PL
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Mapowanie narzędzi (XL)

Menu
Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENDEITFR

W Original Prusa XL, podczas cięcia modelu do druku z użyciem wielu narzędzi (Multi-Tool), wynikowy G-code zawiera informacje o przypisaniu konkretnych części modelu do poszczególnych materiałów i ekstruderów.

Po wybraniu G-code do druku z pamięci USB w drukarce, wyświetlana jest miniatura modelu. Kliknięcie Kontynuuj powoduje otwarcie ekranu Mapowanie narzędzi, na którym możliwe jest przemapowanie ekstruderów z wymaganym materiałem na inny.

Ta funkcja nie jest dostępna podczas wysyłania G-code przez PrusaConnect.

Przypisywanie części obiektu do narzędzia

Aby zmienić przypisanie (mapowanie) jednej lub wielu części obiektu do narzędzia, w kolumnie Filamenty w G-code [G-code filaments] przejdź do narzędzia, które chcesz przypisać, a następnie przejdź do kolumny Narzędzia [Printer tools] i wybierz narzędzie, które ma zostać użyte do wydrukowania tej części. Drukarka zapyta, czy narzędzie powinno być przypisane do części obiektu, czy też powinno być używane do funkcji Spool Join.

Spool join - przypisywanie jednej części obiektu do wielu narzędzi

Innym zastosowaniem funkcji mapowania narzędzi jest przypisanie wielu narzędzi do jednej części obiektu (lub jednego obiektu). Na poniższym zrzucie ekranu w kolumnie "G-code filaments", pozycja 3. PLA jest zmapowana z narzędziami 1, 4 i 2. W ten sposób filament określony w G-code na pozycji 3. PLA zacznie się drukować przy użyciu narzędzia 1. Jeśli w narzędziu 1 zabraknie filamentu, zostanie użyte narzędzie 4.

Podmenu Filament

Na głównym ekranie mapowania narzędzi dostępne jest Podmenu Filament. Po otwarciu tego podmenu, bez konieczności przerywania procedury mapowania narzędzi, możliwe będzie załadowanie lub rozładowanie filamentu w każdym narzędziu.

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt