PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

System tłumienia ognia (Enclosure)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEESITFR

Jednym z dodatków do Original Prusa Enclosure jest autonomiczny, rurowy system tłumienia ognia BlazeCut. System działa automatycznie i niezależnie od zasilania, reagując na wysokie temperatury.

Nasze drukarki 3D znane są z tego, że są niezwykle niezawodne i bezpieczne. Dodajemy ten system głównie ze względu na wymagania niektórych instytucji (szkoły, przestrzenie twórcze, itp.), gdzie często występuje wymóg posiadania systemu przeciwpożarowego.

Obsługa i konserwacja

Urządzenie BlazeCut T Series nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca się wizualną kontrolę systemu co jeden do trzech miesięcy. Podczas ruchu rurki widoczne będą pęcherzyki gazu w środku gaśniczym. Świadczy to o tym, że środek gaśniczy znajduje się w rurce, a urządzenie BlazeCut T Series jest sprawne.

System tłumienia ognia zawiera gaz pod ciśnieniem i może wybuchnąć w przypadku podgrzania. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli potrzebna jest porada lekarska, mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zaleca się kontrolę ciśnienia w rurce, gdy urządzenie jest w temperaturze roboczej. Ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne czynnika, ciśnienie w rurce może się zmieniać w zależności od temperatury otoczenia. Im wyższa temperatura otoczenia, tym wyższe ciśnienie w rurce i odwrotnie.

Kiedy należy wymienić system BlazeCut

Wymiana systemu będzie konieczna w następujących przypadkach:

  • System jest nieszczelny, był używany lub opróżniony z innych powodów.
  • System był wystawiony na bezpośrednie działanie ognia.
  • Rurka lub inne części systemu wykazują oznaki uszkodzenia.

Jak postępować po aktywacji systemu

Środek gaśniczy nie pozostawia śladów. Odpowiednio przewietrzyć chronioną obudowę, przed przewietrzeniem nie wchodzić do pomieszczenia. Wyjąć używany system z chronionej obudowy. Tak samo należy postępować po uwolnieniu środka gaśniczego z innych przyczyn (uszkodzenie systemu itp.).

W przypadku pożaru system aktywuje się automatycznie spalając rurę bez wcześniejszego ostrzeżenia. W przypadku pożaru nie należy wchodzić w bezpośrednią bliskość systemu. Istnieje ryzyko narażenia na oddziaływanie środka gaśniczego.
W przypadku uruchomienia systemu nie wchodzić do chronionej obudowy i nie otwierać pokryw chronionej obudowy, poczekać na całkowite uwolnienie środka gaśniczego.

Utylizacja produktu

Rozładowany system składa się z materiałów nadających się do recyklingu. Prosimy o odpowiedzialne pozbycie się tego produktu i w miarę możliwości poddanie go recyklingowi. Zużyty system należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić naładowane systemy do lokalnego przedstawiciela BlazeCut.

Nigdy nie wyrzucać naładowanych systemów ze środkiem gaśniczym do śmieci.

Środki pierwszej pomocy

W przypadku bezpośredniego kontaktu ze środkiem gaśniczym należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacje ogólne

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub gdy objawy nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza.

W następstwie wdychania

Przenieść osobę na świeże powietrze i zapewnić jej odpoczynek w pozycji wygodnej do oddychania. Jeśli osoba nie oddycha lub jeśli oddychanie jest nieregularne lub ustało, rozpocząć sztuczne oddychanie lub podać tlen przez przeszkolony personel. Poluzować ciasne ubrania, takie jak kołnierz, krawat, pasek. Nie podawać adrenaliny i jej pochodnych. Natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.

W następstwie kontaktu ze skórą

Spłukać/wypłukać dotknięte miejsce dużą ilością wody. Nie używać gorącej wody. Zdjąć zanieczyszczoną odzież, na którą oddziaływał środek gaśniczy. W przypadku wystąpienia odmrożeń zwrócić się o pomoc do lekarza.

W następstwie kontaktu z okiem

Ostrożnie spłukać/wypłukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są włożone. Kontynuować płukanie. Zwrócić się o pomoc do lekarza.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt