PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

10B. Konfiguracja i kalibracja MK3S+

Menu

10B. Konfiguracja i kalibracja MK3S+

10B. Konfiguracja i kalibracja MK3S+
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 3 months ago
10B. Konfiguracja i kalibracja MK3S+
 Poziom trudności
Bardzo trudny
 Kroki
31
 Dostępne języki
ENCSDEESITFR
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Narzędzia niezbędne w tym rozdziale
Do tego rozdziału przygotuj następujące narzędzia:
Klucz wielofunkcyjny do dokręcania złączek Festo.
Klucz imbusowy 1,5 mm do kalibracji czujnika filamentu
Klucz imbusowy 2,5 mm do śrub M3
Wkrętak krzyżakowy do złącz przewodów zasilania
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Montaż modułu MMU3 (część 1)
Moduł MMU3 należy umieścić na środku górnej belki aluminiowej ramy drukarki.
Umieść moduł MMU3 na ramie.

Na tym etapie powieś go za górne zaczepy.
Patrząc od tyłu, znajdują się tam "zaciski", które posłużą do zablokowania modułu na ramie w następnym kroku.
Montaż modułu MMU3 (część 2)
Montaż modułu MMU3 (część 2)
Montaż modułu MMU3 (część 2)
Upewnij się, że moduł znajduje się na środku ramy. Po zablokowaniu zacisków nie będzie się już tak łatwo przesuwać w lewo i w prawo.
Naciśnij lekko tylną część modułu MMU3 w dół, aż zaciski zablokują się na ramie.
Sprawdź, czy oba dolne zaciski na module są w pełni zatrzaśnięte.
Jeśli zajdzie potrzeba zdjęcia urządzenia z ramy, wystarczy podnieść tylną część do góry, aby rozłączyć zaciski.
Przymocowanie wiązki przewodów
Przymocowanie wiązki przewodów
Przymocowanie wiązki przewodów
Przejdźmy teraz do wiązki przewodów ekstrudera po stronie obudowy elektroniki.
Zaciśnij owijkę wokół wiązki przewodów. Przytrzymaj ją dobrze przed zamocowaniem za pomocą obejmy i śrub. Owijka tekstylna powinna być zamocowana przez obejmę.
Użyj obejmy wiązki przewodów ekstrudera [Extruder-cable-clip] i dwóch śrub M3x10, aby przymocować wiązkę. Upewnij się, że żaden z przewodów nie jest ściśnięty między częściami!
Dla łatwiejszej organizacji przewodów wewnątrz obudowy elektroniki, przymocuj wiązkę przewodów ekstrudera do mocowań wewnątrz obudowy [Einsy-base] używając dwóch opasek zaciskowych w zaznaczonych miejscach.
Ułożenie przewodu MMU
Ułożenie przewodu MMU
Ułożenie przewodu MMU
Teraz poprowadzimy przewody z modułu MMU do drukarki.
Upewnij się, że drukarka jest wyłączona i odłączona od zasilania. Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj modułu MMU, gdy drukarka jest włączona.
Poprowadź wiązkę przewodów od modułu MMU w kierunku elektroniki drukarki. Wiązka powinna biec tuż przy ramie drukarki.
Możesz przymocować przewód do uchwytu MMU3 za pomocą opaski zaciskowej w zaznaczonym miejscu. Upewnij się, że jest on skierowany w bok, a nie w dół. W przeciwnym razie może on kolidować z przewodem ekstrudera podczas drukowania.
Poprowadź przewód w stronę obudowy elektroniki.
Przycięcie pokrywy elektroniki MK3S+
Przycięcie pokrywy elektroniki MK3S+
Przycięcie pokrywy elektroniki MK3S+
Przycięcie pokrywy elektroniki MK3S+
UWAGA: musimy wyciąć część plastiku na pokrywie obudowy elektroniki, aby zrobić trochę miejsca na przewód MMU. Koniecznie załóż okulary ochronne!
Jeśli przeprowadzasz modernizację z MMU2S do MMU3, a pokrywa została już wcześniej przycięta, możesz pominąć ten krok.
Odkręć i wyciągnij śrubę M3x10 z górnego zawiasu. Następnie zdemontuj zawias wraz z drzwiczkami.
Używając szczypiec, ostrożnie obetnij narożnik pokrywy. W ten sposób musimy zrobić miejsce na wiązkę przewodów z MMU.
Porównanie przyciętej pokrywy (po lewej) z tą przed przycięciem (po prawej).
Montaż pokrywy elektroniki MK3S+
Montaż pokrywy elektroniki MK3S+
Montaż pokrywy elektroniki MK3S+
Ponownie zamocuj drzwiczki na dolnym zawiasie.
Upewnij się, że górny zawias jest na swoim miejscu.
Przymocuj górny zawias do ramy drukarki za pomocą śruby M3x10.
Upewnij się, że po zamknięciu pokrywy jest wystarczająco dużo miejsca na przewód MMU3.
Przewód powinien być przytrzymywany przez pokrywę, ale nie może być zbyt mocno przygnieciony. W przeciwnym razie istnieje ryzyko jego uszkodzenia!
MK3S+ Diagram podłączenia przewodów
MK3S+ Diagram podłączenia przewodów
W następnym kroku podłączymy przewody do już istniejących złączy w Original Prusa MK3S+. Postępuj bardzo ostrożnie.
Użyj diagramu, jeśli konieczne jest ponownie podłączenie jakichkolwiek przewodów ekstrudera do płyty Einsy Rambo.
Ponieważ MK2.5S nie jest oficjalnie wspierana w połączeniu z MMU3, niniejszy przewodnik nie obejmuje podłączania do niej elektroniki. Zamiast tego jest to opisane w Przewodniku MMU2S do MK2.5S.
MK3S+ Podłączenie przewodu sygnałowego i czujnika filamentu
MK3S+ Podłączenie przewodu sygnałowego i czujnika filamentu
MK3S+ Podłączenie przewodu sygnałowego i czujnika filamentu
MK3S+ Podłączenie przewodu sygnałowego i czujnika filamentu
Zwróć uwagę na zaznaczoną pozycję. Przewód sygnałowy MMU powinien trafić tutaj (górny rząd pinów, brązowy przewód we wtyczce musi być skierowany w lewo).
W górnym rzędzie pinów, brązowy przewód we wtyczce musi być umieszczony po lewej!
Przewód czujnika filamentu IR znajduje się tuż pod przewodem sygnałowym MMU.
W dolnym rzędzie pinów biały przewód musi być umieszczony po lewej.
Sprawdź, czy złącze czujnika filamentu IR jest prawidłowo podłączone, ponieważ istnieje kilka nieprawidłowych sposobów, które mogą spowodować uszkodzenie czujnika!
Upewnij się, że przewód sygnałowy jest prawidłowo podłączony do wszystkich pinów!
MK3S+ Podłączenie przewodów zasilających
MK3S+ Podłączenie przewodów zasilających

Podłącz złącza widełkowe przewodu zasilającego.

Najpierw poluzuj śruby na zaciskach, aby zapewnić wystarczającą ilość miejsca.

Ułóż złącza zasilania MMU na wierzchu złączy przewodów zasilacza w dwóch pierwszych zaciskach po lewej stronie płyty Einsy.

Widełki złącza przewodu zasilającego mają zagięte końce. Upewnij się, że są skierowane do góry. Spójrz na ilustrację.
Czerwony (+ / dodatni) przewód trafia do pierwszego gniazda.

Czarny (- / ujemny) przewód trafia do drugiego gniazda.
Upewnij się, że przewody zasilające są porządnie dokręcone!
Sprawdź, czy przewody są podłączone w prawidłowej kolejności, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
Zamknięcie obudowy elektroniki MK3S+
Zamknięcie obudowy elektroniki MK3S+
Zamknięcie obudowy elektroniki MK3S+
Zamknij pokrywę upewniając się, że żaden z przewodów nie jest przyciśnięty.
Dokręć śrubę M3x40 z drugiej strony, aby zablokować drzwiczki.
Pobranie oprogramowania
Pobranie oprogramowania
Pobranie oprogramowania
Wejdź na stronę help.prusa3d.com/downloads
Na liście drukarek znajdź ORIGINAL PRUSA MMU3, następnie sekcję DRIVERS & APPS, a na końcu pobierz najnowszą paczkę.
Pozostaw stronę otwartą do następnych kroków!
Zainstaluj pakiet na komputerze i otwórz PrusaSlicer..
PrusaSlicer jest częścią paczki ze sterownikami i zawiera oprogramowanie do aktualizacji firmware. Paczka ze sterownikami zawiera również przykładowe modele do wydrukowania.
Konfiguracja PrusaSlicera do MMU3
Konfiguracja PrusaSlicera do MMU3
Konfiguracja PrusaSlicera do MMU3
Otwórz Asystenta / Kreatora konfiguracji w PrusaSlicerze (Konfiguracja > Asystent Konfiguracji > Prusa FFF)

Przewiń w dół do rodziny MK3 i upewnij się, że wybrana jest odpowiednia opcja drukarki + MMU3, w zależności od posiadanego modelu.

Fabrycznie zamontowana jest dysza 0,4 mm .
Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora.
W menu Drukarka: wybierz profil drukarki z MMU3, aby ciąć modele.
Uwaga: MMU3 w MK3+ jest wstecznie kompatybilny ze starszym profilem MMU2S i plikami G-code - ale nie z profilami MMU2!
Wybór obrazu firmware
Wybór obrazu firmware
Wybór obrazu firmware
Otwórz pobrany wcześniej pakiet firmware. Otwórz jeden z folderów w zależności od posiadanego modelu drukarki (wybierz "MK3S" dla MK3S+).
W folderze znajdują się dwa pliki firmware. Jeden dla drukarki, drugi dla modułu MMU.
Jako plik firmware dla MK3S+ wybierz plik MK3S+.hex
W MK3S+, MMU3 wymaga firmware drukarki w wersji 3.13 lub nowszej!
W przypadku aktualizacji z firmware drukarki w wersji 3.11 lub starszej, drukarka będzie wymagać przeprowadzenia kalibracji modelu termicznego.
MK3S+ Wgranie firmware (część 1)
MK3S+ Wgranie firmware (część 1)
Podłącz drukarkę do zasilania i włącz ją.

Teraz wgrajmy firmware drukarki.

Aby wgrać firmware MK3S+, użyj dołączonego przewodu USB typu B, aby podłączyć komputer do górnej części czarnej obudowy elektroniki drukarki.

Następnie przejdź do kolejnego kroku.
Wgranie firmware do MK3S+ (część 2)
Wgranie firmware do MK3S+ (część 2)
Wgranie firmware do MK3S+ (część 2)
Wgranie firmware do MK3S+ (część 2)
Otwórz PrusaSlicer i wybierz Konfiguracja ->Flash firmware drukarki z górnego menu.
Najpierw wybierz plik firmware drukarki na komputerze.
(np. FW3.13.0-MK3S-EINSY10a_MULTILANG.hex).
Naciśnij Skanuj ponownie, aby upewnić się, że drukarka pojawia się w kolumnie Port szeregowy.
Wciśnij przycisk Flash!
Poczekaj, aż pojawi się komunikat Flashowanie pomyślne!
W przypadku problemów z flashowaniem firmware, zajrzyj do naszego artykułu z możliwymi rozwiązaniami problemów.
MK3S+ Włączanie i resetowanie modułu MMU
MK3S+ Włączanie i resetowanie modułu MMU
MK3S+ Włączanie i resetowanie modułu MMU
Po zakończeniu aktualizacji firmware, upewnij się, że nie ma załadowanych filamentów ani w ekstruderze, ani w module MMU.

Przejdź do menu LCD > Ustawienia > MMU

i upewnij się, że opcja MMUjest ustawiona na [wł]

Naciśnij przycisk resetowania na wyświetlaczu LCD drukarki.
Od tej chwili przycisk resetowania na drukarce resetuje również moduł MMU. Poczekaj chwilę, moduł MMU przejdzie procedurę Selftestu ( towarzyszy temu miganie diod LED na MMU). Poczekaj, aż całkowicie się uruchomi, przed wydaniem jakichkolwiek poleceń drukarce.
W razie potrzeby przycisk resetowania przydaje się również podczas rozwiązywania niektórych niemożliwych do naprawienia sytuacji, nawet w przypadku modułu MMU. Należy jednak pamiętać, że powoduje on również natychmiastowe przerwanie trwającego drukowania.

Jeśli pojawi się błąd Rozładuj ręcznie, sprawdź czy czujnik SuperFINDA nie wykrywa przypadkiem jakiegoś filamentu

.
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Wgranie firmware do MMU3 (część 1)
Plik firmware MMU3 należy wgrać do samego modułu MMU3. Znajdź złącze microUSB po prawej stronie modułu MMU3.
Podłącz moduł do komputera za pomocą dołączonego przewodu microUSB.
Na komputerze wybierz odpowiedni plik firmware dla MMU zgodny z posiadanym modelem drukarki.
Wgranie firmware do MMU3 (część 2)
Wgranie firmware do MMU3 (część 2)
Wgranie firmware do MMU3 (część 2)
Wgranie firmware do MMU3 (część 2)
Otwórz PrusaSlicera i z górnego menu wybierz Konfiguracja -> Flash firmware drukarki
Kliknij Przeglądaj i wybierz plik obrazu firmware MMU3 na swoim komputerze.
(np. MMU3_3.0.0.hex).
Port szeregowy powinien zostać automatycznie wykryty.
Wciśnij przycisk Flash!
Poczekaj, aż pojawi się komunikat Flashowanie pomyślne!
Po zakończeniu flashowania odłącz przewód USB.
W przypadku problemów z flashowaniem firmware, zajrzyj do naszego artykułu z możliwymi rozwiązaniami problemów.
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 1)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 1)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 1)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 1)
W kolejnych krokach skalibrujemy czujnik filamentu IR znajdujący się obok komina ekstrudera. Postępuj zgodnie z instrukcjami, ponieważ ten etap jest bardzo ważny!
Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm upewnij się, że śruba blokująca komin nie jest dokręcona. Nie wykręcaj jej całkowicie, utrzymuje ona komin w całości.
Ostrożnie dokręć śrubę kalibracyjną z boku, tak aby komin przesunął się całkowicie w lewo.

Dokręcając śrubę kalibracyjną, komin przesuwa się w lewo, czyniąc czujnik mniej czułym na wyzwalanie.

Wykręcając śrubę kalibracyjną, komin przesuwa się w prawo, czyniąc czujnik bardziej czułym na wyzwalanie.
Dokręć śrubę kalibracyjną, aż komin przesunie się całkowicie w lewo.
Wsuń klucz imbusowy 1,5 mm do ekstrudera. Nie wsuwaj go do końca.
Upewnij się, że używasz najcieńszego z dołączonych kluczy imbusowych; 1,5 mm. Nie używaj klucza 2 mm!!
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 2)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 2)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 2)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 2)

Przejdź do Menu -> Wsparcie -> Info o sensorach -> Czujnik filamentu na MK3S+.

Wartość pozycji Czujnik filamentu powinna wskazywać 0, gdy klucz imbusowy nie jest wsunięty do ekstrudera (czyli gdy drzwiczki docisku filamentu nie są wysunięte na zewnątrz).

Teraz wsuń klucz imbusowy 1,5 mm w dół, aż wejdzie między koła zębate Bondtech.
(nie bój się docisnąć klucza mocno, aby wszedł między koła zębate)
Drzwiczki docisku z prawej strony ekstrudera powinny odsunąć się lekko na zewnątrz, symulując wsunięcie filamentu.

Wartość pozycji Czujnik filamentu powinna wskazywać 1 , gdy klucz imbusowy (lub filament) jest wsunięty do ekstrudera. Zwalniaj śrubę kalibracyjną, aż wartość na wyświetlaczu LCD będzie wskazywać 1.

Następnie poluzuj ją o kolejne pół obrotu.

Obracając śrubę kalibracyjną, musimy precyzyjnie dostroić położenie komina, aby liczba na wyświetlaczu LCD niezawodnie zmieniała się podczas wkładania i wyjmowania klucza imbusowego lub filamentu spomiędzy kół zębatych Bontech.

Kalibracja czujnika filamentu IR (część 3)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 3)
Kalibracja czujnika filamentu IR (część 3)
Kalibracja czujnika filamentu IR jest kluczowa dla prawidłowego działania modułu MMU3!
Powtórz ten krok kilkukrotnie.
Potwierdź prawidłowe działanie czujnika: ponownie spójrz na liczbę przy pozycji Czujnik filamentu na ekranie LCD.
wyświetla 1, gdy klucz imbusowy (lub filament) jest wsunięty do końca
lub 0, gdy nie jest wsunięty.
Jeśli czujnik działa prawidłowo, zamocuj komin przez dokręcenie śruby blokującej z góry.
Po dokręceniu śruby sprawdź, czy odczyty na wyświetlaczu LCD są nadal prawidłowe podczas wsuwania i wysuwania klucza imbusowego.
Więcej informacji znajdziesz w artykule Kalibracja czujnika filamentu IR (MMU2S) oraz w rozdziale 7.1 Podręcznika.
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Przygotowanie do kalibracji czujnika SuperFINDA
Dobrze, udało Ci się skalibrować czujnik filamentu IR. Możemy teraz przejść do kalibracji czujnika SuperFINDA wewnątrz wybieraka w module MMU.
W kolejnym kroku sprawdzimy czy czujnik prawidłowo wykrywa filament i ustawimy jego pozycję, jeśli będzie to konieczne.
BARDZO WAŻNE jest, aby zarówno czujnik filamentu IR, jak i czujnik SuperFINDA działały niezawodnie i zapewniały dokładne odczyty. W przeciwnym razie urządzenie będzie sprawiać problemy.
Z boku wybieraka znajduje się okienko inspekcyjne, przez które można obserwować pozycję SuperFINDA. Dobrym punktem wyjścia jest ustawienie dolnej części czujnika SuperFINDA w jednej linii z górną częścią okienka inspekcyjnego, patrząc od strony silnika wybieraka.
Gdy w wybieraku znajduje się filament, stalowa kulka podnosi się i powinna zostać wykryta przez czujnik SuperFINDA. Odległość między kulką a czujnikiem musi być idealnie skalibrowana.
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Kalibracja czujnika SuperFINDA
Weź kawałek filamentu z ostrą końcówką i wsuń go do wybieraka przez gwintowany otwór w mosiężnej wkładce z przodu.
Spójrz na czujnik SuperFINDA z góry - wsunięcie filamentu powoduje podnoszenie stalowej kulki wewnątrz, przy czym czerwone światło powinno gasnąć.

Czerwone światło = nie wykryto filamentu = FINDA 0

Brak światła = wykryto filament = FINDA 1

Jeśli światło wciąż świeci, obniż czujnik SuperFINDA odrobinę.

Jeśli światło nie włącza się, podnieś czujnik SuperFINDA odrobinę. Aby to zrobić, poluzuj śrubę z boku, przestaw czujnik i dokręć śrubę ponownie.

Obserwuj odczyty czujnika na wyświetlaczu LCD (Menu -> Wsparcie -> Informacje o sensorach lub Informacje > Informacje o sensorach). Uwaga: odczyty czujnika na wyświetlaczu LCD mają niewielkie opóźnienie; postępuj powoli.

Powtarzaj test, wkładając i wyjmując filament. Obserwuj wartości na wyświetlaczu LCD. Dostosuj odpowiednio wysokość SuperFINDA aż do uzyskania wiarygodnych odczytów z czujnika za każdym razem, gdy wkładasz i wyjmujesz filament.
Ekran z kodem błędu (część 1)
Ekran z kodem błędu (część 1)

Później, jeśli coś pójdzie nie tak podczas pracy, pojawi się ekran błędu MMU. Zobacz przykładową ilustrację; pierwszy wiersz opisuje krótko, czego dotyczy błąd.

prusa.io/04101 to adres internetowy, pod którym można zapoznać się ze szczegółowym artykułem na temat tego problemu i sposobu jego rozwiązania.
FI:0 = odczyt czujnika SuperFINDA. FI:0 / OFF [wył] = nie wykryto filamentu. FI:1 / ON [wł] = wykryto filament.
(Należy pamiętać, że odczyt stanu FINDA na wyświetlaczu LCD ma niewielkie opóźnienie).
FS:0Filament Sensor (czujnik filamentu). Jest to czujnik wewnątrz komina na ekstruderze / głowicy drukującej.

F1 to oczekiwana pozycja filamentu. Oznacza to, że wybierak znajduje się w pierwszej pozycji. 1>3 oznaczałoby, że wybierak przechodzi z pierwszej pozycji na trzecią. F? = pozycja jeszcze nie ustawiona.

Ekran z kodem błędu (część 2)
Ekran z kodem błędu (część 2)
Ekran z kodem błędu (część 2)
W dolnej linii znajdują się przyciski rozwiązań. Niektóre błędy mają wiele rozwiązań.
W prawym dolnym rogu, wybranie dwóch strzałek w dół spowoduje wyświetlenie bardziej szczegółowego opisu błędu i możliwego rozwiązania, jeśli błąd nadal występuje.
Moduł MMU znajdujący się w stanie błędu jest również sygnalizowany miganiem jego diod LED.
W stanie BŁĘDU przyciski na module MMU mogą być również użyte do jego rozwiązania.
Środkowy przycisk zwykle powiela funkcję przycisków rozwiązania na LCD.
Uwaga, jeśli moduł MMU jest w stanie BEZCZYNNOŚCI, przyciski mają inne funkcje Na przykład; jeśli nie ma załadowanego filamentu, przyciski boczne mogą być używane do przesuwania wybieraka w prawo i w lewo. Więcej na ten temat później.

W stanie błędu drukarka może wyemitować sygnał dźwiękowy. Ustawienie dźwięku można zmienić w menu Strojenie lub Ustawienia.
Rurka PTFE MMU-ekstruder: przygotowanie części
Rurka PTFE MMU-ekstruder: przygotowanie części
Rurka PTFE MMU-ekstruder: przygotowanie części
Do kolejnych etapów przygotuj:
Rurka PTFE 360x2,5 mm
Nowa rurka PTFE ma średnicę wewnętrzną 2,5 mm. W przypadku modernizacji z MMU2S o średnicy wewnętrznej rurki 2 mm i trudności z odróżnieniem starej od nowej, należy porównać ich średnicę wewnętrzną. Spójrz na drugą ilustrację. Rurka po lewej stronie to nowa wersja.
Do MMU3 wymagana jest rurka PTFE o średnicy wewnętrznej 2,5 mm.
Złączka FESTO (2x)
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Rurka PTFE MMU-ekstruder
Zamocuj złączki Festo po obu stronach nowej rurki PTFE (4x2,5x360 mm).
Wsuń rurkę PTFE do końca.
Szybka wskazówka: jeśli chcesz wyciągnąć rurkę PTFE ze złączki, wciśnij niebieski kołnierz zaciskowy. Najpierw wciśnij kołnierz zaciskowy, przytrzymaj go w tej pozycji, a następnie wciśnij rurkę PTFE i dopiero potem wyciągnij.
Podłącz rurkę PTFE do drukarki. Jeden koniec do wybieraka, druki do ekstrudera. Dokręć złączki za pomocą klucza wielofunkcyjnego.
Ustawienie stojaków na szpule
Ustawienie stojaków na szpule
Ustawienie stojaków na szpule

Gratulacje! Najtrudniejszy etap za nami.

Ustawienie bufora i szpul z pierwszej ilustracji jest tym, które chcemy osiągnąć. Umieść stojaki na szpule oraz bufor tak, jak na ilustracji.

Zahacz uchwyt drukarki [Printer holder] bufora na profilu drukarki.
Rurki PTFE przechodzą od uchwytów szpuli do bufora, następnie z bufora do tylnej części MMU.
Zwróć uwagę na pozycjonowanie stojaków na szpule. Ważne jest, aby filament miał jak najprostszą ścieżkę i aby nic go nie zakłócało. Rurki PTFE nie powinny być zbyt mocno zgięte. W przeciwnym razie filamenty będą się zacinać.
Należy pamiętać, że ze względu na mniejsze tarcie filamentu w MMU3 w porównaniu do MMU2S, niektóre niestandardowe stojaki na szpule z funkcją ponownego nawijania zaprojektowane dla MMU2S mogą nie działać z MMU3.
Rurki PTFE łączące bufor
Rurki PTFE łączące bufor
Rurki PTFE łączące bufor
Rurki PTFE łączące bufor
Podłącz rurki PTFE z modułu MMU do DOLNEGO rzędu kołnierzy zaciskowych na buforze, upewniając się, że numeracja jest zgodna zarówno na buforze, jak i na module MMU.
Przymocuj każdy koniec rurki PTFE z bufora do uchwytu PTFE na każdym stojaku szpuli.
Upewnij się, że każdy stojak na szpulę jest podłączony do odpowiedniego numeru pozycji filamentu (oznaczone od 1 do 5 na module MMU oraz buforze).
Czy ten poradnik był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt