PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

4. Montaż głowicy i podgrzewanego stołu

4. Montaż głowicy i podgrzewanego stołu

4. Montaż głowicy i podgrzewanego stołu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
4. Montaż głowicy i podgrzewanego stołu
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
28
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR

Krok 2 Hotend i wentylator wydruku: przygotowanie części

Hotend i wentylator wydruku: przygotowanie części
Hotend i wentylator wydruku: przygotowanie części
Hotend i wentylator wydruku: przygotowanie części
Hotend i wentylator wydruku: przygotowanie części
Wszystkie części drukowane i elementy złączne potrzebne w tym rozdziale znajdują się w pudełku oznaczonym Print head & Heatbed.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Zmontowany hotend MINI (1x)
Wentylator wydruku (1x)
Śruba M3x20 (3x)

Krok 3 Montaż hotendu

Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Montaż hotendu
Umieść zmontowany hotend na wózku osi X (X-carriage).
Przytrzymaj radiator ręką.
Drugą ręką przykręć radiator używając śruby M3x20.
Wsuń śrubę M3x20 w dolny otwór i dokręć.

Krok 4 Montaż wentylatora wydruku

Montaż wentylatora wydruku
Montaż wentylatora wydruku
Montaż wentylatora wydruku
Montaż wentylatora wydruku
Wsuń wylot wentylatora w dolną część otworu w wózku osi X (X-carriage). Upewnij się, że naklejka jest z drugiej strony.
Przysuń wentylator do wózka osi X (x-carriage).
Zrównaj otwory na śruby w obydwóch elementach.
Wsuń i dokręć śrubę M3x20.

Krok 6 Montaż wentylatora hotendu

Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Umieść wentylator hotendu na przekładce (MINI-fan-spacer) tak, aby otwory były ze sobą zrównane.
Upewnij się, że wentylator jest skierowany naklejką w dół.
Przewód wentylatora musi być znajdować się w lewym, górnym narożniku.
"Ząbki" przekładki (MINI-fan-spacer-clip) muszą być skierowane w górę, z lewej strony.

Umieść wentylator hotendu z przekładką (MINI-fan-spacer) na radiatorze. Zrównaj otwory w wentylatorze z otworami na radiatorze.

Dokręć wentylator hotendu i przekładkę śrubą M3x20 przez górny lewy otwór.

Krok 9 Montaż uchwytu czujnika

Montaż uchwytu czujnika
Montaż uchwytu czujnika
Montaż uchwytu czujnika
Montaż uchwytu czujnika
Umieść uchwyt czujnika (MINI-minda-holder) na wentylatorze hotendu.
Przykręć części śrubą M3x12.
Upewnij się, że przewody hotendu nie są ściśnięte między częściami.
Poprowadź przewody hotendu tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Przykręć uchwyt czujnika (MINI-minda-holder) śrubą M3x20.

Krok 11 Montaż czujnika SuperPINDA

Montaż czujnika SuperPINDA
Montaż czujnika SuperPINDA
Montaż czujnika SuperPINDA
Montaż czujnika SuperPINDA
Wkręć śrubę M3x12 o 2-3 obroty. Dokręcimy ją później.
Umieść czujnik SuperPINDA w uchwycie (MINI-minda-holder).
Ustaw wstępnie pozycję czujnika SuperPINDA tak, aby ponad uchwyt (MINI-minda-holder) wystawało 4-5 zwojów gwintu. Jest to tymczasowa pozycja, właściwą ustawimy później.
Dokręć śrubę uchwytu (MINI-minda-holder). Nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić części!

Krok 12 Obejma przewodów: przygotowanie części

Obejma przewodów: przygotowanie części
Obejma przewodów: przygotowanie części
Obejma przewodów: przygotowanie części
Obejma przewodów: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
MINI-fan-spacer-clip (obejma przewodów) (1x)
Śruba M3x20 (1x)
Owijka tekstylna 8x700 mm (1x)
W paczce dla tego rozdziału znajdują się dwie owijki tekstylne, o różnych długościach. Weź dłuższą z nich.
Opaska zaciskowa (3x)

Krok 13 Ułożenie przewodów hotendu

Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Wsuń przewody głowicy w obejmę (MINI-fan-spacer-clip) i ustaw ją tak, jak na ilustracji - ściętą stroną w górę.
Poprowadź przewód przez wcięcie w obejmie przewodów (MINI-fan-spacer-clip). Stwórz pętelkę pod obejmą i dołącz przewód do reszty wiązki.
Zsuń obejmę (MINI-fan-spacer-clip) w dół i przykręć do przekładki śrubą M3x20. Dokręć śrubę, a następnie poluzuj o 1/4 obrotu (90°). Nie potrzebujemy tutaj nakrętki.
Obejma (MINI-fan-spacer-clip) musi mieć możliwość poruszania się.
Złap całą wiązkę przewodów hotendu i skieruj je w górę.
Wsuń owijkę tekstylną na przewody, następnie w obejmę przewodów (MINI-fan-spacer-clip) tak, aby odcinek owijki o długości 2-5 mm wychodził z drugiej strony. Owiń przewody do ekstrudera.

Krok 14 Ułożenie przewodów hotendu

Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Zacznij od obracania śrubą trapezową ręcznie, aby oś X znalazła się na końcu zakresu. Następnie przesuń głowicę do końca w prawo i upewnij się, że styka się z końcówką osi X.
Ułóż wiązkę w dość płaski łuk i przymocuj ją opaską zaciskową do najwyżej położonego mocowania.
Weź dwie opaski i przepchnij je przez dwa otwory w głowicy.
Ułóż wiązkę na głowicy tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Przymocuj wiązkę przewodów dwoma opaskami zaciskowymi.
Dołóż do wiązki przewody silnika.
Załóż i zaciśnij trzecią opaskę.
Obetnij nadmiar opaski tak blisko główki, jak to możliwe.

Krok 15 Ułożenie przewodów hotendu

Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Ułożenie przewodów hotendu
Obróć główkę opaski w lewo.
Upewnij się, że główki opasek są skierowane w lewo, inaczej możesz mieć problemy podczas drukowania!
Lekko skręć owijkę (ale nie skręcaj przewodów w środku). Owijka równomiernie pokryje całą wiązkę.

Krok 17 Montaż rurki PTFE

Montaż rurki PTFE
Montaż rurki PTFE
Montaż rurki PTFE
Montaż rurki PTFE
Weź końcówkę rurki PTFE i wsuń w mosiężny króciec w ekstruderze. Obydwa końce są symetryczne.
Zsuń nakrętkę i dokręć kluczem wielofunkcyjnym.
To samo powtórz z drugiej strony rurki PTFE, mocując ją do głowicy.

Krok 18 Głowica: nagroda!

Głowica: nagroda!
Głowica: nagroda!
Udało Ci się ukończyć montaż głowicy. Był to dość łatwy etap.
Zjedz pierwszą część trzeciego rzędu.

Krok 19 Podgrzewany stół: przygotowanie części

Podgrzewany stół: przygotowanie części
Podgrzewany stół: przygotowanie części
Podgrzewany stół: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Podgrzewany stół MINI+ (1x)
Przewody stołu (1x)
MINI-heatbed-cable-cover-top (górna pokrywa przewodów stołu) (1x)
MINI-heatbed-cable-cover-bottom (dolna pokrywa przewodów stołu) (1x)
Owijka tekstylna 5x350 mm (1x)
Śruba stożkowa M3x4b (9x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji

Krok 21 Montaż stołu

Montaż stołu
Montaż stołu
Montaż stołu
Montaż stołu
Wsuń dwie śruby M3x8 w otwory w stole. Łebki śrub muszą znajdować się na górze.
Obróć stół do góry nogami i połóż tak, jak na ilustracji.
Umieść przewód czerwony (dodatni) na lewej śrubie.
Umieść przewód czarny (ujemny) na prawej śrubie.
Wkręć dwie nakrętki M3nN na obydwie śruby i dokręć je dobrze.
Konstrukcja pokrywy przewodów, która zostanie zamontowana później wymaga, aby złącza były skierowane nieznacznie w swoją stronę. Przytrzymaj je na miejscu tak, jak na ilustracji, ale zostaw między nimi mały odstęp. Upewnij się, że złącza nie mają luzu po dokręceniu.
Upewnij się, że przewody znajdują się po właściwych stronach, a śruby są dokręcone do końca. Niewłaściwe podłączenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia elektroniki.

Krok 22 Ułożenie przewodów stołu

Ułożenie przewodów stołu
Ułożenie przewodów stołu
Ułożenie przewodów stołu
Poprowadź czarny przewód termistora między przewodami stołu.
Zawiń przewód termistora kilka razy dookoła przewodów stołu (spójrz na ilustrację).

Krok 23 Montaż pokrywy przewodów stołu

Montaż pokrywy przewodów stołu
Montaż pokrywy przewodów stołu
Montaż pokrywy przewodów stołu
Wsuń nakrętkę M3nN w dolną pokrywę przewodów stołu (MINI-heatbed-cable-cover-bottom).
Nałóż dolną pokrywę przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-bottom) na złącza.
Upewnij się, że złącza przewodów dobrze pasują do pokrywy.
Owiń wiązkę przewodów stołu owijką tekstylną. Wsuń owijkę w pokrywę tak głęboko, jak to możliwe.

Krok 24 Montaż pokrywy przewodów stołu

Montaż pokrywy przewodów stołu
Montaż pokrywy przewodów stołu
Montaż pokrywy przewodów stołu
Montaż pokrywy przewodów stołu
Lekko pochyl górną pokrywę przewodów (MINI-heatbed-cable-cover-top) i nasuń ją na łby śrub złącz.
Naciśnij na górną pokrywę, aby dobrze pasowała do dolnej.
Przykręć ją śrubą M3x12.

Krok 25 Montaż pokrywy przewodów stołu

Montaż pokrywy przewodów stołu
Montaż pokrywy przewodów stołu
Pociągnij za owijkę delikatnie, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana.
Upewnij się, że pomiędzy obydwoma częściami pokrywy nie ma zbyt dużej szczeliny.

Krok 26 Montaż podgrzewanego stołu

Montaż podgrzewanego stołu
Montaż podgrzewanego stołu
Montaż podgrzewanego stołu
Montaż podgrzewanego stołu
Przesuń wózek osi Y (Y-carriage) do przodu i umieść podgrzewany stół za nim.
Umieść stół na wózku osi Y.
Zrównaj wszystkie 9 otworów w stole z tulejkami dystansowymi.
Umieść 9 śrub M3x4b w otworach, ale NIE DOKRĘCAJ ich do końca.
Po umieszczeniu wszystkich śrub na miejscu, dokręć je w następującej kolejności:
Śruba centralna
Pierwsze cztery śruby (krawędzie)
Ostatnie cztery śruby (narożniki)

Krok 27 Podgrzewany stół: nagroda!

Podgrzewany stół: nagroda!
Podgrzewany stół: nagroda!
Udało Ci się ukończyć montaż podgrzewanego stołu. Był to dość łatwy etap.
Zjedz drugą część trzeciego rzędu.

Krok 28 Głowica i podgrzewany stół gotowe!

Głowica i podgrzewany stół gotowe!
Głowica i podgrzewany stół gotowe!
Zbliżamy się do końca!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Nie kładź jeszcze płyty stalowej na podgrzewanym stole. Poczekaj na instrukcję w Asystencie podczas procedury kalibracji.
Pozostaw śruby M3x12 i M3x20 w paczce. Będziemy ich potrzebować w kolejnym rozdziale.
Zachowaj na później paczki ze stojakiem na szpulę.
Gotowe? Przejdźmy do kolejnego rozdziału: 5. Montaż ekranu LCD i elektroniki
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt