PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login
Menu

2. Montaż osi Y

2. Montaż osi Y
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
2. Montaż osi Y
 Poziom trudności
Łatwy
 Kroki
38
 Dostępne języki
ENCSESDEITFRJA
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Szczypce do obcinania opasek zaciskowych
Klucz imbusowy 3 mm do śrub M5
Klucz imbusowy 2,5 mm do śrub M3
Klucz imbusowy 2 mm do wyrównania nakrętek
Rama YZ - przygotowanie komponentów
Rama YZ - przygotowanie komponentów
Rama YZ - przygotowanie komponentów
Przygotuj następujące części do montażu ramy YZ:
Profile aluminiowe (4x)
Aluminiowa rama (1x)
Śruba M5x16r (16x)
Możesz dokręcić śruby M5x16r kluczem imbusowym lub dynamometrycznym. Zalecany moment dokręcania wynosi 4,5 Nm (40 lb-in).
Rama YZ - montaż dłuższych profili aluminiowych
Rama YZ - montaż dłuższych profili aluminiowych
Rama YZ - montaż dłuższych profili aluminiowych
Rama YZ - montaż dłuższych profili aluminiowych
Weź DŁUŻSZE profile aluminiowe i połóż je obok ramy.
Upewnij się, że logo PRUSA na ramie (u góry po lewej) JEST WIDOCZNE!
Uwaga: śruby są wkładane od przeciwnej strony ramy. Jeżeli musisz ją obrócić, upewnij się, że profile aluminiowe są po właściwej stronie.
Upewnij się, że używasz właściwych otworów - spójrz na drugą ilustrację. Użyj śrub M5 do skręcenia profili z ramą. Dokręć śruby lekko za pomocą klucza imbusowego!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na ostatnią ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego dłuższego profilu.
Rama YZ - montaż krótszych profili aluminiowych
Rama YZ - montaż krótszych profili aluminiowych
Rama YZ - montaż krótszych profili aluminiowych
Rama YZ - montaż krótszych profili aluminiowych
Weź KRÓTSZE profile aluminiowe i połóż je obok ramy.
Krótkie profile aluminiowe muszą być umieszczone po stronie ramy, na której NIE MA logo PRUSA (u góry po lewej).
Uwaga: śruby są wkładane od przeciwnej strony ramy. Jeżeli musisz ją obrócić, upewnij się, że profile aluminiowe są po właściwej stronie.
Upewnij się, że używasz właściwych otworów - spójrz na drugą ilustrację. Użyj śrub M5x16, aby połączyć profile z ramą. Dokręć śruby lekko!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na ostatnią ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego krótszego profilu.
Rama YZ - kontrola ostateczna
Rama YZ - kontrola ostateczna
Zanim przejdziemy do następnego kroku, sprawdź wszystko raz jeszcze. BARDZO WAŻNE jest umieszczenie profili po właściwej stronie ramy.
Długie profile aluminiowe powinny być po tej stronie ramy, na której widoczne jest logo Prusa. Upewnij się też, że dłuższe profile są bliżej siebie, niż krótsze.
Krótkie profile aluminiowe powinny być po tej stronie ramy, która nie ma logo Prusa. Upewnij się też, że krótsze profile są dalej siebie, niż dłuższe.
Oś Y: przygotowanie przedniej i tylnej płyty ramy
Oś Y: przygotowanie przedniej i tylnej płyty ramy
Przygotuj następujące części do montażu przedniej i tylnej płyty ramy:
Przednia płyta (1x)
Tylna płyta (1x)
Śruba M5x16r (16x)
Możesz dokręcić śruby M5x16r kluczem imbusowym lub dynamometrycznym. Zalecany moment dokręcania wynosi 4,5 Nm (40 lb-in).
Oś Y: montaż przedniej płyty ramy
Oś Y: montaż przedniej płyty ramy
Oś Y: montaż przedniej płyty ramy
Obróć ramę, aby dłuższe profile aluminiowe były skierowane w Twoją stronę.
Umieść przednią płytę ramy przy profilach i wkręć śruby M5x16r, ale na tym etapie NIE DOKRĘCAJ ICH CAŁKOWICIE!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na drugą ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego dłuższego profilu.
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza.
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza.
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza.
Oś Y: przygotowanie do montażu zasilacza.
TO JEST BARDZO WAŻNY KROK! Niewłaściwe umieszczenie mocowań zasilacza doprowadzi do późniejszych problemów.
Do kolejnego etapu przygotuj:
Uchwyty zasilacza M3nE (2x)
Obróć wstępnie zmontowaną ramę YZ krótszymi profilami do siebie.
Umieść uchwyty zasilacza w profilu aluminiowym. Upewnij się, że to właściwy profil. Porównaj z ilustracją.
Dokładna pozycja uchwytów zasilacza nie ma w tym momencie znaczenia - ustawimy je później.
Oś Y: montaż tylnej płyty ramy
Oś Y: montaż tylnej płyty ramy
Oś Y: montaż tylnej płyty ramy
Upewnij się, że rama jest obrócona krótszymi profilami w Twoją stronę.
Umieść tylną płytę ramy przy profilach i wkręć śruby M5x16r, ale na tym etapie NIE DOKRĘCAJ ICH CAŁKOWICIE!
Teraz dokręć śruby całkowicie PO PRZEKĄTNEJ - spójrz na drugą ilustrację. Dokręć jedną parę śrub i przejdź do następnej pary. Następnie przejdź do drugiego krótszego profilu.
Oś Y: sprawdzenie geometrii
Oś Y: sprawdzenie geometrii
Oś Y: sprawdzenie geometrii
Zanim przejdziesz dalej, połóż ramę na PŁASKIEJ POWIERZCHNI (jest to bardzo ważne).
Wszystkie części są wycinane i wiercone maszynowo z wysoką precyzją, ale istnieje możliwość wygięcia ich przy nierównym dokręcaniu śrub.
Spróbuj poruszać ramą na boki i sprawdź, czy któryś z rogów nie podnosi się.
W przypadku lekkiego wykrzywienia ramy, poluzuj śruby, dociśnij profile do PŁASKIEJ POWIERZCHNI i dokręć z powrotem.
Montaż stóp antywibracyjnych (opcjonalnie)
Montaż stóp antywibracyjnych (opcjonalnie)
Montaż stóp antywibracyjnych (opcjonalnie)
Montaż stóp antywibracyjnych (opcjonalnie)
Uwaga: ten krok jest opcjonalny. Zalecamy montaż stóp, aby ochronić przed porysowaniem powierzchnię, na której składasz drukarkę. Jednakże, po ich zamontowaniu, drukarka będzie musiała zostać podniesiona przed każdym obróceniem lub przesunięciem.
Przy końcu instrukcji montażu pojawi się przypomnienie o konieczności montażu stóp antywibracyjnych.
Stopy antywibracyjne (4x)
Obróć ramę YZ na bok i przyłóż pod kątem stopę antywibracyjną. Następnie obracaj, aż jej obręcz wskoczy w rowek w profilu aluminiowym.
Powtórz ten proces dla wszystkich 4 stóp. Umieść je ok 2-3 cm od końców profili.
Oś Y: przedni i tylny uchwyt
Oś Y: przedni i tylny uchwyt
Oś Y: przedni i tylny uchwyt
UWAGA: Od stycznia 2018, przednie i tylne uchwyty osi Y są zastąpione przez uchwyty prętów liniowych osi Y (Y-rod-holder), które mają taki sam kształt dla wszystkich 4 części. Zobacz drugą ilustrację. Procedura wkładania nakrętek i dokręcania pozostaje niezmieniona.
Do kolejnych etapów przygotuj:
Y-holder-front (przedni uchwyt osi Y) (2x)
Y-holder-back (tylny uchwyt osi Y) (2x)
Śruba M3x10 (8x)
Nakrętka kwadratowa M3nS (8x)
Przygotowanie przednich i tylnych uchwytów osi Y
Przygotowanie przednich i tylnych uchwytów osi Y
Przygotowanie przednich i tylnych uchwytów osi Y
Przygotowanie przednich i tylnych uchwytów osi Y
Weź przedni uchwyt osi Y (Y-holder-front) i umieść w nim nakrętki kwadratowe M3nS.
Upewnij się, że nakrętki są wsunięte do końca.
Jeśli nie możesz wcisnąć nakrętek, nie używaj nadmiernej siły. Najpierw sprawdź, czy w otworach nie ma żadnych przeszkód.
Ustaw nakrętki w odpowiedniej pozycji używając klucza imbusowego 2 mm.
Powtórz to samo dla pozostałych uchwytów osi Y. Na końcu powinieneś mieć dwie pary - przednią i tylną.
Montaż przednich i tylnych uchwytów osi Y
Montaż przednich i tylnych uchwytów osi Y
Montaż przednich i tylnych uchwytów osi Y
Montaż przednich i tylnych uchwytów osi Y
Najpierw weź przednie uchwyty osi Y (Y-holder-front) i umieść je na dłuższych profilach. Otwory na śruby muszą być skierowane do góry.
Obróć części drukowane tak, aby otwory na śruby były skierowane w kierunku przedniej płyty.
Przymocuj przednie uchwyty dwiema śrubami M3x10. Przykręć śruby równo, ale nie dokręcaj ich całkowicie - zrobimy to później.
Następnie weź tylne uchwyty prętów osi Y (Y-holder-back) i przykręć je do tylnej płyty używając śrub M3x10 (strona z krótszymi profilami aluminiowymi). Przykręć śruby równo, ale nie dokręcaj ich całkowicie - zrobimy to później.
Przygotowanie uchwytu koła pasowego osi Y (część 2)
Przygotowanie uchwytu koła pasowego osi Y (część 2)
Przygotowanie uchwytu koła pasowego osi Y (część 2)
Weź uchwyt koła pasowego osi Y (Y-belt-idler) i umieść w nim od góry dwie nakrętki samokontrujące M3. Plastikowy pierścień wewnątrz nakrętki musi być skierowany do góry.
Obróć uchwyt i umieść ostatnią nakrętkę samokontrującą M3. Plastikowy pierścień wewnątrz nakrętki musi być skierowany w Twoją stronę.
Upewnij się, że nakrętki są wsunięte do końca.
Jeśli nie możesz wcisnąć nakrętki M3 do końca, to nie używaj nadmiernej siły. Wkręć dłuższą śrubę M3 z drugiej strony i dokręcaj ją, aż dociągniesz nakrętkę do dna gniazda. Uważaj, aby nie uszkodzić uchwytu przez zbyt mocne dokręcenie śruby!
Przygotowanie uchwytu koła pasowego osi Y (część 3)
Przygotowanie uchwytu koła pasowego osi Y (część 3)
Przygotowanie uchwytu koła pasowego osi Y (część 3)
Włóż przygotowane łożysko w obudowie do uchwytu koła pasowego osi Y (Y-belt-idler.).
Kierunek umieszczenia łożyska (koła pasowego) nie ma znaczenia.
Zabezpiecz koło pasowe śrubą M3x18. Nie dokręcaj jej całkowicie.
Spróbuj obrócić koło pasowe palcami i upewnij się, że obraca się bez przeszkód. Jeżeli to konieczne, ustaw docisk śrubą.
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Montaż uchwytu koła pasowego osi Y
Obróć ramę, aby dłuższe profile aluminiowe były skierowane w Twoją stronę.
Weź uchwyt koła pasowego osi Y (Y-belt-idler) i umieść go na przedniej płycie. Zwróć uwagę, że na części znajduje się znaczek (kółko), który powinien być widoczny od góry.
Przykręć uchwyt koła pasowego osi Y dwoma śrubkami M3x10.
NIE DOKRĘCAJ śrub całkowicie, uchwyt koła pasowego musi być "luźny", aby dopasować naprężenie paska w późniejszych krokach.
Oś Y: silnik i uchwyt silnika
Oś Y: silnik i uchwyt silnika
Oś Y: silnik i uchwyt silnika
Do kolejnych etapów przygotuj:
Silnik osi Y (1x)
Y-motor-holder (uchwyt silnika osi Y) (1x)
Śruba M3x10 (4x)
Nakrętka M3n (2x)
Upewnij się, że masz przygotowany właściwy silnik - jest on oznaczony etykietą na spodzie obudowy. Każdy silnik ma przewody o innej długości.
Przygotowanie uchwytu silnika osi Y
Przygotowanie uchwytu silnika osi Y
Przygotowanie uchwytu silnika osi Y
Przygotowanie uchwytu silnika osi Y
Weź uchwyt silnika osi Y (Y-motor-holder) i umieść w nim dwie nakrętki M3n.
Jeśli nie możesz wcisnąć nakrętek, nie używaj nadmiernej siły. Użyj śruby M3 z drugiej strony i dokręć ją.
Umieść uchwyt silnika osi Y (Y-motor-holder) na silniku i upewnij się, że kierunek części jest taki, jak na ilustracji.
Używając dwóch śrub M3x10, skręć uchwyt i silnik ze sobą.
Montaż uchwytu silnika osi Y
Montaż uchwytu silnika osi Y
Weź uchwyt silnika osi Y (Y-motor-holder) i umieść go na tylnej płycie (krótkie profile).
Upewnij się, że silnik jest skierowany we właściwym kierunku - wałek musi znajdować się po stronie uchwytów zasilacza.
Zabezpiecz uchwyt silnika osi Y za pomocą dwóch śrub M3x10.
Oś Y: wózek osi Y
Oś Y: wózek osi Y
Do kolejnych etapów przygotuj:
Y-carriage (wózek osi Y) (1x)
Y-belt-holder (uchwyt paska osi Y) (1x)
Ucho gwintowane (U-bolt) (3x)
Łożysko liniowe (3x)
Nakrętka samokontrująca M3nN (6x)
Śruba M3x10 (2x)
Dla właścicieli MK2/S: wózek osi Y jest teraz częściowo symetryczny, więc pozycja znacznika w postaci kropki nie ma znaczenia dla umieszczenia łożysk.
Prawidłowe ułożenie łożyska
Prawidłowe ułożenie łożyska
Przy pozycjonowaniu łożysk osi Y upewnij się, że są one umieszczone w sposób pokazany na ilustracji. Jedna z bieżni łożyska (rząd kulek) musi być w linii z wycięciem pod łożysko!
Ten sposób umieszczenia łożyska musi być zastosowany dla wszystkich 3 łożysk wózka osi Y!
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 1)
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 1)
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 1)
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 1)
To jest BARDZO WAŻNY etap montażu, który może znacząco wpłynąć na działanie drukarki. PROSZĘ, uważnie przeczytaj poniższy tekst!
Umieść wózek osi Y [Y-carriage] na płaskiej powierzchni. Kierunek nie ma znaczenia.
Umieść łożysko liniowe w wycięciu i zabezpiecz je za pomocą ucha gwintowanego (U-bolt).
Przytrzymaj gwintowane ucho kciukiem i odwróć wózek. Umieść nakrętki na końcówkach ucha.
Dokręć nakrętki, ale UPEWNIJ SIĘ, że obie są dokręcone równomiernie. DOKRĘCAJ TYLKO DO MOMENTU, KIEDY NAKRĘTKI ZETKNĄ SIĘ Z POWIERZCHNIĄ WÓZKA OSI Y I ZATRZYMAJ SIĘ!!! Dokończymy dokręcanie w następnym kroku.
Powtórz te czynności dla pozostałych dwóch łożysk.
Zbyt mocne dokręcenie nakrętek prowadzi do deformacji łożyska i kolejnych problemów. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 2)
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 2)
Montaż łożysk w wózku osi Y (część 2)
Ponownie upewnij się, że nakrętki są dokręcone równo i dokładnie przylegają do powierzchni.
Upewnij się, że łożysko jest umieszczone na środku, zarówno w kierunku poprzecznym, jak i wzdłużnym. Jeśli nie, poluzuj nakrętki, przesuń je i dokręć nakrętki z powrotem.
Po ustawieniu łożysk, dokręć każdą nakrętkę za pomocą szczypiec , ale tylko o 90°. To wystarczy, aby unieruchomić łożysko bez jego deformacji.
Powtórz te kroki dla pozostałych dwóch łożysk.
Montaż uchwytu paska osi Y
Montaż uchwytu paska osi Y
Umieść uchwyt paska osi Y (Y-belt-holder) na wózku osi Y. UPEWNIJ SIĘ, ŻE STRONA Z ZĄBKAMI jest umieszczona W KIERUNKU DWÓCH ŁOŻYSK!
Przykręć uchwyt paska osi Y za dwoma śrubami M3x10. Dokręć je do końca, w wózku osi Y znajdują się gwintowane otwory.
Wsuwanie prętów liniowych w wózek osi Y
Wsuwanie prętów liniowych w wózek osi Y
Wsuwanie prętów liniowych w wózek osi Y
Weź wszystkie pręty liniowe i porównaj ich długości. Do wózka osi Y potrzebujesz prętów średnich (330 mm).
TERAZ ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ! Z wyczuciem wsuń pręty liniowe w łożyska - nie rób tego na siłę i nie przekrzywiaj ich!
Jeśli nie możesz łatwo wsunąć pręta liniowego, sprawdź, czy obydwa łożyska są odpowiednio ustawione.
Jeśli zdarzy się, że z łożysk wypadną kulki - policz je. Jedna lub dwie nie zaszkodzą, ale jeśli wypadło więcej, zalecamy zamówienie nowych łożysk.
Montaż wózka osi Y
Montaż wózka osi Y
Montaż wózka osi Y
Umieść wózek osi Y z prętami liniowymi w ramie YZ. Upewnij się, że dwa łożyska są po lewej stronie (zobacz ilustrację).
Za pomocą kciuka wciśnij pręty liniowe we wszystkie cztery uchwyty. Nie używaj nadmiernej siły.
Ponownie sprawdź właściwe ułożenie łożysk!!!
Mocowanie wózka osi Y
Mocowanie wózka osi Y
Mocowanie wózka osi Y
Mocowanie wózka osi Y
Znajdź opakowanie z opaskami zaciskowymi i wyjmij 4 sztuki.
Wsuń opaskę zaciskową w przeznaczony do tego otwór w uchwycie.
Połącz opaskę zaciskową i zaciągnij ją. Główka służąca do zapinania powinna znajdować się wewnątrz ramy.
Użyj szczypiec do obcięcia reszty opaski.
Powtórz ten krok we wszystkich czterech narożnikach.
Ustawienie prętów liniowych
Ustawienie prętów liniowych
Ustawienie prętów liniowych
Ustawienie prętów liniowych
WAŻNE: Prawidłowe ustawienie prętów liniowych ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia hałasu i ogólnego tarcia.
Upewnij się, że śruby M3x10 na uchwytach osi Y są poluzowane na tyle, aby części drukowane można było poruszyć.
Przesuwaj wózek osi Y [Y-carriage] w przód i w tył na całej długości prętów liniowych, aby je wyrównać.
Następnie przesuń wózek osi Y [Y-carriage] do przedniej płyty i dokręć przednie uchwyty prętów.
Przesuń wózek osi Y [Y-carriage] do tylnej płyty i dokręć tylne uchwyty prętów.
Montaż koła zębatego silnika osi Y
Montaż koła zębatego silnika osi Y
Montaż koła zębatego silnika osi Y
Montaż koła zębatego silnika osi Y
Na wałku silnika znajduje się spłaszczenie. Obróć go tak, jak na pierwszej ilustracji. Zwróć uwagę na kierunek strzałek.
Umieść koło zębate GT2-16 na wałku silnika osi Y tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Nie dociskaj koła zębatego do silnika. Zostaw odstęp, aby koło mogło się obracać swobodnie.
Jedna ze śrub musi być skierowana bezpośrednio na spłaszczenie czopu wałka. Lekko dokręć pierwszą śrubę.
Obróć wałek i dokręć lekko drugą śrubę.
Nie dokręcaj mocno koła zębatego, zrobimy to później.
Oś Y: montaż paska (część 1)
Oś Y: montaż paska (część 1)
Oś Y: montaż paska (część 1)
Oś Y: montaż paska (część 1)
Obróć ramę na jej "prawą" stronę, tak jak pokazano na ilustracji. Potrzebujesz dostępu do uchwytu paska, koła pasowego i koła zębatego.
Delikatnie wsuń zwinięty przewód silnika osi Y w dolną szczelinę profilu.
NIE PRZYCINAJ PASKA jeśli nie jest to wyraźnie wskazane w instrukcji!!!
Weź pasek osi Y (o długości 650 mm) i umieść jeden jego koniec w uchwycie paska (Y-belt-holder). Upewnij się, że wsuwasz go w górną część uchwytu (bliżej wózka osi Y).
Upewnij się, że nie używasz paska osi X (X-GT2), który jest dłuższy.
Wciśnij pasek do końca, używając klucza imbusowego.
Oś Y: montaż paska (część 2)
Oś Y: montaż paska (część 2)
Oś Y: montaż paska (część 2)
Oś Y: montaż paska (część 2)
Przeciągnij pasek przez uchwyt koła pasowego tak, jak jest to pokazane na ilustracji.
Przeprowadź pasek za silnik osi Y i sprawdź poniższe instrukcje:
Nie wsuwaj paska w drugie wycięcie w uchwycie.
Poprowadź pasek nad aluminiową ramą Z, NIE poniżej.
Przeciągnij pasek od góry tylnej płyty, NIE od dołu.
Postaw drukarkę na "stopach" i poprowadź pasek wokół silnika osi Y.
Oś Y: montaż paska (część 3)
Oś Y: montaż paska (część 3)
Oś Y: montaż paska (część 3)
Obróć drukarkę z powrotem na bok. Złap wózek osi Y ręką, aby go unieruchomić, ponieważ w kolejnych krokach musisz pociągnąć za pasek.
Upewnij się, że uchwyt koła pasowego nie jest całkowicie dokręcony do płyty. Jeżeli tak będzie, nie będziesz w stanie napiąć paska prawidłowo.
Weź koniec paska, pociągnij go z rozsądną siłą i włóż do uchwytu paska osi Y (Y-belt-holder). Pamiętaj, że nie musisz użyć całej długości szczeliny.
Wciśnij pasek do końca, używając klucza imbusowego.
Pasek powinien być naciągnięty i odporny na próby zgięcia. Jednak ostateczne napięcie zostanie skorygowane później.
Wyrównanie paska osi Y
Wyrównanie paska osi Y
Wyrównanie paska osi Y
Upewnij się, że pasek jest umieszczony w "osi" drukarki. Górna i dolna część paska powinny być do siebie równoległe (jedna powinna przebiegać nad drugą, bez krzyżowania się).
Aby ustawić pozycję paska, poluzuj śrubki na uchwycie koła pasowego i przesuwaj go delikatnie, aż uzyskasz odpowiednie ustawienie.
Jeśli nie możesz ustawić paska równolegle, sprawdź, czy jest on prawidłowo umieszczony w uchwycie paska osi Y (poniżej wózka osi Y).
Dokręć obydwa wkręty dociskowe na kole pasowym zębatym.
Naprężenie paska osi Y
Naprężenie paska osi Y
Używając klucza imbusowego, dokręć/poluzuj śruby na przedniej płycie. Postaraj się, aby były wkręcone w takim samym stopniu.
Naciśnij na pasek palcem lewej ręki. Do zagięcia paska powinna być potrzebna pewna siła, ALE nie próbuj rozciągać go ze zbyt dużym wysiłkiem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie drukarki.
Sprawdzenie naprężenia paska osi Y
Sprawdzenie naprężenia paska osi Y
Użyj metody opisanej poniżej, aby sprawdzić, czy pasek jest prawidłowo naciągnięty.
Przytrzymaj szczypcami wałek silnika osi Y.
Spróbuj przesunąć wózek osi Y w kierunku silnika osi Y. Nie używaj nadmiernej siły.
Jeśli pasek jest prawidłowo naciągnięty, poczujesz opór a wózek pozostanie nieruchomy. Jeżeli pasek będzie zbyt luźny, zdeformuje się (stworzy "falę") i przeskoczy na kole zębatym.
Oś Y gotowa!
Oś Y gotowa!
Oś Y gotowa, dobra robota! Otwórz paczkę żelek Haribo i zjedz kilka w nagrodę ;)
Sprawdź poprawność montażu - porównaj z ilustracją.
Gotowe? Przejdźmy do 3. Montaż osi X
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt