PL
 • English
 • Čeština
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Rejestracja w Prusa Connect nie powiodła się

Menu
Ostatnia aktualizacja 5 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSDEITFR

Co się stało? 

Podczas konfiguracji Prusa Connect na Original Prusa MINI/+, MK4, MK3.9, MK3.5 lub XL może wystąpić błąd konfiguracji, a drukarka wyświetli komunikat "Rejestracja w Prusa Connect nie powiodła się: ~". Zamiast ~ wyświetlany jest tekst z większą ilością szczegółów z poniższej listy. W zależności od wyświetlanego komunikatu, istnieją różne przyczyny i rozwiązania. 

Nazwa błędu: Rejestracja w Prusa Connect nie powiodła się

Kod błędu: #12401 (MINI), #13401 (MK4), #21401 (MK3.9), #23401 (MK3.5), #17401 (XL)

Błąd DNS [DNS error] 

Drukarka nie była w stanie uzyskać nazwy hosta serwera Prusa Connect w adres IP. Nazwa hosta to unikalna etykieta przypisana do urządzenia podłączonego do sieci.

 • Drukarka nie jest w ogóle podłączona do sieci. 
 • W przypadku statycznych adresów (nie DHCP), serwer DNS nie jest skonfigurowany lub jest skonfigurowany nieprawidłowo. 
 • Lokalny serwer DNS obecnie nie działa. 
 • Nazwa hosta Connect jest przekonfigurowana na taką, która nie istnieje. Może się to zdarzyć na przykład podczas ładowania pliku .ini z nieprawidłową konfiguracją. 

Odmowa [Refused] 

Nie można uzyskać połączenia z serwerem na poziomie sieci, dlatego nie można nawiązać połączenia TCP. System albo w ogóle nie odpowiada, albo aktywnie odmawia połączenia.

 • Nie można nawiązać połączenia z Internetem lub zapora sieciowa blokuje komunikację. 
 • W przypadku konfiguracji statycznej (bez DHCP), brama (zazwyczaj jest to adres IP routera) nie jest skonfigurowana lub jest skonfigurowana nieprawidłowo. 
 • Na serwerze Connect odbywają się prace techniczne. 
 • Zbyt wiele połączeń TCP jest otwartych z drukarką, na przykład w PrusaLink. 

Błąd TLS [TLS error] 

Ten komunikat wskazuje na błąd SSL/TLS handshake. Ten "uścisk dłoni" jest procesem tworzenia bezpiecznego i szyfrowanego połączenia.

 • Czas nie jest synchronizowany w drukarce (MINI/+). Synchronizacja czasu odbywa się dla każdego połączenia internetowego za pośrednictwem serwera NTP. Możliwe, że zajmuje to więcej czasu niż początkowo oczekiwano lub występują problemy z serwerem (rzadko). 
 • Restrykcyjna zapora sieciowa (na przykład, ale nie tylko, firmowa zapora proxy) może ograniczać automatyczny dostęp do serwera NTP. W takim przypadku konieczne będzie ręczne zezwolenie drukarce na dostęp do serwera NTP. 
 • Coś próbuje zakłócić komunikację, na przykład atak, ale nie tylko. 

Brak autoryzacji [Unauthorized] 

Serwer stwierdza, że drukarka nie jest autoryzowana. Drukarka nie jest rozpoznawana jako Original Prusa.

Błąd serwera [Server error] 

Serwer zwraca błąd 500 Internal Server Error lub podobny. Problem jest po stronie Connect i oczekuje się, że zostanie naprawiony samodzielnie.

Błąd wewnętrzny [Internal error] 

Błąd ten jest spowodowany problemem związanym z firmware drukarki.

Błąd sieci [Network error] 

Podobny do błędu "Odmowa", ale połączenie zostało przerwane po jego zainicjowaniu.

 • Słabe połączenie internetowe. 
 • Opóźnienie łączenia z serwerami Connect jest zbyt wysokie. Lokalizacja geograficzna jest bardzo daleko od naszych serwerów Connect, co może przyczynić się do powstania tego problemu. 
 • Serwer Connect jest tymczasowo wyłączony. 

Błąd protokołu [Protocol error] 

Odpowiedź z serwera nie została rozpoznana.

 • Błąd po stronie serwera. Przyczyna leży po naszej stronie i oczekuje się, że zostanie naprawiona samodzielnie. 
 • Zbyt stare firmware w drukarce, które nie jest już obsługiwane. 
 • Błędna konfiguracja z pliku .ini załadowanego do drukarki, łączenie się z czymś innym niż nasz serwer Connect. 

Jak to naprawić? 

Błąd DNS, odmowa [DNS error, Refused] 

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do Internetu. W przypadku połączenia statycznego (bez DHCP) upewnij się, że dostępne są prawidłowe ustawienia lub przetestuj połączenie DHCP. Sprawdź również plik konfiguracyjny .ini, a w razie potrzeby zapisz go ponownie.

Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, spróbuj resetu ustawień fabrycznych.

Błąd TLS [TLS error] 

Spróbuj ponownie zarejestrować drukarkę w Connect, po kilku minutach od połączenia z Internetem.

Jeśli poprzedni krok nie rozwiązał problemu, sprawdź dokładnie zaporę sieciową. Niektóre zapory wymagają ręcznego zezwolenia na serwer NTP. Konkretne kroki będą zależeć od konkretnej zapory - zalecamy sprawdzenie dokumentacji zapory.

Brak autoryzacji [Unauthorized] 

Jeśli drukarka nie jest drukarką Original Prusa, nie może korzystać z usługi Prusa Connect.

Jeśli Twoja drukarka to Original Prusa, przeflashuj lub zaktualizuj jej firmware.

Błąd serwera [Server error] 

Błąd serwera wskazuje na problem z naszej strony. Problem zostanie naprawiony sam - spróbuj zarejestrować się ponownie w Prusa Connect później.

Błąd wewnętrzny [Internal error] 

Przeflashuj lub zaktualizuj firmware drukarki. Jeśli to nie rozwiąże problemu, zwróć uwagę, czy drukarka może mieć inne problemy, nawet jeśli nie są one bezpośrednio powiązane. 

Błąd sieci [Network error] 

Upewnij się, że Twoje połączenie internetowe jest stabilne i nie ma zakłóceń. Aby potwierdzić, czy przyczyną problemu jest niestabilne połączenie internetowe, przetestuj inne połączenie, jeśli jest dostępne, takie jak hotspot z telefonu komórkowego.

Błąd protokołu [Protocol error] 

Upewnij się, że drukarka korzysta z naszej najnowszej wersji firmware. Jeśli korzysta ze starszej wersji, zaktualizuj firmware. Sprawdź również plik konfiguracyjny .ini, a w razie potrzeby zapisz go ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt