CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. Sestavení Pulley body

Menu

6. Sestavení Pulley body

6. Sestavení Pulley body
Relevantní pro:
Poslední aktualizace a month ago
6. Sestavení Pulley body
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
40
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Čelisťové kleště
1,5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Měřicí nástroj (volitelný), nejlepší je digitální posuvné měřítko
Pulley body: Vložení ložisek
Pulley body: Vložení ložisek
Pulley body: Vložení ložisek
Pulley body: Vložení ložisek
Vložte jedno z ložisek 625Z do označeného bočního otvoru na zadní straně dílu pulley body. Ložisko zatlačte dovnitř, dokud nebude v jedné rovině s povrchem dílu.
V případě, že máte problém s úplným zasunutím ložiska, zkuste jej zatlačit proti boku stolu.
Druhé ložisko vložte do drážky na opačné straně dílu pulley body.
Třetí ložisko vložte do označené drážky na vnitřní straně pulley body. Vložte ji pod úhlem a naklopte ji na místo.
Příprava dílů Pulley body
Příprava dílů Pulley body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Přední díl PTFE-holder (1x)
Matka M3nS (4x)
Šroub M3x10 (4x)
PTFE trubička 19 mm (5x)
Teflonové PTFE trubičky MMU2S a MMU3 se liší. Pokud modernizujete svou jednotku MMU, ujistěte se, že znovu nepoužíváte teflonové PTFE trubičky MMU2S.
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Vložte čtyři matice M3nS do označených otvorů na dílu idler body. Matice zatlačte až dolů pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Do označených otvorů v dílu pulley body vložte pět 19mm PTFE trubiček.
Na jedné straně PTFE trubiček je malé zkosení. Zkosení by mělo směřovat ven.
Připevněte díl přední PTFE holder na PTFE trubičky a zatlačte jej úplně až k dílu Pulley body. Dbejte na správnou orientaci, která je vidět na obrázku.
Zajistěte zepředu díl holder pomocí čtyř šroubů M3x10.
Instalace objímek
Instalace objímek
Instalace objímek
Vezměte držák objímky (collet holder). Všimněte si správné orientace dílu označené tištěnou šipkou.
Do označených otvorů v dílu coller holder vložte objímky.
Pro snazší instalaci můžete při vkládání objímek do otvoru malé lamely zmáčknout k sobě. Jinak by se mohlo stát, že se jedna z lamel roztáhne směrem ven, což by vedlo k poškození objímky.
Instalace dílu collet holder
Instalace dílu collet holder
Instalace dílu collet holder
Instalace dílu collet holder
Do označených otvorů na spodní straně dílu pulley body vložte dvě matice M3n. Matice zatlačte až na doraz.
Na konec šroubu M3x30 připevněte matku. Šroub použijte jako rukojeť pro nasazení matice.
Připojte držák objímky (collet holder) na pulley body. Všimněte si správné orientace dílu označené šipkou.
Šipka na collet holder (držáku objímky) by měla směřovat k pulley body.
Upevněte collet holder (držák objímek) na místo dvěma šrouby M3x10.
Připrava dílů pulley motoru
Připrava dílů pulley motoru
Pro následující kroky si prosím připravte:

Pulley motor (1x)

Řemenička (5x)
V případě, že přecházíte z modelu MMU2S, mohou být řemeničky k motoru již připojeny.
Matka M3nS (1x)
Šroub M3x10 (3x)
Sestavení Pulley
Sestavení Pulley
Sestavení Pulley
Sestavení Pulley
Orientujte motor podle obrázků. Ujistěte se, že kabel motoru směřuje dozadu.
Otočte hřídel motoru tak, aby plochá část směřovala nahoru.
Nasuňte první řemeničku/podávací kolečko (pulley) na hřídel. Ujistěte se, že je pojistný šroub nahoře (proti ploché části hřídele). Pojistný šroub jen mírně utáhněte.
První kladka by měla být cca 30mm daleko od motoru. Zatím nedotahujte pojistný šroub.
Ujistěte se, že je drážkovaná část řemeničky na straně motoru.
Stejným způsobem nasaďte na hřídel i ostatní řemeničky. Stavcí šrouby zatím jen mírně utáhněte.
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Vložte matku M3nS do vyznačené drážky v dílu pulely body. Zatlačte ji až na doraz.
Orientujte hřídel motoru tak, aby všechny stavěcí šrouby na řemeničkách směřovaly nahoru.
Ujistěte se, že kabel motoru směřuje doprava (na zadní stranu jednotky MMU).
Vložte motor do dílu pulley body tak, jako to vidíte na obrázku.
Zkontrolujte, zda hřídel motoru zapadla do ložiska na konci drážky.
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)

Připevněte motor jedním šroubem M3x10 na horní straně.

Začněte šroubovat tak, aby držel, ale ještě ho neutahujte!

Otočte jednotku a připevněte motor pomocí dalších dvou šroubů M3x10 ve spodní části. K úplnému dotažení šroubů použijte 2,5mm inbusový klíč s kulatým koncem pod úhlem.

Ujistěte se, že je šroubek při utahováníperfektně kolmý k motoru. Pokud se šroubem špatně otáčí, povolte ho úplně, znovu ho vyrovnejte a začněte ho utahovat od začátku, abyste se vyhnuli zničení závitu.

Nyní jednotku znovu otočte a zcela utáhněte i horní šroub.
Seřízení řemenice
Seřízení řemenice
Seřízení řemenice
Seřízení řemenice
UPOZORNĚNÍ: Tento krok je zásadní pro správnou funkci jednotky MMU! Zkontrolujte prosím několikrát zarovnání řemeničky!!!

Drážka uvnitř řemeničky musí být dokonale zarovnána s otvory pro filament v pulley body.

Zarovnejte řemeničky jednu po druhé.

Vezměte perfektně rovný kus filamentu a provlečte jej skrz první otvor. Zarovnejte kladku tak, aby byl filament přesně ve středu vybrání.
Zajistěte, aby pojistný šroub byl stále kolmý k ploché části hřídele. Poté jej utáhněte. Použijte přiměřenou sílu, jinak byste mohli šroub strhnout.
Stejným postupem zarovnejte a utáhněte zbývající čtyři řemeničky.
Zkontrolujte správnou polohu všech řemeniček. V případě potřeby je upravte.
Selektor: příprava dílů
Selektor: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Sestava selektoru (1x) připravena dříve.
Motor selektoru (1x)
5x120sh Hřídel (2x)
Matka M3nS (2x)
Šroub M3x10 (3x)
Instalace selektoru
Instalace selektoru
Instalace selektoru
Instalace selektoru

Do označených otvorů v dílu pulley body vložte dvě matice M3nS. Matice zatlačte až na doraz.

Vložte selektor do dílu pulley body tak, jak to vidíte na obrázku.
Zasuňte obě hřídele selektoru do označených otvorů v těle řemeničky (díl pulley body). Hřídele musí projít selektorem a zapadnout do druhé strany tělesa řemeničky.
Zatlačte hřídele dovnitř, dokud nejsou zcela zasunuté - mírně pod povrchem na boku.
Kontrola pohybu selektoru / příprava motoru
Kontrola pohybu selektoru / příprava motoru
Kontrola pohybu selektoru / příprava motoru
Zkontrolujte, zda se selektor může volně pohybovat, když jsou tyče na svém místě.
Vložte motor selektoru tak, aby jeho trapézová hřídel procházela skrz díl pulley body tak, jako to vidíte na obrázku.
Před připojením motoru se ujistěte, že kabel motoru selektoru směřuje nahoru.
Instalace motoru selektoru
Instalace motoru selektoru
Instalace motoru selektoru
Instalace motoru selektoru

Otáčením závitové tyče a jejím tlačením směrem k selektoru ji zasuňte do trapézové matice.

Otáčejte tyčí tak dlouho, dokud zcela neprojde skrz, přičemž na levé straně selektoru zůstane asi 2 cm hřídele odkryté.

Zajistěte, že kabel motoru selektoru směřuje nahoru.
Zasuňte motor až na doraz. Zkontrolujte, zda je mezi selektorem a koncem jeho dráhy vlevo určitá vůle.
Připevněte motor selektoru k tělu řemeničky pomocí dvou šroubů M3x10 ve vyznačených otvorech. Utáhněte je pomocí kulového inbusového klíče 2,5 mm.
V rohu přidejte poslední šroub M3x10. Utáhněte jej. Tento šroub neutahujte přílišnou silou! Jinak by se mohl motor selektoru naklonit.
Umístění trapézové matice
Umístění trapézové matice
Umístění trapézové matice
Inbusovým klíčem 2,5 mm s kulatou hlavou lehce povolte dva šrouby, které drží lichoběžníkovou matici na selektoru. Neodstraňujte je úplně.
Zkontrolujte, zda se selektor může pohybovat, pokud na něj zatlačíte doleva a doprava. Neměly by v dráze být žádné překážky. Všimněte si, že k jeho pohybu musíte vyvinout určitou sílu, protože motor klade fyzikální odpor.
Posuňte ručně selektor zcela doleva.
Dotáhněte dva šrouby držící lichoběžníkovou matici.
Montáž Idler body (1. část)
Montáž Idler body (1. část)
Montáž Idler body (1. část)
Montáž Idler body (1. část)
Přichyťte sestavu Idleru na Pulley body tak, jako na obrázku. Motor Idleru by měl být vlevo.
Nyní se na jednotku podívejte z opačné strany.
Vložte hřídel 5x16 do označeného otvoru a zasuňte ji až na doraz, dokud nezapadne do ložiska v dílu pulley body.
Druhou hřídel 5x16 zasuňte do označeného otvoru na druhé straně. Zatlačte ji až na doraz.
Montáž Idler body (2. část)
Montáž Idler body (2. část)
Montáž Idler body (2. část)
Montáž Idler body (2. část)
Upevněte hřídel na místo pomocí šroubku M3x10 , který zašroubujte do otvoru nad hřídelí.
Upevněte hřídel na druhé straně na místo pomocí šroubku M3x10 , který zašroubujte do otvoru nad hřídelí.
Otevřete Idler body.
Insert the M3nS nut into the marked opening on the inside of the Pulley body. Push it all the way in.
Montáž Idler body (3. část)
Montáž Idler body (3. část)
Montáž Idler body (3. část)
Nasaďte obě pružinky na dva šroubky M3x30.
Zavřete Idler. Vložte šrouby M3x30 s pružinkami do označených otvorů. Utáhněte je tak, aby byly hlavičky šroubků těsně nad povrchem.
Šrouby příliš neutahujte. Horní část hlav šroubů by neměla být pod povrchem.
Později tyto šrouby použijeme k nastavení napětí idleru.
Příprava dílů k ovládací desce
Příprava dílů k ovládací desce
Pro následující kroky si prosím připravte:
Kryt elektroniky (1x)
K dispozici bylo několik verzí dílů tohoto dílu, které se mohou mírně lišit vzhledem. Verze rozesílaná po dubnu 2024 je o něco vyšší, aby vyhovovala předpisům ESD.
Elektronika MMU - Ovládací deska (1x)
Matka M3n (3x)
Šrouby M3x6 (3x)
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Vložte tři matky M3n do označených otvorů v horní části krytu elektroniky. Všechny je zatlačte dovnitř až na doraz.
Zasuňte ovládací desku do krytu. Nezapomeňte, že tři tlačítka vpředu musí být zasunuta jako první.
Zajistěte desku na místě třemi šrouby M3x6.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou z malých součástek na desce.
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Pro následující kroky si prosím připravte:
MMU / kabel tiskárny (1x)  na prvním obrázku je verze MK3S+.
Použijte správný kabel pro daný typ tiskárny, např. MK3S+ nebo MK3.5 / MK3.9 / MK4
Všimněte si, že tento kabel se liší od starých kabelů MMU2S. Staré kabely nepoužívejte.
Šroub M3x18 (2x)
Matka M3nS (1x)
PD-board addon (1x) destička stabilizující napětí
PD-board-cover (1x) nemusí být součástí některých dřívějších balení MMU3. Pokud vaše balení MMU3 nebo tištěné díly tuto položku neobsahují, můžete pokračovat bez ní.
Montáž krytu PD-boardu
Montáž krytu PD-boardu
Montáž krytu PD-boardu
Montáž krytu PD-boardu
Tento krok platí pouze pokud máte v balení díl PD-board-cover. Pokud jste jej v balení neměli, přeskočte o krok dále.
Zasuňte PD-board do háčků na díle PD-board-cover. Dbejte na správnou vzájemnou orientaci dílů.
Začněte jej zasouvat pod mírným úhlem.
Zapojte PD-board do konektorů na desce elektroniky úplně vlevo. Jemně zatlačte PD-board směrem dolu.
Instalace PD-board
Instalace PD-board
Instalace PD-board
Připojte PD-board do označených konektorů na desce elektroniky tak, aby byla zapojena do dvou konektorů na kraji ovládací desky.
Bílý konektor na PD-board směřuje dovnitř.

Ujistěte se, že je deska PD-board připojena přesně tak, jak je vidět na obrázku.

Pokud zapojíte desku PD-board nesprávně, poškodíte elektroniku. Na poškození tiskárny způsobené nesprávným sestavením elektroniky se nevztahuje záruka.

Kabel nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je tiskárna připojena do zásuvky nebo je zapnutá.
Připojte kabel MMU/tiskárny do PD-board.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Připravte si jednotku a sestavu desky s elektronikou podle obrázku. Podle kabelů je správně připojte ve správném pořadí.
MMU / Kabel tiskárny
Kabel senzoru SuperFINDA
Kabel motoru řemeničky
Kabel motoru selektoru
Kabel motoru idleru
Jednoduchá pomůcka pro zapojování kabelů je: Když se díváte zezadu jednotky, konektory se zapojují na stejné straně, jako jsou samy motory. Jen motor selektoru (vepředu) se zapojuje do prostředního konektoru.
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Vložte matku M3nS do označeného otvoru a zcela ji zatlačte dovnitř.

Připojte sestavu elektroniky k jednotce MMU.

Ujistěte se, že strana s knoflíky směřuje dopředu.

Podívejte se zezadu, jestli PD-board nekoliduje s kabely. Kabely by měly vést nad ním, nikoliv pod ním.
Zajistěte elektroniku na místě dvěma šrouby M3x18.
Použijte správný typ šroubů. Pokud byste použili delší, jednotka by nemusela fungovat podle očekávání.
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Ujistěte se, že je selektor posunut zcela doleva.
Uspořádejte kabel SuperFINDA tak, aby se připojil ke kabelům motoru na boku jednotky, jako vidíte na obrázku.
Nechte u kabelu dostatečnou vůli, aby se příliš neohýbal, když selektor dosáhne i první polohy filamentu!
Pomocí stahovací pásky spojte kabel od senzoru s kabelem od motoru selektoru ve vyznačené poloze.
Pomocí stahovací pásky spojte kabely k sobě společně s kabely Pulley-motoru do vyznačené polohy.
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Obalte kabel MMU/tiskárny textilním rukávem. Pokud není již omotán.
Spojte kabel motoru Idleru s kabelem do tiskárny na pravé straně. Přebývající kabel můžete našťourat pod kryt elektroniky, aby nepřekážel.
Připevněte tyto kabely k pravému upevňovacímu bodu na dílu ele-cover pomocí stahovací pásky.
Ujistěte se, že kabely mají dostatečnou vůli, aby za ně stahovací pásky po utažení netahaly.
Ve svazku kabelů mezi motory a elektronikou ponechte co největší vůli, aby bylo možné jednotku později otevřít bez rizika poškození kabelů!
Volné kabely svažte k sobě pomocí stahovací pásky.
Montáž držáků rámu (frame holder).
Montáž držáků rámu (frame holder).
Montáž držáků rámu (frame holder).
Montáž držáků rámu (frame holder).
Jednotku otočte.
Vložte dvě matice M3nS do označených otvorů na boku jednotky. Matice zatlačte až na doraz pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Položte držáky rámu na MMU jednotku. Dejte pozor, aby část s háčky mířila směrem k předku jednotky - tam, kde je selektor.
Zajistěte držáky rámu k jednotce pomocí čtyř šroubů M3x10.
Pokud nejde šroub snadno zasunout, upravte polohu matice uvnitř pulley body pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Umístění štítku
Umístění štítku
Umístění štítku
Vložte štítek do výřezu na přední straně držáků rámu.
Upevněte štítek na místě pomocí šroubků M3x10.
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Vložte pět dlouhých PTFE trubiček do otvorů s černými objímkami na zadní straně jednotky MMU.
Pokud budete chtít nyní PTFE trubičku vyjmout, zatlačte černou objímku dovnitř a PTFE trubičku vytáhnete.
Povolte dva přítlačné šroubky idleru a otevřete jednotku.
Nebojte se, šrouby nevypadnou.
Vedle každé pozice řemeničky jsou malá okénka. Zkontrolujte, zda je PTFE trubička zcela zasunuta a její konec je viditelný uvnitř okénka. Pokud tomu tak není, zatlačte trubičku ještě trochu dovnitř.
Nastavení přítlaku Idleru
Nastavení přítlaku Idleru
Nastavení přítlaku Idleru
Zavřete jednotku a lehce utáhněte šroubky Idleru.
Nastavte oba šroubky Idleru tak, aby byla hlavička šroubku lehce nad povrchem tištěného dílu Idler body.
Toto nastavení je vhodné pro většinu materiálů. Některé specifické filamenty mohou vyžadovat mírně odlišné nastavení napětí v idleru.
Správný přítlak idleru je zásadní a může vyžadovat další nastavení na jednotce MMU.
s příliš nízkým přítlakem idleru, MMU jednotka může mít problém chytit a posouvat filament.
s příliš vysokým přítlakem Idleru, Idler může mít problém najít svou domovskou pozici a jednotka nemusí fungovat správně.
Nálepky příprava dílů
Nálepky příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nálepka se sériovým číslem (1x)
Bezpečnostní nálepka (1x)
Nalepení samolepek
Nalepení samolepek
Nalepení samolepek
Nalepení samolepek
Z ochranné vrstvy sloupněte bezpečnostní nálepku

Na pravou stranu jednotky MMU3 nalepte bezpečnostní nálepku. Správná poloha je znázorněna na druhém obrázku.

Stejným způsobem jako dříve nalepte na spodní část jednotky MMU3 nálepku se sériovým číslem. Ujistěte se, že dobře drží a je a správně zarovnána.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás