PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S

Menu

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 years ago
3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
40
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Szczypce do obcinania opasek zaciskowych
Klucz imbusowy 2,5 mm do śrub M3
Klucz imbusowy 2 mm do wyrównania nakrętek
Klucz imbusowy 1,5 mm do śrub M2
Kilka wskazówek na początek
Kilka wskazówek na początek
Kilka wskazówek na początek
To jest najtrudniejszy i najważniejszy etap - nie spiesz się, zrób to uważnie. Prawidłowy montaż ekstrudera jest kluczowy.
Torebka ze śrubami i nakrętkami zawiera śruby M3x20 i M3x18 - oddziel je od siebie, aby nie pomylić ich przy montażu! Zwracaj szczególną uwagę na instrukcje i użyj śrub M3x20 w odpowiednich miejscach.
Trzymaj magnesy oddzielone od siebie, w dużym odstępie. Mogą się wzajemnie uszkodzić!
Hotend MK3S+ wymaga krótszej rurki PTFE w porównaniu do MK3S (więcej informacji tutaj: help.prusa3d.com/PTFE-MK3S+).
Zwróć szczególną uwagę na prowadzenie przewodów. Jeśli pominiesz którąś z instrukcji, konieczne będzie rozmontowanie ekstrudera.
Ta torebka zawiera dodatkowe śruby i nakrętki. Nie przejmuj się, jeśli po zakończeniu montażu zostaną w niej jakieś elementy.
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Extruder-body (korpus ekstrudera) (1x)
Adapter-printer (adapter dźwigni) (1x)
FS-lever [dźwignia czujnika filamentu] (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M3x18 (1x)
Śruba M3x10 (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (2x)
Nakrętka M3n (2x)
Kulka stalowa (1x)
Magnes 10x6x2 (1x)
Magnes 20x6x2 (1x)
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Weź nakrętkę M3nS i wsuń ją w gniazdo w korpusie ekstrudera (Extruder-body). Upewnij się, że jest wsunięta do końca.
Ustaw ją przy użyciu klucza imbusowego.
Wkręć śrubę M3x10 w nakrętkę. Dokręć ją tylko odrobinę, ponieważ później i tak będziemy musieli dodać czujnik SuperPINDA.
Weź dwie nakrętki M3n i wsuń je w gniazda.
Użyj techniki wciągania nakrętki.
Obróć korpus ekstrudera (Extruder-body) i wsuń jedną nakrętkę M3nS w gniazdo, do końca.
Weź mniejszy magnes (10x6x2) i wsuń go ostrożnie w dźwignię czujnika (FS-lever). Większość magnesu schowa się w środku części drukowanej.
Montaż dźwigni czujnika filamentu
Montaż dźwigni czujnika filamentu
Montaż dźwigni czujnika filamentu
Umieść dźwignię czujnika (FS-lever) w korpusie ekstrudera.
Dokręć część śrubą M3x18. Dokręcając, upewnij się, że dźwignia może się swobodnie poruszać.
UWAGA: zwróć szczególną uwagę na wykonanie tego prawidłowo, inaczej czujnik nie będzie działał!!!
Umieść większy magnes (20x6x2) w korpusie ekstrudera (Extruder-body). Będzie wystawać:
Nieprawidłowe ustawienie: magnesy przyciągają się, więc dźwignia kieruje się w lewo.
Prawidłowe ustawienie: magnesy odpychają się, więc dźwignia kieruje się w prawo.
Montaż kulki stalowej
Montaż kulki stalowej
Montaż kulki stalowej
Weź adapter dźwigni (Adapter-printer) i umieść w nim stalową kulkę.
Spróbuj obrócić kulkę we wszystkich kierunkach, aby upewnić się, że może poruszać się bez przeszkód.
Jeśli jej ruch nie jest gładki, to wyciągnij ją i oczyść wnętrze gniazda w części drukowanej.
Umieść adapter (Adapter-printer) z kulką w korpusie ekstrudera. Zwróć uwagę na zaokrąglony wypustek w części drukowanej - musi pasować do zagłębienia w korpusie ekstrudera (Extruder-body). Powierzchnie obydwóch części powinny prawie się zrównywać.
NIE PRZYKRĘCAJ adaptera (Adapter-printer) żadną śrubką. Powinien sam utrzymywać się w środku korpusu ekstrudera (Extruder-body).
Montaż silnika ekstrudera
Montaż silnika ekstrudera
Montaż silnika ekstrudera
Weź uchwyt silnika ekstrudera (Extruder-motor-plate) i przymocuj go dwiema śrubami M3x10. Spójrz na przewody, aby prawidłowo umieścić części względem siebie.
Oprzyj się pokusie wkręcenia trzeciej śruby w otwór! Zrobimy to później ;)
W części drukowanej jest "kanałek" na filament. Wyrównaj z nim radełkowaną (zagłębioną) część koła zębatego.
Ułożenie nowego przewodu czujnika IR
Ułożenie nowego przewodu czujnika IR
Ułożenie nowego przewodu czujnika IR
Upewnij się, że przewód czujnika IR nie wypadł z tylnej pokrywy wózka osi X (X-carriage-back) podczas demontażu. Jeśli tak się stało, przestrzegaj poniższych instrukcji:
Weź przewód czujnika IR i znajdź koniec z mniejszym złączem.
Ułóż przewód w wózku osi X, wsuwając go pod specjalnie przygotowane zakładki - pomogą utrzymać przewód w kanale.
Złącze powinno być wysunięte na odległość ok 15 mm od krawędzi wózka osi X (X-carriage). Później ustawimy dokładną pozycję.
Poprowadź przewód przez kanałek i zapamiętaj jego ułożenie, bo kolejne przewody będziemy prowadzić w podobny sposób.
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Hotend do MK3S+ (1x)
Upewnij się, że w hotendzie jest zamontowana nowa rurka PTFE, zgodnie z instrukcjami z poprzedniego rozdziału. Rurka z MK3S jest dłuższa, przez co nie jest bezpośrednio kompatybilna z MK3S+.
Śruba M3x10 (2x)
Śruba M3x40 (1x)
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Umieść zmontowany korpus ekstrudera (Extruder-body) na wózku osi X (X-carriage). Uważaj, aby nie przycisnąć przewodu czujnika IR między częściami!!!
Przykręć części dwoma śrubami M3x10.
Ponownie upewnij się, że rurka PTFE została wymieniona w poprzednim rozdziale! Rurka z MK3S nie jest kompatybilna z MK3S+.
Połóż hotend obok korpusu ekstrudera (Extruder-body) i zwróć uwagę na wcięcia w części drukowanej, dopasowane kształtem i rozmiarem do hotendu.
Przewody hotendu powinny być skierowane w lewo.
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Montaż korpusu ekstrudera
Umieść silnik ekstrudera z uchwytem na wózku osi X (X-carriage), jak na ilustracji. Przewody silnika muszą wychodzić w dół.
Przytrzymaj silnik ręką i dokręć części do siebie śrubą M3x40. Użyj prawego otworu pod śrubę z tyłu ekstrudera.
Sprawdzenie ustawienia przy pomocy filamentu
Sprawdzenie ustawienia przy pomocy filamentu
Wykorzystajmy możliwość i sprawdźmy raz jeszcze prawidłowe ustawienie filamentu i kół zębatych Bondtech.
Wsuń filament od góry, przez Bondtecha, aż do rurki PTFE.
Sprawdź ustawienie części. Jeśli to konieczne, poluzuj wkręt dociskowy i ustaw pozycję koła zębatego. Następnie dokręć śrubę, ale zachowaj ostrożność, ponieważ łatwo ją uszkodzić.
WYCIĄGNIJ filament.
Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Extruder-idler [dźwignia dociskowa ekstrudera] (1x)
Koło zębate Bondtech BEZ OTWORU na wkręt dociskowy (1x)
Łożysko koła zębatego (2x) może być ukryte w środku
Wałek (1x)
Nakrętka M3n (1x)
Śruba M3x40 (1x)
Montaż łożyska
Montaż łożyska
Umieść obydwa łożyska w kole zębatym. Uważaj, mogą się wysunąć podczas montażu.
Montaż dźwigni dociskowej ekstrudera
Montaż dźwigni dociskowej ekstrudera
Montaż dźwigni dociskowej ekstrudera
Montaż dźwigni dociskowej ekstrudera
Weź nakrętkę M3n i umieść ją w gnieździe w dźwigni dociskowej (Extruder-idler).
Użyj techniki wciągania nakrętki.
Umieść koło zębate w dźwigni dociskowej tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Wsuń wałek przez drzwiczki docisku i kółko zębate. Użyj rozsądnej siły, aby NIE USZKODZIĆ wydrukowanej części. Koniec wałka powinien być wyrównany z powierzchnią części drukowanej.
Spróbuj obrócić koło zębate palcami i upewnij się, że obraca się bez przeszkód.
Montaż dźwigni dociskowej ekstrudera
Montaż dźwigni dociskowej ekstrudera
Umieść dźwignię dociskową (Extruder-idler) na miejscu i przykręć śrubą M3x40.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno - służy ona jako wałek dla dźwigni dociskowej. Sprawdź, czy dźwignia może się swobodnie poruszać.
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Print-fan-support (wspornik wentylatora wydruku) (1x)
Śruba M3x10 (1x)
Nakrętka M3n (1x)
Śruba M3x40 (1x)
Sprężyna dźwigni dociskowej (1x) wsuń sprężynę na śrubę
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Przygotowanie pokrywy ekstrudera
Do kolejnego etapu przygotuj:
Extruder-cover (pokrywa ekstrudera) (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)
Śruba M3x40 (2x)
Wsuń nakrętkę do końca.
Ustaw ją przy użyciu klucza imbusowego.
Gniazdo na "ramieniu" zostaw puste. Zajmiemy się nim później, podczas montażu wentylatora.
Extruder-cover (pokrywa ekstrudera) (1x)
Extruder-cover (pokrywa ekstrudera) (1x)
Extruder-cover (pokrywa ekstrudera) (1x)
Extruder-cover (pokrywa ekstrudera) (1x)
Złóż ze sobą pokrywę ekstrudera (Extruder-cover) i korpus (Extruder-body). Upewnij się raz jeszcze, że części dobrze pasują do siebie.
Umieść w zaznaczonych otworach przygotowane wcześniej śruby M3x40 (2 szt.). Dokręć je, jednak ostrożnie - wyjdą z drugiej strony, bo są dłuższe o 2-3 mm od złożonych ze sobą części.
Weź nakrętkę M3n i umieść ją w gnieździe we wsporniku. To ważne!
Użyj techniki wciągania nakrętki.
Umieść wspornik na ekstruderze i upewnij się, że skośna powierzchnia z otworem jest skierowana w dół (w kierunku dyszy).
Przykręć wspornik używając śruby M3x10.
Ustawienie naprężenia docisku
Ustawienie naprężenia docisku
Ustawienie naprężenia docisku
Użyj śruby M3x40 ze sprężyną, aby naprężyć dźwignię dociskową (Extruder-idler).
Przytrzymaj dźwignię dociskową z drugiej strony, aż śruba złapie gwint nakrętki.
Ze względu na to, że zastosowaliśmy pojedynczą śrubę, musisz dokręcić ją mocno. Główka śruby powinna być zrównana z częścią drukowaną lub nieznacznie poniżej jej powierzchni.
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Ułóż przewód silnika ekstrudera tak, jak na ilustracji. Zostaw około 2-3 cm luzu pod silnikiem. Ułatwi to ewentualne rozmontowanie w przyszłości.
Poprowadź przewód w "kanale" do tyłu.
Wentylator ma dwie strony, na jednej z nich jest naklejka Noctua. Upewnij się, że naklejka jest skierowana w stronę ekstrudera.
Stwórz małą pętelkę z przewodu. Upewnij się, że czarna koszulka termokurczliwa zabezpieczająca przewody znajduje się przy krawędzi obudowy wentylatora. Spójrz na ilustrację.
Umieść wentylator na ekstruderze i postępuj wg poniższej kolejności:
Zacznij od ułożenia przewodu wentylatora w górnym kanałku.
Dosuń wentylator do wózka osi X i DELIKATNIE WSUŃ przewody przy użyciu klucza imbusowego. Zanim dosuniesz wentylator do lewej strony, ułóż przewód w kanałku w wózku osi X.
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
KONTROLA OSTATECZNA! Wentylator jest umieszczony tak, aby przewód wychodził do góry, przez górny kanałek do wózka osi X. Nie zapomnij użyć obydwóch kanałków w wózku osi X. Upewnij się, że PRZEWODY NIE SĄ PRZYCIŚNIĘTE w żadnym miejscu!
Przykręć wentylator trzema śrubami M3x14. Dokręcaj je ostrożnie, aby nie połamać plastikowej ramki wentylatora. Upewnij się również, że wirnik wentylatora może się swobodnie obracać.
Zauważ, że śruby same "gwintują" sobie otwory w częściach drukowanych i nie ma tam nakrętek
Ostatni otwór zostaw na razie pusty.
Przygotowanie kanału wentylatora wydruku
Przygotowanie kanału wentylatora wydruku
Do kolejnych etapów przygotuj:
Fan-shroud (kanał wentylatora wydruku) (1x)
Śruba M3x20 (1x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (1x)

Jeśli kanał to Twój własny wydruk, musisz usunąć wewnętrzną podporę, która jest drukowana wraz z tym elementem.

Montaż kanału wentylatora wydruku
Montaż kanału wentylatora wydruku
Montaż kanału wentylatora wydruku
Montaż kanału wentylatora wydruku
Wsuń nakrętkę M3nS w kanał wentylatora wydruku (fan-shroud), do samego końca.
Ustaw ją przy użyciu klucza imbusowego.
Zwróć uwagę na wypustek w kanale wentylatora (fan-shroud) i zagłębienie w ekstruderze.
Umieść kanał wentylatora (fan-shroud) na ekstruderze. Upewnij się, że wypustek na kanale pasuje do zagłębienia w ekstruderze (spójrz na ilustrację).
Zamontuj kanał wentylatora (fan-shroud) i przykręć go śrubą M3x20. Dokręcaj ją ostrożnie, aby nie połamać plastikowej ramki wentylatora. Upewnij się również, że wentylator może się swobodnie obracać.
Montaż wentylatora wydruku
Montaż wentylatora wydruku
Montaż wentylatora wydruku
Montaż wentylatora wydruku
Najpierw wsuń wentylator wydruku w kanał wentylatora (fan-shroud) i upewnij się, że siedzi w nim prosto.
Następnie przykręć wentylator używając jednej śruby M3x20. Dokręć ją ostrożnie, aby nie połamać plastikowej obudowy.
Obróć ekstruder i umieść nakrętkę M3n w gnieździe. Nie musisz jej wciskać - wciągniemy ją przy pomocy śruby.
Wkręć pozostającą śrubę M3x20 z drugiej strony. Dokręć ją ostrożnie, aby nie połamać obudowy wentylatora.
Poprowadź przewody w kanałku zgodnie z ilustracją i wygnij je delikatnie w stronę ekstrudera, ale NIE ROZCIĄGAJ ich!
Przygotowanie czujnika SuperPINDA
Przygotowanie czujnika SuperPINDA
Do kolejnych etapów przygotuj:
Czujnik SuperPINDA (1x)
Zwróć uwagę, że czujnik SuperPINDA różni się od czujnika PINDA poprzedniej generacji. Złącze ma teraz tylko trzy przewody.
Montaż czujnika SuperPINDA
Montaż czujnika SuperPINDA
Montaż czujnika SuperPINDA
Montaż czujnika SuperPINDA
Umieść nowy czujnik SuperPINDA w uchwycie.
Wsuń czujnik do około połowy. Dokładna pozycja nie ma znaczenia, ustawimy ją później.
Zrób małą pętlę z przewodu czujnika.
Dokręć śrubę lekko. Nie dokręcaj jej do końca, ponieważ później będziemy jeszcze ustawiać dokładnie wysokość czujnika SuperPINDA.
Ułóż przewód w kanałku razem z przewodami wentylatora.
Przygotowanie filamentu nylonowego
Przygotowanie filamentu nylonowego
Przygotowanie filamentu nylonowego
Przygotowanie filamentu nylonowego
Zalecamy założenie okularów ochronnych podczas obcinania filamentu nylonowego.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Nowy czarny filament nylonowy 50 cm (1x)
Zestaw aktualizacji zawiera nowy filament nylonowy, który może się przydać, jeśli Twój uległ uszkodzeniu lub stracił swoją sztywność.
Obetnij szczypcami końcówkę filamentu, tworząc ostry koniec.
Sprawdź, czy końcówka wygląda podobnie do pokazanej na trzeciej ilustracji.
Zestaw aktualizacji zawiera nowy filament nylonowy, który może się przydać, jeśli Twój uległ uszkodzeniu lub stracił swoją sztywność.
Mocowanie filamentu nylonowego
Mocowanie filamentu nylonowego
Mocowanie filamentu nylonowego
Mocowanie filamentu nylonowego
Znajdź otwór na filament nylonowy. Użyj najmniejszego klucza imbusowego, aby upewnić się, że w środku nie ma żadnych przeszkód.
Wsuń filament nylonowy w otwór, jednocześnie "wkręcając" go przy użyciu szczypiec. Trzymaj ekstruder drugą ręką.
ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, ponieważ szczypce mogą się zsunąć, uszkadzając przewody!!!
Aby sprawdzić, czy filament jest dobrze umocowany, spróbuj delikatnie pociągnąć go ręką. Oś X powinna się nieznacznie poruszyć, ale filament powinien pozostać na miejscu.
Jeśli masz problem z wsunięciem filamentu, spróbuj poprawić kształt końcówki.
Przygotowanie części czujnika IR
Przygotowanie części czujnika IR
Przygotowanie części czujnika IR
Przygotowanie części czujnika IR
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M2x8 (1x)
Nowy Prusa IR-sensor (czujnik IR) (1x)
Upewnij się, że masz czerwoną wersję czujnika IR. Możesz użyć czujnika zdemontowanego z drukarki, jeśli jest czerwony, a ten zachować jako zapasowy. Nie używaj poprzedniej wersji (czarnej)!
FS-cover (pokrywa czujnika filamentu) (1)
Śruba M3x10 (1x)
Montaż czujnika IR
Montaż czujnika IR
Montaż czujnika IR
Montaż czujnika IR
Umieść czujnik IR na szczycie korpusu ekstrudera (Extruder-body) i przykręć go śrubą M2x8. Upewnij się, że część plastikowa w kształcie "U" jest skierowana w dół.
Dokręć śrubę M2x8 - czujnik nie powinien mieć możliwości poruszenia się, jednak zachowaj ostrożność, bo płytka PCB nie jest niezniszczalna ;)
Podłącz przewód, zwracając uwagę na prawidłowy kierunek złącza.
Zostaw przewód luźno zagięty, jak na ilustracji. Nie twórz zbyt dużej pętli, aby nie zawadzała o ramę. Jeśli musisz zmienić długość wystającego przewodu, to ostrożnie pociągnij/wepchnij go.
Umieść pokrywę czujnika filamentu (FS-cover) na ekstruderze i ustaw zgodnie z ilustracją.Ścięte krawędzie pokrywy muszą być skierowane w Twoją stronę.
Wsuń śrubę w odpowiedni otwór i dokręć ją.
Porada: Jeśli śruba nie dosięga nakrętki, postaraj się zrównać otwory ze sobą przy pomocy klucza imbusowego lub spróbuj przyciągnąć ją wkręcając dłuższą śrubę z woreczka z częściami zapasowymi.
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M3x10 (4x)
Opaska zaciskowa (5x)
Owijka tekstylna 13x490 mm (1x)
Zestaw aktualizacji zawiera nową owijkę tekstylną, który może się przydać, jeśli Twoja uległa uszkodzeniu.
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Montaż tylnej pokrywy wózka osi X
Przełóż przewód czujnika SuperPINDA przez otwór w tylnej pokrywie wózka osi X (X-carriage-back).
Umieść tylną pokrywę wózka osi X (X-carriage-back) na ekstruderze.
Przykręć ją czterema śrubami M3x10.
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Rozchyl owijkę tekstylną i nasuń ją na wiązkę przewodów głowicy.
Na tym etapie zostaw przewody hotendu na zewnątrz owijki.
Pierwsze owinięcie powinno być odrobinę dłuższe, niż uchwyt przewodów, ale wystarczy około 5 cm.
Delikatnie skręć owijkę tekstylną, aby zacisnąć ją na wiązce przewodów. Skieruj rozcięcie na dół i przesuń ją w kierunku ekstrudera.
Weź 3 opaski zaciskowe i wsuń je w otwory w dolnym rzędzie uchwytu przewodów (cable-holder).
Obróć owijkę jeszcze raz (nie skręcając przewodów) i zaciśnij opaski.
WAŻNE: Obetnij każdą z opasek tak blisko główki, jak to możliwe. Zauważ, że główki powinny być skierowane we właściwą stronę - lekko w lewo.
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Weź dwie opaski i przepchnij je przez górne otwory uchwytu przewodów.
UWAGA! Dodaj przewody hotendu zanim zaciśniesz opaski zaciskowe. Ułóż je w kanałku w części drukowanej.
Jeśli przewody hotendu znajdują się w pętli, zaciśnij opaski i odetnij ich nadmiar.
Rozchyl owijkę tekstylną i dołóż do wiązki przewody hotendu.
Porównaj organizację przewodów z ostatnią ilustracją.
Ekstruder gotowy!
Ekstruder gotowy!
Czy już dotarliśmy do końca? Prawie!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Czas na kolejny rozdział: 4. Montaż elektroniki.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt