CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. Sestavení Pulley body

Menu

6. Sestavení Pulley body

6. Sestavení Pulley body
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 22 days ago
6. Sestavení Pulley body
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
40
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
Čelisťové kleště
1,5mm inbusový klíč pro zarovnání matek
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
Měřicí nástroj (volitelný), nejlepší je digitální posuvné měřítko
Pulley body: Vložení ložisek
Pulley body: Vložení ložisek
Pulley body: Vložení ložisek
Pulley body: Vložení ložisek
Vložte jedno z ložisek 625Z do označeného bočního otvoru na zadní straně dílu pulley body. Ložisko zatlačte dovnitř, dokud nebude v jedné rovině s povrchem dílu.
V případě, že máte problém s úplným zasunutím ložiska, zkuste jej zatlačit proti boku stolu.
Druhé ložisko vložte do drážky na opačné straně dílu pulley body.
Třetí ložisko vložte do označené drážky na vnitřní straně pulley body. Vložte ji pod úhlem a naklopte ji na místo.
Příprava dílů Pulley body
Příprava dílů Pulley body
Pro následující kroky si prosím připravte:
Přední díl PTFE-holder (1x)
Matka M3nS (4x)
Šroub M3x10 (4x)
PTFE trubička 19 mm (5x)
Teflonové PTFE trubičky MMU2S a MMU3 se liší. Pokud modernizujete svou jednotku MMU, ujistěte se, že znovu nepoužíváte teflonové PTFE trubičky MMU2S.
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Sestavení Front-PTFE-holder
Vložte čtyři matice M3nS do označených otvorů na dílu idler body. Matice zatlačte až dolů pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Do označených otvorů v dílu pulley body vložte pět 19mm PTFE trubiček.
Na jedné straně PTFE trubiček je malé zkosení. Zkosení by mělo směřovat ven.
Připevněte díl přední PTFE holder na PTFE trubičky a zatlačte jej úplně až k dílu Pulley body. Dbejte na správnou orientaci, která je vidět na obrázku.
Zajistěte zepředu díl holder pomocí čtyř šroubů M3x10.
Instalace objímek
Instalace objímek
Instalace objímek
Vezměte držák objímky (collet holder). Všimněte si správné orientace dílu označené tištěnou šipkou.
Do označených otvorů v dílu coller holder vložte objímky.
Z důvodu snazší instalace je možné, že při vkládání objímky budete muset prsty zmáčknout nožičky na objímce. Pak se snadno zacvakne.
Instalace dílu collet holder
Instalace dílu collet holder
Instalace dílu collet holder
Instalace dílu collet holder
Do označených otvorů na spodní straně dílu pulley body vložte dvě matice M3n. Matice zatlačte až na doraz.
Na konec šroubu M3x30 připevněte matku. Šroub použijte jako rukojeť pro nasazení matice.
Připojte držák objímky (collet holder) na pulley body. Všimněte si správné orientace dílu označené šipkou.
Šipka na collet holder (držáku objímky) by měla směřovat k pulley body.
Upevněte collet holder (držák objímek) na místo dvěma šrouby M3x10.
Připrava dílů pulley motoru
Připrava dílů pulley motoru
Pro následující kroky si prosím připravte:

Pulley motor (1x)

Řemenička (5x)
V případě, že přecházíte z modelu MMU2S, mohou být řemeničky k motoru již připojeny.
Matka M3nS (1x)
Šroub M3x10 (3x)
Sestavení Pulley
Sestavení Pulley
Sestavení Pulley
Sestavení Pulley
Orientujte motor podle obrázků. Ujistěte se, že kabel motoru směřuje dozadu.
Otočte hřídel motoru tak, aby plochá část směřovala nahoru.
Nasuňte první řemeničku/podávací kolečko (pulley) na hřídel. Ujistěte se, že je pojistný šroub nahoře (proti ploché části hřídele). Pojistný šroub jen mírně utáhněte.
The first pulley should be around 30 mm (1.18 inches) from the motor. Don't tighten the grub screw fully yet!
Ujistěte se, že je drážkovaná část řemeničky na straně motoru.
Stejným způsobem nasaďte na hřídel i ostatní řemeničky. Stavcí šrouby zatím jen mírně utáhněte.
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Sestavení motoru řemeničky (1. část)
Vložte matku M3nS do vyznačené drážky v dílu pulely body. Zatlačte ji až na doraz.
Orientujte hřídel motoru tak, aby všechny stavěcí šrouby na řemeničkách směřovaly nahoru.
Ujistěte se, že kabel motoru směřuje doprava (na zadní stranu jednotky MMU).
Vložte motor do dílu pulley body tak, jako to vidíte na obrázku.
Zkontrolujte, zda hřídel motoru zapadla do ložiska na konci drážky.
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)
Nasazení Pulley motoru (2. část)

Připevněte motor jedním šroubem M3x10 na horní straně.

Začněte šroubovat tak, aby držel, ale ještě ho neutahujte!

Otočte jednotku a připevněte motor pomocí dalších dvou šroubů M3x10 ve spodní části. K úplnému dotažení šroubů použijte 2,5mm inbusový klíč s kulatým koncem pod úhlem.

Ujistěte se, že je šroubek při utahováníperfektně kolmý k motoru. Pokud se šroubem špatně otáčí, povolte ho úplně, znovu ho vyrovnejte a začněte ho utahovat od začátku, abyste se vyhnuli zničení závitu.

Nyní jednotku znovu otočte a zcela utáhněte i horní šroub.
Seřízení řemenice
Seřízení řemenice
Seřízení řemenice
Seřízení řemenice
UPOZORNĚNÍ: Tento krok je zásadní pro správnou funkci jednotky MMU! Zkontrolujte prosím několikrát zarovnání řemeničky!!!

Drážka uvnitř řemeničky musí být dokonale zarovnána s otvory pro filament v pulley body.

Zarovnejte řemeničky jednu po druhé.

Take a perfectly straight piece of filament and guide it through the first opening. Align the pulley so that the filament is perfectly centered.
Zajistěte, aby pojistný šroub byl stále kolmý k ploché části hřídele. Poté jej utáhněte. Použijte přiměřenou sílu, jinak byste mohli šroub strhnout.
Stejným postupem zarovnejte a utáhněte zbývající čtyři řemeničky.
Znovu zkontrolujte správnou polohu všech řemeniček. V případě potřeby je upravte.
Selektor: příprava dílů
Selektor: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Sestava selektoru (1x) připravena dříve.
Motor selektoru (1x)
5x120sh Hřídel (2x)
Matka M3nS (2x)
Šroub M3x10 (3x)
Instalace selektoru
Instalace selektoru
Instalace selektoru
Instalace selektoru

Do označených otvorů v dílu pulley body vložte dvě matice M3nS. Matice zatlačte až na doraz.

Vložte selektor do dílu pulley body tak, jak to vidíte na obrázku.
Zasuňte obě hřídele selektoru do označených otvorů v těle řemeničky (díl pulley body). Hřídele musí projít selektorem a zapadnout do druhé strany tělesa řemeničky.
Zatlačte hřídele dovnitř, dokud nejsou zcela zasunuté - mírně pod povrchem na boku.
Kontrola pohybu selektoru / příprava motoru
Kontrola pohybu selektoru / příprava motoru
Kontrola pohybu selektoru / příprava motoru
Zkontrolujte, zda se selektor může volně pohybovat, když jsou tyče na svém místě.
Vložte motor selektoru tak, aby jeho trapézová hřídel procházela skrz díl pulley body tak, jako to vidíte na obrázku.
Před připojením motoru se ujistěte, že kabel motoru selektoru směřuje nahoru.
Instalace motoru selektoru
Instalace motoru selektoru
Instalace motoru selektoru
Instalace motoru selektoru

Otáčením závitové tyče a jejím tlačením směrem k selektoru ji zasuňte do trapézové matice.

Otáčejte tyčí tak dlouho, dokud zcela neprojde skrz, přičemž na levé straně selektoru zůstane asi 2 cm hřídele odkryté.

Zajistěte, že kabel motoru selektoru směřuje nahoru.
Zasuňte motor až na doraz. Zkontrolujte, zda je mezi selektorem a koncem jeho dráhy vlevo určitá vůle.
Připevněte motor selektoru k tělu řemeničky pomocí dvou šroubů M3x10 ve vyznačených otvorech. Utáhněte je pomocí kulového inbusového klíče 2,5 mm.
V rohu přidejte poslední šroub M3x10. Utáhněte jej. Tento šroub neutahujte přílišnou silou! Jinak by se mohl motor selektoru naklonit.
Umístění trapézové matice
Umístění trapézové matice
Umístění trapézové matice
Inbusovým klíčem 2,5 mm s kulatou hlavou lehce povolte dva šrouby, které drží lichoběžníkovou matici na selektoru. Neodstraňujte je úplně.
Zkontrolujte, zda se selektor může pohybovat, pokud na něj zatlačíte doleva a doprava. Neměly by v dráze být žádné překážky. Všimněte si, že k jeho pohybu musíte vyvinout určitou sílu, protože motor klade fyzikální odpor.
Posuňte ručně selektor zcela doleva.
Dotáhněte dva šrouby držící lichoběžníkovou matici.
Montáž Idler body (1. část)
Montáž Idler body (1. část)
Montáž Idler body (1. část)
Montáž Idler body (1. část)
Attach the Idler assembly onto the pulley body as seen in the picture. The Idler motor should be on the left.
Nyní se na jednotku podívejte z opačné strany.
Vložte hřídel 5x16 do označeného otvoru a zasuňte ji až na doraz, dokud nezapadne do ložiska v dílu pulley body.
Druhou hřídel 5x16 zasuňte do označeného otvoru na druhé straně. Zatlačte ji až na doraz.
Montáž Idler body (2. část)
Montáž Idler body (2. část)
Montáž Idler body (2. část)
Montáž Idler body (2. část)
Upevněte hřídel na místo pomocí šroubku M3x10 , který zašroubujte do otvoru nad hřídelí.
Upevněte hřídel na druhé straně na místo pomocí šroubku M3x10 , který zašroubujte do otvoru nad hřídelí.
Otevřete Idler body.
Insert the M3nS nut into the marked opening on the inside of the Pulley body. Push it all the way in.
Montáž Idler body (3. část)
Montáž Idler body (3. část)
Montáž Idler body (3. část)
Nasaďte obě pružinky na dvs šroubky M3x30.
Close the Idler, insert the M3x30 screws with the springs into the marked openings. Tighten them until the screws are just above the surface.
Šrouby příliš neutahujte. Horní část hlav šroubů by neměla být pod povrchem.
Později tyto šrouby použijeme k nastavení napětí idleru.
Příprava dílů k ovládací desce
Příprava dílů k ovládací desce
Kryt elektroniky (1x)
Elektronika MMU - Ovládací deska (1x)
There have been several versions of this part available, which might look slightly different. The version shipped after April 2024 is slightly taller to comply with ESD regulations.
Matka M3n (3x)
Šrouby M3x6 (3x)
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Sestavení ovládací desky
Vložte tři matky M3n do označených otvorů v horní části krytu elektroniky. Všechny je zatlačte dovnitř, dokud nebudou v jedné rovině s povrchem dílu.
Zasuňte ovládací desku do krytu. Nezapomeňte, že tři tlačítka vpředu musí být zasunuta jako první.
Zajistěte desku na místě třemi šrouby M3x6.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili žádnou z malých součástek na desce.
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Příprava dílů  PD-board
Pro následující kroky si prosím připravte:
MMU / kabel tiskárny (1x)  na prvním obrázku je verze MK3S+.
Použijte správný kabel pro daný typ tiskárny, např. MK3S+ nebo MK3.5 / MK3.9 / MK4
Všimněte si, že tento kabel se liší od starých kabelů MMU2S. Staré kabely nepoužívejte.
Šroub M3x18 (2x)
Matka M3nS (1x)
PD-board addon (1x) destička stabilizující napětí
PD-board-cover (1x) nemusí být součástí některých dřívějších balení MMU3. Pokud vaše balení MMU3 nebo tištěné díly tuto položku neobsahují, můžete pokračovat bez ní.
Installing the PD-board-cover
Installing the PD-board-cover
Installing the PD-board-cover
Installing the PD-board-cover
This step is for those units that have the PD-board-cover in the package. If your package does not contain this part, skip this step.
Slide the PD-board into the brackets on the PD-board-cover. Note the correct orintation of the parts.
It is first necessary to start sliding in at a slight angle to the rear of the PD-board.
Place the electronics board like in the picture.
Slide the PD-board connectors into the leftmost slots on the electronics board. Gently push down on the PD-board.
Instalace PD-board
Instalace PD-board
Instalace PD-board
Připojte PD-desku do označených konektorů na desce elektroniky.
Zkontrolujte, zda PD-board zabírá dva konektory na boku ovládací desky a zda bílý konektor na PD-board směřuje dovnitř.

Make sure the PD-board is connected the exact same way as seen in the picture.

If you plug in the PD-board incorrectly, you will damage the electronics. Any damage caused to the printer due to an incorrect electronics assembly is not covered by warranty.

Kabel nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je tiskárna připojena do zásuvky nebo je zapnutá.
Připojte kabel MMU/tiskárny do PD-board.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Připravte si jednotku a sestavu desky s elektronikou podle obrázku. Podle kabelů je správně připojte ve správném pořadí.
MMU / Kabel tiskárny
Kabel senzoru SuperFINDA
Kabel motoru řemeničky
Kabel motoru selektoru
Kabel motoru idleru
Rule of thumb for the motor cables is; if you look from the back of the unit, the motor connectors are on the same sides as the motors, while the motor at the front (selector) occupies the middle connector.
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Vložte matku M3nS do označeného otvoru a zcela ji zatlačte dovnitř.

Připojte sestavu elektroniky k jednotce MMU.

Ujistěte se, že strana s knoflíky směřuje dopředu.

Look at the back to see if the PD-board doesn't interfere with the cables. The cables should be guided over the PD-board, not beneath.
Zajistěte elektroniku na místě dvěma šrouby M3x18.
Použijte správný typ šroubů. Pokud byste použili delší, jednotka by nemusela fungovat podle očekávání.
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Správa kabeláže (část 1)
Ujistěte se, že je selektor posunut zcela doleva.
Uspořádejte kabel SuperFINDA tak, aby se připojil ke kabelům motoru na boku jednotky, jako vidíte na obrázku.
Leave enough slack in the cable so that it doesn't bend too much with the selector reaching even the first filament position!
Join the Selector motor cable with the SuperFINDA cable using a zip-tie in the marked position, as seen in the picture.
Join the cables together with the Pulley motor cable in the marked position using a zip-tie.
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Správa kabeláže (část 2)
Obalte kabel MMU/tiskárny textilním rukávem. Pokud není již omotán.
Spojte kabel motoru Idleru s kabelem MMU/tiskárny na pravé straně.
Připevněte tyto kabely k pravému upevňovacímu bodu na dílu ele-cover pomocí stahovací pásky.
Ujistěte se, že kabely mají dostatečnou vůli, aby za ně stahovací pásky po utažení netahaly.
Ve svazku kabelů mezi motory a elektronikou ponechte co největší vůli, aby bylo možné jednotku později otevřít bez rizika poškození kabelů!
Volné kabely svažte k sobě pomocí stahovací pásky.
Zkontrolujte, zda vaše vedení kabelů vypadá stejně jako na obrázku.
Montáž držáků rámu (frame holder).
Montáž držáků rámu (frame holder).
Montáž držáků rámu (frame holder).
Montáž držáků rámu (frame holder).
Jednotku otočte.
Vložte dvě matice M3nS do označených otvorů na boku jednotky. Matice zatlačte až na doraz pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Add the frame holders onto the unit. Make sure the part with the hooks is on the selector side of the MMU.
Zajistěte držáky rámu k jednotce pomocí čtyř šroubů M3x10.
Pokud nejde šroub snadno zasunout, upravte polohu matice uvnitř pulley body pomocí 1,5mm inbusového klíče.
Umístění štítku
Umístění štítku
Umístění štítku
Vložte štítek do výřezu na přední straně držáků rámu.
Upevněte štítek na místě pomocí šroubků M3x10.
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Instalace zadních PTFE trubiček
Vložte pět dlouhých PTFE trubiček do otvorů s černými objímkami na zadní straně jednotky MMU.
Pokud budete chtít nyní PTFE trubičku vyjmout, zatlačte černou objímku dovnitř a PTFE trubičku vytáhnete.
Povolte dva přítlačné šroubky idleru a otevřete jednotku.
Nebojte se, šrouby nevypadnou.
Vedle každé pozice řemeničky jsou malá okénka. Zkontrolujte, zda je PTFE trubička zcela zasunuta a její konec je viditelný uvnitř okénka. Pokud tomu tak není, zatlačte trubičku ještě trochu dovnitř.
Nastavení přítlaku Idleru
Nastavení přítlaku Idleru
Nastavení přítlaku Idleru
Close the unit and tighten the idler tension screws slightly.
Adjust both of the idler tension screws so that the top of the screw head is slightly above the top surface of the idler-body.
Toto nastavení je vhodné pro většinu materiálů. Některé specifické filamenty mohou vyžadovat mírně odlišné nastavení napětí v idleru.
The correct idler tension is crucial and might require further adjustment on your MMU unit.
With too low idler tension, the MMU unit might struggle with grabbing the filaments properly.
With too high idler tension, the idler will struggle with determining its home position and the MMU unit won't work properly.
Nálepky příprava dílů
Nálepky příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nálepka se sériovým číslem (1x)
Bezpečnostní nálepka (1x)
Nalepení samolepek
Nalepení samolepek
Nalepení samolepek
Nalepení samolepek
Z ochranné vrstvy sloupněte bezpečnostní nálepku

Na pravou stranu jednotky MMU3 nalepte bezpečnostní nálepku. Správná poloha je znázorněna na druhém obrázku.

Stejným způsobem jako dříve nalepte na spodní část jednotky MMU3 nálepku se sériovým číslem. Ujistěte se, že dobře drží a je a správně zarovnána.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás