PL
  • English
  • Čeština
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Français
  • 日本語
Login

Asystent Konfiguracji

Ten artykuł jest dostępny również w tych językach: 
ENCSESDEITFRJA

Po uruchomieniu PrusaSlicera po raz pierwszy, automatycznie pojawi się Asystent Konfiguracji

Możesz również uruchomić Asystenta Konfiguracji ręczine z Menu -> Konfiguracja -> Asystent Konfiguracji

Otwieranie PrusaSlicera po raz pierwszy

Poniższy ekran jest wyświetlany przy pierwszym uruchomieniu PrusaSlicera. Program potrzebuje określenia sposobu pobierania plików konfiguracyjnych. Można to zrobić logując się na konto Prusa Account lub wybierając źródła konfiguracji. 

Powitanie (z opcją usunięcia profili użytkownika)

Pierwsza zakładka powitalna oferuje opcję usunięcia wszystkich profili użytkownika. 

Zaloguj się za pomocą konta Prusa (opcjonalnie)

Możliwe jest sterowanie drukarką poprzez Prusa Connect wbudowany w PrusaSlicera, po zalogowaniu się na konto Prusa Account.

Po zalogowaniu się na konto Prusa Account profile są pobierane automatycznie, bez konieczności wyszukiwania ich w źródłach konfiguracji. 

Ta funkcja jest opcjonalna. Zawsze istnieje możliwość korzystania z PrusaSlicera bez logowania na konto. W takim przypadku zostanie użyty następny ekran, Źródła konfiguracji

Źródła konfiguracji

Ta funkcja jest niezbędna, jeśli nie chcesz logować się na konto Prusa Account. Istnieje opcja włączenia naszych źródeł online, dzięki czemu program automatycznie korzysta z plików źródłowych z naszego repozytorium. 

Alternatywnie, możliwe jest wczytanie plików konfiguracyjnych z lokalnych źródeł. Nasze profile znajdują się na tej dedykowanej stronie. Przycisk pobierania pobiera plik zip, który można bezpośrednio podać przesłać jako źródło lokalne.

W przypadku Prusa Pro HT90 konieczne jest załadowanie lokalnego źródła, dostępnego tylko dla posiadaczy HT90 ze strony ręcznego pobierania profili, po zalogowaniu się na konto Prusa Account. 

Profile

Prusa Research

W tej sekcji znajdują się nasze drukarki Original Prusa FFF z różnymi rozmiarami dysz. 

Jeśli drukarka ma zarówno profile z Input Shaperem, jak i profile bez IS, będzie rozróżniana jako dwie różne drukarki. 

Prusa Research SLA

W tej sekcji znajdują się nasze drukarki Original Prusa SLA.. 

Inne FFF, Inne SLA

PrusaSlicer zawiera profile zewnętrznych dostawców. Wybór zewnętrznego dostawcy spowoduje dodanie nowej pozycji listy na kolejnym poziomie. Otwórz tą pozycję i wybierz drukarkę(drukarki). Więcej informacji znajdziesz w dedykowanym artykule opisującym profile dla drukarek innych producentów

Własna drukarka

Możliwe jest zdefiniowanie własnego profilu drukarki. Zaznaczenie pola Zdefiniuj własny profil drukarki powoduje otwarcie nowych kart w zakładce Własna Drukarka, w których możesz skonfigurować główne parametry maszyny. 

Filamenty, materiały SLA

Ta sekcja wyświetla listę możliwych do wyboru filamentów lub materiałów SLA, podzielonych na kategorie według kompatybilnych drukarek, materiałów i dostawców (producentów). Materiały oznaczone * są niekompatybilne z jedną lub kilkoma zainstalowanymi drukarkami. 

Inne opcje

Aktualizacje

PrusaSlicer może być skonfigurowany do automatycznego sprawdzania aktualizacji aplikacji i automatycznego aktualizowania wbudowanych profili. 

Pobieranie

Opcja zezwalająca używanie na wbudowanego downloadera. Włączenie go umożliwia otwieranie modeli z naszej internetowej bazy Printables.com za pomocą jednego kliknięcia, używając przycisku z logo PrusaSlicera widocznego na stronie modelu na Printables.com. 

Wczytaj ponownie z dysku

Domyślnie pliki projektów 3MF są skonfigurowane tak, aby nie zapisywać pełnej ścieżki do modeli źródłowych, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas udostępniania takiego pliku. Jeśli pełna ścieżka nie zostanie zapisana, a użytkownik wybierze polecenie Wczytaj ponownie z dysku, PrusaSlicer zapyta o lokalizację pliku źródłowego. 

Skojarzenia plików

Powiąż pliki 3MF i/lub STL z PrusaSlicerem. Jeśli opcja ta jest włączona, PrusaSlicer zostanie ustawiony jako domyślny program do otwierania plików w tych formatach. 

Widok

Wybór trybu widoku między trybem prostym, zaawansowanym i eksperckim. Wybór wyświetlania jednostek metrycznych i imperialnych. 

Czy ten artykuł był pomocny?

Komentarze

Wciąż masz pytania?

Wciąż masz pytania?

Jeśli masz pytanie dotyczące czegoś, czego nie opisaliśmy, to sprawdź dodatkowe zasoby.
A jeśli to nie działa, możesz wysłać zgłoszenie na [email protected] lub klikając poniższy przycisk.

Kontakt