CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4)

Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 months ago
Nastavení Wi-Fi a PrusaLink na (MK4)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
10
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA

Krok 1 Úvod

Úvod
Úvod
Tento návod vás provede nastavením PrusaLinku na vaší tiskárnu Original Prusa MK4.
Tiskárnu je třeba připojit k síti pomocí připojení Wi-Fi nebo Ethernetu.
Nejprve si přečtěte článek o PrusaLinku a Prusa Connectu a získejte obecné informace o těchto službách.
Vložte do tiskárny přiložený USB flash disk a ponechte jej zde.

Krok 2 Možnosti připojení k síti

Možnosti připojení k síti
Možnosti připojení k síti
Možnosti připojení k síti
Sestavená tiskárna Orginal Prusa MK4 je dodávána s předinstalovaným ESP Wi-Fi modulem.
Preferovaný typ síťového připojení lze vybrat v nabídce Nastavení > Síť > Výchozí.
Ujistěte se, že je vybrána Wi-Fi.
Pokud dáváte přednost Ethernetovému připojení k síti, použijte konektor na zadní straně tiskárny a přejděte ke kroku 7.

Krok 3 Nastavení Wi-Fi

Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
Nastavení Wi-Fi
Po prvním spuštění tiskárny by se měl zobrazit průvodce nastavením Wi-Fi.
Průvodce nastavením Wi-Fi je k dispozici také v nabídce Nastavení > Síť > Wi-Fi > Nastavení modulu Wi-Fi.
Stiskněte Pokračovat. Software ve Wi-Fi ESP modulu tiskárny se automaticky aktualizuje.

Krok 4 Generování údajů

Generování údajů
Generování údajů
Po výzvě k vygenerování přihlašovacích údajů stiskněte Ano.
Tiskárna generuje prusa_printer_settings.ini konfigurační soubor na USB disk.
Vyjměte USB disk z tiskárny.
Pokud je na USB disku již uložen platný konfigurační soubor, můžete tyto kroky přeskočit a rovnou jej načíst.

Krok 5 Úprava konfiguračního souboru

Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Připojte USB disk k vašemu počítači.
Vyhledejte soubor prusa_printer_settings.ini na USB disku vytvořeném tiskárnou. Soubor otevřete v libovolném textovém editoru.
Přejděte na druhý řádek s názvem ssid= a zapište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Poznámka: Přiložený ESP Wi-Fi modul podporuje sítě 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Síť 5Ghz nebude fungovat.
Nyní přejděte na třetí řádek s názvem psk= a zapište heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Uložte soubor na USB flash disk.

Krok 6 Načítání konfiguračního souboru

Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Načítání konfiguračního souboru
Připojte USB disk zpět k tiskárně.
stiskněte Pokračovat pro načtení nastavení do tiskárny.

Vyčkejte, dokud nebude navázáno připojení - je indikováno ikonou Wi-Fi v horní části obrazovky.

Pokud místo toho používáte Ethernet kabelové připojení, zobrazí se jiná ikona.
Pokud připojení Wi-Fi nebylo navázáno, ověřte nastavení zadané v konfiguračním souboru. Poté přejděte k Síť > Wi-Fi > Načíst přihlašovací údaje a načtěte revidovaný konfigurační soubor.

Krok 7 Získání IP adresy

Získání IP adresy
Získání IP adresy
Získání IP adresy
Po navázání spojení přejděte do nabídky Nastavení > Síť > IPv4 Adresa. Zapište si zobrazenou IP adresu.
Otevřete v počítači webový prohlížeč. Vložte IP adresu do adresního řádku a otevřete ji jako webovou stránku.
Pamatujte, že tato IP adresa je dostupná pouze ve vaší místní síti a může se časem měnit v závislosti na nastavení sítě.
Doporučujeme používat prohlížeč Chrome nebo Firefox, protože při použití prohlížeče Safari nebo Edge dochází k problémům s přihlašováním.

Krok 8 Přihlášení do PrusaLink

Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Přihlášení do PrusaLink
Měla by se zobrazit webová stránka PrusaLink s žádostí o přihlášení.
Na tiskárně přejděte do Nastavení > Síť > PrusaLink pro získání uživatelského jména a hesla.
Pomocí zadaného uživatelského jména a hesla se přihlaste do PrusaLinku na svém počítači.

Krok 9 Tisk přes PrusaLink

Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Chcete-li zahájit bezdrátový tisk, přejděte do Úložiště v aplikaci PrusaLink.
Zvolte soubor G-code ,který má být vytištěn, nebo jej přetáhněte&upusťte do označené oblasti.
Ujistěte se, že je tiskárna připravená k tisku.
V tiskárně musí být USB disk.
Na vyhřívané podložce musí být připevněn prázdný a čistý ocelový plát.
Tiskárna by měla být na domovské obrazovce. Pokud se na obrazovce LCD zobrazí jakákoli výzva, tiskárna odmítne jakýkoli vzdálený příkaz.
Po nahrání souboru otevřete podrobnosti o souboru. Zde můžete Spustit tisk.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás