CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

Jak nastavit Wi-Fi a PrusaLink (MINI/+)

Jak nastavit Wi-Fi a PrusaLink (MINI/+)

Jak nastavit Wi-Fi a PrusaLink (MINI/+)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 months ago
Jak nastavit Wi-Fi a PrusaLink (MINI/+)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
23
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA

Krok 1 Úvod

Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací a konfigurací Wi-Fi modulu na Original Prusa MINI/MINI+.
Wi-Fi funguje s firmwarem 4.4.0 nebo vyšším.

Krok 2 Nákup Wi-Fi (ESP) modulu

Nákup Wi-Fi (ESP) modulu
Nákup Wi-Fi (ESP) modulu
Pro zprovoznění Wi-Fi je nutné zakoupit modul ESP Wi-Fi. Konkrétně ESP-01S nebo ESP-01, který je založen na modulu ESP8266.
Doporučujeme zakoupit verzi s 1 MB paměti flash nebo větší.
Modul Wi-Fi můžete zakoupit:
přímo na stránce Prusa e-shop
nebo zkontrolujte tuto tabulku spravovanou komunitou, která zahrnuje několik výrobců modulů.

Krok 4 Otevření elektroniky

Otevření elektroniky
Otevření elektroniky
Otevření elektroniky
Vypojte tiskárnu ze zásuvky, abyste předešli jakémukoliv poškození!
Prosím povolte a vyndejte šroub M3 na vrchní straně krabičky elektroniky.
Odstraňte tištěnou krytku kabelů.

Lehce nadzvedněte kryt elektroniky. Poté jej vytáhněte dopředu a vyndejte z tiskárny.

Krok 5 Kontrola elektroniky

Kontrola elektroniky
Kontrola elektroniky
Funkce Wi-Fi je podporována ve všech revizích řídicí desky Buddy. Číslo verze si však poznamenejte na kus papíru. Tento údaj nám sdělte pro případ, že byste měli nějaké problémy.
Podívejte se blíže na řídicí desku Buddy a zjistěte, kterou verzi máte.

Krok 6 Vyjmutí tlačítka napájení

Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
UPOZORNĚNÍ: Vyjmutí tlačítka napájení může vyžadovat trpělivost kvůli přísnějším tolerancím tisku. Věnujte tomu čas a buďte opatrní. Doporučujeme používat brýle!
Po stranách vypínače jsou dvě bezpečnostní západky. Pomocí inbusového klíče zatlačte první západku ze strany USB.
Při stisknutí západky vysuňte vypínač na straně USB z krabičky.
Stiskněte vypínač a vyklopte stranu se stisknutou západkou.
Stiskněte druhou západku na druhé straně vypínače.
Vytáhněte vypínač z krabice.
Západky můžete stisknout také pomocí jehlových kleští.

Krok 7 Vyjmutí tlačítka napájení

Vyjmutí tlačítka napájení
Vyjmutí tlačítka napájení
Prostrčte napájecí kabely otvorem ven ze skříňky elektroniky. Nechte je volně. Tím zabráníte tomu, aby kabely při instalaci zasahovaly do modulu ESP.

Krok 8 Instalace ESP modulu: příprava dílů

Instalace ESP modulu: příprava dílů
Instalace ESP modulu: příprava dílů
Instalace ESP modulu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
ESP Wi-Fi modul (1x)
Doporučuje se používat rukavice typu ESD (elektrostatický výboj). Vždy berte ESP modul za jeho okraje!
USB flashdisk (1x) s alespoň 10 MB volného místa.

Krok 9 Instalace ESP modulu

Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Instalace ESP modulu
Najděte 8kolíkový konektor na řídicí desce Buddy.
Zapojte modul ESP do 8kolíkového konektoru. Správnou orientaci najdete na obrázku.
Ujistěte se, že je ESP modul správně a kompletně zapojen do konektoru.

Krok 10 Připojení tlačítka napájení

Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Připojení tlačítka napájení
Zasuňte napájecí kabely zpět do skříňky elektroniky.
Ujistěte se, že symbol OFF "o" (vypnuto) je na pravé straně.
Vložte spínač do otvoru v krabici a přidržujte okraje krabice, dokud spínač nezapadne.

Krok 11 Uzavření krytu elektroniky

Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Uzavření krytu elektroniky
Než kryt uzavřete, zkontrolujte, že je čtverhranná matice správně usazená v tištěném dílu. Matice nesmí vypadnout! Mohlo by dojít k fatálnímu poškození elektroniky.
Vložte víko zpátky, ujistěte se, že je správně usazeno v otvorech.
Nasaďte do rohu krytku a uspořádejte kabely takto:
Svazek extruderu, ujistěte se, že je textilní oplet částečně zasunutý dovnitř. Svazek musí být vedený směrem od tiskárny.
Svazek vyhřívané podložky, textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Kabel senzoru filamentu (volitelný doplněk), textilní oplet musí být zasunutý dovnitř.
Nyní utáhněte krytku kabelů. Dejte pozor, abyste neskřípli žádný kabel.

Krok 12 Stahování firmwaru

Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Stahování firmwaru
Wi-Fi funguje s firmwarem 4.4.0 nebo vyšším.
Připojte USB flash disk k PC.
Na PC přejděte na help.prusa3d.com.
Ze seznamu produktů vyberte Original Prusa MINI+.
Stáhněte si nejnovější firmware.
Rozbalte soubor .zip a uložte soubory firmwaru (s příponou .bbf) na USB flash disk.

Krok 14 Flashování nového bootloaderu a firmwaru

Flashování nového bootloaderu a firmwaru
Flashování nového bootloaderu a firmwaru
Flashování nového bootloaderu a firmwaru
Potvrďte aktualizaci výběrem tlačítka FLASH. Bootloader i firmware se automaticky flashnou.
Počkejte, než bude proces dokončen. Bude to trvat několik minut, několik restartů, protože je nutné provést více fází flashování. Buďte prosím trpěliví!!!
Během instalace nevyjímejte USB flash disk! Může to fatálně poškodit elektroniku.
Nechte USB flashdisk připojený k tiskárně.
Po dokončení nahrávání firmwaru budete vyzváni k pokračování v nastavení Průvodce (Wizard). Není to nutné (všechny hodnoty z předchozí verze se uloží beze změn), ale doporučuje se to pro kontrolu správné funkce.

Krok 15 Nastavení wi-fi modulu

Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Neodpojujte USB flashdisk od tiskárny, dokud nebudete vyzváni.
Po spuštění průvodce vás přivítá průvodce Wi-Fi.
Pokud ne, na LCD obrazovce přejděte na Domů -> Nastavení -> Síť -> Wi-Fi -> Nastavit Wi-Fi modul.
Na obrazovce se zobrazí odkaz s QR kódem na tuto příručku. Klepněte na tlačítko Pokračovat.

Krok 16 Nastavení wi-fi modulu

Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Tiskárna nyní aktualizuje firmware modulu Wi-Fi.
Neodpojujte Wi-Fi ani nevypínejte tiskárnu!
Aktualizace může trvat několik minut. Vyčkejte, dokud nebude dokončena.
Po úspěšné aktualizaci klikněte na tlačítko Pokračovat.
Na další obrazovce klikněte na tlačítko Pokračovat. Nejprve bude třeba vytvořit vaše přihlašovací údaje.

Krok 17 Nastavení wi-fi modulu

Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
Nastavení wi-fi modulu
V tomto kroku tiskárna vytvoří potřebné konfigurační soubory na USB disku. Klepněte na tlačítko Pokračovat.
Konfigurační soubory jsou vytvořeny na USB disku. Klikněte na Pokračovat a odpojte USB disk od tiskárny.

Po zobrazení další obrazovky ponechte prozatím tiskárnu v původním stavu. Nejprve musíme nastavit konfigurační soubor. Přejděte k dalšímu kroku.

Krok 18 Úprava konfiguračního souboru

Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Úprava konfiguračního souboru
Připojte USB flash disk do PC.
Vyhledejte soubor prusa_printer_settings.ini na USB disku vytvořeném tiskárnou. Soubor otevřete v libovolném textovém editoru.
Přejděte na druhý řádek s názvem ssid= a zapište název sítě Wi-Fi, ke které chcete tiskárnu připojit.
Poznámka: Modul Wi-Fi ESP (ESP-01S, ESP-01) má vestavěné rozhraní Wi-Fi, které podporuje sítě 802.11 b/g/n 2,4 GHz. Vaše 5Ghz síť nebude fungovat. Zadejte vaší 2,4 GHz SSID.
Neměňte hodnotu key_mgmt. Ponechejte WPA dle výchozího nastavení.
Nyní přejděte na čtvrtý řádek s názvem psk= a zapište heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že se nikdo nedívá!
Uložte soubor na USB flash disk.
Upozorňujeme, že "MINI FARM" a "12356" jsou pouze příklady, vaše nastavení se bude lišit.

Krok 19 Dokončení nastavení Wi-Fi

Dokončení nastavení Wi-Fi
Dokončení nastavení Wi-Fi
Dokončení nastavení Wi-Fi
Vraťte se k tiskárně. Připojte do tiskárny USB flash disk a klikněte na Pokračovat.
Počkejte, až se soubory zkopírují z USB disku do tiskárny. Během kopírování neodpojujte USB disk.

Krok 20 Wi-Fi je hotová!

Wi-Fi je hotová!
Wi-Fi je hotová!
Wi-Fi je hotová!
Wi-Fi je hotová!
Instalace Wi-Fi modulu byla úspěšně dokončena. Tiskárna nyní vyhledá připojení Wi-Fi podle vámi nastavených parametrů. To může trvat několik minut. Klikněte na tlačítko Pokračovat (Continue).
Po nahrání informací může připojení tiskárny k síti trvat až několik minut. Zejména při slabém signálu nebo v přeplněných sítích. Buďte trpěliví nebo tiskárnu přesuňte blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
Pokud se po 5-8 minutách nic nestane, připojte USB disk k vašemu PC a zkontrolujte znovu vámi nastavené parametry v souboru prusa_printer_setting.ini. Připojte USB disk k tiskárně a na LCD displeji přejděte do Nastavení -> Síť -> Wi-Fi -> Přihlašovací údaje a postupujte podle pokynů na tiskárně.
Jakmile bude připojení Wi-Fi úspěšné, budete o tom informováni. Klepněte na tlačítko Pokračovat.
Po úspěšném nastavení a navázání připojení se v horním stavovém řádku displeje zobrazí jasná ikona Wi-Fi.
Podle instrukcí v dalším kroku získáte IP adresu tiskárny a klíč API.

Krok 21 Získání IP adresy a klíče API

Získání IP adresy a klíče API
Získání IP adresy a klíče API
Získání IP adresy a klíče API
Pro připojení PrusaLink nebo PrusaSliceru k vaší tiskárně, je nutné znát IP adresu tiskárny a klíč API.
Na obrazovce přejděte na Domů -> Nastavení -> Síť, tam je IP adresa vaší tiskárny.
V nabídce Síť přejděte do PrusaLink >. Aktuální klíč API (například neQQogERuMo4RNd).
Zapište si obě hodnoty, IP adresu a klíč API.

Krok 22 Tisk přes PrusaLink

Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Tisk přes PrusaLink
Otevřete v počítači webový prohlížeč. Vložte IP adresu do adresního řádku a otevřete ji jako webovou stránku.
Na výzvu zadejte klíč API.
Pokud chcete přenést G-kód do tiskárny, jednoduše přetáhněte soubor do označené oblasti webové stránky.
Ujistěte se, že je tiskárna připravená k tisku.
V tiskárně musí být USB disk.
Na vyhřívané podložce musí být připevněn prázdný a čistý ocelový plát.
Tiskárna by měla být na domovské obrazovce. Pokud se na obrazovce LCD zobrazí jakákoli výzva, tiskárna odmítne jakýkoli vzdálený příkaz.
Po nahrání souboru otevřete podrobnosti o souboru na kartě Úložiště. Zde můžete Spustit Tisk.
Začněte tisk.

Krok 23 PrusaLink info

PrusaLink info
PrusaLink info
PrusaLink info
Skvělá práce! Právě jste úspěšně nainstalovali Wi-Fi modul a připojili jste vaší tiskárnu k PrusaLinku.
Nyní můžete z bezpečnostních důvodů odstranit konfigurační soubor z jednotky USB.
Věděli jste, že PrusaLink můžete používat také přes konektor Ethernet na zadní straně tiskárny? Navštivte Nastavení > Síť > Rozhraní a vyberte preferovanou možnost připojení.
Pokud plánujete používat i jiný typ tiskárny, nebo jen toužíte po dalších informacích, navštivte článek Vysvětlení Prusa Connect a PrusaLink
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás