CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

9C. MK3S+ Extruder (UPG)

9C. MK3S+ Extruder (UPG)

9C. MK3S+ Extruder (UPG)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 9 months ago
9C. MK3S+ Extruder (UPG)
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Vaše MMU jednotka je nyní připravena. V následujících krocích budeme pracovat na extruderu. Konkrétně na senzoru filamentu uvnitř "komínku".
Nejprve se ujistěte, že je z tiskárny vyjmuta PTFE trubička extruderu se šroubením.
Rozebrání starého dílu chimney (1. část)
Rozebrání starého dílu chimney (1. část)
Rozebrání starého dílu chimney (1. část)
Vyjměte přítlačný šroubek idleru M3x40 s pružinkou a odložte jej pro pozdější použití.
Vyšroubujte šroub M3x40 ze zadní strany extruderu.
Odstraňte dvířka idleru.
Rozebrání starého dílu chimney (2. část)
Rozebrání starého dílu chimney (2. část)
Rozebrání starého dílu chimney (2. část)
Pomocí šestihranného 1,5mm klíče vyjměte šroub M2x8 a odložte jej stranou pro pozdější použití.
Odejměte kryt. Odložte jej stranou, aby se nepromíchal s novými díly.
Odpojte zástrčku od IR-senzoru filamentu.
Vyjměte infračervený (IR) senzor filamentu a odložte jej stranou pro pozdější použití.
Rozebrání starého dílu chimney (3. část)
Rozebrání starého dílu chimney (3. část)
Rozebrání starého dílu chimney (3. část)
Vyšroubujte šroub M3x18 a odložte jej stranou pro pozdější použití.
Vyndejte šroub M3x10.
Odejměte starý FS-cover a odložte jej stranou, aby se nepromíchal s novými díly.
Vytáhněte kabel z dílu ir-sensor-holder.
Note the connector orientation on the picture. This way, the connector will pull out of the part easily without a risk of damaging it.
Odejměte díl ir-sensor-holder a odložte jej stranou, aby se nepromíchal s novými díly.
Výměna PTFE trubičky hotendu
Výměna PTFE trubičky hotendu
Výměna PTFE trubičky hotendu
Výměna PTFE trubičky hotendu
VELMI DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ!!
Uvnitř hotendu extruderu je krátká PTFE trubička. Hraje hlavní roli v provozu MMU. Tato trubička ochlazuje roztavený hrot filamentu, aby na něm vytvořila úzký ostrý konec, zatímco MMU provádí výměnu materiálu.
Trubička je považována za spotřební materiál, protože se při pravidelném používání časem opotřebovává. Proto by se měla pravidelně jednou za čas měnit poté, co tiskárna překročí určité množství výměn materiálu. Důrazně doporučujeme její výměnu nyní, protože extruder je již částečně rozmontován.

Nová PTFE trubička hotendu má vnitřní průměr 1,85 mm. Pokud je vaše tiskárna nová nebo velmi málo používaná, můžete výměnu PTFE trubičky v následujících krocích vynechat a pokračovat ke kroku Nový chimney: příprava dílů."

Vzorek vpravo byl vyjmut z tiskárny po přibližně 20 000 výměnách materiálu za použití vysokoteplotního abrazivního filamentu, který opotřeboval otvor trubičky až na 2,4 mm. To mělo za následek větší stringování a deformování špičky filamentu, což vedlo k častým problémům se zaváděním filamentu do MMU na daném stroji. Takto opotřebovaná PTFE trubička musela být vyměněna.

Odstranění ventilátoru
Odstranění ventilátoru
Odstranění ventilátoru
Povolte a odstraňte všechny šrouby, které drží ventilátor hotendu na boku.
Vyjměte ventilátor. Musíme extruder rozdělit, abychom mohli vyměnit teflonovou PTFE trubičku hotendu.
Podívejte se na zadní stranu extruderu. Odstraňte šroubek M3x40 z pravého horního rohu.
Rozdělení extruderu
Rozdělení extruderu
Rozdělení extruderu
Povolte oba šrouby M3x40 vpředu, těsně pod motorem extruderu. Neodstraňujte je úplně. Budeme je používat k uchycení dílů extruderu.
Opatrně rozdělte extruder vytažením přední části.
Vytvořte přibližně 1cm mezeru podobnou té, která je vidět na obrázku.
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Částečná demontáž extruderu
Uchopte hotend a nakloňte jeho horní část směrem k motoru. Jemnými pohyby jej posuňte dolů.
Pokud je hotend stále zaseknutý uvnitř, uvolněte více šrouby pod motorem, abyste zvětšili mezeru mezi tištěnými díly.
BUĎTE VELMI OPATRNÍ s kabely hotendů!!! Můžete je zlomit! K vytažení hotendu použijte přiměřenou sílu. Kabely příliš neohýbejte.
Příprava dílů pro PTFE trubičku
Příprava dílů pro PTFE trubičku
Příprava dílů pro PTFE trubičku
Pro následující kroky si prosím připravte:
PTFE trubička hotendu (1x)
PTFE trubička pro MK3S+ je 42,3 mm dlouhá, vnitřní průměr je 1,85 mm, vnější průměr 4 mm a má vnitřní zkosení na jedné straně, vnější zkosení na druhé straně.
Přiložená PTFE trubička je určena pouze pro tiskárny MK3S+. trubičky PTFE pro MK3S a MK3S+ se liší délkou.
Odstranění staré PTFE trubičky
Odstranění staré PTFE trubičky
Odstranění staré PTFE trubičky
Zatlačte černou plastovou objímku.
Z hotendu odstraňte PTFE trubičku.
Zatímco je černá objímka stále stlačená, zatlačte teflonovou PTFE trubičku dovnitř a pak ji vytáhněte. Tímto způsobem nejprve uvolníte malé kovové háčky uvnitř černé objímky. Pokud PTFE trubičku vytlačíte, aniž by byly háčky řádně odpojeny, může se trubička uvnitř zaseknout.
Opotřebovanou PTFE trubičku ihned vyhoďte do nejbližšího odpadkového koše, abyste ji omylem nenainstalovali zpět ;)
Instalace nové PTFE trubičky
Instalace nové PTFE trubičky
Instalace nové PTFE trubičky
Instalace nové PTFE trubičky
Nyní je čas na vložení nové PTFE trubičky. Pamatujte, že je každý konec trubičky jiný.
Jeden konec trubičky má vnější zkosení. Tento konec musí být uvnitř hotendu.
Druhá strana má vnitřní zkosení. Tento kónický tvar je vstupem pro filament. Tato část musí být zvenkuhotendu.
Zasuňte PTFE trubičku. Zasuňte ji až nadoraz a držte ji!

Druhou rukou vytáhněte objímku a přitom stále tlačte teflonovou PTFE trubičku dovnitř. JE TO KRITICKY DŮLEŽITÉ pro správnou funkci hotendu.

.
Po dokončení vkládání nové teflonové PTFE trubičky zkontrolujte, zda je celý hotend dotažený a zda se během procesu nic neuvolnilo.
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovusložení extruderu (1. část)
Znovu vložte hotend zpět do extruderu. Ujistěte se, že je jeho orientace stejná jako na obrázku.
JE KRITICKY DŮLEŽITÉ zajistit, aby byl hotend správně namontován v tělese extruderu!!! Horní část hotendu musí zapadnout do správných zářezů v tištěných dílech. Viz druhý a třetí obrázek!
Znovusložení extruderu (2. část)
Znovusložení extruderu (2. část)
Znovusložení extruderu (2. část)
Ještě jednou zkontolujte správnou pozici hotendu. Podívejte se zespodu extruderu. Topný blok hotendu by měl být orientován tak jako na obrázku. Kolmo k tištěným dílům, kabely směřují dozadu.
Veďte kabely termistorů nad silnými kabely topení.

Podívejte se na extruder z boku. Tryska by měla být mírně pod tištěným krytem ventilátoru (fan-shroud).

Pokud je výrazně níže než na obrázku, není váš hotend správně zasunutý.

Znovusložení extruderu (3. část)
Znovusložení extruderu (3. část)
Znovusložení extruderu (3. část)
Znovusložení extruderu (3. část)
Opatrně a pomalu zatlačte všechny díly k sobě.
V případě, že zaznamenáte výrazný odpor, okamžitě PŘESTAŇTE a zkontrolujte, který díl blokuje pohyb.
Dotáhněte dva šrouby M3x40 v přední části extruderu.
Nyní se podívejte na zadní stranu extruderu. Znovu nasaďte a utáhněte šroub M3x40 vpravo.
Znovusložení ventilátoru extruderu
Znovusložení ventilátoru extruderu
Znovusložení ventilátoru extruderu
Přidejte ventilátor k extruderu a posuňte jej dozadu. Za ventilátorem jsou kabely. Pomocí inbusového klíče můžete kabely JEMNĚ zatlačit do vyhrazeného kanálku. Než budete pokračovat v připojování ventilátoru, ujistěte se, že jsou všechny kabely uvnitř kanálku.
Než přikročíte k upevnění ventilátoru, ujistěte se, že jsou všechny kabely uvnitř kanálku.
Ventilátor má dvě strany, na jedné je nálepka s označením. Ujistěte se, že tato strana směřuje dovnitř extruderu.
Ventilátor připevněte s pomocí následujících šroubů (v závislosti na verzi ventilátoru):
Šroub M3x14 / M3x16b (3x)
Šroub M3x20 / M3x22b (1x) ve spodním rohu.
Nový chimney: příprava dílů
Nový chimney: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Chimney base (1x) s Tappex Microbarb 0006-M5 závitovou vložkou
Chimney (1x)
Matka M3nS (1x)
Podložka M3 (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šroub M3x18 (1x)
Nová sestava chimney (2. část)
Nová sestava chimney (2. část)
Nová sestava chimney (2. část)
Nová sestava chimney (2. část)
Přidejte díl Chimney base na extruder. Všimněte si správné orientace na obrázku.
Ujistěte se, že je kabel nad dílem Chimney base a je orientován tak, jak je vidět na obrázku.
Nasuňte chimney na díl base z pravé strany.
Ujistěte se, že kabel prochází kanálem na spodní straně základny komína a vychází na pravé straně.
Díly k sobě připevněte pomocí šroubu M3x18. Utáhněte jej tak, aby díly držely na extruderu. Nedotahujte je ještě úplně. Později budeme muset díly posunout.
Nová sestava chimney (3. část)
Nová sestava chimney (3. část)
Nová sestava chimney (3. část)
Nová sestava chimney (3. část)
Vložte šroub M3x30 do označeného otvoru na boku dílu chimney base. Šroubujte tak dlouho, dokud se komínek úplně nezasune dovnitř.

Vložte podložku M3 do označeného otvoru na vrchu komínkové základny (díl Chimney-Base).

Zatlačte ji až na doraz, aby se hlava šroubu zajistila na místě.

Pomocí inbusového klíče 2,5 mm upravte polohu podložky tak, aby byla ve středu a abyste později dosáhli na hlavu šroubu pod ní.
Příprava IR filament senzoru
Příprava IR filament senzoru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt IR-senzoru (1x) nový
Šroub M2x8 (1x), který jste už dříve odstranili z tiskárny
Prusa IR senzor filamentu (1x), který jste z tiskárny už dříve odstranili
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru
Montáž IR filament senzoru

Připevněte IR filament senzoru na horní část dílu chimney.

Ujistěte se, že elektronické součástky na desce senzoru směřují dolů a tři připojovací kolíky jsou vzadu.
Na senzor nasaďte krytku.
Pomocí 1,5mm inbusového klíče zajistěte kryt na místě malým šroubem M2x8.
Do závitu můžete máznout malinkatou dávku maziva, aby se snadněji zašrouboval.
Podívejte se na zadní stranu extruderu. Připojte kabel k senzoru filamentu.

Ujistěte se, že bezpečnostní západka na konektoru směřuje nahoru a konektor je zarovnán s kolíky.

Při nesprávném zapojení konektoru můžete poškodit elektroniku!!!
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu2s.
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu2s.
Příprava dílů pro Extruder-idler-mmu2s.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x40 (1x) Ten, který jste dříve vyjmuli.
Šroub M3x40 s pružinkou (1x) Ten, který jste dříve vyjmuli.
Extruder-idler-mmu2s (1x) který jste dříve vyjmuli.
Compare the old plastic part to the new one from the upgrade kit. If it has the exact same shape, use the old one. If the shape differs, you might need to transfer the Bondtech gear and the nut into the new plastic part.
Idler MK3S MMU2S je jiný než u MK3S+ MMU2S / MMU3 a nelze jej znovu použít.
PrusaLube (1x) dodaný lubrikant
Lubrikace Bondtech
Lubrikace Bondtech
Do převodové části podávacího kolečka Bontech přidejte trochu maziva.
Dbejte na to, aby se mazivo nedostalo do drážky filamentu.
Nepoužívejte nadměrné množství maziva. Stačí jen malé množství.
Instalace Extruder-idler-mmu2s.
Instalace Extruder-idler-mmu2s.
Instalace Extruder-idler-mmu2s.
Instalace Extruder-idler-mmu2s.
Namontujte díl extruder-idler-mmu2s zpět na extruder.
Fix the part in place by adding a M3x40 screw into the opening at the back of the extruder. Tighten it up just so that it holds in place.
Šroub příliš neutahujte. Jinak se idler nebude moci volně pohybovat.
Add the M3x40 tension screw with the spring into the opening on the left side of the extruder.
Jednou rukou přidržujte idler, zatímco z druhé strany utahujete napínací šroub. Hlava šroubu by měla být v jedné rovině nebo mírně pod povrchem. Tak bude idler vytažen správnou silou.
Otevření krytu elektroniky
Otevření krytu elektroniky
Uvolněte šroub M3x40 na krabičce Einsy a otevřete skříňku s elektronikou tiskárny.
Otevřete dvířka Einsy na vnitřní straně skříňky s elektronikou.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás