PL
 • English
 • Čeština
 • Español
 • Italiano
 • Deutsch
 • Français
 • 日本語
Login

Problemy podczas aktualizowania firmware (MK2.5S/MK3S+/MMU2S/MMU3)

Menu
Ostatnia aktualizacja a month ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Wgrywanie firmware może być przerwane przez błąd, ale zazwyczaj nie jest to nic poważnego. Przed zagłębieniem się w problemy z tym związane, mamy kilka porad na początek.

Wstępna weryfikacja

 • Przeczytaj artykuł ponownie. Przed przejściem dalej upewnij się, że dokładnie wykonane zostały instrukcje z artykułu Aktualizacja firmware.

 • Istnieje szansa, że problem to "jednorazowy bug", dlatego zawsze zalecamy podjęcie jeszcze jednej próby normalnej aktualizacji firmware. 
 • Przed wgraniem firmware upewnij się, że na komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja Paczki Sterowniki & Oprogramowanie. Niektóre problemy można rozwiązać przez odinstalowanie całego naszego oprogramowania, pobranie najnowszej paczki i ponową instalację.
 • PrusaSlicer wykryje drukarkę podłączoną do komputera przez USB nawet, gdy ta jest wyłączona, ale do aktualizacji firmware musi być włączona!
 • Aktualizują FW zarówno w drukarce, jak i MMU, nie podłączaj obydwóch przewodów USB jednocześnie! Każde FW należy wgrać osobno, a do komputera może być podłączona tylko jedna płyta.
 • Upewnij się, że połączenie szeregowe drukarki nie jest zajęte podczas wgrywania - może być zajęte np. przez Arduino IDE lub inne urządzenia korzystające z portu COM.
 • Dotyczy MMU2 - problemy z flashowaniem mogą być powodowane przez niedokładnie wpięty przewód sygnałowy MMU2.

Najczęściej występujące problemy

Inny przewód i port USB

Na początku spróbuj podłączyć przewód do innego portu USB komputera. Następnie naciśnij przycisk Skanuj ponownie w okienku wgrywania firmware w PrusaSlicer.

Upewnij się, że przewód USB jest wpięty do końca w obydwa złącza oraz ewentualnie spróbuj użyć innego przewodu.

Upewnij się, że używasz przewodu USB obsługującego transfer danych. Niektóre przewody microUSB zapewniają jedynie zasilanie i nie obsługują transferu danych.

Nie odłączaj przewodu USB zanim narzędzie aktualizacji w PrusaSlicer potwierdzi pomyślne zakończenie procesu.

Błąd Timeout (przeterminowanie)

Błąd ten oznacza, że narzędzie do aktualizacji firmware nie otrzymało odpowiedzi od płyty miniRAMBo lub EINSY RAMBo. Sprawdź czy drukarka jest włączona. Następnie sprawdź bezpieczniki - instrukcje znajdziesz w artykułach: Przepalony bezpiecznik (MK2S, MK2.5, MK2.5S) lub Przepalony bezpiecznik (MK3, MK3S)

Odmowa dostępu

W systemie Unix/Linux, jeśli napotkasz błąd "Permission denied" [Odmowa dostępu] podczas flashowania, może to być spowodowane problemami z dostępem do portu. Upewnij się, że Twoje konto użytkownika jest dodane do grupy "dialout", aby uzyskać dostęp do portu szeregowego:

groups ${groups}
Dodaj swoje konto użytkownika do grupy za pomocą
sudo gpasswd --add ${USER} dialout
lub
sudo usermod -a -G dialout <username>
w zależności od używanej dystrybucji. Następnie uruchom ponownie komputer lub wyloguj się i zaloguj ponownie, aby zastosować zmiany.

Wgranie niewłaściwego pliku

"Wybrano niewłaściwy plik" ("Wrong file has been selected for flashing"). Upewnij się, że archiwum .zip jest rozpakowane i wybrany jest plik .hex odpowiedni dla Twojej drukarki.

Błąd wgrywania (flashowania)

Po wyświetleniu komunikatu o stanie "Flashing failed. Please see the avrdude log below" [Flashowanie nie powiodło się. Zobacz dziennik avrdude poniżej], kliknij przycisk "Zaawansowane: log wyjściowy", aby zobaczyć pełny dziennik flashowania. Ten dziennik może dostarczyć więcej informacji o przyczynie niepowodzenia.

W przypadku, gdy na końcu dziennika pojawi się komunikat "Could not open port: COM4" [Nie można otworzyć portu: COM4] (lub inny numer portu COM), może to mieć wiele przyczyn.

Powyższemu błędowi może towarzyszyć błąd "stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer" [timeout komunikacji z programatorem], jak na powyższej ilustracji. W takim przypadku sprawdź, czy:

 • Inne oprogramowanie, takie jak Cura lub Pronterface, nie jest uruchomione i nie jest podłączone do tego portu. W razie wątpliwości spróbuj zamknąć wszystkie otwarte programy lub uruchom ponownie komputer.
 • Nie próbujesz flashować pliku .hex firmware Einsy na płytę MMU2S ani pliku .hex firmware MMU2S na płytę Einsy.
 • Drukarka jest włączona. Jeśli jest włączona, następnym krokiem jest sprawdzenie bezpieczników. Więcej informacji możesz znaleźć w tych artykułach: Przepalony bezpiecznik (MK2S, MK2.5, MK2.5S) lub Przepalony bezpiecznik (MK3, MK3S).

Gdy błędowi "Could not open port: COM4" towarzyszy błąd "arduino_open(): Failed to initialize MK3 external flash programming mode" [Nie udało się zainicjować trybu zewnętrznego programowania flashowania MK3], należy sprawdzić ekran LCD pod kątem dalszych komunikatów o błędach.

Port COM/urządzenie

Sprawdź, czy drukarka pojawia się w Menedżerze Urządzeń jako port COM.

Może zdarzyć się, że drukarka będzie pojawiać się w Menedżerze Urządzeń, ale nie jako port COM - jeśli tak jest, poniżej znajdziesz możliwe rozwiązanie problemu:

 1. Przeinstaluj sterowniki z folderu instalacyjnego:
   • C:\Program Files\Prusa3D\Rambo\dpinstx64.exe (dla systemu 64-bitowego) lub
   • C:\Program Files\Prusa3D\Rambo\dpinstx86.exe (dla systemu 32-bitowego)
 2. Zrestartuj komputer.
 3. Sprawdź czy drukarka pojawia się w Menedżerze Urządzeń jako urządzenie COM. Wpisz przypisany port COM ręcznie w okienku narzędzia do aktualizacji w PrusaSlicer.

Jeśli narzędzie do aktualizacji firmware zwraca błąd komunikacji przez port COM3 lub inny, sprawdź ustawienia portu w Menedżerze Urządzeń - inne urządzenie może używać tego samego portu. Odłącz urządzenie lub zmień przypisany port na inny i zrestartuj komputer.

Prostokąty na wyświetlaczu LCD

Ekran LCD pokazuje same prostokąty po wgraniu firmware? Jeśli przedtem wszystko działało poprawnie, to znaczy, że wgrane zostało oprogramowanie przeznaczone dla innego modelu drukarki. Upewnij się, że wybierasz plik dla aktualnie podłączonego urządzenia (MK2.5S/MK3S/MMU).

Firmware dla MK3(S) nie występuje w różnych wersjach płyty RAMBo, jak to ma miejsce w przypadku MK2S i miniRAMBO.

Żaden z problemów nie jest nierozwiązywalny 

Nasz bootloader jest zablokowany tylko do odczytu, więc nawet jeśli wgrasz nieodpowiednią wersję firmware lub pojawi się inny błąd, masz możliwość naprawienia go. Najlepszym rozwiązaniem przy problemach z wgraniem nowej wersji firmware jest Reset ustawień fabrycznych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt