CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

8. Mechanický zámek (doplněk)

8. Mechanický zámek (doplněk)

8. Mechanický zámek (doplněk)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
8. Mechanický zámek (doplněk)
 Obtížnost
Střední
 Kroky
23
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Mechanického zámku na Original Prusa Enclosure.
Dodávaný spojovací materiál obsahuje další náhradní díly.
Všechny tisknutelné díly jsou k dispozici ke stažení na adrese Printables.com pro případ, že by byl díl poškozen nebo chyběl.
Odstranění panelu dvířek
Odstranění panelu dvířek
Otevřete pravý panel dveří a povolte všechny čtyři šrouby na závěsech.
Odstraňte panel dvířek.
Vyvarujte se poškrábání panelu dvířek při manipulaci.
Pro následující kroky doporučujeme použít kus látky, nebo jakoukoli měkkou podložku, pro ochranu panelu dveří před poškrábáním.
Demontáž panelu dvířek
Demontáž panelu dvířek
Demontáž panelu dvířek
Demontáž panelu dvířek
Doporučujeme položit dveřní panel na kus látky nebo na jakoukoli měkkou podložku.
Na panelu dveří povolte dva šrouby upevňující madlo dveří a vyjměte je z panelu.
Vyšroubujte dva šroubky upevňující dvířkový magnet A (door magnet A) a vyjměte jej z panelu.
Vyšroubujte dva šroubky upevňující dvířkový magnet B (door magnet B) a vyjměte jej z panelu.
Vyjměte panel dvířek z obložení dvířek.
Sestavení vložky zámku: příprava dílů
Sestavení vložky zámku: příprava dílů
Sestavení vložky zámku: příprava dílů
Sestavení vložky zámku: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Matka krytu zámku (1x)
Kryt zámku (1x)
Obložení dveří (1x) které jste odstranili dříve
Montážní klíč zámku (1x)
Sestavení krytu zámku
Sestavení krytu zámku
Sestavení krytu zámku
Sestavení krytu zámku
Dveřní obložení směřujte podle obrázku. Ohnutá hrana obložení musí směřovat nahoru.
Vložte kryt zámku zespoda do otvoru steného tvaru.
Z opačné strany orientujte pouzdro zámku podle prvního obrázku. Pro lepší orientaci použijte zářezy v pouzdře.
Zajistěte kryt zámku utažením matky krytu zámku. Pro snadnější utažení použijte zámkový klíč.
Umístěte panel dvířek do obložení dvířek.
Montáž úchytů dvířek: příprava dílů
Montáž úchytů dvířek: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Lock Door Holder A (držák zámku dveří A) (1x)
Lock Door Holder B (držák zámku dveří B) (1x)
Šroub M3x18 (4x)
Matka M3n (4x)
Magnet 20 x 6 x 2 mm (2x)
Rod guide (vodítko tyče) (2x)
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Montáž úchytů dvířek
Do výřezu držáku zámku dveří A (Lock Door Holder A) vložte magnet 20 x 6 x 2 mm.
Na polaritě ani orientaci magnetu nezáleží.
Zasuňte magnet až na doraz. Magnet musí být zcela v rovině se zbytkem.
Stejný postup opakujte u druhého magnetu a dílu držáku zámku dveří (Lock Door Holder B).
Do každého držáku zámku dveří (Lock Door Holder) vložte dvě matky M3n.
Montáž úchytů zámku
Montáž úchytů zámku
Montáž úchytů zámku
Montáž úchytů zámku
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Připevněte díl Lock Door Holder A zespodu k panelu dveří a obložení dveří. Zarovnejte ji s okraji panelu.
Připevněte vodítko tyče k panelu dvěma šrouby M3x18. Na orientaci dílu nezáleží.
Opakujte proces s horním dílem (Lock Door Holder B).
Sestavení mechanismu zámku
Sestavení mechanismu zámku
Sestavení mechanismu zámku
Sestavení mechanismu zámku
Vložte dva magnety 10 x 6 x 2 do otvorů v dílu lock mount (držáku zámku). Na orientaci magnetů nezáleží.
Připevněte díl lock mount k panelu dveří.
Ze spodní strany zasuňte zámek otvorem v sestavě panelu dveří. Zkontrolujte správnou orientaci zámku.
Sestavení mechanismu zámku
Sestavení mechanismu zámku
Sestavení mechanismu zámku
Sestavení mechanismu zámku
Na mechanismus zámku nasaďte kryt zámku. Dbejte na správnou orientaci dílu.
Nasaďte E-clip podložku na mechanismus zámku proti zámku. Nasaďte montážní klíč zámku na šroub a podložku.
Pomocí montážního klíče zámku zatlačte E-clip podložku na zámek a zajistěte.
Montáž tyčí: příprava dílů
Montáž tyčí: příprava dílů
Montáž tyčí: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Mechanical Lock Rod (zajišťovací tyč) (2x)
Pružinka 0,3 x 4 x 25 mm (2x)
Upevňovací objímka tyče (2x)
Klíč (2x)
Jeden z klíčů můžete z kroužku vyjmout a ponechat si ho jako náhradní.
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Vyhledejte drážku na klíči zámku. Umístěte tyč vedle drážky.
Na každou tyč nasaďte upevňovací límec. Šroub zatím nedotahujte.
Nasaďte tyč do drážky a posuňte upevňovací límec tyče až k okraji klíče zámku.
Utáhněte stavěcí šroub v upevňovací objímce tyče.
Nasuňte pružinku na tyč.
Stejně postupujte i u další tyče.
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Vložte klíč do zámku.
Otočením klíče mechanismus "zamkněte".
Na opačné straně zkontrolujte, zda je orientace mechanického zámku stejná jako na obrázku.
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Vezměte jednu z tyčí a vložte její konec s pružinkou do "nižšího" vodítka tyče.
Připojte konec tyče tvaru "L" k mechanismu zámku ve stejné orientaci, jakou vidíte na obrázku.
Porovnejte výsledný vzhled s třetím obrázkem.
Montáž tyčí
Montáž tyčí
Vezměte druhou tyč a vložte její konec s pružinkou do "vyššího" vodítka tyče.
Připojte konec tyče tvaru "L" k mechanismu zámku ve stejné orientaci, jakou vidíte na obrázku.
Kryt mechanismu zámku
Kryt mechanismu zámku
Kryt mechanismu zámku
Kryt mechanismu zámku
Vložte dvě matky M3nS zcela do rukojeti s pojistným otvorem.
Namontujte držák s otvorem pro zámek na obložení dveří na straně s klíčem. Zarovnejte otvory v držáku s otvory v panelu.
Přidržte úchyt rukou.
Na mechanismus zámku nasaďte kryt zámku.
Všechny díly zajistěte pomocí dvou M3x18 šroubků.
Instalace západky tyče
Instalace západky tyče
Instalace západky tyče
Instalace západky tyče
Vložte matici M3nS až na doraz do každé západky tyče.
Nasaďte západku tyče do zářezu v předním spodním profilu a upevněte ji šroubem M3x8.
Nasaďte druhou západku tyče do zářezu v předním spodním profilu a upevněte ji šroubem M3x8.
Připojení panelu dvířek
Připojení panelu dvířek
Připojení panelu dvířek
Šrouby v panelu dvířek příliš neutahujte! Panel by mohl prasknout.
Nasaďte panel dvířek na panty dvířek. Ujistěte se, že je úchyt na vnější straně panelu.
Zajistěte sestavu dvířek utažením dvou šoubků M3x8 v každém pantu.
Otočte klíčem a zamkněte dvířka. Zkuste za "zamčená" dvířka zatáhnout, abyste se ujistili, že zámek funguje správně.
A je to!
A je to!
Gratulujeme! Právě jste úspěšně nainstalovali mechanický zámek.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás