PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Kopiuj, wklej i instancje

Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Kopiuj & wklej

Możesz wybrać jeden lub więcej modeli i skopiować je przy pomocy przycisków na górnym pasku lub używając znanych skrótów klawiszowych:

Ctrl C Kopiuj

Ctrl V Wklej

Kopia modelu zawiera wszystko, co powiązane z modelem, czyli modyfikatory, wcześniej wykonane instancje modelu oraz blokady i wymuszenia podpór.

Dodaj / usuń instancję

Możesz dodać lub usunąć instancje przez kliknięcie ikony plusa lub minusa na górnym pasku narzędzi lub używając skrótów klawiszowych:

+ Dodaj instancję 

- Usuń instancję 

Ta opcja jest również dostępna z menu kontekstowego ukazującego się po kliknięciu prawym przyciskiem na model. Menu kontekstowe zawiera też opcję "Ustaw liczbę instancji", która przydaje się w przypadku drukowania wielu małych modeli.

Kopiuj Ctrl+C i wklej Ctrl+V nie tworzą nowych instancji, ale oddzielne kopie źródłowego modelu.

Instancje modelu

Instancje są w gruncie rzeczy kopiami modelu, ale są one połączone z modelem źródłowym i dzielą z nim ustawienia oraz orientację (poza orientacją w osi Z). Są szczególnie przydatne do drukowania wielu identycznych kopii modelu.

Jeśli zmienisz skalę jednej instancji, to zmieni się skala wszystkich połączonych, a jeśli obetniesz np. spód modelu, to wszystkie instancje zostaną przycięte, itd.

Wypełnij stół instancjami

Opcja "Wypełnij stół instancjami" umieszcza maksymalną ilość kopii wybranego modelu w wolnej przestrzeni na stole. Jest dostępna z menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem na model.

Wypełnij stół instancjami używa parametrów z opcji automatycznego rozmieszczania, czyli ustawionych odstępów i ustawień obracania. Oznacza to, że jeśli zmniejszysz odstęp i włączysz obracanie, algorytm prawdopodobnie będzie w stanie wypełnić stół większą liczbą instancji.

Odłączenie instancji od modelu źródłowego

Kliknij prawym przyciskiem na instancję i wybierz "Ustaw jako osobny model". Możesz również (na liście modeli w prawym panelu) przeciągnąć instancję z dala od obiektu źródłowego.

Odłączone instancje zachowują się jak osobne modele i modyfikacje będą dotyczyć tylko nich. Dzięki temu możesz stworzyć np. kolejne instancje tego odłączonego modelu, które zostaną związane ustawieniami właśnie z nim.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt