PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

3. Ustawienie drukarki

3. Ustawienie drukarki
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
3. Ustawienie drukarki
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
48
 Dostępne języki
ENCSDEESITFRJA

Krok 1 Narzędzia niezbędne w tym rozdziale

Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj:
Klucz Torx T10
Klucz imbusowy 2,5 mm
Klucz imbusowy 4 mm
Kartonowe pudełko jako ochrona stołu grzewczego podczas montażu. Podpowiedź: możesz użyć pudełka po Nextruderze dostarczonym z drukarką.

Krok 3 Wersje modułu LCD

Wersje modułu LCD
Wersje modułu LCD
Wersje modułu LCD
Spójrz na xLCD, są dwa warianty:
Wersja A: złącze Faston w prawym dolnym rogu
Wersja B: złącze Faston z lewej u góry

Krok 4 Wersja A: montaż ekranu xLCD

Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Wersja A: montaż ekranu xLCD
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Od przodu drukarki umieść zespół LCD w pobliżu dolnego przedniego aluminiowego profilu, w którym znajdują się przewody LCD.
Weź przewód uziemiający i podłącz go do złącza PE na xLCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Na złączu przewodu xLCD jest zatrzask, który musi być skierowany w stronę symbolu trójkąta na płycie. Zobacz szczegóły.

Krok 5 Wersja B: montaż ekranu xLCD

Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Wersja B: montaż ekranu xLCD
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Od przodu drukarki umieść zespół LCD w pobliżu dolnego przedniego aluminiowego profilu, w którym znajdują się przewody LCD.
Podłącz przewód xLCD do gniazda xLCD na płycie.
Na złączu przewodu xLCD jest zatrzask, który musi być skierowany w stronę symbolu trójkąta na płycie. Zobacz szczegóły.
Weź przewód uziemiający i podłącz go do złącza PE na xLCD.
Podłącz złącze uziemiające do złącza PE na xLCD. Wsuń je do końca.

Krok 6 Montaż ekranu xLCD

Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Montaż ekranu xLCD
Wyrównaj zespół xLCD z wpustami rowkowymi w przednim profilu aluminiowym.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z lewej strony xLCD.
Włóż i dokręć śrubę M3x16 z prawej strony xLCD.

Krok 8 Montaż wiązki przewodów Nextrudera

Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Używając wkrętaka T10 poluzuj dwie wskazane śruby po wewnętrznej stronie Nextrudera.
Wsuń na łby śrub otwory w kształcie dziurki do klucza w elastycznej taśmie wiązki przewodów.
Używając wkrętaka T10 dokręć dwie wskazane śruby.
Upewnij się, że część wiązki z przewodem i złączem jest skierowana do góry Nextrudera; jak na ilustracji.
Wiązka przewodów musi być zamocowana dokładnie w taki sam sposób, jak na ilustracji; z przewodem na górze i półprzezroczystą rurką PTFE na dole.

Krok 9 Montaż wiązki przewodów Nextrudera

Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Montaż wiązki przewodów Nextrudera
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Podłącz złącze przewodu do górnej części Nextrudera.

Wsuń półprzezroczystą rurkę PTFE w złączkę ekstrudera. Wciśnij ją do końca.

Krok 10 Przygotowanie doku Nextrudera

Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Przygotowanie doku Nextrudera
Najnowsze zespoły są dostarczane z uszczelką dyszy wstępnie zamontowaną w doku ekstrudera. Aby to potwierdzić, dokładnie przyjrzyj się jednemu z doków ekstrudera i porównaj go z ilustracją, aby sprawdzić, czy uszczelka dyszy jest już na miejscu z kwadratową nakrętką. Jeśli nie, kontynuuj poniżej.
Powtórz ten krok dla obu głowic narzędziowych:
Sprawdź, czy nakrętka M3nS znajduje się w gnieździe w doku Nextrudera.

Upewnij się, że nakrętka jest dociśnięta do końca w gnieździe w doku. Jeśli nie, użyj klucza imbusowego, aby docisnąć ją do końca.

Jeśli nakrętka wypadła, to może znajdować się w pudełku Nextrudera. Jeśli nie, użyj zapasowej nakrętki z woreczka oznaczonego "Nozzle Seal".

Krok 11 Przygotowanie drukarki

Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przygotowanie drukarki
Przypomnienie: aby przenosić drukarkę, zawsze chwytaj za uchwyty po obu stronach drukarki. Nie należy podnosić drukarki za aluminiowe profile, ani za panele z blachy na górze.
W kolejnych krokach będziemy pracować z narzędziami i montować ekstruder nad stołem grzewczym, dlatego zalecamy zabezpieczenie go przed ewentualnymi uszkodzeniami. Do tego celu może posłużyć puste pudełko po Nextruderze.
Umieść puste pudełko w okolicach przedniej, środkowej części stołu grzewczego.
Przesuń zespół osi X całkowicie do przodu drukarki.
Przesuń wózek osi X w okolice środka osi X.

Krok 12 Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera

Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Prowadzenie przewodów pierwszego Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę o 180°, tak aby strona z zasilaczem była skierowana do Ciebie.
Zlokalizuj długą metalową listwę z pięcioma otworami M3 (tch-mounting-insert) wewnątrz tylnego profilu aluminiowego, która może swobodnie poruszać się w lewo i w prawo.
Wykorzystamy dwa pierwsze otwory M3 w metalowej listwie (tch-mounting-insert).
W długiej metalowej listwie znajduje się śruba, która mocuje część na czas transportu. Na razie zachowaj śrubę w listwie.
Utrzymaj pozycję długiej metalowej listwy (tch-mounting-insert) do następnego kroku.Nie może się ruszać! Jeśli listwa przesunie się, wystarczy dosunąć ją do końca w lewo i unieruchomić za pomocą śruby.
Umieść pierwszy Nextruder na pudełku i poprowadź przewody do tyłu drukarki.
Możesz przesunąć Nextruder podczas manipulowania przewodami. Obserwuj go uważnie!

Krok 13 Montaż doku pierwszego Nextrudera

Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Montaż doku pierwszego Nextrudera
Umieść mocowanie wiązki doku (xl-dock-cable-router) na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku (xl-dock-cable-router) wystaje śruba. Wkręć śrubę w pierwszy otwór na śrubę w długiej metalowej listwie (tch-mounting-insert). Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku (xl-dock-cable-router) i dokręć śrubę.
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.

Krok 14 Dock inspection

Dock inspection
Dock inspection
Check that the docks are properly tightened. The dock must not move. 
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.
Please watch the video in the next step for a better understanding.

Krok 15 Dock inspection: video

The following instructions need to be done correctly and carefully. Achieve better understanding and successful assembly by watching the video alongside the guide.

Krok 17 Montaż uszczelki dyszy

Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Montaż uszczelki dyszy
Wsuń śrubę M3x30 w każdy uchwyt uszczelki dyszy.
Wsuń sprężynę na każdą śrubę uszczelki dyszy.
Wykonaj to samo dla obydwóch uszczelek.

Krok 18 Uszczelka dyszy Nextrudera

Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Pierwszy dok jest gotowy.

Krok 19 Dokowanie pierwszego Nextrudera

Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Dokowanie pierwszego Nextrudera
Wiązka przewodów nie może być skręcona.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - pierwszy Nextruder jest gotowy!

Krok 20 Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera

Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Prowadzenie przewodów drugiego Nextrudera
Umieść drugi Nextruder na pudełku i poprowadź przewody do tyłu drukarki.
Umieść mocowanie wiązki doku (xl-dock-cable-router) na dolnym profilu aluminiowym, pod górnym panelem.
Z mocowania wiązki doku (xl-dock-cable-router) wystaje śruba. Wkręć śrubę w drugi otwór na śrubę w długiej metalowej listwie (tch-mounting-insert). Przez otwór w tylnym panelu sprawdź, czy mocowanie wiązki jest ustawione w jednej linii z otworem.
Wsuń klucz imbusowy 2,5 mm na całej długości przez otwór w tylnym panelu, aż do środkowej śruby w mocowaniu wiązki doku (xl-dock-cable-router) i dokręć śrubę.

Krok 21 Dock inspection

Dock inspection
Dock inspection
Check that the docks are properly tightened. The dock must not move. 
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.
Please watch the video in the next step for a better understanding.

Krok 23 Uszczelka dyszy Nextrudera

Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Uszczelka dyszy Nextrudera
Bieżąca pozycja uszczelki jest tymczasowa, a dokładną wysokość ustawimy w następnym rozdziale, po zamontowaniu wszystkich części Nextrudera.
Umieść uszczelkę dyszy (ze sprężyną) w doku.
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm dokręć śrubę tak, aby jej łeb znajdował się 1 mm nad powierzchnią doku.
Dobrze! Drugi dok jest gotowy.

Krok 24 Dokowanie drugiego Nextrudera

Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Dokowanie drugiego Nextrudera
Ostrożnie obróć drukarkę przednią stroną do Ciebie.
Weź Nextruder i umieść go ostrożnie obok doku.
Wsuń dwa metalowe kołki przez białe otwory w doku. Magnesy pomogą zadokować Nextruder.
Sprawdź, czy uszczelka dyszy lekko jej dotyka.
Dobrze - drugi Nextruder jest gotowy!
The dock is a press fit, so the screw needs to be tightened very hard.

Krok 25 Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera

Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera
Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera
Prowadzenie rurki PTFE do Nextrudera
Z boku drukarki znajduje się boczny czujnik filamentu. Wsuń rurkę PTFE pierwszego Nextrudera do końca w górny otwór w części.
Delikatnie pociągnij rurkę PTFE do tyłu. Spowoduje to wypchnięcie czarnego kołnierza zaciskowego w bocznym czujniku filamentu i zablokowanie rurki.
Powtórz powyższą procedurę dla rurki PTFE drugiego Nextrudera.

Krok 27 Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera

Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja A: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd (xl-rear-cable-management-plug) z tyłu drukarki.
Lekko poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Zamocuj pokrywę gniazd na śrubach. Przesuń ją do końca w lewo i dokręć śruby.

Krok 29 Wersja A: montaż anteny Wi-Fi

Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Wersja A: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi w prawym tylnym rogu drukarki.
Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.

Krok 30 Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera

Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Wersja B: podłączenie przewodów Nextrudera
Zlokalizuj tylną pokrywę gniazd (xl-rear-cable-management-plug) z tyłu drukarki.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Poluzuj cztery śruby mocujące pokrywę elektroniki i zdejmij ją.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera do dolnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.

Krok 32 Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing

Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Version B: Installing the Wi-Fi antenna: antenna preparing
Remove the nut with the washers from the antenna connector.
The antenna connector is prepared.
The latest version of the connector has a thicker washer. We don't need it anymore. You can throw it away.
Insert the antenna connector into the same-shaped hole in the Wi-Fi-antenna-holder .

Krok 34 Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi

Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż mocowania anteny Wi-Fi
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Włóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłącz przewód antenowy do złącza antenowego na płytce XL buddy. Podeprzyj płytkę Wifi palcem podczas podłączania przewodu.

Krok 37 Wersja B: montaż anteny Wi-Fi

Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Wersja B: montaż anteny Wi-Fi
Zlokalizuj złącze anteny Wi-Fi z tyłu, na środku drukarki.
Wkręć antenę na złącze. Antenę można obracać dookoła i zginać w dwóch kierunkach.
Zalecamy skierowanie anteny prosto w górę.

Krok 38 Spoolholder assembly versions

Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
Spoolholder assembly versions
To make things worse, we have a new spoolholder for you.
Versions:
Version A: Printed spoolholder
Do you have this? Continue to the next step.
Version B: Injection molded spoolholder
Do you have this? Continue to Version B: Assembling the spool holder: parts preparation.

Krok 39 Uchwyt szpuli: przygotowanie części

Uchwyt szpuli: przygotowanie części
Uchwyt szpuli: przygotowanie części
Uchwyt szpuli: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Spool-holder-slider (ślizg uchwytu na szpulę) (2x)
Spool holder base (podstawa uchwytu na szpulę) (2x)
Spool-holder-mount (mocowanie uchwytu na szpulę) (2x)
Śruba M5x85 (2x)
Wpust rowkowy M5nEs (2x)

Krok 40 Uchwyt szpuli: ustawienie wpustów rowkowych

Uchwyt szpuli: ustawienie wpustów rowkowych
Uchwyt szpuli: ustawienie wpustów rowkowych
Uchwyt szpuli: ustawienie wpustów rowkowych
Uchwyt szpuli: ustawienie wpustów rowkowych
Ostrożnie obróć drukarkę tak, aby strona z anteną Wi-Fi i bocznym czujnikiem filamentu była skierowana do Ciebie.
Umieść wpust rowkowy M5nEs w przednim profilu-wsporniku (z pomarańczową plastikową osłoną). Włóż najpierw stronę ze sprężyną (metalową płytką), a następnie wepchnij wpust do środka.
Wpust rowkowy M5nEs ma swobodę ruchu, więc możesz dowolnie regulować jego położenie. Pamiętaj jednak, że aby móc płynnie zmienić pozycję wpustu, należy go lekko wcisnąć. Zalecamy mniej więcej taką pozycję, jaką widać na ilustracji.
Umieść drugi wpust rowkowy M5nEs w profilu mniej więcej w tym samym miejscu, jak na ilustracji.

Krok 41 Montaż uchwytu szpuli

Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Montaż uchwytu szpuli
Powtórz ten krok dla obu uchwytów szpuli:
Umieść podstawę uchwytu szpuli (spool-holder-base) w ślizgu uchwytu (spool-holder-slider) i wysuń nieco z drugiej strony.
Zamocuj złożony uchwyt na szpulę na podstawie uchwytu (spool-holder-base).
Umieść śrubę M5x85 w zespole uchwytu szpuli.

Krok 42 Montaż zespołu uchwytu szpuli

Montaż zespołu uchwytu szpuli
Montaż zespołu uchwytu szpuli
Montaż zespołu uchwytu szpuli
Przymocuj zespół uchwytu szpuli do wpustu rowkowego M4nEs w profilu. Zwróć uwagę, że na mocowaniu uchwytu szpuli [spool-holder-mount] znajduje się występ, który musi pasować do rowka w profilu.
Dokręć zespół uchwytu szpuli.
Nie używaj uchwytu szpuli jako uchwytu do przenoszenia drukarki!
Pamiętaj, że jeśli zamontujesz uchwyt szpuli zbyt wysoko lub zbyt nisko, szpula filamentu może się na nim nie zmieścić. Wokół szpuli musi być wystarczająco dużo miejsca.

Krok 44 Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut

Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Version B: Assembling the spool holder: adjusting the nut
Carefully turn the printer so that the side with the side filament sensor is facing you.
Insert the first M4nEs nut into the front support extrusion (with the orange plastic cover). Insert the side with the spring (metal plate) first, then push the nut inside.
Insert the second M4nEs nut into the extrusion.
The M4nEs nuts are free to move, you can adjust the position as you want. But remember, the nut must be slightly pushed in to smoothly move. Anyway, we recommend approximately the same position as you can see in the picture.
Keep in mind that if you mount the Spool holder too high or too low, it may not fit the filament spool on it. There has to be enough space around it.

Krok 45 Version B: Assembling the spool holder

Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Version B: Assembling the spool holder
Locate pins two pins on the spool-holder-base and line them with the rails in the spool-holder-slider.
Insert the spool-holder-base into the spool-holder-slider and push it through a little through the part.

Krok 46 Version B: Preparing the spool holder

Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Version B: Preparing the spool holder
Insert the M4x12 screw on the longer side of the 3mm Allen key.
Insert the 3mm Allen key with the M4x12 screw through the assembled spool holder to the prepared hole in the spool-holder-base.
The M4x12 screw has to protrude through the spool-holder-base.

Krok 47 Version B: Mounting the spool holder assembly

Version B: Mounting the spool holder assembly
Version B: Mounting the spool holder assembly
Version B: Mounting the spool holder assembly
Attach the spool holder assembly to the M4nEs nut in the extrusion. Note that there is a protrusion on the spool-holder-mount, which must fit into the groove in the extrusion.
Tighten the spool holder assembly.
Assemble the second spoolholder and attach it to the lower M4nEs nut with an M4x12 screw.
Do not use the spool holder as a handle!

Krok 48 To już prawie koniec!

To już prawie koniec!
To już prawie koniec!
Gratulacje! Twoja Original Prusa XL jest gotowa do odpalenia!
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Przejdźmy teraz do ostatniego rozdziału: 4. Pierwsze uruchomienie.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt