CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. Výklopné víko (Hinged Lid) (doplněk)

Menu

6. Výklopné víko (Hinged Lid) (doplněk)

6. Výklopné víko (Hinged Lid) (doplněk)
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a year ago
6. Výklopné víko (Hinged Lid) (doplněk)
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
42
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Úvod
Úvod
Úvod
Tento návod se zabývá instalací Výklopného víka (hinged lid) na Original Prusa Enclosure.

Než začnete příslušenství sestavovat, VYTISKNĚTE SI VŠECHNY POTŘEBNÉ PLASTOVÉ DÍLY! Díly jsou k dispozici ke stažení na webu Printables.com.

Veškerý potřebný spojovací materiál je již součástí stavebnice Enclosure.
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
Čelisťové kleště
Kapesní nůž nebo odlamovací nůž (pouze pro montáž MMU)
Odstranění krytů
Odstranění krytů
Odstranění krytů
Zevnitř vytlačte nylonové nýty upevňující díl Top-plug-edge k přední části enclosure. Pomocí čelisťových kleští je vytlačte.
Vyjměte díl Top-plug-edge z enclosure.
Stejným způsobem odstraňte díl Top-plug-edge (horní okrajovou zástrčku) na zadní straně.
Vyjměte díl Top-plug-center (horní středovou zástrčku). Díl nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Odstranění horního panelu
Odstranění horního panelu
Odstranění horního panelu
Odstranění horního panelu
Uvolněte třináct šroubů na horním rámu.
Ponechejte tři šroubky v pozicích, které jsou označeny na obrázku.
Podepřete horní panel zevnitř rukou.
Druhou rukou uvolněte tři šrouby, které drží horní panel na svém místě.
UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste neupustili horní panel a nezpůsobili si zranění nebo škodu!
Prostrčte horní panel otvorem v horním rámu a vyjměte jej z enclosure.
Instalace pantů víka: příprava dílů
Instalace pantů víka: příprava dílů
Instalace pantů víka: příprava dílů
Instalace pantů víka: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Hinge-bracket-L (levý držák pantů) (1x)
Hinge-bracket-R (pravý držák pantů) (1x)
Všimněte si, že po vytištění mají oba držáky závěsů vnitřní podpůrnou konstrukci, kterou je třeba před použitím odstranit. Viz poslední obrázek.
Hinge-lever (závěsná páka) (2x)
Kolík 3x20 (2x)
Šroub M3x8 (8x)
Matka M3n (6x)
Sestavení pantů víka
Sestavení pantů víka
Sestavení pantů víka
Sestavení pantů víka
Vložte díl Hinge-lever (závěsnou páku) do dílu Hinge-bracket-R (pravý držák pantu).
Zarovnejte otvory v obou dílech a zasuňte kolík 3 x 20 do plastových dílů.
Zatlačte pin proti rovné ploše až na doraz do plastových dílů. Ujistěte se, že je pin v jedné rovině s povrchem dílu.
Postupujte totožně u dílu Hinge-bracket-L (levý držák pantů).
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Pokud jste nainstalovali doplněk Pokročilý filtrační systém, použijte díl hinge-bracket-Rt, který je k dispozici na printables.com
Otočte enclosure zadní stranou směrující k vám a zaměřte se na levý horní roh.
Vytlačte zevnitř první nylonový nýt zleva.
Pomocí čelisťových kleští zatlačte na nylonový nýt.
Do stejného otvoru vložte zevnitř šroub M3x8.
Nasaďte sestavu Hinge-bracket-R (pravý držák pantů) na šroub a utáhněte ji.
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Přejděte do pravého horního rohu zadní části enclosure.
Vytlačte zevnitř první nylonový nýt zprava.
Pomocí čelisťových kleští zatlačte na nylonový nýt.
Do stejného otvoru vložte zevnitř šroub M3x8.
Nasaďte sestavu Hinge-bracket-L (levý držák pantů) na šroub a utáhněte ji.
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Montáž pantů víka
Zajistěte zevnitř díl Hinge-bracket-L (levý držák pantů) pomocí šroubu M3x8.
Zajistěte zevnitř díl Hinge-bracket-R (pravý držák pantů) pomocí šroubu M3x8.
Oba panty otevřete.
Montáž horního panelu
Montáž horního panelu
Montáž horního panelu
Montáž horního panelu
Umístěte horní panel na vrchní část enclosure a ujistěte se, že:
Perforace na horním panelu směřují nahoru.
Strana se vzdálenějšími závitovými tyčemi je vzadu (blíže k pantům).
Zavřete panty a zajistěte každý pant pomocí šroubku M3x8.
Otevřete víko (horní panel) a zespodu připevněte každý pant pomocí šroubu M3x8.
Instalace krytů: příprava dílů
Instalace krytů: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Top-plug-center (1x) použijte znovu starý díl
Top-plug-rear (horní zadní zástrčka) (1x)
Nylonový nýt (3x)
Montáž krytů
Montáž krytů
Montáž krytů
Umístěte díl Top-plug-center (horní zástrčku) do obdélníkového otvoru v horním panelu. Připevněte jej pomocí dvou nylonových nýtů.
Umístěte díl Top-plug-rear do výřezu v zadní části horního panelu a upevněte ji nylonovým nýtem.
Montáž úchytu
Montáž úchytu
Montáž úchytu
Montáž úchytu
Zasuňte matku M3n až na doraz do rukojeti víka (Lid-handle).
Připevněte díl Lid-handle (rukojeť víka) k hornímu panelu na předním okraji a přišroubujte jej dvěma šrouby M3x8.
Šrouby příliš neutahujte! Mohlo by dojít k poškození závitu v plechu.
Otevřete víko a přišroubujte rukojeť zevnitř pomocí třetího šroubu M3x8.
Montáž zámků
Montáž zámků
Montáž zámků
Montáž zámků
Otočte enclosure přední stranou směrující k vám a zaměřte se na pravý horní roh.
Vložte zevnitř jeden šroub M3x8 do prvního otvoru zleva na horním předním profilu.
Nasaďte na šroub jeden ze zámků víka (lid-lock) a utáhněte jej. Šroub neutahujte příliš, zámek se musí volně otáčet.
Stejný postup opakujte u druhého zámku dvířek (lid-lock).
Uzamčení zámků
Uzamčení zámků
Uzamčení zámků
Zavřete víko a otočte oběma díly Lid-lock (zámek víka). Pokud se zámky nad víkem otáčejí ztuha, mírně povolte šrouby na spodní straně zámku (uvnitř enclosure).
A co dál?
A co dál?
Dobrá práce! Úspěšně jste nainstalovali výklopné víko na Original Prusa Enclosure.
Pokud zamýšlíte používat tiskárnu na single-material, je vaše práce hotová. Pro instalaci MMU2S do Original Prusa Enclosure pokračujte následujícími kroky.
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Vyjmutí LCD displeje
Opatrně odřízněte stahovací pásku zajišťující svazek LCD kabelů.
Povolte dva šrouby upevňující sestavu LCD displeje.
Odpojte oba kabely obrazovky LCD z LCD.
Svazek kabelů od LCD prostrčte skrz otvor ve spodním panelu v enclosure.
Odstranění vodiče filamentu
Odstranění vodiče filamentu
Odstranění vodiče filamentu
Odstranění vodiče filamentu
Stlačte modrou objímku na šroubení QSM-M5.
Vyjměte PTFE trubičku ze šroubení.
Odřízněte stahovací pásku zajišťující PTFE trubičku na vnitřní straně horního předního profilu.
Uvolněte dva šrouby upevňující vedení filamentu a vyjměte je z enclosure.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Následující pokyny ukazují MK3S+ s černým zdrojem napájení. Postup pro stříbrný napájecí zdroj je však totožný.
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
"Odemkněte" všechny zámky zdroje napájení (PSU-lock). Uchopte sestavu zdroje za rukojeť a vyjměte ji ze zadního panelu.
Umístěte zdroj na vyhřívanou podložku zakrytou látkou. Otočte jej úchytem zdroje napájení směrem nahoru.
Vyjmutí tiskárny
Vyjmutí tiskárny
Otevřete víko.
Uchopte tiskárnu za rám a opatrně ji vyjměte z enclosure.
Dávejte pozor, abyste nepoškrábali tiskárnu a enclosure.
Instalace MMU2S
Instalace MMU2S
Nyní přejděte k pokynům pro instalaci jednotky MMU2S do tiskárny.
Postup se bude mírně lišit v závislosti na tom, zda byla jednotka MMU2S během montáže krytu z tiskárny pouze dočasně vyjmuta, nebo zda dosud nebyla na tiskárnu vůbec nainstalována. Vyberte si možnost:
Zcela nová instalace jednotky MMU2S na tiskárnu: přejděte na návod pro Upgrade Original Prusa i3 na MMU2S.
Přemontování jednotky MMU2S na tiskárně: přejděte na  Sestavení jednotky MMU2S.
Po dokončení instalace jednotky MMU2S do tiskárny se vraťte k této příručce a pokračujte dalším krokem.
Příprava tiskárny (MK3S+ s MMU2S)
Příprava tiskárny (MK3S+ s MMU2S)
Příprava tiskárny (MK3S+ s MMU2S)
Před umístěním tiskárny do skříně/enclosure se ujistěte, že je v tomto stavu připravena:
LCD displej je odpojen a odstraněn z tiskárny
Napájecí zdroj (černá i stříbrná verze) je vyjmut z rámu a umístěn na chráněnou vyhřívanou podložku
Podpěra rámu tiskárny je namontována na tiskárně.
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Instalace tiskárny
Uchopte tiskárnu za rám a opatrně ji vložte do krytu. Tiskárnu zasuňte mírně šikmo, abyste nepoškrábali tiskárnu ani kryt.
Dávejte pozor, abyste tiskárnu nepoložili na kabely a PTFE trubičku!
Umístěte tiskárnu pod úhlem (jako na obrázku) do enclosure za protiskluzové tlumiče.
Jedná se pouze o dočasnou pozici tiskárny. Správnou polohu nastavíte později.
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Instalace zdroje napájení
Uchopte zevnitř enclosure napájecí zdroj za jeho úchyt.
Je pohodlnější používat pro toto pravou ruku.
Vsuňte zdroj napájení otvorem ve spodní části zadního panelu. Začněte tím, že protlačíte díl PSU-retainer (díl s magnety).
Nakloňte zdroj napájení směrem k zadnímu panelu. Zdroj musí být mimo enclosure a úchyt zdroje musí být uvnitř.
Úchyt zdroje musí perfektně sedět na všech čtyřech zámcích zdroje napájení.
Pro zamknutí sestavy zdroje napájení otočte všechny zámky zdroje o 90°.
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Nastavení tiskárny
Změňte polohu tiskárny podle toho, jako to vidíte na obrázku. Umístěte ji do středu enclosure a nastavte správnou polohu:
Oba zadní protiskluzové tlumiče musí být zajištěny proti zadní desce zevnitř.
Oba přední protiskluzové tlumiče musí být z vnější strany zajištěny k přední desce.
Veďte svazek kabelů LCD pod tiskárnou od elektroniky k přední straně enclosure. Prozatím ponechejte kabel volný.
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Osazení LCD
Veďte LCD kabel skrze výřez ve spodním panelu.
Zajistěte textilní rukáv na svazku kabelů pomocí stahovací pásky. Stahovací pásek příliš neutahujte, aby nedošlo k poškození kabelů!
Do spodního profilu zevnitř vložte dva šrouby M3x8.
Umístěte jednotku LCD obrazovky blízko ke kabelům LCD, jako na obrázku. Nezapomeňte na stejnou orientaci obrazovky jako na obrázku. Pro lepší pochopení si všimněte podpěr LCD obrazovky.
Všimněte si, že jsou oba kabely na jedné straně označeny pruhy. Důležité je správné připojení kabelů!
LCD kabel označený DVĚMA PROUŽKY zapojte do levého slotu (nazvaný EXP2) na ovladači displeje.
LCD kabel označený JEDNÍM PROUŽKEM zapojte do pravého slotu (nazvaný EXP1) na ovladači displeje.
Nasaďte sestavu LCD obrazovky na dva šrouby M3x8 v rámu a utáhněte je.
Sestavení dílů MMU-grommets (průchodek)
Sestavení dílů MMU-grommets (průchodek)
Sestavení dílů MMU-grommets (průchodek)
Na obou okrajích zadní stěny enclosure jsou dvě symetrické průchodky. V případě, že plánujete umístit všechny cívky pouze na jednu stranu zvenku enclosure, můžete použít pouze jednu průchodku.
Pomocí inbusového klíče vytáhněte vytištěné podpěry z obou průchodek (MMU-grommet).
Vložte matku M3n do každého dílu MMU-grommet (průchodky).
Montáž dílů MMU-grommets (průchodek)
Montáž dílů MMU-grommets (průchodek)
Montáž dílů MMU-grommets (průchodek)
V závislosti na tom, kam cívky umístíte, vyřízněte otvor na levé, pravé nebo na obou stranách.
Z vnitřní strany enclosure pomocí nože OPATRNĚ uřízněte všechny podpěry levého výřezu průchodky a odstraňte je.
Z vnitřní strany enclosure pomocí nože OPATRNĚ uřízněte všechny podpěry pravého výřezu průchodky a odstraňte je.
Montáž dílů MMU-grommets (průchodek)
Montáž dílů MMU-grommets (průchodek)
Montáž dílů MMU-grommets (průchodek)
Prostrčte zevnitř šroub M3x8 otvorem vedle výřezu pro levou průchodku.
Upevněte zvenku díl MMU-grommet (průchodku) pomocí šroubku tak, aby díl seděl ve výřezu. Šroub utáhnete.
Vedení PTFE trubičky
Vedení PTFE trubičky
Spojte všechny PTFE trubičky z MMU2S a protlačte je přes pravý díl MMU-grommet (průchodka) ven z enclosure.
Můžete použít i levý MMU-grommet. Postup je stejný.
Sestavení nožek zásobníku
Sestavení nožek zásobníku
Sestavení nožek zásobníku
Sestavení nožek zásobníku
Povolte dva šroubky zajišťující díl s-buffer-hook-uni a odstraňte tištěný díl ze zásobníku.
Vložte šroub do matice v s-buffer-hook-uni. Nezašroubujte ho úplně, stačí několik otáček.
Vytáhněte šroub a matici z tištěného dílu. Sundejte matici ze šroubu.
Pokud je obtížné matku vytáhnout tímto způsobem, vezměte si náhradní matku M3n z Enclosure kitu.
Stejně postupujte při extrakci matice z druhého s-bufferu-hook-uni.
Do každé MMU-buffer-foot vsaďte matici M3n.
Šrouby nevyhazujte, budete je potřebovat později!
Montáž nožek zásobníku
Montáž nožek zásobníku
Montáž nožek zásobníku
Umístěte a zorientujte sestavu zásobníku podle obrázku. Jako vodítko použijte teflonové trubičky.
Namontujte díl MMU-buffer-foot na pravý spodní okraj sestavy zásobníku.
Zajistěte díl MMU-buffer-foot pomocí šroubku M3x40.
Montáž nožek zásobníku
Montáž nožek zásobníku
Montáž nožek zásobníku
Otočte zásobník tak, aby namontovaný díl MMU-buffer-foot byl na levé straně.
Připojte druhý MMU-buffer-foot na druhý spodní roh sestavy zásobníku.
Zajistěte díl MMU-buffer-foot pomocí šroubku M3x40.
Připojení zásobníku
Připojení zásobníku
Vložte PTFE trubičku z MMU2S do zásobníku.
Utažením šroubů M3x12 zajistěte teflonovou PTFE trubičku. Šrouby neutahujte příliš silně. Přílišné tření v teflonu by mohlo později způsobit problémy při tisku.
To samé zopakujte pro všechny PTFE trubičky. Pozice filamentů si můžete uspořádat dle vašich preferencí.
A je to!
A je to!
A je to!
Uspořádejte zásobník a filamenty.
Jako příklad můžete použít námi testované uspořádání, které vidíte na obrázku.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás