PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S/MK2.5S

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S/MK2.5S

3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S/MK2.5S
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
3B. Aktualizacja ekstrudera MK3S/MK2.5S
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
19
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA

Krok 1 Przygotowanie części korpusu ekstrudera

Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Przygotowanie części korpusu ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Adapter-printer-mmu2s (Adapter dźwigni MMU2S)
Paczka powinna zawierać tylko jeden, pomarańczowy adapter. Jeśli masz części wydrukowane przez siebie, nie używaj wersji z otworem na kulkę stalową.
12/2020: Części drukowane przeszły niewielką aktualizację i ich wygląd może różnić się od pokazanych na ilustracjach w tym rozdziale. Proces montażu pozostał jednak bez zmian.

Krok 2 Montaż adaptera dźwigni MMU2

Montaż adaptera dźwigni MMU2
Montaż adaptera dźwigni MMU2
Wsuń adapter pod kątem, najpierw od strony silnika.
Dociśnij go w dół i sprawdź, czy górna powierzchnia jest zrównana z powierzchnią ekstrudera.
NIE PRZYKRĘCAJ adaptera (Adapter-printer-mmu2s) żadną śrubką. Powinien sam utrzymywać się w środku korpusu ekstrudera (Extruder-body).

Krok 3 Przygotowanie części czujnika filamentu IR

Przygotowanie części czujnika filamentu IR
Przygotowanie części czujnika filamentu IR
Do kolejnych etapów przygotuj:
Śruba M3x18 (1x)
Śruba M3x10 (1x)
Nakrętka M3n (1x)
FS-cover-mmu2s (pokrywa czujnika filamentu MMU2S) (1x)
IR-sensor-holder-mmu2s (uchwyt czujnika IR MMU2S) (1x)
IR-sensor-cover-mmu2s (pokrywa czujnika IR MMU2S) (1x)
Dalszy ciąg listy w kolejnym kroku instrukcji

Krok 4 Przygotowanie części czujnika filamentu IR

Przygotowanie części czujnika filamentu IR
Przygotowanie części czujnika filamentu IR
Przygotowanie części czujnika filamentu IR
Do kolejnych etapów przygotuj:
Prusa IR-sensor (czujnik filamentu IR) (1x)
Śruba M2x8 (1x)
POSTĘPUJ OSTROŻNIE z czujnikiem filamentu IR. Nie dotykaj powierzchni płytki drukowanej, ani przylutowanych elementów. Trzymaj układ za krawędzie.
Montaż możesz przeprowadzić w pobliżu ekstrudera, nie ma potrzeby wyciągania przewodu czujnika filamentu IR. Jednak dla lepszej prezentacji, niektóre z etapów zostały pokazane z daleka od drukarki.
MK3S/MK2.5S i MMU2S używają tego samego czujnika IR, jednak różnią się miejscem jego montażu w ekstruderze.
Twoja paczka może zawierać czujnik filamentu IR z czarną lub czerwoną płytką drukowaną. Czerwona to nowa wersja po zmianach sprzętowych. Wykrywalność filamentu jest taka sama dla obydwu.

Krok 5 Montaż czujnika filamentu IR

Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Najpierw pociągnij delikatnie przewód czujnika filamentu IR w górę, aby zapewnić sobie trochę luzu podczas montażu części drukowanych. W tym samym czasie obserwuj drugi koniec owijki tekstylnej - jeśli złącze przewodu schowa się w owijce, to znaczy, że zabrakło przewodu ;)
Weź mniejsze złącze BEZ CZUJNIKA i ostrożnie przeciągnij przez uchwyt czujnika IR (IR-sensor-holder-mmu2s).
Po przejściu złącza na drugą stronę, podłącz przewód do czujnika.
Upewnij się, że zawleczka jest skierowana ku górze.
Czujnik musi być skierowany w dół.
Ilustracje pokazują przewód czujnika filamentu IR dla MK3S, jednak procedura dla MK2.5S jest taka sama. Tak samo jest w kolejnych etapach instrukcji.

Krok 6 Montaż czujnika filamentu IR

Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Weź czujnik filamentu IR i umieść go w uchwycie, upewniając się, że jest umieszczony w tym samym kierunku, jak na ilustracji.
Umieść pokrywę na szczycie. Jest ona asymetryczna - zobacz ilustrację. Mniejsza szpara w pokrywie powinna znaleźć się po lewej stronie.
Przykręć czujnik filamentu IR i pokrywę śrubą M2x8.

Krok 7 Montaż czujnika filamentu IR

Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Ostrożnie umieść przewód w kanałku - upewnij się, że jest wsunięty do końca.
Weź pokrywę czujnika filamentu MMU2S (FS-cover-mmu2s) i umieść w niej nakrętkę M3n.
Wsuń uchwyt na pokrywę i upewnij się, że jest dosunięty do końca. W innym przypadku otwory nie pokryją się ze sobą.
Dokręć obydwie części do siebie przy pomocy śruby M3x10. Na ilustracji pokazany jest właściwy otwór.
Zmontowany zespół czujnika filamentu IR jest w "Podręczniku" nazywany "kominem".
Porada: Jeśli nie dosięga nakrętki, to możesz przyciągnąć ją wkręcając z drugiej strony dłuższą śrubę z woreczka z częściami zapasowymi.

Krok 8 Montaż czujnika filamentu IR

Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Montaż czujnika filamentu IR
Nałóż zmontowany czujnik filamentu IR z pokrywą (FS-cover) na górną część ekstrudera.
Wyrównaj lewą krawędź z krawędzią korpusu ekstrudera.
Dokręć części do siebie przy użyciu śruby M3x18.
Ostrożnie pociągnij przewód w dół, aż pętelka zniknie, jednak nie napinaj go.
Zakończ montaż śrubą M3x40.
Upewnij się, że między elementami nie ma szpar.
Pozycja czujnika filamentu IR zostanie skalibrowana w kolejnym rozdziale. MMU2S nie będzie działać prawidłowo bez dokładnej kalibracji.

Krok 9 Ponowne dokręcenie wózka osi X

Ponowne dokręcenie wózka osi X
Ponowne dokręcenie wózka osi X
Ponowne dokręcenie wózka osi X
Dokręć obydwie śruby M3x40 upewniając się, że części są ze sobą wyrównane.
Dokręć obydwie śruby M3x10 mocujące korpus ekstrudera (Extruder-body) i wózek osi X (X-carriage). Jednak zanim to zrobisz, upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyszczypnięty pomiędzy obydwoma częściami - w wózku osi X jest przygotowany kanałek na przewody.

Krok 10 Montaż wentylatora hotendu

Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Montaż wentylatora hotendu
Wentylator ma dwie strony, na jednej z nich jest naklejka Noctua. Upewnij się, że naklejka jest skierowana w stronę ekstrudera.
Stwórz małą pętelkę z przewodu. Upewnij się, że czarna koszulka termokurczliwa zabezpieczająca przewody znajduje się przy krawędzi obudowy wentylatora. Spójrz na ilustrację.
Dosuń wentylator do wózka osi X i DELIKATNIE WSUŃ przewody przy użyciu klucza imbusowego. Zanim dosuniesz wentylator do lewej strony, ułóż przewód w kanałku w wózku osi X.
Przykręć wentylator używając tych śrub:
M3x14 (3x)
Śruba M3x20 (1x)
Śruba M3x18 mocuje również dyszę wentylatora wydruku (fan-shroud). Umieść ją z powrotem na miejscu, jeśli wypadła.

Krok 11 Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera

Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Przygotowanie dźwigni dociskowej ekstrudera
Do kolejnych etapów przygotuj:
Extruder-idler-mmu2s (dźwignia dociskowa MMU2S) (1x)
Koło zębate Bondtech BEZ OTWORU na wkręt dociskowy (1x)
Łożysko koła zębatego (2x) może być ukryte w środku
Wałek (1x)
Nakrętka M3n (1x)
Śruba M3x40 (2x)
Sprężyna dźwigni dociskowej (1x) Wsuń sprężynę na śrubę (śruba ze sprężyną mogą być w ekstruderze)

Krok 12 Montaż łożyska

Montaż łożyska
Montaż łożyska
Umieść obydwa łożyska w kole zębatym. Uważaj, mogą się wysunąć podczas montażu.

Krok 13 Montaż dźwigni dociskowej MMU2S

Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Umieść nakrętkę M3n w dźwigni dociskowej MMU2S (Extruder-idler-mmu2s).
Użyj techniki wciągania nakrętki.
Umieść koło zębate w dźwigni dociskowej tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Wsuń wałek przez koło zębate. Użyj odpowiedniej siły, aby NIE USZKODZIĆ wydrukowanej części.
Spróbuj obrócić koło zębate palcami i upewnij się, że obraca się bez przeszkód.

Krok 14 Montaż dźwigni dociskowej MMU2S

Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Montaż dźwigni dociskowej MMU2S
Do kolejnego etapu przygotuj:
Śruba M3x40 (1x)
Umieść dźwignię dociskową ekstrudera MMU2S (Extruder-idler-mmu2s) na miejscu i przykręć ją przy użyciu śruby M3x40.
Nie dokręcaj śruby zbyt mocno - służy ona jako oś dla dźwigni dociskowej. Sprawdź, czy dźwignia może się swobodnie poruszać (zakres ruchu jest jednak dość mały).
Użyj śruby M3x40 ze sprężyną, aby naprężyć dźwignię dociskową (Extruder-idler).
Przytrzymaj dźwignię z drugiej strony, aż śruba dosięgnie nakrętki. Ze względu na to, że zastosowaliśmy pojedynczą śrubę, musisz dokręcić ją mocno. Główka śruby powinna być zrównana z częścią drukowaną lub nieznacznie poniżej jej powierzchni.

Krok 15 Ponowny montaż pokrywy wózka osi X

Ponowny montaż pokrywy wózka osi X
Ponowny montaż pokrywy wózka osi X
Obróć tylną pokrywę wózka osi X (X-carriage-back) i dosuń ostrożnie do ekstrudera. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest przyszczypnięty pomiędzy częściami!!!
Dokręć wszystkie cztery śruby M3x10.
Dokręć śruby z rozsądną siłą - nie zdeformuj, ani nie ściśnij łożysk między częściami drukowanymi.

Krok 16 Przygotowanie owijki tekstylnej

Przygotowanie owijki tekstylnej
Przygotowanie owijki tekstylnej
Do kolejnych etapów przygotuj:
Opaska zaciskowa (5x)
Od tego momentu występują różnice w ekstruderze MK2.5S! Przejdź do innego rozdziału i wróć tutaj. Prowadzenie przewodów ekstrudera MK2.5S. Podążaj za instrukcjami w tamtym rozdziale do samego końca. Poza przewodami potrzebujesz jeszcze jednej części drukowanej - bloczka krańcówki (Endstop-block).

Krok 17 Mocowanie owijki tekstylnej

Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Mocowanie owijki tekstylnej
Delikatnie skręć owijkę tekstylną, aby zacisnąć ją na wiązce przewodów i przesuń ją w kierunku ekstrudera.
Weź 3 opaski zaciskowe i wsuń je w otwory w dolnym rzędzie uchwytu przewodów (cable-holder).
Obróć owijkę jeszcze raz (nie skręcając przewodów) i zaciśnij opaski.
WAŻNE: Obetnij każdą z opasek tak blisko główki, jak to możliwe. Zauważ, że główki powinny być skierowane we właściwą stronę - lekko w lewo.
Weź dwie opaski i przepchnij je przez górne otwory uchwytu przewodów (cable-holder). Dodaj przewody z hotendu i ułóż je w kanałku w części drukowanej, następnie zaciśnij opaski i obetnij ich końcówki.

Krok 18 Czas na Haribo!

Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Ostrożnie i po cichu otwórz paczkę z misiami Haribo. Szelest może zwabić okoliczne drapieżniki!
Ułóż misie w sześciu rzędach, zgodnie z pokazanym wzorem (kolory mogą się różnić):
Poprzedni i obecny rozdział były bardzo trudne, potrzebujesz co najmniej 25% wszystkich żelków.
Montaż docisku jest dość łatwy - wystarczy 10%.
Montaż bębna dociskowego wymaga skupienia, zjedz nie mniej niż 20% wszystkich żelków.
Montaż elektroniki jest ostatnim rozdziałem o wysokim stopniu trudności - zjedz 25%.
Uchwyty na szpulę z buforem są proste w montażu. Nasze badania wykazały, że 10% wystarczy.
Kontrola przed pierwszym uruchomieniem i początkowy rozruch nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku. Doświadczeni użytkownicy nie będą potrzebować więcej niż 10%.

Krok 19 Ekstruder gotowy!

Ekstruder gotowy!
Ekstruder gotowy!
Ekstruder gotowy!
Czy już dotarliśmy do końca? Dopiero się rozkręcamy!
Ważna informacja dla tych, którzy aktualizują MMU2 do MMU2S (jednostka MMU2 jest już zmontowana) - możesz przejść do rodziału 6 Montaż i podłączenie elektroniki MMU2S (Krok 23)
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Nie przejmuj się przewodami - podłączymy je później ;)
Wszystko sprawdzone? Przejdźmy do montażu jednostki MMU2S.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt