PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
Login

Drążenie

Dotyczy:
Ostatnia aktualizacja 2 years ago
Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFR

Modele cięte pod druk SLA są domyślnie pełne w środku - nie mają ażurowego wypełnienia, jak te przygotowywane pod druk FFF/FDM. Takie modele drukowane z żywic mogą być ciężkie i potrzebować sporo żywicy w porównaniu do pustych w środku, szczególnie, jeśli są duże.

Drążenie modeli ma wiele zalet:

  • oszczędza znaczne ilości żywicy (zmniejsza koszt)
  • redukuje powierzchnię każdej warstwy, co przekłada się na zmniejszenie siły potrzebnej do odklejenia jej od dna zbiornika przy przechodzeniu do kolejnej
  • zmniejsza liczbę potrzebnych podpór przez obniżenie wagi wydruku

Zalecamy dodanie co najmniej dwóch otworów odpływowych. Bez nich nieutwardzona, płynna żywica zostanie zamknięta w środku wydruku.

Narzędzie "Drążenie i wiercenie" jest dostępne w PrusaSlicer w wersjach 2.2 i nowszych.

Używanie drążenia

Drążenie można ustawić dla każdego modelu z osobna używając narzędzia Drążenie i wiercenie na lewym pasku narzędzi. Alternatywnie możesz ustawić takie same parametry dla wszystkich modeli w menu Ustawienia druku - Drążenie.

Drążenie i wiercenie otworów odpływowych nie zmienia modelu nieodwracalnie. Można je anulować, a otwory można przesunąć lub usunąć w każdej chwili.

Dostępne parametry drążenia, które możesz konfigurować:

Grubość ścianki

Grubość powłoki wydrążonego modelu. Minimalna wartość to 1 mm.

Dokładność

Dokładność kontra wydajność. Przy niskiej dokładności otrzymana powłoka może mieć nierówną grubość. Wyższa dokładność jest zalecana dla modeli z cienkimi ściankami, aby zapewnić jej minimalny wymiar.

Dystans domykania

Spowoduje zamknięcie szczelin węższych niż ta wartość oraz wypełnienie ostrych, zagłębionych kątów, w których mogłaby zbierać się gęsta żywica, co utrudniałoby jej wypłukanie.

Dodanie otworów odpływowych

Otwory odpływowe można dodać klikając lewym przyciskiem z aktywnym menu drążenia.

Można je następnie przesunąć przeciągając po modelu.

Otwory są prostopadłe do zewnętrznej powierzchni, na których je umieszczasz, a ich średnicę i głębokość można zmienić. Ustawienia zostaną zastosowane do kolejnych dodawanych otworów.

Prawym przyciskiem możesz je usuwać.

Możesz dodać otwory nawet przy wyłączonym drążeniu - np. do modelu, który został już wydrążony w innym programie.

Jeśli potrzebujesz wpisać dokładną wartość lub suwak nie jest wystarczająco dokładny w konkretnym przypadku, możesz użyć skrótu Ctrl+Lewy przycisk myszy na wartości, aby ją edytować.

Jeśli siatka modelu jest niekompletna (zepsuta), to algorytm może zablokować możliwość dodania otworu, aby nie spowodować zawieszenia programu lub błędów.

Obejrzyj i potwierdź wydrążony model

Drążenie i wiercenie odbywa się po naciśnięciu przycisku Podgląd drążenia/wiercenia. Weź pod uwagę, że zarówno drążenie, jak i wiercenie wymaga większej mocy obliczeniowej i może zająć dłuższą chwilę, szczególnie przy skomplikowanych modelach. Jeśli nie naciśniesz przycisku podglądu, to drążenie i wiercenie zostanie przeprowadzone podczas cięcia.

Narzędzia przekroju możesz użyć do zajrzenia do wnętrza modelu (to samo narzędzie jest dostępne w menu edycji podpór SLA). Przesuwając suwak od lewej do prawej zmieniasz pozycję płaszczyzny przekroju. Możesz dzięki temu podejrzeć wewnętrzną geometrię i prawidłowo umieścić otwory odpływowe.

Przycisk Reset kierunku ustawi płaszczyznę przekroju równolegle do płaszczyzny widoku. Np. jeśli chcesz, aby płaszczyzna poruszała się w osi pionowej, to spójrz na model z góry (Widok - Góra lub klawisz 1 ) i wciśnij przycisk Reset kierunku.

Przycisk ten pojawia się tylko, gdy przesuniesz płaszczyznę przekroju do wartości niezerowej.

Możesz wyeksportować wydrążony i nawiercony model z menu Plik - Eksport - Eksport zawartości stołu jako STL.
Zmiana któregoś z parametrów (np. przesunięcie otworu, przeskalowanie modelu itp.) spowoduje przywrócenie siatki do stanu pierwotnego. Z podglądu modelu znikną otwory oraz cofnięta zostanie operacja drążenia.

Przykład pełnego i wydrążonego modelu

Pełny: 237 ml, koszt żywicy $13.75

Wydrążony: 81 ml, koszt żywicy $4.70

Popiersie Hellboya, autor fotismint
 
Funkcje drążenia i wiercenia otworów działają na bibliotekach OpenVDB oraz CGAL . Szczególne podziękowania dla autorów obydwóch bibliotek.
Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt