PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

3. Montaż układu CoreXY i tylnych paneli

Menu

3. Montaż układu CoreXY i tylnych paneli

3. Montaż układu CoreXY i tylnych paneli
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 11 days ago
3. Montaż układu CoreXY i tylnych paneli
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
47
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Demontaż wskaźnika momentu obrotowego
Do kolejnych kroków potrzebujemy klucza imbusowego 3 mm bez wskaźnika momentu obrotowego.
Weź zmontowany wskaźnik momentu obrotowego.
Zdejmij plastikowy uchwyt.
Wyciągnij klucz imbusowy 3 mm ze wskaźnika momentu obrotowego.
Zachowaj wydrukowany w 3D wskaźnik do późniejszego wykorzystania.
Montaż CoreXY
Montaż CoreXY
Montaż CoreXY
Montaż CoreXY
Odmierz około 23 cm (9") od prawego profilu.
Umieść trzy wpusty rowkowe M3nEs w lewym profilu.
Umieść trzy wpusty rowkowe M3nEs w prawym profilu.
Montaż zespołu CoreXY
Montaż zespołu CoreXY
Montaż zespołu CoreXY
Montaż zespołu CoreXY
Jesteś prawo- lub leworęczny/a? Drukarka powinna już leżeć na lewym boku od poprzedniego rozdziału. Jeśli jesteś leworęczny/a, obróć ją ostrożnie na prawą stronę (spójrz na ilustrację). Zamierzamy przymocować górną część CoreXY i dokręcić śruby, aby połączyć obie części razem. Instrukcje są takie same, wybierz stronę, która bardziej Ci odpowiada do dokręcania śrub.
Zalecamy umieszczenie kartonowej podkładki pod bokiem podstawy, aby chronić stół warsztatowy i ramę przed zarysowaniem.
W profilu znajduje się otwór, do którego musi pasować kołek.
Przesuń tylną wkładkę profilu wewnątrz każdego profilu zespołu CoreXY do tyłu.
Przesuń pozostałe wkładki mniej więcej do środka. Dokładna pozycja zostanie omówiona później.
Obróć zespół CoreXY na jego dłuższy bok i umieść go w pobliżu górnej części czterech profili podstawy.
Tylne wkładki profilu muszą być skierowane do tylnych profili. Nie wciskaj zespołu CoreXY do końca, dopóki nie otrzymasz instrukcji.
Montaż zespołu CoreXY
Montaż zespołu CoreXY
Montaż zespołu CoreXY
Montaż zespołu CoreXY
Zachowaj ostrożność podczas składania profili, aby ich nie porysować.
Najpierw nasuń zespół CoreXY na oba tylne profile.
Wyrównaj pozostałe wkładki profili z obydwoma profilami osi Z.
Nasuń zespół CoreXY na oba profile osi Z.
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Umieść śruby M4x12 w obu otworach, w taki sam sposób, jak w przypadku podstawy.
Zachowaj ostrożność podczas posługiwania się kluczem imbusowym, aby nie porysować ramy.
Między częściami może być niewielka szczelina. Zajmiemy się tym w następnym kroku.
Dokręć śruby, aż dotrą do powierzchni metalowej płytki, a następnie zatrzymaj się! Ostateczne dokręcenie wykonamy później, używając wskaźnika momentu obrotowego.
Powtórz tę procedurę na trzech pozostałych profilach.
Przenoszenie drukarki
Przenoszenie drukarki
Przenoszenie drukarki
Przenoszenie drukarki
Nigdy nie chwytaj drukarki za górne metalowe kołnierze. Może to spowodować uszkodzenie ukrytych wewnątrz diod LED.
Przestawiaj podstawę trzymając za profile.
Obróć podstawę z powrotem na nogi (aby zespół CoreXY był skierowany do góry).
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Montaż wskaźnika momentu obrotowego
Wsuń klucz imbusowy 3 mm we wskaźnik momentu obrotowego.
Załóż uchwyt klucza imbusowego z drugiej strony.
Zmontowany wskaźnik momentu obrotowego wygląda tak.
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przymocowanie zespołu CoreXY
Przygotuj klucz imbusowy 3 mm ze wskaźnikiem momentu obrotowego.
Włóż krótszą stronę klucza imbusowego 3 mm do śruby mocującej zespół CoreXY.
Dokręć śrubę do momentu osiągnięcia linii "OK" i lekkiego wygięcia klucza imbusowego 3 mm.
Postępuj w ten sam sposób ze wszystkimi śrubami M4x12 umieszczonymi w profilach osi Z.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Weź jednego żelka.
Czy wiesz, że żelki były początkowo sprzedawane jako nowinka i zyskały popularność w Niemczech, zanim rozprzestrzeniły się na inne kraje?
Przymocowanie lewej prowadnicy liniowej
Przymocowanie lewej prowadnicy liniowej
Przymocowanie lewej prowadnicy liniowej
Przymocowanie lewej prowadnicy liniowej
Po lewej stronie zespołu CoreXY w profilu znajdują się trzy wpusty rowkowe M3nEs. Przesuń środkowy wpust rowkowy M3nEs za prowadnicę liniową. Wyrównaj jego otwór z otworem w prowadnicy liniowej.
Upewnij się, że używasz środkowego wpustu.
Umieść śrubę M3x10 w górnym otworze.
Dokręć śrubę M3x10 kluczem imbusowym 2,5 mm.
Przymocowanie prawej prowadnicy liniowej
Przymocowanie prawej prowadnicy liniowej
Przymocowanie prawej prowadnicy liniowej
Przymocowanie prawej prowadnicy liniowej
Po prawej stronie zespołu CoreXY w profilu znajdują się trzy wpusty rowkowe M3nEs. Przesuń środkowy wpust rowkowy M3nEs za prowadnicę liniową. Wyrównaj jego otwór z otworem w prowadnicy liniowej.
Upewnij się, że używasz środkowego wpustu.
Umieść śrubę M3x10 w górnym otworze.
Dokręć śrubę M3x10 kluczem imbusowym 2,5 mm.
Umieszczenie wpustów rowkowych M3nEs w profilach
Umieszczenie wpustów rowkowych M3nEs w profilach
Umieszczenie wpustów rowkowych M3nEs w profilach
Obróć podstawę tak, aby lewa strona była skierowana w Twoją stronę. Użyj naklejki ostrzegawczej jako odniesienia.
Skoncentruj się na lewej połowie profilu podstawy, gdzie umieścimy wpust rowkowy M3nEs:
Wsuń wpust do końca w profil od góry. Sprawdź orientację sprężyny (metalowa blaszka na wpuście).
Palcem obróć wpust i wyrównaj go z profilem. Sprężyny na wpuście powinny być skierowane do dołu.
Dokładna pozycja wpustu zostanie dostosowana później. Na razie przesuń go mniej więcej do środka profilu.
Uziemienie ramy
Uziemienie ramy
Uziemienie ramy
Uziemienie ramy
Upewnij się, że wpust rowkowy M3nEs jest skierowany do góry, jak na ilustracji.
Umieść złącze uziemiające na wpuście rowkowym M3nEs. Część pionowa musi być skierowana na zewnątrz drukarki.
Włóż śrubę M3x8rT i dokręć obie części używając wkrętaka T10.
Nie dokręcaj śruby do końca, może być konieczne późniejsze dostosowanie położenia złącza uziemiającego w profilu. 4-5 obrotów wystarczy.
Uziemienie paneli bocznych
Uziemienie paneli bocznych
Uziemienie paneli bocznych
Powtórz tę samą procedurę, aby zamontować złącza uziemiające na górnych i bocznych profilach.
Zacznij od umieszczenia wpustów rowkowych M3nEs w obu pionowych profilach po lewej stronie, mniej więcej 2 cm od dolnego profilu.
Kontynuuj, umieszczając wpust rowkowy M3nEs w profilu po górnej stronie. Przesuń go mniej więcej do środka profilu.
Umieść złącze uziemiające na wpuście rowkowym M3nEs. Część pionowa musi być skierowana na zewnątrz drukarki.
Postępuj w ten sam sposób z profilami po prawej stronie ramy.
Dokładna pozycja każdego wpustu rowkowego zostanie ustawiona później.
Upewnij się, że wszystkie złącza są skierowane na zewnątrz drukarki, jak na ilustracji.
Nie dokręcaj śruby do końca, może być konieczne późniejsze dostosowanie położenia złącza uziemiającego w profilu. 4-5 obrotów wystarczy.
Uziemienie tylnej części
Uziemienie tylnej części
Obróć tylną część drukarki do siebie. Powtórz proces wsuwania wpustów rowkowych M3nEs, złączy uziemiających i śrub M3x8rT opisany w poprzednich krokach.
Umieść wpust rowkowy M3nEs w pionowym profilu po lewej stronie. Mniej więcej 6 cm od dolnego profilu.
Kontynuuj, umieszczając wpust rowkowy M3nEs w profilu na górze. Przesuń go do pozycji w odległości około jednej trzeciej od lewej strony.
Upewnij się, że wszystkie złącza są skierowane na zewnątrz drukarki, jak na ilustracji.
Nie dokręcaj śruby do końca, może być konieczne późniejsze dostosowanie położenia złącza uziemiającego w profilu. 4-5 obrotów wystarczy.
Montaż mocowań pokrywy
Montaż mocowań pokrywy
Montaż mocowań pokrywy
Montaż mocowań pokrywy
W tym kroku wyjaśniono, jak założyć i zablokować mocowanie pokrywy. Dokładna pozycja każdego mocowania zostanie opisana w kolejnych krokach.
Użyj dowolnego najbliższego profilu.
Przytrzymaj mocowanie pokrywy [cover-clip] tak, aby jego dłuższa strona była ustawiona pionowo. Następnie umieść je w rowku w profilu.
Gdy mocowanie znajdzie się w profilu, obróć je o 90 stopni. Kierunek nie ma znaczenia, mocowanie jest symetryczne.
Mocowanie pokrywy [cover-clip] jest zamocowane.
Zwracamy uwagę, że ze względu na tolerancje, mocowanie może nie trzymać się na miejscu. Jest to normalne, ponieważ jego głównym celem jest wytrzymanie sił ciągnących/pchających i zostanie zamocowane na miejscu za pomocą śruby.
Montaż mocowań pokrywy
Montaż mocowań pokrywy
Montaż mocowań pokrywy
Montaż mocowań pokrywy
Umieść mocowania pokrywy w odpowiednich miejscach, używając ilustracji jako odniesienia:
6 szt. po lewej stronie
6 szt. po prawej stronie
8 szt. z tyłu
Ostateczna pozycja każdego mocowania pokrywy zostanie dostosowana później.
Demontaż obudowy elektroniki
Demontaż obudowy elektroniki
Demontaż obudowy elektroniki
Demontaż obudowy elektroniki
Aby móc podłączyć przewody, musimy otworzyć obudowę elektroniki. Nie wyrzucaj pokryw ani elementów złącznych!
Poluzuj lekko wszystkie cztery śruby na pokrywie obudowy XL Buddy. Nie ma potrzeby ich całkowitego odkręcania. Przesuń pokrywę do góry i zdejmij ją.
Poluzuj i wykręć cztery śruby M3x5rT znajdujące się na górnej pokrywie przewodu. Nie wyrzucaj ich!
Zdejmij całą pokrywę.
Odłóż obie pokrywy w bezpieczne miejsce, wkrótce użyjemy ich ponownie.
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Podczas montażu przytrzymuj ręką tylny panel XL! Nie jest on przymocowany żadnymi śrubami.
Aby ułatwić montaż, umieść dolną krawędź tylnego panelu XL około 2 cm (0,8 cala) za dolnym tylnym profilem podstawy drukarki.
Nałóż tylny panel XL na tylną części ramy drukarki ruchem rotującym. Upewnij się, że żaden przewód nie znajduje się między elementami.
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ostrożnie dosuń tylny panel XL w górę, aż zatrzyma się na górnych ogranicznikach.
Kontynuuj, dociskając dolną krawędź panelu tylnego do dolnego profilu.
Przejdź do następnego kroku.
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Podczas montażu przytrzymuj ręką tylny panel XL, dopóki nie zostanie przymocowany śrubami.
Od wewnątrz drukarki wyrównaj złącza uziemiające z otworami w tylnym panelu.
W razie potrzeby lekko poluzuj śrubę i wyreguluj złącze uziemiające, a następnie dokręć ją.
Od zewnątrz (z tyłu) włóż śrubę M3x8rT i zamocuj tylny panel używając wkrętaka T10.
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Podczas montażu przytrzymuj ręką tylny panel XL, dopóki nie zostanie przymocowany śrubami.
Umieść śrubę M3x8rT w otworze i wyrównaj złącze uziemiające.
Całkowicie dokręć śrubę używając wkrętaka T10.
Wkręć obie śruby we wpusty rowkowe M3nEs, aby go zamocować.
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Montaż tylnego panelu XL
Wewnątrz drukarki: wyrównaj wszystkie mocowania pokrywy z otworami w tylnym panelu.
Od zewnątrz (z tyłu): przykręć mocowania pokrywy ośmioma śrubami M3x8rT używając wkrętaka T10.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Zjedz jednego żelka.
Czy wiesz, że żelkowe misie były jednymi z pierwszych słodyczy na bazie żelatyny, które otrzymały kształt zwierząt?
Lewy tył: organizacja przewodów
Lewy tył: organizacja przewodów
Lewy tył: organizacja przewodów
W kolejnych krokach skupimy się na poprowadzeniu i podłączeniu wszystkich przewodów z tyłu.
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Na lewej krawędzi zacznij od dołu. Chwyć przewody PE, silnika oraz xLCD i delikatnie wepchnij je do profilu.
Przykryj przewody za pomocą osłony profilu 354 mm.
Lewy tył: podłączenie przewodów
Lewy tył: podłączenie przewodów
Lewy tył: podłączenie przewodów
Lewy tył: podłączenie przewodów
Podłącz wszystkie przewody od lewej strony w następującej kolejności:
Przewód silnika XY (żółta etykieta XY)
Przewód silnika Z (żółta etykieta Z)
Przewód LED
Złącze przewodu xLCD posiada zatrzask blokujący, który musi być skierowany w stronę czerwonego trójkąta znajdującego się w pobliżu gniazda xLCD.
Przewód xLCD
Lewy tył: przymocowanie przewodów
Lewy tył: przymocowanie przewodów
Lewy tył: przymocowanie przewodów
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Pod przewodami, w panelu, znajdują się dwie perforacje.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
Lewa strona jest już gotowa, teraz skupmy się na prawej.
Prawy tył: organizacja przewodów
Prawy tył: organizacja przewodów
Prawy tył: organizacja przewodów
Prawy tył: organizacja przewodów
Na prawej krawędzi zacznij od dołu. Chwyć przewód silnika i delikatnie wepchnij go do profilu.
Przykryj przewody za pomocą osłony profilu 354 mm.
Prawy tył: podłączenie przewodów
Prawy tył: podłączenie przewodów
Prawy tył: podłączenie przewodów
Prawy tył: podłączenie przewodów
Podłącz wszystkie przewody od prawej strony w następującej kolejności:
Przewód silnika XY
Przewód silnika Z
Przewód oświetlenia LED
Prawy tył: podłączenie anteny Wi-Fi
Prawy tył: podłączenie anteny Wi-Fi
Prawy tył: podłączenie anteny Wi-Fi
Prawy tył: podłączenie anteny Wi-Fi
UWAGA: zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ przewód i złącze mogą zostać uszkodzone w przypadku użycia nadmiernej siły.
Zdejmij osłonę złącza (półprzezroczystą rurkę) z przewodu anteny Wi-Fi.
Podłącz przewód anteny Wi-Fi do płytki xlBuddy.
Podeprzyj płytkę palcem, aby zapobiec jej wyginaniu.
Możesz mieć drugą wersję anteny WI-FI. W takim przypadku kontynuuj przeglądanie instrukcji, aż dojdziesz do 5. rozdziału, który opisuje montaż anteny.
Montaż uziemienia ramy
Montaż uziemienia ramy
Montaż uziemienia ramy
Montaż uziemienia ramy
Spójrz od góry na tylną lewą krawędź panelu. Zdejmij osłonę z wtyczki uziemienia na zespole CoreXY.
Podłącz przewód PE do złącza uziemiającego CoreXY.
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Prawy tył: przymocowanie przewodów
Prawy tył: przymocowanie przewodów
UWAGA: Nie zaciskaj opasek zbyt mocno, aby nie uszkodzić przewodów.
Czarny skręcony przewód służy do podłączenia czujnika filamentu. Sam czujnik filamentu zostanie zamontowany później.
Wsuń dwie opaski zaciskowe przez perforacje w metalowym panelu, aby zamocować przewody. Zaciśnij je delikatnie.
Odetnij nadmiar opasek.
Przegląd okablowania elektroniki
Przegląd okablowania elektroniki
Przed przejściem do następnego kroku sprawdź podłączenie przewodów zgodnie z ilustracją.
Przewód silnika XY
Przewód silnika Z
Przewód LED
Przewód xLCD
Przewód PE
Przewód anteny Wi-Fi
Przewód czujnika filamentu jest już podłączony do xBuddy z jednej strony. Druga strona jest wolna, podłączymy ją później.
Tylne pokrywy elektroniki: przygotowanie części
Tylne pokrywy elektroniki: przygotowanie części
Tylne pokrywy elektroniki: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rear-cable-management-upper [tylna-górna pokrywa przewodów] (1x)
XL-buddy-box-cover [pokrywa Buddy XL] (1x)

Śruba M3x5rT (4x) wykręcone w poprzednich krokach

Tylna pokrywa elektroniki
Tylna pokrywa elektroniki
Tylna pokrywa elektroniki
Tylna pokrywa elektroniki
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Ostrożnie przymocuj tylną-górną pokrywę przewodów [Rear-cable-management-upper].
Upewnij się, że żaden przewód nie jest przygnieciony
Przymocuj ją czterema śrubami M3x5rT używając wkrętaka T10.
Montaż pokrywy Buddy XL
Montaż pokrywy Buddy XL
Montaż pokrywy Buddy XL
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] na śruby obudowy elektroniki. Przesuń ją w dół, aby zablokować ją na śrubach.
Dokręć śruby używając wkrętaka T10.
Montaż osłon przednich profili
Montaż osłon przednich profili
Montaż osłon przednich profili
Montaż osłon przednich profili
Obróć drukarkę prawą przednią stroną do siebie.
Weź osłonę profilu (243 mm).
Najpierw wsuń oba końce osłony w profil.
Teraz dociśnij ją na środku.
Powtórz proces wsuwania osłon w pozostałe profile.
Wsuń osłonę 430 mm w rowek profilu.
Wsuń osłony profili (243 mm) w profile po lewej i prawej stronie.
Wsuń pomarańczowe osłony profili w profile po lewej i prawej stronie.
Montaż osłon tylnych profili
Montaż osłon tylnych profili
Montaż osłon tylnych profili
Podczas montażu osłony profilu, najpierw wsuń oba końce osłony, a następnie dociśnij ją na środku profilu.
Wsuń osłony profili (95 mm) w profile po lewej i prawej stronie.
Wsuń osłonę 405 mm w rowek profilu.
Czas na Haribo!
Czas na Haribo!
Zjedz jeszcze jednego żelka. Tak, tylko jednego.
Czy wiesz, że dziś żelki są dostępne w szerokiej gamie smaków, w tym kwaśnych, tropikalnych i egzotycznych owoców?
Dobra robota!
Dobra robota!
Dobra robota! Właśnie zakończyliśmy montaż układu CoreXY i tylnych paneli.
Teraz przejdź do następnego rozdziału 4. Montaż stołu grzewczego i paneli bocznych.
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt