczonych otworach na uchwycie drukarki (Printer holder). Wciśnij je do końca.
Montaż (część 2)
Montaż (część 2)
Montaż (część 2)
Montaż (część 2)
Umieść pierwszą płytę bufora w zaznaczonym dolnym otworze w segmentatorze. Wciśnij ją do końca, tak aby otwory na śruby znalazły się w jednej linii.
Upewnij się, że noga bufora i wycięcia w arkuszu znajdują się po przeciwnych stronach - jak na ilustracji.
Przymocuj uchwyt drukarki (Printer holder) do zaznaczonego miejsca na płycie bufora. Na razie powinien on być skierowany w górę. Płyta powinna być przymocowana do najniższego otworu w uchwycie drukarki.
Ustaw cały zespół w taki sposób, aby płyta bufora znajdowała się w pozycji pionowej. Zarówno uchwyt drukarki (Printer holder), jak i noga (Buffer-Leg) powinny znajdować się na podłożu.
Montaż (część 3)
Montaż (część 3)
Montaż (część 3)
Umieść pozostałe 5 płyt bufora w odpowiednich otworach w segmentatorze i uchwycie drukarki (Printer holder).
Cały zespół powinien teraz wyglądać jak na drugiej ilustracji.
Montaż (część 4)
Montaż (część 4)
Montaż (część 4)
Umieść trzy śruby M3x30 we wskazanych otworach z boku segmentatora i uchwytu drukarki (Printer holder). Dokręć je.
Jeśli śruba nie wchodzi, upewnij się, że wszystkie otwory są wyrównane z płytami.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. W przeciwnym razie płyty bufora mogą się odkształcić.
Wkręć kolejne dwie śruby M3x30 w otwory po drugiej stronie segmentatora.
Montaż (część 5)
Montaż (część 5)
Montaż (część 5)
Umieść ostatnią śrubę M3x30 w zaznaczonym otworze w uchwycie drukarki (Printer-holder).
Zwróć uwagę, że niektóre wersje części mogą mieć otwór po przeciwnej stronie, ale proces montażu pozostaje taki sam.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. W przeciwnym razie płyty bufora mogą się odkształcić.
Wsuń śrubę do zespołu, aż dotrze do nakrętki. Dokręć ją.
Segmenty bufora: przygotowanie części
Segmenty bufora: przygotowanie części
Segmenty bufora: przygotowanie części
Segmenty bufora: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Segment bufora (10x)
Kółko (5x)
Łożysko kulkowe 693 2RS (5x)
Kołek 2,9x8,5 (5x)
Nakrętka M3n (15x)
Śruba M3x6 (25x)
Informacje o wkładach bufora
Informacje o wkładach bufora
Informacje o wkładach bufora
Istnieje kilka wersji tej części, które mogą wyglądać nieco inaczej. Proces montażu pozostaje jednak taki sam.

MMU3 dla MK4 wymaga użycia najnowszej wersji wkładu bufora, czyli wersji B.

Wersja B została dołączona do paczek MMU3 dostarczanych od kwietnia 2024 roku.
Wersja B uwzględnia nieco dłuższą odległość rozładowania filamentu z Nextrudera. Jeśli dostosowujesz starszy moduł MMU3 do MK4, konieczne jest ponowne wydrukowanie plastikowych części wkładów bufora, aby zapewnić odpowiednią kompatybilność.
Montaż segmentów (część 1)
Montaż segmentów (część 1)
Montaż segmentów (część 1)

Umieść łożysko w środkowym otworze kółka.

Upewnij się, że łożysko jest wsunięte do końca, aż zrówna się z powierzchnią.
Powtórz tę czynność dla pozostałych czterech kółek.
Montaż segmentów (część 2)
Montaż segmentów (część 2)
Montaż segmentów (część 2)
Montaż segmentów (część 2)
Umieść trzy nakrętki M3n w zaznaczonych otworach w segmencie i wciśnij je do końca.
Dodaj kółko na środku segmentu.
Wepchnij mały kołek do końca przez środek łożyska, aż wskoczy do segmentu poniżej.
Montaż segmentów (część 3)
Montaż segmentów (część 3)
Montaż segmentów (część 3)
Montaż segmentów (część 3)
Przykryj zespół innym segmentem. Dociśnij obie części do siebie, aby upewnić się, że środkowy wałek jest również osadzony w górnym segmencie.
Połącz obie części za pomocą czterech śrub M3x6 .
Odwróć zespół.
Dodaj piątą śrubę M3x6 z drugiej strony.
Złóż wszystkie pozostałe segmenty, używając tej samej techniki.
Montaż kołnierzy zaciskowych
Montaż kołnierzy zaciskowych
Montaż kołnierzy zaciskowych
Umieść jeden kołnierz zaciskowy we wskazanym otworze.
Aby ułatwić montaż, może być konieczne ściśnięcie palcami nóżek kołnierza zaciskowego podczas jego wsuwania. W przeciwnym razie jedna z nóżek kołnierza może wysunąć się na zewnątrz, powodując jego uszkodzenie.
Umieść kolejny kołnierz zaciskowy w drugim otworze.
Umieść kołnierze zaciskowe również w czterech pozostałych otworach.
Montaż wkładów
Montaż wkładów
Montaż wkładów
Montaż wkładów
Teraz przygotuj wszystkie 5 wkładów i korpus bufora.
Weź jeden z wkładów i przytrzymaj go za dwa uchwyty. Ściśnij uchwyty razem, aby wsunąć wkład.
Umieść wkład w korpusie bufora.
Upewnij się, że wkład jest prawidłowo włożony.
Aby później wyciągnąć wkład, ściśnij dwa uchwyty i wyciągnij go.
Włóż wszystkie wkłady do korpusu bufora.
Montaż rurek PTFE
Montaż rurek PTFE
Montaż rurek PTFE
Montaż rurek PTFE
Wsuń rurki PTFE w górne kołnierze zaciskowy w każdym z wkładów. Wciśnij je do końca.
Połącz rurki PTFE za pomocą klipsa PTFE mniej więcej pośrodku.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt