PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

3. Modernizacja drukarki

Menu

3. Modernizacja drukarki

3. Modernizacja drukarki
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja a month ago
3. Modernizacja drukarki
 Poziom trudności
Średni
 Kroki
60
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Jak umieścić wpusty rowkowe w profilach
Jak umieścić wpusty rowkowe w profilach
Jak umieścić wpusty rowkowe w profilach
Jak umieścić wpusty rowkowe w profilach
Umieść krawędź wpustu M3nE w rowku blaszkami do góry i wciśnij ją.
Obróć wpust M3nE w rowku, aby go zamocować.
Dobra robota, wpust rowkowy jest bezpiecznie osadzony.
Dolne mocowanie harmonijki: przygotowanie części
Dolne mocowanie harmonijki: przygotowanie części
Dolne mocowanie harmonijki: przygotowanie części
Dolne mocowanie harmonijki: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Lower bellows holder [dolne mocowanie harmonijki] (1x)
Bellows magnet holder [mocowanie magnesu harmonijki] (2x)
Bellows magnet spacer [podkładka magnesu harmonijki (2x)
Magnes (2x)
Śruba M3x6 (4x)
Śruba M3x8bT (4x)
Podkładka magnesu harmonijki: prawa strona
Podkładka magnesu harmonijki: prawa strona
Podkładka magnesu harmonijki: prawa strona
Podkładka magnesu harmonijki: prawa strona
Weź podkładkę magnesu harmonijki i umieść ją na mocowaniu magnesu harmonijki.
Umieść podkładkę magnesu harmonijki [Bellows magnet spacer] z mocowaniem pod wycięciem w dolnym mocowaniu harmonijki [Lower bellows holder].
Przymocuj zespół dwiema śrubami M3x8rT używając wkrętaka Torx T10.
Podkładka magnesu harmonijki: lewa strona
Podkładka magnesu harmonijki: lewa strona
Podkładka magnesu harmonijki: lewa strona
Weź podkładkę magnesu harmonijki i umieść ją na mocowaniu magnesu harmonijki.
Umieść podkładkę magnesu harmonijki [Bellows magnet spacer] z mocowaniem pod wycięciem w dolnym mocowaniu harmonijki [Lower bellows holder]. Przymocuj zespół dwiema śrubami M3x8rT używając wkrętaka Torx T10.
Dolne magnesy
Dolne magnesy
Dolne magnesy
Weź magnes i ostrożnie i powoli umieść go w lewym wycięciu. Biegunowość magnesu nie ma znaczenia.
Weź magnes i ostrożnie i powoli umieść go w prawym wycięciu. Biegunowość magnesu nie ma znaczenia.
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie lewej strony
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie lewej strony
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie lewej strony
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie lewej strony
Umieść zespół dolnego mocowania harmonijki na podstawie XL tak, aby magnesy znajdowały się na górze.
Umieść śrubę M3x6 w lewym przednim wpuście rowkowym i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Umieść śrubę M3x6 w lewym tylnym wpuście rowkowym i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie prawej strony
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie prawej strony
Dolne mocowanie harmonijki: mocowanie prawej strony
Umieść śrubę M3x6 w prawym przednim otworze i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Umieść śrubę M3x6 w prawym tylnim otworze i dokręć ją za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm.
Harmonijka zostanie zamocowana na drukarce na końcu montażu.
Wpusty rowkowe w zespole CoreXY
Wpusty rowkowe w zespole CoreXY
Wpusty rowkowe w zespole CoreXY
Od spodu mechanizmu CoreXY:
Umieść dwa wpusty rowkowe M3nEs w lewym profilu.
Umieść dwa wpusty rowkowe M3nEs w prawym profilu.
Ustaw wpusty w pozycji zbliżonej do pokazanej na ilustracji.
Górna pokrywa magnesu: przygotowanie części
Górna pokrywa magnesu: przygotowanie części
Górna pokrywa magnesu: przygotowanie części
Górna pokrywa magnesu: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Upper magnet cover [górna pokrywa magnesu] (2x)
Upper magnet holder [górne mocowanie magnesu] (2x)
Magnes (4x)
Śruba M3x8bT (8x)
Podkładka sprężynowa M3 (4x)
Montaż górnej pokrywy magnesu
Montaż górnej pokrywy magnesu
Montaż górnej pokrywy magnesu
Montaż górnej pokrywy magnesu
Weź dwie podkładku M3wS i umieść je na górnym mocowaniu magnesu.
Umieść górną pokrywę magnesu na górnym mocowaniu magnesu z podkładkami.
Przymocuj zespół dwiema śrubami M3x8bT używając wkrętaka Torx T10.
Podkładki M3wS muszą zostać spłaszczone podczas dokręcania.
Powtórz te same czynności, aby zamontować drugą górną pokrywę magnesu.
Przymocowanie górnych magnesów
Przymocowanie górnych magnesów
Przymocowanie górnych magnesów
Przymocowanie górnych magnesów
Uważaj, magnesy są silne!
Ostrożnie i powoli umieść magnesy na dolnej stronie górnych mocowań magnesu na obu górnych pokrywach magnesu. Biegunowość magnesów nie ma znaczenia.
Ostrożnie i powoli wsuń magnesy w wycięcia w górnych pokrywach magnesu. Biegunowość magnesów nie ma znaczenia.
Upewnij się, że złożone części wyglądają tak, jak pokazano na ilustracji.
Montaż pokrywy płyty XL Enclosure
Montaż pokrywy płyty XL Enclosure
Montaż pokrywy płyty XL Enclosure
Upewnij się, że dłuższa metalowa część jest skierowana z dala od Ciebie.
Włóż płytkę XL Enclosure splitter w sposób pokazany na ilustracji (logo PRUSA skierowane w swoją stronę).
Przymocuj płytkę XL Enclosure splitter za pomocą dwóch śrub M3x6.
Wsporniki mocujące: przygotowanie części
Wsporniki mocujące: przygotowanie części
Wsporniki mocujące: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Fixing bracket front left [przedni lewy wspornik mocujący] (1x)
Fixing bracket front right [przedni prawy wspornik mocujący] (1x)
Fixing bracket back left [tylny lewy wspornik mocujący] (1x)
Fixing bracket back right [tylny prawy wspornik mocujący] (1x)
Śruba M3x10rT (7x)
Przedni lewy wspornik mocujący: montaż
Przedni lewy wspornik mocujący: montaż
Przedni lewy wspornik mocujący: montaż
Przedni lewy wspornik mocujący: montaż
Z lewej górnej strony CoreXY:
Wykręć śrubę M3x8bT używając wkrętaka T10.
Przymocuj przedni lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-front-left] do metalowej osłony.
Upewnij się, że przedni lewy wspornik mocujący jest prawidłowo ustawiony:
Przedni lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-front-left] wsuwa się pod krawędź pokrywy LED.
To jest nieprawidłowe położenie. Przestaw wspornik do właściwej pozycji.
Przedni prawy wspornik mocujący: montaż
Przedni prawy wspornik mocujący: montaż
Przedni prawy wspornik mocujący: montaż
Przedni prawy wspornik mocujący: montaż
Z lewej prawej strony CoreXY:
Wykręć śrubę M3x8bT używając wkrętaka T10.
Przymocuj przedni prawy wspornik mocujący [fixing-bracket-front-right] do metalowej osłony. Wspornik wsuwa się pod krawędź pokrywy LED.
Upewnij się, że przedni lewy wspornik mocujący jest prawidłowo ustawiony:
Przedni lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-front-left] wsuwa się pod krawędź pokrywy LED.
To jest nieprawidłowe położenie. Przestaw wspornik do właściwej pozycji.
Wsuń śrubę M3x10rT i dokręć ją używając wkrętaka Torx T10.
Tylny lewy wspornik mocujący: montaż
Tylny lewy wspornik mocujący: montaż
Tylny lewy wspornik mocujący: montaż
Tylny lewy wspornik mocujący: montaż
Obróć drukarkę tylną stroną do siebie.
Wykręć trzy śruby M3x8bT.
Umieść tylny lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-back-left] we właściwej pozycji.
Przymocuj tylny lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-back-left] za pomocą śruby M3x10rT.
Tylny prawy wspornik mocujący: montaż
Tylny prawy wspornik mocujący: montaż
Tylny prawy wspornik mocujący: montaż
Wykręć dwie śruby M3x8bT.
Umieść tylny lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-back-left] we właściwej pozycji.
Przymocuj tylny lewy wspornik mocujący [fixing-bracket-back-left] za pomocą dwóch śrub M3x10rT.
Obudowa Buddy XL
Obudowa Buddy XL
Obudowa Buddy XL
Obudowa Buddy XL
Poluzuj (wystarczy kilka obrotów) cztery śruby M3 na pokrywie Buddy XL [XL-buddy-box-cover].
Przesuń pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] w górę i zdejmij ją.
Następny krok dotyczy tylko drukarek pięciogłowicowych. Pomiń go, jeśli masz inną wersję.
Naciskając blokadę na każdym złączu, odłącz złącza DWARF3, DWARF4 i DWARF5 od płyty.
Boczna antena: demontaż pokrywy
Boczna antena: demontaż pokrywy
Boczna antena: demontaż pokrywy
Ten krok dotyczy tylko drukarki, która ma antenę Wi-Fi z boku. Jeśli w Twojej drukarce jest z tyłu, pomiń ten krok.
Poluzuj dwie śruby mocujące pokrywę. Nie ma potrzeby wykręcania ich całkowicie. Przesuń pokrywę w prawo i wyjmij ją z drukarki.
Teraz przejdź do odłączenie Nextrudera
Odłączenie anteny: wersja tylna
Odłączenie anteny: wersja tylna
Odłączenie anteny: wersja tylna
Odłączenie anteny: wersja tylna
Jeśli w Twojej drukarce antena jest zamontowana z boku -> zdejmij pokrywę i przejdź do następnego kroku.
Ostrożnie odłącz antenę od płyty.
Poluzuj (wystarczy kilka obrotów) dwie śruby M3 na mocowaniu anteny [Wi-Fi-antenna-holder].
Przesuń pokrywę w prawo.
Ostrożnie mocowanie anteny Wi-Fi wraz z przewodem z drukarki.
Odłączenie Nextrudera
Odłączenie Nextrudera
Odłączenie Nextrudera
W tym kroku wybierz odpowiednią opcję w zależności od wariantu swojej XL:
1-głowicowa: Znajduje się tam tylko jeden przewód. Naciskając zatrzask zabezpieczający, odłącz złącze DWARF1 od płyty.
2- i 5-głowicowe: Znajdują się tam dwa przewody. Naciskając zatrzask zabezpieczający, odłącz złącza DWARF1 i DWARF2 od płyty.
Demontaż tylnej pokrywy
Demontaż tylnej pokrywy
Demontaż tylnej pokrywy
Demontaż tylnej pokrywy
Wykręć dwie śruby M3x4rT z lewej strony tylnej-górnej pokrywy przewodów [rear-cable-management-upper]. Nie wyrzucaj ich!
Wykręć dwie śruby M3x4rT prawej strony tylnej-górnej pokrywy przewodów [rear-cable-management-upper]. Nie wyrzucaj ich!
Uważaj na przewody!
Ostrożnie wyciągnij tylną-górną pokrywę przewodów [rear-cable-management-upper].
Uwolnienie tylnych przewodów
Uwolnienie tylnych przewodów
Uwolnienie tylnych przewodów
Uważaj na przewody!
Odetnij dwie opaski zaciskowe po prawej stronie.
Zlokalizuj prawą śrubę złącza PE na płycie.
Wykręć śrubę M3x5 i pozostaw przewód na miejscu. Nie wyrzucaj śruby!
Montaż przewodu PE
Montaż przewodu PE
Montaż przewodu PE
Montaż przewodu PE
Zwróć uwagę na prawidłową orientację złącza przewodu PE.
Wsuń śrubę M3x5 w złącze przewodu PE oznaczone czerwoną koszulką termokurczliwą.
Przymocuj przewód PE śrubą M3x5 przez wolny przewód PE (który odłączyliśmy w poprzednim kroku). Dokręć oba przewody używając klucza imbusowego 2,5 mm.
Poprowadź przewód zgodnie z ilustracją.
Podłączenie przewodu PE
Podłączenie przewodu PE
Podłączenie przewodu PE
Podłączenie przewodu PE
Poprowadź przewód zgodnie z ilustracją.
Wsuń złącze na metalowy występ.
Dobrze przymocuj przewód PE do pokrywy płyty XL Enclosure.
Podłączenie przewodu wentylatora
Podłączenie przewodu wentylatora
Podłączenie przewodu wentylatora
Podłączenie przewodu wentylatora
Podłącz przewód wentylatora do prawego złącza płytki FDM XL Enclosure splitter.
Poprowadź przewód zgodnie z ilustracją.
Podłącz drugi koniec do złącza FAN1 na płycie Sandwich XL.
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Naciskając zatrzask bezpieczeństwa, odłącz przewód LED od płytki XL Sandwich.
Podłącz przewód LED do lewego złącza płytki FDM XL Enclosure splitter.
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłączenie przewodu LED
Podłącz czarny przewód LED do środkowego złącza płytki FDM XL Enclosure splitter.
Poprowadź przewód za przewodami Nextruderów.
Podłącz drugi koniec do gniazda LED Light 2 na płytce XL Sandwich.
Mocowanie przewodów obudowy
Mocowanie przewodów obudowy
Mocowanie przewodów obudowy
Mocowanie przewodów obudowy
Zlokalizuj przetłoczenie na pokrywie płytki XL Enclosure [xl-enclosure-board-cover].
Uważaj na przewody!
Ostrożnie przymocuj przewody do pokrywy płyty XL Enclosure. Nie zaciskaj zbyt mocno opaski zaciskowej. Odetnij nadmiar opaski.
Przymocuj przewody do czarnej owijki za pomocą opaski zaciskowej i zaciśnij ją ostrożnie. Nie zaciskaj zbyt mocno opaski zaciskowej i odetnij jej nadmiar.
Mocowanie przewodów
Mocowanie przewodów
Przełóż opaskę zaciskową przez metalowy występ i zabezpiecz wszystkie przewody. Nie zaciskaj opaski zbyt mocno i odetnij jej nadmiar.
Tylna pokrywa: przygotowanie części
Tylna pokrywa: przygotowanie części
Tylna pokrywa: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rear-cable-management-upper [tylna-górna pokrywa przewodów] (1x) zdemontowana w poprzednich krokach
Śruby M3x4rT (10x) wykręcone w poprzednich krokach
Montaż tylnej pokrywy
Montaż tylnej pokrywy
Montaż tylnej pokrywy
Montaż tylnej pokrywy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Nałóż tylną-górną pokrywę przewodów z powrotem na drukarkę [rear-cable-management-upper].
Dokładnie sprawdź przewody - jest ich sporo.
Przymocuj lewą stronę za pomocą dwóch śrub M3x4rT.
Przymocuj prawą stronę za pomocą dwóch śrub M3x4rT.
Montaż pokrywy anteny
Montaż pokrywy anteny
Montaż pokrywy anteny
Montaż pokrywy anteny
Podłącz przewód pierwszego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 1.
Podłącz przewód drugiego Nextrudera (od prawej) do górnego gniazda oznaczonego DWARF 2.
Jeśli w Twojej drukarce antena jest zamontowana z boku -> załóż pokrywę, dokręć śrubę i przejdź do następnego kroku.
Przełóż przewód antenowy przez otwór w blaszanej pokrywie złączy i poprowadź go za blachą do obudowy elektroniki.
Załóż uchwyt anteny na śruby, przesuń w lewo i dokręć śruby.
Podłączenie Nextrudera i anteny
Podłączenie Nextrudera i anteny
Podłączenie Nextrudera i anteny
Podłączenie Nextrudera i anteny
Jeśli w Twojej drukarce antena jest zamontowana z boku -> przejdź do czarnej linii.
Podłącz przewód antenowy do złącza antenowego na płycie.
Następny krok dotyczy tylko drukarek z więcej niż dwoma Nextruderami. Pomiń go, jeśli masz inną wersję.
Podłącz trzeci, czwarty i piąty (od prawej) Nextruder do płytki XL-Splitter:
Trzeci Nextruder.
Czwarty Nextruder.
Piąty Nextruder.
Płytka XL Splitter z podłączonymi Nextruderami powinna wyglądać jak na ilustracji.
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Montaż pokrywy XL Buddy
Uważaj, aby nie przygnieść przewodów!
Załóż pokrywę Buddy XL [XL-buddy-box-cover] z powrotem na drukarkę.
Sprawdź przewody Nextruderów, muszą przebiegać przez wycięcie w pokrywie.
Dokręć cztery śruby używając wkrętaka T10.
Poluzowanie dolnego paska
Poluzowanie dolnego paska
Poluzowanie dolnego paska

Nie musisz zmieniać zacisku paska, w Original Prusa XL wysyłanych od czerwcu 2024 roku.

Możesz przejść do tego kroku.

Obróć drukarkę przednią stroną do siebie.

Poluzuj śrubę M3 mocującą lewy napinacz CoreXY o około 4 obroty. Nie wykręcaj śruby całkowicie.

Delikatnie rozciągnij pasek palcem. Jeśli pasek jest luźny, jak na ilustracji, przejdź do następnego kroku.
Poluzowanie górnego paska
Poluzowanie górnego paska
Poluzowanie górnego paska
Poluzowanie górnego paska

Poluzuj śrubę M3 mocującą lewy napinacz CoreXY o około 4 obroty. Nie wykręcaj śruby całkowicie.

Delikatnie rozciągnij pasek palcem. Jeśli pasek jest luźny, jak na ilustracji, przejdź do następnego kroku.
Zdejmij pokrywę wózka osi X [x-carriage-cover].