PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Drążenie

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 4 months ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
CSDEENESFRIT

Modele cięte pod druk SLA są domyślnie pełne w środku - nie mają ażurowego wypełnienia, jak te przygotowywane pod druk FFF/FDM. Takie modele drukowane z żywic mogą być ciężkie i potrzebować sporo żywicy w porównaniu do pustych w środku, szczególnie, jeśli są duże.

Drążenie modeli ma wiele zalet:

  • oszczędza znaczne ilości żywicy (zmniejsza koszt)
  • redukuje powierzchnię każdej warstwy, co przekłada się na zmniejszenie siły potrzebnej do odklejenia jej od dna zbiornika przy przechodzeniu do kolejnej
  • zmniejsza liczbę potrzebnych podpór przez obniżenie wagi wydruku

Zalecamy dodanie co najmniej dwóch otworów odpływowych. Bez nich nieutwardzona, płynna żywica zostanie zamknięta w środku wydruku.

Narzędzie "Drążenie i wiercenie" jest dostępne w PrusaSlicer w wersjach 2.2 i nowszych.

Używanie drążenia

Drążenie można ustawić dla każdego modelu z osobna używając narzędzia Drążenie i wiercenie na lewym pasku narzędzi. Alternatywnie możesz ustawić takie same parametry dla wszystkich modeli w menu Ustawienia druku - Drążenie.

Drążenie i wiercenie otworów odpływowych nie zmienia modelu nieodwracalnie. Można je anulować, a otwory można przesunąć lub usunąć w każdej chwili.

Dostępne parametry drążenia, które możesz konfigurować:

Grubość ścianki

Grubość powłoki wydrążonego modelu. Minimalna wartość to 1 mm.

Dokładność

Dokładność kontra wydajność. Przy niskiej dokładności otrzymana powłoka może mieć nierówną grubość. Wyższa dokładność jest zalecana dla modeli z cienkimi ściankami, aby zapewnić jej minimalny wymiar.

Dystans domykania

Spowoduje zamknięcie szczelin węższych niż ta wartość oraz wypełnienie ostrych, zagłębionych kątów, w których mogłaby zbierać się gęsta żywica, co utrudniałoby jej wypłukanie.

Dodanie otworów odpływowych

Otwory odpływowe można dodać klikając lewym przyciskiem z aktywnym menu drążenia.

Można je następnie przesunąć przeciągając po modelu.

Otwory są prostopadłe do zewnętrznej powierzchni, na których je umieszczasz, a ich średnicę i głębokość można zmienić. Ustawienia zostaną zastosowane do kolejnych dodawanych otworów.

Prawym przyciskiem możesz je usuwać.

Możesz dodać otwory nawet przy wyłączonym drążeniu - np. do modelu, który został już wydrążony w innym programie.

Jeśli potrzebujesz wpisać dokładną wartość lub suwak nie jest wystarczająco dokładny w konkretnym przypadku, możesz użyć skrótu Ctrl+Lewy przycisk myszy na wartości, aby ją edytować.

Jeśli siatka modelu jest niekompletna (zepsuta), to algorytm może zablokować możliwość dodania otworu, aby nie spowodować zawieszenia programu lub błędów.

Obejrzyj i potwierdź wydrążony model

Drążenie i wiercenie odbywa się po naciśnięciu przycisku Podgląd drążenia/wiercenia. Weź pod uwagę, że zarówno drążenie, jak i wiercenie wymaga większej mocy obliczeniowej i może zająć dłuższą chwilę, szczególnie przy skomplikowanych modelach. Jeśli nie naciśniesz przycisku podglądu, to drążenie i wiercenie zostanie przeprowadzone podczas cięcia.

Narzędzia przekroju możesz użyć do zajrzenia do wnętrza modelu (to samo narzędzie jest dostępne w menu edycji podpór SLA). Przesuwając suwak od lewej do prawej zmieniasz pozycję płaszczyzny przekroju. Możesz dzięki temu podejrzeć wewnętrzną geometrię i prawidłowo umieścić otwory odpływowe.

Przycisk Reset kierunku ustawi płaszczyznę przekroju równolegle do płaszczyzny widoku. Np. jeśli chcesz, aby płaszczyzna poruszała się w osi pionowej, to spójrz na model z góry (Widok - Góra lub klawisz 1 ) i wciśnij przycisk Reset kierunku.

Przycisk ten pojawia się tylko, gdy przesuniesz płaszczyznę przekroju do wartości niezerowej.

Możesz wyeksportować wydrążony i nawiercony model z menu Plik - Eksport - Eksport zawartości stołu jako STL.
Zmiana któregoś z parametrów (np. przesunięcie otworu, przeskalowanie modelu itp.) spowoduje przywrócenie siatki do stanu pierwotnego. Z podglądu modelu znikną otwory oraz cofnięta zostanie operacja drążenia.

Przykład pełnego i wydrążonego modelu

Pełny: 237 ml, koszt żywicy $13.75

Wydrążony: 81 ml, koszt żywicy $4.70

Popiersie Hellboya, autor fotismint
 
Funkcje drążenia i wiercenia otworów działają na bibliotekach OpenVDB oraz CGAL . Szczególne podziękowania dla autorów obydwóch bibliotek.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Musisz się zalogować przed dodaniem komentarza.
Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na info@prusa3d.com lub klikając poniższy przycisk.