CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

7. Vyhřívaná podložka a zdroj

7. Vyhřívaná podložka a zdroj

7. Vyhřívaná podložka a zdroj
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
7. Vyhřívaná podložka a zdroj
 Obtížnost
Střední
 Kroky
26
 Dostupné překlady
ENPLDEJAESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Čelisťové kleště pro montáž vyhřívané podložky
2mm inbusový klíč pro zarovnání vyhřívané podložky.
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (1. část)
Pro následující krok si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK52 24V (1x)
Napájecí kabel (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Podložka M3/3,2/9/0,8 (2x)
Samojistná matice M3nN (2x)
POZOR, JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ správně zapojit napájecí kabel. Než začnete se skládáním, podívejte se na piny. Pin vlevo s označením "GND" musí být připojen k ČERNÉMU DRÁTU
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (2. část)
Umístěte černý drát nad pin s označením "GND". Ujistěte se, že používáte kulatý konektor.
Na kulatý konektor kabelu umístěte podložku.
Prostrčte šroub M3x10 skrz všechny části.
Podržte šroub a opatrně otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Umístěte samojistnou matku M3nN na šroub M3 a částečně ji utáhněte.
Otočte vyhřívanou podložku zpět, utáhněte šroub pomocí kleští a inbusového klíče. V dalším kroku potřebujeme upravit polohu kabelu, takže jej zatím nedotahujte příliš silně.
Opakujte tento postup pro druhý (červený) drát.
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Napojení kabelu vyhřívané podložky (3. část)
Než budete pokračovat, prosím zkontrolujte znovu, že je kabel správně připojen (polarita) a utažen k vyhřívané podložce. V opačném případě riskujete poškození tiskárny!
ČERNÝ drát musí být připojen k "GND"
ČERVENÝ drát musí být připojen k "VCC"
Krytka kabeláže (heatbed-cable-cover), která bude nasazena později vyžaduje, aby byly konektory mírně nakloněny k sobě. Opatrně na ně zatlačte, avšak nechte mezi nimi mezeru.
Vzhled vaší vyhřívané podložky se může mírně lišit od posledního obrázku.
Nyní utáhněte oba šrouby pevně pomocí kleští a inbusového klíče.
Příprava vyhřívané podložky
Příprava vyhřívané podložky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Vyhřívaná podložka MK52 (1x)
Textilní rukáv 5 x 300 mm (1x)
Samojistná matka M3nN (1x)
Matka M3n (2x)
Šroub M3x10 (3x)
Heatbed-cable-cover-clip (1x)
Heatbed-cable-cover (1x)
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Vezměte větší z krytů a položte jej vedle vyhřívané podložky. Vyznačený otvor musíte položit přesně na otvor v podložce.
Nyní položte krytku na vyhřívanou podložku a zarovnejte ji.
Vezměte šroub M3x10 prostrčte jej skrze kryt.
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Montáž dílu heatbed-cable-cover
Podržte šroub palcem a otočte vyhřívanou podložku vzhůru nohama.
Použijte samojistnou matici M3nN a utáhněte šroub.
Šroub s matkou utáhněte pomocí inbusového klíče a kleští.
Správná organizace kabeláže
Správná organizace kabeláže
Správná organizace kabeláže
Správná organizace kabeláže
Nenatahujte černý kabel termistoru. Nechte jej mírně prověšený pod vyhřívanou podložkou tak, aby se během tisku ještě více nenapnul a neodpojil ze středu vyhřívané podložky.
Kabel termistoru můžete vést oběma mezerami mezi šrouby krytu vyhřívané podložky.
Dejte pozor na to, aby prověšení kabelu nebylo větší než několik milimetrů. Jinak se kabel při pohybu podložky může odírat o rám tiskárny a poškodit! Otočte podložku vzhůru nohama a proveďte kontrolu.
Veďte kabel od termistoru pod kabelem pro napájení vyhřívané podložky a několikrát jej obtočte (viz fotografie).
Ovinutí kabelů textilním rukávem
Ovinutí kabelů textilním rukávem
Ovinutí kabelů textilním rukávem
Vezměte textilní rukáv a oviňte jej okolo kabelů z vyhřívané podložky. Pro začátek postačí pár centimetrů těsně za krytkou podložky (heatbed-cable-cover).
Až budete mít první ovinutí za sebou, zasuňte alespoň 5-6 mm rukávu směrem do krytky .
Než budete pokračovat s ovíjením kabelů, musíme rukáv uchytit v krytce. Pokračujte prosím v dalším kroku.
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Uchycení textilního rukávu
Vezměte menší z krytů, který jste si připravili před chvílí a umístěte jej jako na obrázku.
Ujistěte se, že kabel termistoru prochází výřezem ve středu tištěného dílu!!! Jinak dojde ke skřípnutí a následnému zlomení kabelu!!!
Podržte kryt a otočte vyhřívanou podložku nazpět. Vložte dva šrouby M3x10 a utáhněte je, postupujte opatrně a dotahujte oba šrouby souměrně.
Neutahujte nejdříve jeden šroub úplně a poté až druhý (viz druhý obrázek)!
Správně utažený kryt (heatbed-cable-cover) by měl vypadat takto, viz poslední obrázek.
Dokončení ovinutí
Dokončení ovinutí
Dokončete ovinutí kabelů textilním rukávem.
Po dokončení ovinutí zakruťte mírně prsty s rukávem (nikoliv však s kabely uvnitř). Rukáv tímto pohybem rovnoměrně ovinete okolo celého svazku.
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Posuňte Y-carriage zcela dopředu a podložku položte za ní.
Najděte otvor na středu Y-carriage.
Umístěte distanční podložku nad tento otvor.
Přesná pozice distanční podložky bude upravena v dalším kroku.
Osazení vyhřívané podložky (2. část)
Osazení vyhřívané podložky (2. část)
Osazení vyhřívané podložky (2. část)
Osazení vyhřívané podložky (2. část)
Prostrčte inbusový klíč skrz otvor uprostřed vyhřívané podložky a umístěte podložku nad připravenou Y-carriage s distanční podložkou. Pomocí inbusového klíče vše zarovnejte.
Po zarovnání nahraďte klíč šroubem M3x12b.
Šroub zatím utáhněte jen zlehka.
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Přesuňte se k pravé části podložky.
Další distanční podložku vložte pomocí kleští.
Kleště vsuňte mezi vyhřívanou podložku a Y-carriage.
Distanční podložku opět zarovnejte pomocí inbusového klíče.
Po zarovnání vyměňte klíč za šroub a mírně jej utáhněte.
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Pomocí kleští vsuňte distanční podložky na ostatní místa a poté vložte šrouby, které zatím NEUTAHUJTE!
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Příprava dílů pro zdroj
Příprava dílů pro zdroj
Příprava dílů pro zdroj
Pro následující kroky si prosím připravte:
24V napájecí zdroj (1x)
Kabel pro Power panic (1x)
Napájecí kabel (2x)
Šroub M4x10r s půlkulatou hlavou (2x)
Šroub M3x10 (2x)
Napájecí zdroj je navržen tak, aby fungoval po celém světě a automaticky se přepínal na místní síťové napětí.
Kabelové koncovky (konektory) mají jinou šířku, postupujte podle pokynů. Modré koncovky nepasují na desku Einsy.
Montáž zdroje
Montáž zdroje
Montáž zdroje
Montáž zdroje
Otočte tiskárnu zadní stranou k sobě a v extruzi si najděte zásuvné matky. Vložte do nich šrouby M3x10. Šroub zašroubujte pouze na 3-4 otáčky. To by mělo prozatím stačit, aby zdroj držel na místě.
Vezměte zdroj a umístěte ho nad šrouby. Nastavte správnou rozeč zasuvných matek.
Zdroj nasuňte na šrouby a utáhněte je, ale ne příliš pevně. V následujícím kroku ještě musíme upravit pozici zdroje.
Ujistěte se, že se zdroj pohybuje nahoru a dolů.
Šrouby by měly být schopny držet zdroj ve "vertikální" poloze.
Montáž zdroje
Montáž zdroje
Montáž zdroje
Montáž zdroje
ŘIĎTE SE POKYNY, hrozí riziko DEFORMACE RÁMU!
Vložte šrouby M4 do obou děr v rámu.
Nastavte polohu zdroje tak, abyste se šrouby trefili do závitů ve zdroji. Zdroj bude pravděpodobně o něco níže, než je potřeba. Mírně ho tedy povytáhněte.
Zlehka dotáhněte šrouby M4. Pevně je dotáhnete v následujícím kroku.
Před utažením šroubů M4 se ujistěte, že je zdroj přitisknutý k rámu tiskárny (extruze hliníku) a také že je přitisknutý ke svislé části rámu.
Všechno sedí? Dotáhněte šrouby M4.
Nyní utáhněte šrouby M3, které připevňují zdroj k extruzi.
Připojení napájecích kabelů (DŮLEŽITÉ)
Připojení napájecích kabelů (DŮLEŽITÉ)
POZOR: Několikrát zkontrolujte, zda jste správně připojili kabely!! V případě, že jsou kabely nesprávně zapojené nebo nejsou správně dotaženy, je zde riziko poškození zdroje nebo samotné tiskárny.
Ujistěte se, že ohnutý konec konektoru je vždy směrem nahoru. Použijte konce kabelů s modrou izolační bužírkou. Tyto konektory jsou mírně širší a nepasovaly by do desky Einsy.
Polarita vývodů na svorkovnici zdroje je následující:
Kladný (+)
Kladný (+)
Záporný (-)
Záporný (-)
Mějte toto na paměti během zapojování kabelů! Následující krok zobrazuje správné zapojení kabelů.
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Připojení kabelů ke zdroji
Povolte šroub na PRVNÍM (kladném) slotu zleva.
Vezměte první napájecí kabel a ČERVENÝ drát zasuňte dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Povolte šroub na TŘETÍM (záporném) slotu zleva.
Vezměte ČERNÝ drát z toho samého kabelu a zasuňte ho dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů! Červený kabel je v prvním slotu a černý kabel je ve třetím slotu. Ujistěte se, že jsou kabely správně utažené. V opačném případě riskujete poškození tiskárny!
Připojení kabelů napájení
Připojení kabelů napájení
Připojení kabelů napájení
Připojení kabelů napájení
Povolte šroub na DRUHÉM (kladném +) slotu zleva.
Vezměte druhý kabel a ČERVENÝ drát zasuňte dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Povolte šroub na ČTVRTÉM (záporném -) slotu zleva.
Vezměte ČERNÝ drát z toho samého kabelu a zasuňte ho dovnitř. Zkontrolujte, zda je ocelová podložka nad "vidličkou" (konektorem).
Šroub pevně utáhněte, ale mějte na paměti, že některé části jsou vyrobeny z plastu.
Znovu zkontrolujte zapojení kabelů ! Červený kabel je ve druhém slotu a černý kabel je ve čtvrtém slotu. Ujistěte se, že jsou kabely správně utažené. V opačném případě riskujete poškození tiskárny!
Zapojování kabelu power panic
Zapojování kabelu power panic
Zapojování kabelu power panic
Vezměte Power panic kabel a připojte ho do konektoru na zdroji. Oba konce kabelu jsou stejné. Použijte libovolný konec kabelu.
Opatrně ohněte Power panic kabel a dejte jej blíže k napájecím kabelům. Pozor při manipulaci, neboť můžete ulomit konektor na desce. Myslete na to, dokud nebude tiskárna plně složená. Netahejte za kabel.
Svazek kabelů veďte směrem na druhou stranu tiskárny. K rámu je přichytíme později.
Nezakrývejte kabely krytem, vyčkejte na další kapitolu.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Mírně náročnější kapitola, ale dejte si 10 % medvídků. Musíte si také nechat něco na později.
Vyhřívaná podložka i zdroj jsou hotové!
Vyhřívaná podložka i zdroj jsou hotové!
Blížíte se k cíli! Ještě jedna kapitola a stavba je hotová!
Zkontrolujte výsledný vzhled a porovnejte ho s obrázkem.
Nepokládejte prozatím tiskový plát na vyhřívanou podložku. Vyčkejte na instrukce během kalibračního procesu.
Jste připraveni na poslední kapitolu stavby? Jdeme na to: 8. Elektronika.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás