CS
  • English
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

9A. MK4 Modifikace Nextruderu

Menu

9A. MK4 Modifikace Nextruderu

9A. MK4 Modifikace Nextruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 5 days ago
9A. MK4 Modifikace Nextruderu
 Obtížnost
Velmi vysoká
 Kroky
28
 Dostupné překlady
ENPLDEITFR
Úvod
Úvod
Úvod
In this guide, we’re going to modify the Nextruder on your MK3.9 / MK4 to accomodate the MMU functionality.
Pokud používáte jiný typ tiskárny, přečtěte si příslušnou kapitolu pro danou tiskárnu.
Tiskárna MK3.9 je funkčně ekvivalentní tiskárně MK4. Proto bude v této příručce označována jako MK4.
Vysuňte filament z tiskárny a odstraňte držák filamentu.
Ujistěte se, že je extruder na tiskárně uprostřed os X i Z.
Vypněte tiskárnu a odpojte ji od napájení.
Pytlík s náhradními díly
Pytlík s náhradními díly
Během konverze Nextruderu na vícemateriálovou verzi budete pracovat s mnoha díly, které vypadají podobně, ale liší se. Doporučujeme vyhradit si pytlík na náhradní díly, do kterého budete ukládat součástky, které již nebudete potřebovat.
Ujišťujeme vás, že v našem průvodci bude jasně uvedeno, které díly budou znovu použity a které ne.
Pojďme začít!
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Rozebrání Nextruderu (část 1.)
Odstraňte horní kryt Loveboard (Loveboard-cover) z extruderu jeho vytažením nahoru.
Otevřete Idler swivel

Plně vyšroubujte šrouby M3x25, které drží kryt převodovky.

Ponechejte šrouby na místě. Neodstraňujte je zatím úplně.

Existuje více verzí Nextruderu. Dřívější model má vepředu čtyři šroubky. Novější model má pouze tři.
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Rozebrání Nextruderu (část 2.)
Remove the whole gearbox assembly from the Nextruder.
Najděte kovovou podložku, která by měla být mezi převodovkou a motorem. Může být přilepená k sestavě převodovky.
Dřívější verze Nextruder používají oranžovou distanční podložku namísto kovové podložky.
Pokud se podložka / distanční podložka uvolnila z hřídele, znovu ji na hřídel motoru nasaďte.
Díly mohou být mastné. Očistěte je od přebytečného maziva.
Rozebrání Nextruderu (část 3.)
Rozebrání Nextruderu (část 3.)
Rozebrání Nextruderu (část 3.)
Povolte stavěcí šroub pomocí klíče Torx T6.
If you own the 4-screw version of the Nextruder, this specific type of set screw is not included.
Odstraňte Idler.
Vyšroubujte dva šroubky M3x30 s pružinkami.
Odstraňte sestavu Idler swivel.
Rozebrání Nextruderu (část 4.)
Rozebrání Nextruderu (část 4.)
Rozebrání Nextruderu (část 4.)
On top of the Nextruder heatsink, there is a filament sensor assembly. We will need to remove it.
Pomocí čelisťových kleští opatrně vytáhněte sestavu senzoru filamentu z chladiče.
Postupujte velmi opatrně, je zde pružinka a velmi malá kulička, která může vypadnout!
Pokud se sestava senzoru filamentu špatně vytahuje, sáhněte do otvoru pro filament na vrchní části pomocí 2,5mm inbusového klíče a zatlačte ocelovou kuličku uvnitř sestavy dovnitř. Poté sestavu senzoru filamentu vytáhněte.
Tuto sestavu senzoru filamentu nelze použít s multi-materiálovým Nextruderem. Doporučujeme ji uložit do sáčku na náhradní díly.
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
Rozebrání přítlačné kladky (idler)
We will need to take the Idler assembly apart.
Vyndejte šroub M3x6.
Rozdělte tištěné díly a otevřete je.
Odložte stranou pro pozdější použití: Ložiska, kolíčky, distanční podložka a šroub.
Vytištěné díly nebudou znovu použity. Odložte je stranou, aby se nemíchaly s novými díly.
Příprava dílů pro novou přítlačnou kladku (idler)
Příprava dílů pro novou přítlačnou kladku (idler)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler-lever-a (1x) nový díl
Idler-lever-b (1x)  nový díl
The older Idler printed parts, made from PETG, are prone to bending over time. Do not reuse these old parts, as they may cause the printer to malfunction.
Ložisko 693 2RS (2x) dříve vyjmuté
Kolík 2,9x8,5 (2x) dříve vyjmutý
Šroub M3x6 (1x) dříve vyjmutý
Spacer tube 13.2x3.8x0.35 (1x)  you removed earlier
Sestava nového idleru
Sestava nového idleru
Sestava nového idleru
Sestava nového idleru
Vezměte nový díl Idler-lever-a.
Zasuňte oba kolíčky do příslušných otvorů.
Namontujte ložiska na kolíčky.
Zakryjte sestavu pomocí dílu Idler-lever-b.
Insert the spacer tube into the corresponding opening.
Zajistěte sestavu pomocí šroubku M3x6.
Rozebrání sestavy Swivel
Rozebrání sestavy Swivel
Rozebrání sestavy Swivel
Rozebrání sestavy Swivel
We will need to take the Swivel assembly apart.
Using the T10 Torx key, remove the screws while you hold the nuts using the needle-nose pliers.
Odložte stranou pro pozdější použití: matky M3nN a distanční podložku.
Vytištěné díly a šroubky nebudou znovu použity. Odložte je stranou, aby se nemíchaly s novými díly.
Příprava dílů pro matku Idleru FS
Příprava dílů pro matku Idleru FS
Pro následující kroky si prosím připravte:
Matka Idleru FS (1x) nový díl
Magnet 3x1mm (1x)
Součástí balení jsou dva tyto malé magnety. Oddělte je a použijte pouze jeden; druhý magnet slouží jako náhradní.
Matka Idleru sestavy FS
Matka Idleru sestavy FS
Napozicujte díl matku Idleru FS tak, jako to vidíte na obrázku.
Nainstalujte malý magnet 3x1 mm do označeného otvoru na dílu matka Idleru FS.
Zasuňte magnet až na doraz.
Polarita / orientace magnetu není důležitá. Tiskárna se jí automaticky přizpůsobí během procesu kalibrace senzoru filamentu.
Příprava dílů pro nový Swivel
Příprava dílů pro nový Swivel
Pro následující kroky si prosím připravte:
Matka Idleru FS (1x) s nainstalovaným 3x1mm magnetem
Swivel B (1x) nový díl
Swivel A (1x) nový díl
Matka M3nN (2x) dříve vyjmutá
Podložka 6x3,1x8 (1x) kterou jste dříve odmontovali
Šroub M3x22 (2x)
Tento šroub je nový typ, který se dosud na tiskárně nepoužíval! Staré šrouby již znovu nepoužívejte, protože mají jinou velikost a nepasovaly by!
Nová sestava Swivel (část 1)
Nová sestava Swivel (část 1)
Nová sestava Swivel (část 1)
Nová sestava Swivel (část 1)
Vezměte komponentu Swivel A a orientujte ji podle obrázku.
Insert the M3x22 screw into the opening near the thick part of the Swivel A.
Nasuňte podložku na šroub.
Do dalšího otvoru na boku vložte druhý šroub M3x22.
Slide the Idler nut FS part onto the M3x22 screw.
Nová sestava Swivel (část 2)
Nová sestava Swivel (část 2)
Nová sestava Swivel (část 2)
Nová sestava Swivel (část 2)
Sestavu Swivel orientujte podle obrázku.
There is a tiny magnet in the Idler nut FS part. Make sure it is in place.
V případě, že magnet vypadl, je v balení náhradní.
Nasaďte díl Swivel B na šroubky.
Na šrouby připevněte matky M3nN. Šrouby jemně utáhněte a matice přitom přidržujte čelisťovými kleštěmi.
Matky příliš neutahujte. Swivel se musí volně pohybovat.
Příprava dílů přítlačných šroubků
Příprava dílů přítlačných šroubků
Příprava dílů přítlačných šroubků
Pro následující kroky si prosím připravte:
M3x30 screws with the springs (2x) you have removed earlier
Budete potřebovat samotné pružinky. Staré šrouby M3x30 nebudou znovu použity.
Odstraňte pružinky ze starých šroubů M3x30.
Šroubky M3x35 (2x) nové, lehce delší.
Tento šroub je nový typ, který se dosud na tiskárně nepoužíval! Staré šrouby již znovu nepoužívejte, protože mají jinou velikost a nepasovaly by!
Díl Screw guide (1x)
Sestava přítlačných šroubků
Sestava přítlačných šroubků
Sestava přítlačných šroubků
Sestava přítlačných šroubků
Vezměte nové šroubky M3x35.
Compare the size of the screws. Set the old M3x30 and the new M3x35 screws apart so that they don’t mix up.
Staré kratší šrouby M3x30 nebudou znovu použity.
Prostrčte šrouby M3x35 skrze díl screw guide.
Na konce obou šroubů připevněte pružinky.
Demontáž převodovky
Demontáž převodovky
Demontáž převodovky
Vezměte sestavu převodovky a rozdělte ji.
Díly mohou být mastné. Očistěte je od přebytečného maziva.
Odložte stranou pro pozdější použití: PG-cover, PG-ring, PG-assembly, šrouby M3x25.
Vytištěný díl main-plate nebude znovu použit. Odložte jej stranou, aby se nespletl s novým dílem.
Příprava dílů Main plate
Příprava dílů Main plate
Pro následující kroky si prosím připravte:
nový Main plate (1x)

We will need the newly supplied main-plate. 

It is different than the original one in the gearbox assembly, printed from PETG. Do not reuse the old main plate, as it may cause the printer to malfunction!

Nová hlavní deska je vytištěna 3D technologií MJF. Nelze ji ve stejné kvalitě replikovat pomocí tisku FDM.
O-kroužek 24,5x1,5 (1x)
Sestavení dílu Main plate
Sestavení dílu Main plate
Sestavení dílu Main plate
There is a V-shaped groove on the inside of the large round opening on the new main-plate.
Insert the O-ring into the groove. Make sure it is seated properly.
MMU Nextruder: příprava dílů
MMU Nextruder: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stavěcí šroub M3x25 (1x)
If you own the 4-screw version of the Nextruder, this specific type of set screw is not included.
Sestava přítlačných šroubků (1x)
Sestava Swivel (1x)
Sestavení přítlačné kladky (idleru) (1x)
Sestavení dílu Main plate (1x)
PG-assembly (1x)
Sestavení MMU Nextruderu (1. část)
Sestavení MMU Nextruderu (1. část)
Sestavení MMU Nextruderu (1. část)
Přidejte k extruderu sestavu Idleru.
Zafixujte jej pomocí stavěcího šroubu M3x25.
In case you have the 4-screw version of the Nextruder, you might use the M3x25 screw to temporarily hold the Idler assembly in place.
Add the Swivel assembly onto the extruder. The protruding part of the Idler nut FS component should fit inside the filament sensor pocket in the heatsink, as seen in the picture.
Sestavení MMU Nextruderu (2. část)
Sestavení MMU Nextruderu (2. část)
Sestavení MMU Nextruderu (2. část)
Insert the tension screw assembly through the heatsink and direct it towards the Swivel assembly.
Tighten the tension screws gradually, one at a time, until the ends of the screws are flush with the surface of the Idler nut part on the opposite side, as shown in the picture.
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Sestavení MMU Nextruderu (3. část)
Attach the new main plate assembly to the extruder, ensuring the protruding parts fit correctly into the heatsink.
The notch in one of the corners is designed to fit over the Idler spacer / set screw.
Ensure the lever on the Swivel assembly fits correctly into the cutout on the main plate.

Připevněte sestavu PG-assembly k hřídeli motoru. Při vkládání sestavy do otvoru s O-kroužkem buďte velmi opatrní. Dávejte pozor na případnou deformaci nebo poškození O-kroužku. Dbejte na to, aby O-kroužek zůstal řádně usazen v drážce na hlavní desce. K tomu může pomoci mírné kývání.

Dávejte pozor na případnou deformaci nebo poškození O-kroužku. Dbejte na to, aby O-kroužek zůstal řádně usazen v drážce na hlavní desce. K tomu může pomoci mírné kývání.
Sestava převodovky: příprava dílů
Sestava převodovky: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PG-assembly-adapter (1x)
PG-ring (1x)
Šrouby M3x25 (3x nebo 4x v závislosti na verzi Nextruderu)
Sestavení PG-case (1x)
Sestavení převodovky (část 1)
Sestavení převodovky (část 1)
Sestavení převodovky (část 1)
Sestavení převodovky (část 1)
Připevněte adaptér k PG-assembly (sestava převodovky) a ujistěte se, že jsou čelní ozubená kolečka správně vyrovnaná a těsně zapadají do výřezů na adaptéru.
Carefully slide the PG-ring onto the adapter, pushing it all the way in gently, until it locks onto the gears.
Všimněte si, že na jedné straně dílu PG-ring je zkosení. Tato strana by měla směřovat k ozubeným kolečkům při vkládání dílu PG-ring.

Při nasazování dílu PG-ring na ozubená kolečka opatrně otáčejte adaptérem, abyste převodovku správně vyrovnali.

Vyjměte adaptér a držte převodovku na místě.
Sestavení převodovky (část 2)
Sestavení převodovky (část 2)
Sestavení převodovky (část 2)
Sestavení převodovky (část 2)
Zkontrolujte, zda je díl PG-ring dostatečně nalubrikovaný. V případě potřeby naneste malé množství maziva, podobně jako v postupu pro MK4 kit.
Zakryjte převodovku pomocí PG-case.
Kryt upevněte pomocí šroubů M3x25. Šrouby příliš neutahujte!
Nasaďte horní kryt Loveboard cover zpět na extruder.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás