CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

6. Sestavení xLCD

6. Sestavení xLCD
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 8 months ago
6. Sestavení xLCD
 Obtížnost
Nízká
 Kroky
46
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro následující kroky si prosím připravte:
2,5mm inbusový klíč
3,0mm inbusový klíč pro stříbrný zdroj napájení
Čelisťové kleště na ustřihnutí stahovacích pásek
Torx klíč T8/10
Křížový šroubovák
Montáž xLCD: příprava dílů
Montáž xLCD: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
xLCD (1x)
Odstraňte ochrannou fólii z displeje xLCD.
xLCD-cover (1x)
xLCD-support-right (1x)
xLCD-support-left (1x)
Set nálepek xReflector (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Montáž xLCD: příprava dílů (část 2)
Montáž xLCD: příprava dílů (část 2)
Šroub M3x8 (4x)
Matka M3nS (4x)
PE Faston 6,3x0,8 (1x)
V některých následujících krocích si možná všimnete fotek dílu xLCD-cover, kde je různá grafika (loga MK4, tlačítko reset). Je to proto, že tyto kroky jsou stejné jako kroky v návodu k montáži MK4, který jsme znovu použili.
Nalepení nálepky xReflector
Nalepení nálepky xReflector
Nalepení nálepky xReflector
Nalepení nálepky xReflector
Odlepte jednu z xReflector nálepek.
Pokud se nálepka při odlepování poškodí, v náhradním balení najdete náhradní.
Umístěte pásek s nálepkou xReflector tak, aby lícoval s jednou stranou a oběma okraji "žlábku" v krytu xLCD. Pokračujte v pokládání pásku směrem k druhé straně žlábku.
Zamáčkněte pásek s nálepkou xReflector plně do mezery tak, aby přilnul ke krytu xLCD-cover.
Sestavení dílu xLCD-support-right
Sestavení dílu xLCD-support-right
Sestavení dílu xLCD-support-right
Sestavení dílu xLCD-support-right
Umístěte úchyt xLCD-support-right na USB-connector-side (stranu s konektorem USB) na desce xLCD. Všimněte si malého háčku, který desku obepíná.
Zarovnejte otvor v plastovém dílu s otvorem v desce xLCD.
Vložte xLCD s pravým podpůrným konektorem xLCD (díl xLCD-support-right), který je stále připojen, do krytu xLCD. Všimněte si vybrání pro pravý držák xLCD (díl xLCD-support-right) v krytu xLCD. Podpěra musí do vybrání dokonale zapadnout.
Ujistěte se, že háček na xLCD-support-right nyní drží na xLCD. Jinak jej později nebudete moci připevnit.
Instalace PE Faston
Instalace PE Faston
Instalace PE Faston
Instalace PE Faston
Úchyt xLCD-support-right a desku xLCD zajistěte šroubem M3x8.
Připevněte PE Faston na levý horní otvor v xLCD.
Orientujte PE Faston podle obrázku. Ohnutá část musí směřovat doprava - k symbolu trojúhelníku.
Udržujte polohu a zajistěte PE Faston šroubem M3x8.
Sestavení dílu xLCD-support-left
Sestavení dílu xLCD-support-left
Sestavení dílu xLCD-support-left
Připevněte díl xLCD-support-left na desku xLCD a zarovnejte jej se dvěma otvory v desce.
Zajistěte obě části dohromady dvěma šrouby M3x8.
xLCD kabely: příprava dílů
xLCD kabely: příprava dílů
xLCD kabely: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
PE kabel 460/420 mm (1x)
Na obalu xLCD může být obrázek PE kabelu, který má na obou koncích kulaté konektory místo kabelu s konektorem faston na jednom konci. Toto bude na nových štítcích brzy opraveno.
xLCD kabel (1x)
xLCD-knob (1x)
Šroub M3x10 (4x)
Zapojení PE kabelu
Zapojení PE kabelu
Zapojení PE kabelu
Připojte kabel xLCD k desce xLCD. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Musí být zasunuta na straně slotu xLCD označeného symbolem trojúhelníku na desce.
Ujistěte se, že kabel xLCD je orientován stejným způsobem jako na obrázku. Jinak displej nebude fungovat.
Vezměte konec PE kabelu se čtvercovým konektorem. Zasuňte konektor na PE Faston až dolů.
Nasazení otočného knoflíku
Nasazení otočného knoflíku
Nasazení otočného knoflíku
Nasaďte a zatlačte otočný knoflík xLCD-knob na hřídelku enkodéru xLCD.
Všimněte si, že na hřídeli encoderu je plochá část. Na vnitřní straně knoflíku je geometrie, která by měla být zarovnána s plochou částí, aby knoflík správně dosedl.
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
Montáž sestavy xLCD
V přední desce rámu tiskárny jsou čtyři otvory. Do každého z nich z vnitřní strany vložte čtyři šrouby M3x10.

Připevněte sestavu xLCD na přední desku. Šrouby by měly zapadnout do příslušných otvorů v sestavě xLCD.

Veďte kabely xLCD a PE pod přední deskou k rámu.
Utáhněte všechny čtyři šrouby.
Zapojení zdroje napájení (černý): příprava dílů
Zapojení zdroje napájení (černý): příprava dílů
Zapojení zdroje napájení (černý): příprava dílů
Zapojení zdroje napájení (černý): příprava dílů
Následující kroky platí pouze pro černý napájecí zdroj (black PSU).
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt zdroje (PSU-cover) (1x) znovu použijte starý díl
Šroub M3x10 (2x)
Napájecí kabel desky xBuddy (2x)
Kabel pro Power panic (1x)
Nejnovější verze kabelu Power panic mají dva vodiče - černý a bílý. Postup je však u obou verzí stejný.
Stahovací páska (4x)
Zapojení zdroje napájení (černý zdroj): PE kabel
Zapojení zdroje napájení (černý zdroj): PE kabel
Zapojení zdroje napájení (černý zdroj): PE kabel
Zapojení zdroje napájení (černý zdroj): PE kabel
Umístěte tiskárnu tak, abyste měli snadný přístup ke spodní straně zdroje napájení.
Vyšroubujte levý šroub na desce zdroje napájení. Všimněte si, že na šroubu je podložka. Šroubek nevyhazujte, budete ho potřebovat později.
Umístěte konec PE kabelu na stejné místo, ze kterého jste odstranili šroub. Zajistěte kabel opětovným použitím šroubu spolu s podložkou.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE kabelu.
Protáhněte kabel PE tak, aby nezasahoval do sloupku se závitem pod PE konektorem.
Informace o napájecích kabelech (černý zdroj napájení)
Informace o napájecích kabelech (černý zdroj napájení)
Informace o napájecích kabelech (černý zdroj napájení)
V následujících krocích budeme postupně připojovat napájecí kabely. Šrouby svorkovnice na straně zdroje jsou již připraveny. Povolte je, ale neodstraňujte je úplně, aby se nepomíchaly s jiným typem šroubů použitých na straně kabelu desky xBuddy. Každý ze dvou napájecích kabelů má dva vodiče. Jeden z nich má převažující červenou barvu = kladný / +
Druhý má převažující černou barvu = záporný / -
Všimněte si, že napájecí kabely mají na každém konci jiný konektor. Prozatím si připravte modré konektory.
Dejte pozor, aby polarita svorek na zdroji napájení byla následující:
Kladný (V+)
Kladný (V+)
Záporný (V-)
Záporný (V-)
Červený kabel (kladný) může mít tenký černý proužek. Stejně tak i černý kabel na sobě může mít červený proužek.
Zatím nepřipojujte žádné kabely, počkejte na pokyn v instrukcích.
Připojení napájecího zdroje (černý zdroj)
Připojení napájecího zdroje (černý zdroj)
Připojení napájecího zdroje (černý zdroj)
Vezměte dva ČERVENÉ vodiče a zasuňte vidlicové konektory až nadoraz do prvních dvou (kladných) svorek zleva na spodní straně zdroje. Ujistěte se, že ocelová podložka je nad vidlicovými konektory.
Zahnutou část vidlice nasměrujte nahoru.
Šroub na svorkovnici pevně dotáhněte.
Mějte na paměti, že některé díly jsou vyrobeny z plastu. Při utahování jednotlivých šroubů svorek postupujte opatrně.
Vezměte ČERNÉ dráty a zasuňte je až do posledních dvou (záporných) svorek. Ujistěte se, že ocelová podložka je nad konektorem "vidlice".
Šroub na svorkovnici pevně dotáhněte.
Znovu zkontrolujte všechny spoje! Červený vodič je v prvním slotu a černý ve třetím. Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně utaženy. V opačném případě hrozí poškození tiskárny a jejího okolí!
Zapojování kabelu power panic (černý zdroj)
Zapojování kabelu power panic (černý zdroj)
Zapojování kabelu power panic (černý zdroj)
Zapojování kabelu power panic (černý zdroj)
Připojte kabel power panic ke zdroji napájení (PSU). Použijte stranu s černým konektorem na konci.
Znovu zkontrolujte všechny spoje! Červený vodič je v druhém slotu a černý ve čtvrtém. Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně utaženy. V opačném případě hrozí poškození tiskárny a jejího okolí!
Umístěte kryt zdroje na napájecí svorky. Ujistěte se, že logo "PRUSA" směřuje nahoru.

Připevněte kryt pomocí dvou šroubů M3x10 skrz vyznačené otvory. Všimněte si, že otvory jsou poměrně hluboké.

Zkontrolujte, zda je kryt správně usazen a zda pod ním není přiskřípnutý žádný kabel.
Podívejte se na napájecí zdroj zespodu a veďte všechny kabely zdroje skrz kabelové svorky podle obrázku.
Vedení kabelu pravého motoru osy Z (černý zdroj)
Vedení kabelu pravého motoru osy Z (černý zdroj)
Vedení kabelu pravého motoru osy Z (černý zdroj)
Stahovací pásku prostrčte kruhovými otvory v rámu a vytvořte smyčku na obou stranách rámu tak, aby kabel procházel oběma smyčkami.
Začněte utahovat stahovací pásku tak, aby pevně držela dráty na obou stranách. Dávejte pozor, abyste stahovací pásku neutáhli příliš, protože by mohlo dojít k poškození vodičů. Velmi opatrně odstříhněte zbývající část stahovací pásky.
Vedení svazku napájecích kabelů (černý zdroj)
Vedení svazku napájecích kabelů (černý zdroj)
Vedení svazku napájecích kabelů (černý zdroj)
Pokračujte směrem dolů a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Veďte kabel osy Z a všechny kabely od zdroje napájení skrz stahovací pásku.
Kabely PE a napájecí kabely umístěte na spodek svazku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji, aby dobře držela . Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Vedení napájecích kabelů (černý zdroj)
Vedení napájecích kabelů (černý zdroj)
Vedení napájecích kabelů (černý zdroj)

Pokračujte ve vedení kabelů směrem k xBuddy. Do svazku zahrňte kabel motoru osy Y.

Připevněte ji k rámu další stahovací páskou.
Opatrně složte a veďte kabel xLCD pod svazkem kabelů. Kabel xLCD do svazku kabelů nevkládejte. Prozatím jej nechte volně.
Veďte PE kabel od xLCD až k výřezu v rámu a přidejte ho k ostatním kabelům ve svazku.
Zajistěte svazek kabelů pomocí stahovací pásky.
Připojení kabelů motorů osy X a Y (černý zdroj napájení)
Připojení kabelů motorů osy X a Y (černý zdroj napájení)
Připojení kabelů motorů osy X a Y (černý zdroj napájení)
Připojte kabel motoru osy X k ovládací desce xBuddy - první konektor zleva v horní části desky.
Kabel motoru osy Y zapojte do druhého konektoru zleva, v horní části desky xBuddy. Kabely veďte po straně boxu na desku přes stahovací pásky.
Zapojení zdroje napájení (černý zdroj): PE kabel
Zapojení zdroje napájení (černý zdroj): PE kabel
Připojte konektor PE kabelu k pravému spodnímu otvoru pro šroub v boxu xBuddy. Kabel zajistěte podložkou M3w a šroubkem M3x6. Šroub pevně utáhněte.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE.
Protáhněte kabel PE tak, aby nezasahoval do díry se závitem pod deskou xBuddy.
Připojení kabelů napájecího zdroje (černý zdroj)
Připojení kabelů napájecího zdroje (černý zdroj)
Připojení kabelů napájecího zdroje (černý zdroj)
Připojte kabely zdroje napájení k desce xBuddy v tomto pořadí (začněte zleva s prvním párem kabelů zdroje)::
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Zajistěte všechny konektory napájecích kabelů pomocí šroubů na svorkovnici. Šrouby pevně utáhněte.
Připojte kabel power panic k bílému konektoru na spodní straně desky xBuddy.
Zkontrolujte správné umístění kabelů a porovnejte ho s obrázkem. Tento krok je kritický! Nesprávné zapojení může způsobit poškození tiskárny!
Následující pokyny platí pro stříbrný zdroj napájení. Přejděte na zajištění kabelů zdroje napájení
Zdroj napájení - PE kabel (stříbrný zdroj): příprava dílů
Zdroj napájení - PE kabel (stříbrný zdroj): příprava dílů
Zdroj napájení - PE kabel (stříbrný zdroj): příprava dílů
Zdroj napájení - PE kabel (stříbrný zdroj): příprava dílů
Následující kroky platí pouze pro stříbrný napájecí zdroj (Silver PSU).
Pro následující kroky si prosím připravte:
Prodloužený PE kabel (1x)
Podložka M3w (1x)
Šroub M3x6 (1x)
Šroub M4x5 (1x)
Matka M3nEs (1x)
Stahovací páska (5x)
Vedení PE kabelu (stříbrný zdroj)
Vedení PE kabelu (stříbrný zdroj)
Vedení PE kabelu (stříbrný zdroj)
Opatrně otočte tiskárnu na stranu napájecího zdroje.
Vezměte jeden konec kabelu PE (ne rozvětvený konec), který je již nainstalován na tiskárně. Veďte kabel pravým kabelových úchytem.
Zapojení PE kabelů (stříbrný zdroj)
Zapojení PE kabelů (stříbrný zdroj)
Zapojení PE kabelů (stříbrný zdroj)
Zapojení PE kabelů (stříbrný zdroj)
Vyjměte volný konec kabelu PE vedoucího z tiskárny a zarovnejte konektor s konektorem prodlouženého kabelu PE.
Prostrčte šroub M3x6 a podložku M3w skrz oba konektory.
Připevněte spoj kabelů k matici M3nEs v profilu extruze a zajistěte jej úplným dotažením šroubu M3x6.
Volný prodloužený PE kabel musí být v levé poloze a vést volně mimo tiskárnu.
Připojení prodlouženého PE kabelu (stříbrný zdroj napájení)
Připojení prodlouženého PE kabelu (stříbrný zdroj napájení)
Připojení prodlouženého PE kabelu (stříbrný zdroj napájení)
Připojení prodlouženého PE kabelu (stříbrný zdroj napájení)
Spojte oba kabely PE a připevněte je pomocí stahovací pásky k levé kabelové svorce.
Všimněte si dvou závitových otvorů pro šrouby ve stříbrném zdroji napájení (PSU). Připevněte prodloužený zemnicí konektor k "hornímu" otvoru pomocí šroubu M4x5.
Veškeré kabely napájecího zdroje veďte pravou kabelovou úchytkou.
Vedení kabelu pravého motoru osy Z (stříbrný zdroj)
Vedení kabelu pravého motoru osy Z (stříbrný zdroj)
Vedení kabelu pravého motoru osy Z (stříbrný zdroj)
Stahovací pásku prostrčte kruhovými otvory v rámu a vytvořte smyčku na obou stranách rámu tak, aby kabel procházel oběma smyčkami.
Začněte utahovat stahovací pásku tak, aby pevně držela dráty na obou stranách. Dávejte pozor, abyste stahovací pásku neutáhli příliš, protože by mohlo dojít k poškození vodičů. Velmi opatrně odstříhněte zbývající část zipové pásky.
Vedení svazku kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Vedení svazku kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Vedení svazku kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Pokračujte směrem nahoru a vytvořte další smyčku pomocí stahovací pásky.
Veďte kabel osy Z a všechny kabely od zdroje napájení skrz stahovací pásku.
Kabely PE a napájecí kabely umístěte na spodek svazku.
Opatrně vsuňte kabel do stahovací pásky a utáhněte ji. Dejte pozor, ať pásku neutáhnete zbytečně silně. Ustřihněte zbývající část pásky.
Vedení kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Vedení kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Vedení kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Pokračujte ve vedení kabelů směrem k xBuddy. Do svazku zahrňte kabel motoru osy Y.
Připevněte ji k rámu další stahovací páskou.
Opatrně ohněte a veďte kabel xLCD pod svazkem kabelů. Kabel xLCD do svazku kabelů nevkládejte. Prozatím jej nechte volně.
Veďte PE kabel od xLCD až k výřezu v rámu a přidejte ho k ostatním kabelům ve svazku.
Zajistěte svazek kabelů pomocí stahovací pásky.
Prodloužení kabelu power panic (stříbrný zdroj napájení)
Prodloužení kabelu power panic (stříbrný zdroj napájení)
Prodloužení kabelu power panic (stříbrný zdroj napájení)
Prodloužení kabelu power panic (stříbrný zdroj napájení)
Pomocí šroubu se svorkou 3-32 připojte prodloužený konektor power panic k poslednímu (pravému) slotu napájecí svorky. Svorkový šroub nedotahujte úplně! Prozatím stačí několik otáček, plně šroub dotáhneme později.
Připojte bílý konektor prodlouženého kabelu power panic do slotu označeného PWR PAN. na desce xBuddy.
Černý konektor prodlouženého kabelu power panic nechte prozatím volný.
Všimněte si, že většina následujících kroků se provádí s černým zdrojem napájení. V případě odlišností pro stříbrný zdroj však budou uvedeny konkrétní pokyny.
Předšroubujte šrouby svorek do svorek na desce xBuddy. Neodtahujte je úplně, stačí 3-5 otáček.
Připojení kabelů motorů osy X a Y (stříbrný zdroj)
Připojení kabelů motorů osy X a Y (stříbrný zdroj)
Připojení kabelů motorů osy X a Y (stříbrný zdroj)
Připojte kabel motoru osy X k ovládací desce xBuddy - první konektor zleva v horní části desky.
Kabel motoru osy Y zapojte do druhého konektoru zleva, v horní části desky xBuddy. Kabely veďte po straně boxu na desku přes stahovací pásky.
Zapojení PE kabelu (stříbrný zdroj napájení)
Zapojení PE kabelu (stříbrný zdroj napájení)
Připojte konektor PE kabelu k pravému spodnímu otvoru pro šroub v boxu xBuddy. Kabel zajistěte podložkou M3w a šroubkem M3x6. Šroub pevně utáhněte.
Dbejte na správnou orientaci konektoru PE.
Protáhněte kabel PE tak, aby nezasahoval do díry se závitem pod deskou xBuddy.
Zapojení kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Zapojení kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Zapojení kabelů zdroje napájení (stříbrný zdroj)
Zapojte kabely zdroje napájení pod šrouby s předšroubovanými svorkami k desce xBuddy v tomto pořadí (zleva s prvním párem kabelů zdroje napájení):
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný)
Červený napájecí kabel (kladný)
Černý napájecí kabel (záporný) - připojte společně s prodlouženým kabelem power panic. Prodloužený kabel power panic musí být pod ním.
Zajistěte všechny konektory napájecích kabelů pomocí šroubů na svorkovnici. Šrouby pevně utáhněte.
Zkontrolujte správné umístění kabelů a porovnejte ho s obrázkem. Tento krok je kritický! Nesprávné zapojení může způsobit poškození tiskárny!
Zajištění kabelů napájecího zdroje
Zajištění kabelů napájecího zdroje
Rozdělte svazek kabelů na dvě části:
Veďte kabely PE, kabely zdroje napájení a kabel Power Panic kolem levého kabelového úchytu z pravé strany.
Veďte kabel xLCD a kabely motoru mezi pravým úchytem na kabel a rámem.
Zajistěte všechny kabelové trasy ke kabelové svorce pomocí stahovacích pásků. Podívejte se na detail, který ukazuje, jak protlačit stahovací pásku skrz kabelovou sponu.
Vedení kabelu levého motoru osy Z
Vedení kabelu levého motoru osy Z
Vedení kabelu levého motoru osy Z
Stahovací pásku protáhněte rámem pod motorem Z vlevo.
Levý kabel motoru Z veďte výřezem v rámu do skříňky xBuddy.
Stahovací pásku pečlivě utáhněte. Odřízněte přebytečné části.
Stahovací pásku příliš neutahujte, mohlo by dojít k fatálnímu poškození kabelu.
Zapojení xLCD kabelů
Zapojení xLCD kabelů
Zapojení xLCD kabelů
Zapojení xLCD kabelů
Připojte xLCD do slotu na pravé straně xBuddy. Všimněte si bezpečnostní západky na konektoru kabelu xLCD. Západka musí zapadnout do horní části konektoru.
Ujistěte se, že všechny kabely vedou přes stahovací pásky v boxu xBuddy, nikoli pod nimi.
Uspořádejte xLCD kabel jako na obrázku. Displej xLCD musí svazek kabelů zakrývat. Upevněte svazek kabelů pomocí prvních dvou stahovacích pásků ve spodní části krabičky s xBuddy. Stahovací pásky neutahujte příliš silně!
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Zapojení hlavního kabelu extruderu
Připojte hlavní kabel extruderu do slotu na pravé straně desky xBuddy.
Uspořádejte kabel podle obrázku. Utáhněte svazek kabelů (hlavní kabel extruderu a kabely motoru) pomocí dvou horních stahovacích pásek. Stahovací pásky neutahujte příliš silně!
Je čas na dodávku energie!
Je čas na dodávku energie!
Bylo to skoro jako raketová věda, ale zvládli jste to! Vezměte si šest gumových medvídků.
Věděli jste, že někteří výrobci gumových medvídků nabízejí verze bez cukru, které jsou slazeny umělými sladidly, jako je maltitol nebo stévie.
Už to skoro bude!
Už to skoro bude!
Nebylo to tak těžké, že? Už to skoro bude!
Porovnejte sestavu xLCD a vedení kabelů s obrázky.
Pojďme na další kapitolu: 7. Pojezd osy Y & Sestava vyhřívané podložky
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás