PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

4. Modernizacja Nextrudera (Multi-Tool)

4. Modernizacja Nextrudera (Multi-Tool)

4. Modernizacja Nextrudera (Multi-Tool)
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
4. Modernizacja Nextrudera (Multi-Tool)
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
24
 Dostępne języki
ENCSDEITFR
Poluzowanie wiązki Nextrudera
Poluzowanie wiązki Nextrudera
Poluzowanie wiązki Nextrudera
Poluzowanie wiązki Nextrudera
Nie musisz aktualizować Nextrudera Single-Tool, jeśli masz Original Prusa XL wysłaną od 1.6.2024. Możesz przejść do tej sekcji.
W pierwszym Nextruderze:
Od przedniej strony Nextrudera, poluzuj dwie śruby M3x8r za pomocą wkrętaka T10 (wystarczy kilka obrotów) i zdejmij usztywnienie wiązki.
Zlokalizuj złączkę FESTO, naciśnij niebieski kołnierz zaciskowy i odłącz rurkę PTFE od drugiego Nextrudera. Pozostaw rurkę PTFE luźno.
Zlokalizuj przewód Nextrudera, naciśnij zawleczkę zabezpieczającą i odłącz przewód pierwszego Nextrudera. Pozostaw przewód luźno.
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Otwórz pokrywę.
Odkręć dwie śruby M3x30, aby zdjąć blokadę docisku [idler-swivel] z Nextrudera. Pozostaw śruby w radiatorze.
Umieść odchylaną blokadę docisku [idler-swivel] w pobliżu, poźniej ją rozłożymy.
Odkręcenie pokrywy przekładni: cztery śruby
Odkręcenie pokrywy przekładni: cztery śruby
Odkręcenie pokrywy przekładni: cztery śruby
Odkręcenie pokrywy przekładni: cztery śruby
Jeśli Twój Nextruder ma pokrywę z czterema śrubami, kontynuuj ten krok. Jeśli twój Nextruder ma pokrywę z trzema śrubami, przejdź do następnego kroku.
Wykręć śrubę M3x25 używając klucza imbusowego 2,5 mm. Nie wyrzucaj śruby!
Zdemontuj docisk z Nextrudera i połóż w pobliżu.
Odkręcenie pokrywy przekładni: trzy śruby
Odkręcenie pokrywy przekładni: trzy śruby
Odkręcenie pokrywy przekładni: trzy śruby
Odkręcenie pokrywy przekładni: trzy śruby
Wykręć i wyciągnij dwie śruby M3x25. Nie wyrzucaj ich! Ostatnią śrubę poluzuj, nie wykręcaj jej!
Poluzuj ostatnią śrubę, ale nie wykręcaj jej!
Otwórz pokrywę, obracając ją lekko w bok.
Demontaż docisku
Demontaż docisku
Demontaż docisku
Używając klucza imbusowego 1,5 mm, wykręć wkręt dociskowy. Nie wyrzucaj go!
Zdemontuj docisk z Nextrudera.
Dobra robota, teraz mamy na stole docisk i jego blokadę. Pora je ulepszyć!
Demontaż docisku
Demontaż docisku
Demontaż docisku
Używając klucza imbusowego 2,5 mm wykręć i wyjmij śrubę M3x5 z docisku. Nie wyrzucaj jej!
Wyciągnij tulejkę z docisku. Nie wyrzucaj jej!
Zdejmij łożysko z docisku (nie jest połączone ze sworzniem). Nie wyrzucaj ich!
Wyciągnij sworznie z docisku. Nie wyrzucaj ich!
Wyrzuć stare połówki dźwigni docisku do kosza.
Docisk Nextrudera: przygotowanie części
Docisk Nextrudera: przygotowanie części
Docisk Nextrudera: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Idler-lever-a [dźwignia docisku A] (1x)
Idler-lever-b [dźwignia docisku B] (1x)
Łożysko 693 2RS (2x) zdemontowane w poprzednich krokach
Śruba M3x6 (1x) wykręcona w poprzednich krokach
Sworzeń2.9x8.5 (2x) zdemontowane w poprzednich krokach
Tulejka dystansowa 13,2x3,8x0,35 (1x) wyciągnięta w poprzednich krokach
Montaż docisku ekstrudera
Montaż docisku ekstrudera
Montaż docisku ekstrudera
Montaż docisku ekstrudera
Kolejne kroki montażu docisku i nakrętki docisku to kopiuj-wklej. Kontynuuj te kroki, montaż jest taki sam - tylko z częściami z PCCF.
Wsuń sworzeń 2,9x8,5 do każdego otworu dźwigni docisku A [Idler-lever-a], jak na ilustracji.
Umieść oba łożyska na sworzniach w dźwigni docisku A [Idler-lever-a].
Połącz element z dźwignią docisku B [Idler-lever-b] i przykręć śrubą M3x6. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno. Oba łożyska muszą obracać się bez znacznego oporu.
Z tej samej strony wsuń tulejkę dystansową w złożone części. Końcówka tulejki musi być wyrównana z dolną częścią zmontowanego docisku.
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Odkręć i zdejmij nakrętkę M3nN. Nie wyrzucaj jej!
Wykręć śrubę M3x20rT. Nie wyrzucaj jej!
Zdejmij nakrętkę docisku [idler-nut]. Wrzuć ją do kosza!
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Demontaż blokady docisku
Odkręć i zdejmij nakrętkę M3nN. Nie wyrzucaj jej!
Zdejmij odchylaną blokadę docisku [Idler-swivel] ze śruby. Wrzuć ją do kosza!
Wykręć śrubę M3x20rT i wyciągnij tulejkę dystansową z drugiej części blokady docisku. Nie wyrzucaj ich!
Wyrzuć drugą część odchylanej blokady docisku [idler-swivel] do kosza.
Blokada docisku: przygotowanie części
Blokada docisku: przygotowanie części
Blokada docisku: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Idler-swivel [odchylana blokada docisku] (2x)
Idler-nut [nakrętka docisku] (1x)
Śruba M3x20rT (2x) wykręcone w poprzednich krokach
Nakrętka M3nN (2x) wykręcone w poprzednich krokach
Tulejka dystansowa 6x3,1x8 (1x) wyciągnięta w poprzednich krokach
Montaż odchylanej blokady docisku
Montaż odchylanej blokady docisku
Montaż odchylanej blokady docisku
Wciśnij śrubę M3x20rT do końca przez jedną odchylaną blokadę docisku [Idler-swivel].
Nałóż tulejkę na śrubę.
Nałóż drugą odchylaną blokadę docisku na śrubę z drugiej strony.
Z drugiej strony wkręć nakrętkę M3nN na śrubę. Przytrzymaj nakrętkę za pomocą klucza uniwersalnego i dokręć śrubę. Dokręć lekko! Tulejka dystansowa musi się swobodnie obracać.
Montaż nakrętki docisku
Montaż nakrętki docisku
Montaż nakrętki docisku
Montaż nakrętki docisku
Włóż nakrętkę docisku [Idler-nut] do zespołu odchylanej blokady docisku [Idler-swivel]. Upewnij się, że obie części są ustawione prawidłowo, zgodnie z ilustracją.
Przymocuj części do siebie, wkręcając śrubę M3x20rT z tej samej strony, co pierwszą śrubę.
Wkręć nakrętkę M3nN na śrubę. Nie dokręcaj nakrętki zbyt mocno. Blokada zacisku [Idler-swivel] musi mieć możliwość obracania się na nakrętce docisku [Idler-nut].
Montaż docisku: cztery śruby
Montaż docisku: cztery śruby
Montaż docisku: cztery śruby
Montaż docisku: cztery śruby
Jeśli Twój Nextruder ma pokrywę z czterema śrubami, kontynuuj ten krok. Jeśli twój Nextruder ma pokrywę z trzema śrubami, przejdź do następnego kroku.
Umieść złożony docisk na jego miejscu.
Przymocuj docisk śrubą M3x25 używając klucza imbusowego 2,5 mm. Nie dokręcaj śruby zbyt mocno! Wystaje ona z pierścienia przekładni [PG-ring] po dokręceniu.
Montaż docisku: trzy śruby
Montaż docisku: trzy śruby
Montaż docisku: trzy śruby
Montaż docisku: trzy śruby
Umieść złożony docisk na jego miejscu.
Przymocuj docisk wkrętem ustalającym M3 używając klucza imbusowego 1,5 mm. Nie dokręcaj wkręta zbyt mocno! Wystaje on z pierścienia przekładni [PG-ring] po dokręceniu.
Obróć pokrywę przekładni [PG-case] z powrotem do właściwej pozycji.
Wsuń dwie śruby M3x25 i dokręć wszystkie trzy śruby używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Montaż blokady docisku
Montaż blokady docisku
Montaż blokady docisku
Montaż blokady docisku
Przymocuj odchylaną blokadę docisku [idler-swivel] za pomocą dwóch śrub M3x30.
Dokręć obie śruby M3x30. Zatrzymaj dokręcanie, gdy tylko końcówki śrub zrównają się z powierzchnią nakrętki docisku.
Zamknij pokrywę.
Demontaż kanału wentylatora
Demontaż kanału wentylatora
Następne kroki mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Nextruder ma kanał wentylatora [fan-shroud] z PETG. Jeśli nie, przejdź do kroku dokowanie Nextrudera
Używając wkrętaka T10 wykręć dwie śruby M3x13rT i wyjmij je. Nie wyrzucaj ich!
Zdejmij kanał wentylatora [fan-shroud] z PETG. Wrzuć go do kosza.
Mocowanie kanału wentylatora
Mocowanie kanału wentylatora
Mocowanie kanału wentylatora
Zamocuj nowy kanał wentylatora z PCCF na Nextruderze.
Wsuń dwie śruby M3x14rT i dokręć je używając wkrętaka Torx T10.
Dobra robota, Nextruder został zaktualizowany. Możemy podłączyć go do drukarki.
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Dokowanie Nextrudera
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Ostrożnie zadokuj Nextruder.
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Podłączenie Nextrudera
Upewnij się, że wiązka przewodów nie jest skręcona!
Podłącz złącze przewodu do górnej części Nextrudera.
Wsuń półprzezroczystą rurkę PTFE w złączkę na Nextruderze. Wciśnij ją do końca.
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów i dociśnij do właściwej pozycji, następnie dokręć dwie wskazane śruby.
Dobra robota
Dobra robota
Dobra robota. Pierwszy Nextruder gotowy. Wszystkie pozostałe muszą zostać zaktualizowane o części z PCCF! Po aktualizacji przejdź do następnego rozdziału.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt