CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak nastavit Wi-Fi (MINI/MINI+)

Menu

Jak nastavit Wi-Fi (MINI/MINI+)

Jak nastavit Wi-Fi (MINI/MINI+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 days ago
Jak nastavit Wi-Fi (MINI/MINI+)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
21
 Dostupné překlady
DEENESFRITJAPL

Krok 1 Úvod

Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací a konfigurací Wi-Fi modulu na Original Prusa MINI/MINI+.
Wi-Fi funguje s firmwarem 4.4.0 nebo vyšším.

Krok 2 Nákup Wi-Fi (ESP) modulu

Nákup Wi-Fi (ESP) modulu
Nákup Wi-Fi (ESP) modulu
Pro zprovoznění Wi-Fi je nutné zakoupit modul ESP Wi-Fi. Konkrétně ESP-01S nebo ESP-01, který je založen na modulu ESP8266.
Doporučujeme zakoupit verzi s 1 MB paměti flash nebo větší.
Modul Wi-Fi vyrábí více výrobců. Před nákupem se můžete podívat na recenze v této tabulce spravované komunitou.

Krok 4 Otevření elektroniky

Otevření elektroniky
Otevření elektroniky
Otevření elektroniky
Vypojte tiskárnu ze zásuvky, abyste předešli jakémukoliv poškození!
Prosím povolte a vyndejte šroub M3 na vrchní straně krabičky elektroniky.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.

Lehce nadzvedněte kryt elektroniky. Poté jej vytáhněte dopředu a vyndejte z tiskárny.

Krok 5 Kontrola elektroniky

Kontrola elektroniky
Kontrola elektroniky
Funkce Wi-Fi je podporována ve všech revizích řídicí desky Buddy. Číslo verze si však poznamenejte na kus papíru. Tento údaj nám sdělte pro případ, že byste měli nějaké problémy.
Podívejte se blíže na řídicí desku Buddy a zjistěte, kterou verzi máte.

Krok 6 Vyjmutí tlačítka napájení

Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí tlačítka napájení může vyžadovat trpělivost kvůli přísnějším tolerancím tisku. Věnujte tomu čas a buďte opatrní. Doporučujeme používat brýle!
Po stranách vypínače jsou dvě bezpečnostní západky. Pomocí inbusového klíče zatlačte první západku ze strany USB.
Při stisknutí západky vysuňte vypínač na straně USB z krabičky.
Stiskněte vypínač a vyklopte stranu se stisknutou západkou.
Stiskněte druhou západku na druhé straně vypínače.
Vytáhněte vypínač z krabice.
Západky můžete stisknout také pomocí jehlových kleští.

Krok 7 Vyjmutí tlačítka napájení

Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Prostrčte napájecí kabely otvorem ven ze skříňky elektroniky. Nechte je volně. Tím zabráníte tomu, aby kabely při instalaci zasahovaly do modulu ESP.

Krok 8 Instalace ESP modulu: příprava dílů

Instalace ESP modulu: příprava dílů
Instalace ESP modulu: příprava dílů
Instalace ESP modulu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
ESP Wi-Fi modul (1x)
Doporučuje se používat rukavice typu ESD (elektrostatický výboj). Vždy berte ESP modul za jeho okraje!
USB flashdisk (1x) s alespoň 10 MB volného místa.

Krok 9 Instalace ESP modulu

Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Najděte 8kolíkový konektor na řídicí desce Buddy.
Zapojte modul ESP do 8kolíkového konektoru. Správnou orientaci najdete na obrázku.

Krok 10 Připojení tlačítka napájení

Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Zasuňte napájecí kabely zpět do skříňky elektroniky.
Ujistěte se, že symbol OFF "o" (vypnuto) je na pravé straně.
Vložte spínač do otvoru v krabici a přidržujte okraje krabice, dokud spínač nezapadne.

Krok 11 Uzavření krytu elektroniky

Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Nyní utáhněte krytku kabelů. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.

Krok 12 Stahování firmwaru

Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Wi-Fi funguje s firmwarem 4.4.0 nebo vyšším.
Připojte USB flash disk k PC.
Na PC přejděte na help.prusa3d.com.
From the list of products, select Original Prusa MINI+.
Download the latest firmware.
Extract the zip file and save the firmware files (.bbf extension) on the USB drive.

Krok 14 Flashování nového bootloaderu a firmwaru

Flashování nového bootloaderu a firmwaru
Flashování nového bootloaderu a firmwaru
Flashování nového bootloaderu a firmwaru
Potvrďte aktualizaci výběrem tlačítka FLASH. Bootloader i firmware se automaticky flashnou.
Počkejte, než bude proces dokončen. Bude to trvat několik minut, několik restartů, protože je nutné provést více fází flashování. Buďte prosím trpěliví!!!
Během instalace nevyjímejte USB flash disk! Může to fatálně poškodit elektroniku.
Nechte USB flashdisk připojený k tiskárně.
After flashing the firmware, you will be prompted to proceed with the setup Wizard. It is not necessary to proceed with the setup Wizard (all values from the previous version are saved without any changes) but recommended to check that all functions are working correctly.

Krok 15 Nastavení wi-fi modulu

Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Neodpojujte USB flashdisk od tiskárny, dokud nebudete vyzváni.
Po restartu by vás měl přivítat průvodce Wi-Fi. Pokud ne, postupujte podle postupu popsaného v tomto kroku.
If not, on the LCD screen navigate to Home -> Settings -> Network -> Wi-Fi -> Setup Wi-Fi module.
Na obrazovce se zobrazí odkaz s QR kódem na tuto příručku. Klepněte na tlačítko Pokračovat.

Krok 16 Nastavení wi-fi modulu

Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Tiskárna nyní aktualizuje firmware modulu Wi-Fi.
Neodpojujte Wi-Fi ani nevypínejte tiskárnu!
Aktualizace může trvat několik minut. Vyčkejte, dokud nebude dokončena.
Po úspěšné aktualizaci klikněte na tlačítko Pokračovat.
On the next screen, click Continue. We will need to create your credentials first.

Krok 17 Nastavení wi-fi modulu

Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
V tomto kroku tiskárna vytvoří potřebné konfigurační soubory na USB disku. Klepněte na tlačítko Pokračovat.
Konfigurační soubory jsou vytvořeny na USB disku. Klikněte na Pokračovat a odpojte USB disk od tiskárny.

Po zobrazení další obrazovky ponechte prozatím tiskárnu v původním stavu. Nejprve musíme nastavit konfigurační soubor. Přejděte k dalšímu kroku.

Krok 18 Úprava konfiguračního souboru

Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Připojte USB flash disk do PC.
Vyhledejte soubor prusa_printer_settings.ini na USB disku vytvořeném tiskárnou. Soubor otevřete v libovolném textovém editoru.
Přejděte na druhý řádek s názvem ssid= a zapište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Nyní přejděte na čtvrtý řádek s názvem psk= a zapište heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Uložte soubor na USB flash disk.
Upozorňujeme, že "MINI FARM" a "12356" jsou pouze příklady, vaše nastavení se bude lišit.

Krok 19 Dokončení nastavení Wi-Fi

Dokončení nastavení Wi-Fi
Dokončení nastavení Wi-Fi
Dokončení nastavení Wi-Fi
Vraťte se k tiskárně. Připojte do tiskárny USB flash disk a klikněte na Pokračovat.
Počkejte, až se soubory zkopírují z USB disku do tiskárny. Během kopírování neodpojujte USB disk.

Krok 20 Hotovo!

Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
Hotovo!
The installation of the Wi-Fi module has been successfully completed. The printer will now search for the Wi-Fi connections according to your credentials. It may take several minutes. Click on Continue.
Po nahrání informací může připojení tiskárny k síti trvat až několik minut. Zejména při slabém signálu nebo v přeplněných sítích. Buďte trpěliví nebo tiskárnu přesuňte blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
If nothing happens after 5 - 8 minutes, connect the USB drive to your PC and check again your credentials in the prusa_printer_setting.ini file. Connect the USB drive to the printer and on the LCD navigate to Settings -> Network -> Wi-Fi -> Load credentials and follow the instructions on the printer.
Jakmile bude připojení Wi-Fi úspěšné, budete o tom informováni. Klepněte na tlačítko Pokračovat.
Po úspěšném nastavení a navázání připojení se v horním stavovém řádku displeje zobrazí jasná ikona Wi-Fi.
Úspěch!!! Nyní můžete kopírovat G-cody z počítače prostřednictvím PrusaSliceru nebo webového rozhraní PrusaLink.
Podle instrukcí v dalším kroku získáte IP adresu tiskárny a klíč API.

Krok 21 Získání IP adresy a klíče API

Získání IP adresy a klíče API
Získání IP adresy a klíče API
Získání IP adresy a klíče API
Získání IP adresy a klíče API
Pro připojení PrusaSliceru k vaší tiskárně nebo pro vstup do webového rozhraní (PrusaLink) je nutné znát IP adresu tiskárny a klíč API.
Na obrazovce přejděte na Domů -> Nastavení -> Síť, tam je IP adresa vaší tiskárny.
V nabídce Síť přejděte na PrusaLink. Je tam řádek Aktuální klíč API. Zapište si klíč API (například NqgYusKEYymmmwS).
IP adresu napište do odkazového řádku otevřeného v libovolném prohlížeči v počítači.
Na výzvu zadejte klíč API.
Zobrazí se ovládací panel PrusaLink s informacemi o vaší tiskárně.
Good job! You have successfully installed the Wi-Fi module and connected your printer to PrusaLink.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Před přidáním komentáře se musíte přihlásit.
Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na info@prusa3d.com nebo přes tlačítko níže.