PL
  • English
  • Čeština
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Rozbieżność temperatur hotendu #23210 (MK3.5)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFR

Co się stało? 

Original Prusa MK3.5 stale monitoruje temperaturę głowicy drukującej i jej wahania w stosunku do oczekiwanej wartości referencyjnej. Jeśli drukarka wykryje odchylenie poza dopuszczalnym zakresem, wyświetli następujący komunikat: "Zmierzona temperatura jest rozbieżna z wartością oczekiwaną. Sprawdź, czy termistor jest w kontakcie z blokiem grzejnym. W przypadku uszkodzenia, wymień go". 

Nazwa błędu: Rozbieżność temperatur hotendu 

Kod błędu: #23210

W takim przypadku drukarka zatrzyma nagrzewanie i wyświetli komunikat na ekranie. Następnie zaczeka, aż użytkownik sprawdzi wszystkie części i naprawi usterkę. 

Jak to naprawić? 

  1. Upewnij się, że temperatura otoczenia drukarki jest stabilna i wyższa niż 10ºC.
  2. Upewnij się, że hotend jest zmontowany poprawnie, zwłaszcza jeśli w ostatnim czasie miały miejsce wymiany komponentów lub konserwacja. 

  3. Sprawdź wzrokowo, czy termistor jest nadal bezpiecznie i prawidłowo zamontowany w bloku grzejnym. Cały wkład termistora (metalowy cylinder) powinien znajdować się wewnątrz bloku, a żadna jego część nie powinna wystawać na zewnątrz.
  4. Upewnij się, że termistor i grzałka są prawidłowo podłączone do płyty głównej. Odnieś się do Kroku 18 z podlinkowanego przewodnika, aby zweryfikować połączenia.
  5. Sprawdź, czy bezpieczniki nie są przepalone.

Jeśli problem nadal występuje, błąd prawdopodobnie wynika z usterki termistora lub grzałki (rzadziej). 

Możesz również sprawdzić, czy termistor lub grzałka są uszkodzone za pomocą multimetru.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt