PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
Login

Ręczna kalibracja temperaturowa

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFR

Opisana tutaj procedura stanowi wyciąg z artykułu na naszym GitHubie.

Procedura ręcznej kalibracji temperaturowej:

 1. Wyłącz kalibrację temperaturową przesyłając komendę M861 Z. Nadpisze to zerowe przesunięcia odczytów temperatury czujnika PINDA w EEPROM dla zakresu 35-60°C. Przy pomocy komendy M861 ? możesz sprawdzić wartości aktualnie zapisane w EEPROM.
 2. Przygotuj plik G-code zawierający wydruk pierwszej warstwy o sporej powierzchni z PLA. Dodaj do kodu startowego komendę M860 Sx (wymuszającą oczekiwanie na osiągnięcie temperatury czujnika PINDA).
 3. Stwórz kilka plików, różniących się parametrem "x" dla docelowych temperatur czujnika PINDA (35, 40, 45, 50, 55, 60). Dla "x" powyżej 45 temperatura stołu musi zostać podniesiona (kodami M140 oraz M190).
 4. Wydrukuj plik G-code. Ustaw Live Z dla każdego pliku, aby za każdym razem uzyskać idealną warstwę. Zapisz wartość Live Z dla każdej temperatury czujnika PINDA.
 5. Przelicz mikrokroki (ustep) dla każdej wartości temperatury T (40, 45, 50, 55, 60). Wzór dla Live Adjust Z w milimetrach: usteps(T) = (live_adjust(35) - live_adjust(T)) * 400
 6. Zapisz obliczone przesunięcie do EEPROM komendą M861 Sxxx Iyyy (ustawia kompensację kroków S dla indeksu tabeli I). Przy pomocy komendy "M861 ?" możesz sprawdzić wartości aktualnie zapisane w EEPROM.
 7. Włącz kalibrację temperaturową z menu.

Zalecany startowy G-code dla ręcznej kalibracji temperatury:

G0 Z50 ; raise Z to not heat PINDA before bed is warm
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G0 X50 Y50 Z0.15 ; this is a good PINDA heating position
M860 S35 ; the new code - wait until PINDA is >= 35C
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt