CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

6. Montáž extruderu & příslušenství

Menu

6. Montáž extruderu & příslušenství

6. Montáž extruderu & příslušenství
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 7 months ago
6. Montáž extruderu & příslušenství
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
43
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Sestava senzoru filamentu - levá (1x)
Montáž bočního senzoru filamentu - pravý (1x)
Šroub M3x12rT (2x)
Matka M3nEs (2x)
Vložení matky M3nEs
Vložení matky M3nEs
Vložení matky M3nEs
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám.
Vložte matici M3nEs do svislé extruze vzadu vlevo.
Připojení senzorů filamentu
Připojení senzorů filamentu
Připojení senzorů filamentu
Připojení senzorů filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Stejný postup zopakujte pro senzor filamentu na druhé straně.
Nyní byste měli mít připojeny oba snímače bočních vláken.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Je čas na dalšího gumového medvídka. Vezměte si ho!
Věděli jste, že gumoví medvídci inspirovali řadu nových výrobků, včetně lampiček ve tvaru gumových medvídků, obalů na telefony a dokonce i sprchových závěsů?
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Příprava doku nextruderu
Nejnovější sestavy se dodávají s těsněním trysky předinstalovaným na doku extruderu. Chcete-li si to ověřit, prohlédněte si jeden z dokovacích stanic extruderu zblízka a porovnejte jej s obrázkem, abyste zjistili, zda je těsnění trysky již nasazeno pomocí čtyřhranné matice. Pokud ne, pokračujte podle následujícího textu.
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Zkontrolujte, zda je matice zasunuta v doku nextruderu.

Ujistěte se, že je matka zatlačena do doku až na doraz. Pokud tomu tak není, použijte inbusový klíč k zatlačení matice do doku nextruderu.

Vedení kabelu Nextruderu
Vedení kabelu Nextruderu
Opatrně otočte tiskárnu o 180° tak, aby zdroj napájení směřoval směrem k vám.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 uvnitř zadní hliníkové extruze a posuňte jej až na levou stranu.
Použijeme všechny otvory M3 v kovovém profilu.
Udržte pozici dlouhého kovového profilu pro další krok. Nesmí se hýbat!
Montáž doků Nextruderu
Montáž doků Nextruderu
Montáž doků Nextruderu
Montáž doků Nextruderu
Umístěte díl xl-dock-cable-router na spodní plechový panel pod hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-router vyčnívá šroub. Šroub připevněte k prvnímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním kovovém profilu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Zatlačte 2,5mm inbusový klíč až k otvoru v zadním plátu, dokud nedosáhnete na střední šroub v dílu xl-dock-cable-router, a šroub utáhněte.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Připojte všechny zbývající doky stejným postupem
Kontrola doku
Kontrola doku
Kontrola doku
Zkontrolujte, zda jsou doky řádně utaženy. Dok se nesmí hýbat.
Dok je nacvakávací, takže šroub je třeba velmi silně utáhnout.
Pro lepší pochopení se podívejte na video v dalším kroku.
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video.
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Těsnící planžeta: příprava dílů
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Těsnící planžeta trysky (5x)
Šroub M3x30 (5x)
Pružinka 15x5 (5x)
If you have a newer version of the xl-dock-cable-router that already has the nozzle seal installed, please skip to step Connecting the Nextruder cables.
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Sestavení těsnící planžety trysky
Do každé těsnící planžety vložte šroub M3x30.
Na každou těsnící planžetu trysky nasaďte pružinku.
Takto postupujte u všech pěti těsnících planžet trysek.
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Těsnící planžeta trysky Nextruderu
Aktuální poloha těsnící planžety trysky je dočasná, přesná výška bude nastavena v další kapitole po montáži všech dílů Nextruderu.
Doky mají otvor pro těsnící planžetu trysky.
Vložte těsnící planžetu (s pružinkou) do doku.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte šroub tak, aby hlava šroubu byla 1 mm nad dokem.
Dobře! První dok je připraven.
Zapojení kabelů nextruderu
Zapojení kabelů nextruderu
Zapojení kabelů nextruderu
Zapojení kabelů nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Kabel #1 doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Kabel #2 doku (zprava) připojte do spodního slotu označeného DWARF 2.
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Odstraňte matku s podložkami z konektoru antény.
Konektor antény je připraven.
Nejnovější verze konektoru má silnější podložku. Už ji nepotřebujete. Můžete ji vyhodit.
Vložte konektor antény do otvoru stejného tvaru v Wi-Fi-antenna-holderu.
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Zasuňte konektor antény do dílu Wi-Fi-antenna-holder.
Nasaďte tenčí podložku zpět na konektor.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte matici na konektoru antény.
Dobrá práce! Anténa Wi-Fi je připravena.
Instalace držáku Wi-Fi antény
Instalace držáku Wi-Fi antény
Instalace držáku Wi-Fi antény
Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény (díl antenna-holder) na šrouby, zatlačte kryt doleva a utáhněte šrouby.
Připojte anténu do příslušného slotu na desce XL Buddy.
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Zapojení kabelů Nextruderu
Nevyjímejte desku XL-Splitter z tiskárny, fotografie je pouze ilustrační pro zapojení konektorů Nextruderu.
Připojte třetí, čtvrtý a pátý (zprava) Nextruder k rozdělovači:
#3 Nextruder.
#4 Nextruder.
#5 Nextruder.
XL-splitter s připojenými Nextrudery by měl vypadat takto.
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Zakrytí krabičky XL Buddy
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Vraťte díl XL-buddy-box-cover back zpět na tiskárnu.
Zkontrolujte kabely Nextruderů, musí být uvnitř výřezu v krytu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Najděte pravý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z prvního doku (zprava) až nadoraz do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z druhého doku (zprava) až do prostředního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z třetího doku (zprava) až nadoraz do spodního otvoru v dílu.
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Vedení PTFE trubiček doku
Najděte levý senzor filamentu.
Vložte PTFE trubičku z čtvrtého doku (zprava) až do horního otvoru v dílu.
Vložte PTFE trubičku z pátého doku (zprava) až na doraz do prostředního otvoru v dílu.
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Instalace Wi-Fi antény: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Wi-Fi anténa (1x)
Tiskárna Original Prusa XL se dodává se dvěma verzemi Wi-Fi antény, z nichž každá má jiný tvar. Funkčnost je však stejná.
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Aby toho nebylo málo, máme pro vás nový držák cívky.
Verze:
Verze A: Vytištěný Držák cívky
Pokud máte tuto verzi, přejděte k dalšímu kroku.
Verze B: Vstřikolisovaný držák cívky
Pokud máte tuto verzi, přejděte ke kroku 32.
Verze A: Příprava dílů držáku cívky
Verze A: Příprava dílů držáku cívky
Verze A: Příprava dílů držáku cívky
Pro následující kroky si prosím připravte:
Spool-holder-slider (5x)
Spool-holder-base (5x)
Spool-holder-mount (5x)
Šroub M5x85 (5x)
Matka M5nEs (5x)
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Verze A: Držák cívky: levá strana tiskárny
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana se senzorem filamentu (s 3 PTFE trubičkami).
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Druhou a třetí matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Verze A: Kompletace držáku cívky
Tento krok opakujte pro všech pět držáků cívek:
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Verze A: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs v extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky pomocí 4mm inbusového klíče.
Nasaďte a utáhněte druhý a třetí držák cívky k matici M5nEs pomocí 4mm inbusového klíče.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze A: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze A: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze A: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana bez Wi-Fi antény.
Čtvrtou a pátou matici M5nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Nasaďte a utáhněte čtvrtý a pátý držák cívky k matici M5nEs pomocí 4mm inbusového klíče.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana s bočním senzorem filamentu směřovala směrem k vám.
Vložte první matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Vložte druhou a třetí matku M4nEs do extruzí, jak je popsáno na obrázku.
Matky M4nEs se mohou volně pohybovat, jejich polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na levé straně tiskárny
Připevněte první sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Sestavte druhý a třetí držák cívky a připevněte je k maticím M4nEs pomocí šroubů M4x12.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Verze B: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Verze B: Držák cívky: sestava na pravé straně tiskárny
Otočte tiskárnu tak, aby senzor filamentu (se dvěma PTFE trubičkami) směřoval k vám.
Čtvrtou a pátou matici M4nEs zasuňte do extruze přibližně do stejné polohy, jak je znázorněno na obrázku.
Nasaďte a utáhněte čtvrtý a pátý držák cívky k matici M4nEs pomocí 3mm inbusového klíče.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Mějte na paměti, že pokud držák cívky namontujete příliš vysoko nebo příliš nízko, nemusí se na něj cívka s filamentem vejít. Kolem něj musí být dostatek místa.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si tři gumové medvídky a podělte se o zbytek gumových medvídků s lidmi, kteří vám pomohli postavit 3D tiskárnu.
Věděli jste, že gumové medvídky milují lidé všech věkových kategorií, od dětí až po dospělé, a často si na nich pochutnávají jako na nostalgické pochoutce?
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Jak dokovat Nextruder
Vezměte Nextruder a opatrně jej položte vedle doku.
Vložte obě kovové vložky do bílých otvorů v doku. Magnety vám pomohou s dokováním nextruderu.
Zkontrolujte, zda se těsnící planžeta lehce dotýká trysky.
Výborně, první Nextruder je připraven!
Druhý, třetí, čtvrtý a pátý Nextruder připojte stejným způsobem jako první.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Vezměte první svazek kabelů doku Nextruderu.
Zkontrolujte, že není kabelový svazek zkroucený.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů a zatlačte nahoru, aby se poloha upravila.
Pomocí klíče T10 utáhněte dva označené šrouby.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Tento krok opakujte pro všechny nástrojové hlavy:
Připojte konektor kabelu do horní části Nextruderu.

Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení FESTO na Nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.

Sestavte a připojte všechny Nextrudery.
Dobrá práce!
Skoro hotovo!
Skoro hotovo!
Gratulujeme! Právě jste sestavili tiskárnu Original Prusa XL. A můžete tisknout!
Porovnejte výsledný vzhled s obrázkem.
Nyní přejděte na poslední kapitolu 7. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás