CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit

6. Elektronika a sestavení jednotky MMU2S

Menu

6. Elektronika a sestavení jednotky MMU2S

6. Elektronika a sestavení jednotky MMU2S
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
6. Elektronika a sestavení jednotky MMU2S
 Obtížnost
Vysoká
 Kroky
32
 Dostupné překlady
ENPLESDEITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte následující nářadí:
2,5mm inbusový klíč pro šrouby M3
2mm inbusový klíč pro zarovnání matek
Čelisťové kleště pro zkracování stahovacích pásek
Šroubovák Philips pro montáž napájecího kabelu
Univerzální klíč k utažení QSM fitinků
Starší jednotky mohou obsahovat 8mm stranový klíč.
Příprava dílů elektroniky
Příprava dílů elektroniky
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-ele-cover (1x)
Šroub M3x6 (3x)
Matka M3n (3x)
Ovládací deska MMU2S (1x)
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Sestavení elektroniky
Do ele-cover vložte tři matky M3n. Pokud je to nutné, nějakých plochým povrchem je zatlačte dovnitř.
Zasuňte ovládací desku MMU2S. Ujistěte se, že tři tlačítka plně vylezla na druhé straně.
Zajistěte desku třemi šrouby M3x6. Opatrně je utáhněte.
Tip: Pokud nemůžete matice zatlačit, vtáhněte matice pomocí šroubu M3x6, než zasunete desku.
Příprava kabelů
Příprava kabelů
Příprava kabelů
Příprava kabelů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Napájecí kabel pro MK3S/+ (1x)

nebo
Napájecí kabel pro MK2.5S (1x)
Použijte správný napájecí kabel nebo typ tiskárny! Pokud kabel ve vaší sadě chybí, kontaktujte naši podporu.
Signální kabel (1x)
Signální kabel má dva různé konektory! Jeden je hladký bez bezpečnostní západky a druhý má západku. Použijte konec se západkou pro desku MMU2S.
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Zapojení kabelů
Připravte si jednotku MMU2S a sestavu s deskou podle obrázku. Podle kabelů je správně připojte. Začněte zleva:
Signální kabel (použijte stranu s bezpečnostní západkou)
Napájecí kabel
Kabel senzoru SuperFINDA
Kabel motoru řemeničky
Kabel motoru selektoru
Kabel motoru idleru
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Správa kabeláže tiskárny  (1. část)
Připravte jednotku MMU2S a sestavu elektroniky tak jako na obrázku. Umístěte stranu se dvěma motory doleva a signální kabel také doleva.
Položte elektroniku na jednotku MMU2S. Konektory musí směřovat směrem k vám.
Zajistěte sestavení elektroniky dvěma šrouby M3x18.
Správa kabeláže (2. část)
Správa kabeláže (2. část)
Správa kabeláže (2. část)
Ujistěte se, že selektor se senzorem SuperFINDA je úplně na straně, tak jako na obrázku!
Správu kabeláže začneme od senzoru SuperFINDA a budeme pokračovat proti směru hodinových ručiček. Všimněte si šipek.
Kabely pevně a zároveň opatrně utáhněte. Mohli byste poškodit (zlomit) vodiče.
Opatrně veďte kabel ze senzoru SuperFINDA a páskou jej spojte s kabelem od motoru selektoru. Použijte první stahovací pásku.
Pokračujte kabelovým svazkem a přidejte kabel motoru řemeničky. Utáhněte tyto tři kabely pomocí druhého stahovacího pásku poblíž okraje tištěného dílu (idler-body).
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Správa kabeláže tiskárny (3. část)
Vezměte signální a napájecí kabel (první dva zleva). Spojte je dohromady a zabalte asi 10 cm do textilního rukávu.
Posuňte rukáv směrem k jednotce MMU2S, jak jen to kabel dovolí.
Vezměte kabelový svazek z motorů a senzoru SuperFINDA, přidejte nad něj textilní rukáv a utáhněte jej pomocí třetího stahovacího pásku.
Dokončete ovinutí kabelů textilním rukávem.
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Správa kabeláže tiskárny (4. část)
Nyní levou rukou uchopte kabel motoru přítlačné kladky a jemně jej vytáhněte doleva.
Pravou rukou uchopte kabel senzoru SuperFINDA (černý) a jemně jej vytáhněte doprava.
Použijte čtvrtý stahovací pásek a spojte všechny kabely dohromady.
Konečné uspořádání kabelů by mělo být podobné poslednímu obrázku.
Poznámka: tiskárna MK2.5S bude mít na konci kabelového svazku jiné konektory.
Příprava dílů pro PTFE trubičky
Příprava dílů pro PTFE trubičky
Příprava dílů pro PTFE trubičky
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-rear-PTFE-holder (1x)
Šroub M3x18 (4x)
Matice M3n (4x)
PTFE trubička 4x2x650 (5x)
PTFE trubičky se instalují jako poslední, aby nedošlo k jejich poškození. Při montáži buďte opatrní ;)
Sestavení PTFE trubiček (část 1.)
Sestavení PTFE trubiček (část 1.)
Opatrně celou jednotku MMU2S převraťte vzhůru nohama.
Zasuňte matice M3n. Pomocí šroubu M3x18 je vtlačte dovnitř. Použijte ruku, kladivo by nemělo být nutné.
Otvor pro každou matici je na druhém konci o něco užší, proto by matice měla těsně přiléhat.
Sestavení PTFE trubiček (část 1.)
Sestavení PTFE trubiček (část 1.)
Sestavení PTFE trubiček (část 1.)
Vezměte první PTFE trubičku a zasuňte ji dovnitř jednotky MMU2S. Všech pět trubiček je ohnuto v jednom směru, ujistěte se, že volný konec nyní směřuje nahoru.
Pro každou PTFE trubičku je tam kruhový otvor, měli byste být schopni vtlačit alespoň 0,5 až 1 mm trubičky dovnitř otvoru.
Pokračujte vmáčknutím čtyř zbývajících PTFE trubiček.
Sestavení PTFE trubiček (část 3.)
Sestavení PTFE trubiček (část 3.)
Sestavení PTFE trubiček (část 3.)
Umístěte rear-PTFE-holder na horní část PTFE trubiček. Všimněte si, že tištěná část má silnější stranu, která musí směřovat ven.
Zajistěte rear-PTFE-holder pomocí čtyř šroubů M3x18. Šrouby zcela dotáhněte až poté, co zajistíte správné zarovnání tištěného dílu! V opačném případě riskujete rozmáčknutí trubiček a možnost zaseknutí filamentu v budoucnu.
Příprava dílu držáku rámu
Příprava dílu držáku rámu
Pro následující kroky si prosím připravte:
mmu2-frame-holder (2x)
Šroub M3x12 (4x)
S držáky buďte od teď velmi opatrní. Pokud je zlomíte, nebudete moci namontovat jednotku MMU2S na rám.
Montáž držáku rámu (frame-holder)
Montáž držáku rámu (frame-holder)
Montáž držáku rámu (frame-holder)
Montáž držáku rámu (frame-holder)
Když je jednotka MMU2S otočena vzhůru nohama, buďte EXTRA opatrní na kabel SuperFINDA senzoru, který se může zlomit, pokud jednotka bude ležet na senzoru.
Otočte jednotku MMU2S vzhůru nohama jako na prvním obrázku. Najděte čtyři otvory pro šrouby M3. Ujistěte se, že jsou v nich matice.
Umístěte obě části držáku rámu (frame-holder) na jednotku MMU2S. Nejdelší nakloněná část by měla být ve směru PTFE trubiček.
Znovu zajistěte správnou orientaci držáků rámu.
Zajistěte držáky čtyřmi šrouby M3x12.
Jednotka MMU2S je dokončena!
Jednotka MMU2S je dokončena!
Skvělá práce, jednotka MMU2S je dokončena!
Srovnejte obrázek s vaší sestavou.
NEMONTUJTE zatím jednotku MMU2S K RÁMU!!! Vyčkejte na instrukce.
Příprava dílů pro PTFE trubičky
Příprava dílů pro PTFE trubičky
Příprava dílů pro PTFE trubičky
Pro následující krok si prosím připravte:
PTFE trubička 4x2x360 (1x)
Fitink QSM-M5 (2x)
Pozor, že tato trubička může být také bílá. Rozměry a vlastnosti jsou stejné.
Montáž PTFE trubičky
Montáž PTFE trubičky
Vezměte jednu tvarovku QSM-M5 a zasuňte do ní PTFE trubičku. Měli byste cítit, že trubička zapadla.
Tento postup zopakujte na druhé straně.
Alternativně můžete nejprve zašroubovat fitinky v tiskárně a poté zasunout trubičku dovnitř.
Sestavení jednotky MMU2S (1. část)
Sestavení jednotky MMU2S (1. část)
Pro následující kroky si prosím připravte:
Tiskárna Original Prusa i3 MK3S/+, nebo MK2.5S
Jednotka MMU2S
PTFE trubička
8mm klíč
Než jednotku MMU2S zapojíte do tiskárny, prosím ujistěte se, že tiskárna je VYPNUTÁ!
Sestavení jednotky MMU2S (2. část)
Sestavení jednotky MMU2S (2. část)
Sestavení jednotky MMU2S (2. část)
Jednotka MMU2S by měla být umístěna uprostřed na horní části hliníkového rámu (vedle loga Prusa).
Umístěte jednotku na rám, zatím se ji nepokoušejte upevnit.
Podívejte se zezadu na tiskárnu, na jednotce MMU2S jsou „svorky“, které musí být zacvaknuty (zajištěny) k rámu. Nedělejte to hned, počkejte na další krok!
Sestavení jednotky MMU2S (3. část)
Sestavení jednotky MMU2S (3. část)
Sestavení jednotky MMU2S (3. část)
Sestavení jednotky MMU2S (3. část)
Ujistěte se ještě jednou, že je jednotka uprostřed rámu. Jakmile upneme svorky, nebudete jí moci pohnout!
Oběma rukama vyvíjejte rovnoměrný tlak na horní část jednotky MMU2S. Zatlačte dolů a mírně směrem k rámu. Tlačte, dokud svorky nezapadnou do rámu.
Zkontrolujte na přední straně rámu, že jsou obě svorky držáku plně zasunuty.
A to je k jednotce MMU2S vše ;)
Připojení extruderu a jednotky MMU2S
Připojení extruderu a jednotky MMU2S
Připojení extruderu a jednotky MMU2S
Připojení extruderu a jednotky MMU2S
Vezměte PTFE trubičku, kterou jste si připravili dříve, a připojte ji k extruderu. Oba konce trubičky jsou stejné. Prsty utáhněte závit.
Vezměte druhý konec trubičky a připojte ho k jednotce MMU2S. Utáhněte fitink (objímku) prsty.
Zkontrolujte, zda jsou obě objímky na trubičce kolmé k povrchu extruderu a jednotky MMU2S. Ujistěte se, že trubička není ohnutá nebo zkroucená.
Utáhněte obě objímky pomocí 8mm výřezu klíče, při utahování buďte velmi opatrní, nepoužívejte nadměrnou sílu!
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
UPOZORNĚNÍ: Musíme část plastu odříznout. Nasaďte si ochranné brýle!
Uvolněte a vyjměte šroub M3x10 v horním závěsu. Poté odstraňte závěs a dvířka.
Pomocí kleští opatrně odřízněte roh dvířek. Musíme vytvořit prostor pro kabelový svazek jednotky MMU2S.
Srovnání upravených dveří (vlevo) a původního tvaru (vpravo).
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Připojení elektroniky
Vložte dvířka zpět.
Vložte zpátky závěs.
Utáhněte šroub M3x10.
Vložte kabelový svazek z jednotky MMU2S.
Vraťte svorku zpět a utáhněte ji.
Přichyťte kabely extruderu k výběžkům na vnitřní straně Einsy-base pomocí dvou stahovacích pásek.
Nyní připojme kabely k desce. Vyberte další kroky podle tiskárny, kterou máte.
Připojení extruderu MK3S/+ (volitelné)
Připojení extruderu MK3S/+ (volitelné)
Zapojení se liší v závislosti na typu tiskárny, který máte. U modelu MK3S/+ použijte tento krok. U modelu MK2.5S přejděte na následující.
Následujte schéma na obrázku, pokud potřebujete připojit kabely extrudéru k desce Einsy Rambo.
Pokud jste upgradovali z tiskárny MK3, budete potřebovat znovu zapojit všechny kabely extruderu.
Připojení elektroniky MK3S/+
Připojení elektroniky MK3S/+
Připojení elektroniky MK3S/+
Připojení elektroniky MK3S/+
Připojení jednotky MMU2S k tiskárně se liší v závislosti na typu tiskárny, který máte. U modelu MK3S/+ použijte tento krok. U modelu MK2.5S přejděte na ten další.
Signální kabel (horní řada pinů, hnědý vodič v konektoru směřující doleva)
Kabel IR filament senzoru (bílý vodič směřuje doleva)
Ujistěte se, že je signální kabel správně připojen ke všem pinům!
Napájecí kabel (přidejte jej k prvním dvěma svorkám zleva, nechejte připojené kabely napájecího zdroje). Červený vodič je kladný a v prvním slotu je černý vodič záporný a ve druhém.
"Vidlice" konektoru napájecího kabelu má ohnuté konce, ujistěte se, že směřují nahoru, viz obrázek.
Ujistěte se, že napájecí kabely jsou pevně utaženy!
Pomocí šroubováku typu Philips uvolněte šrouby na desce EINSY Rambo.
Připojení elektroniky MK2.5S
Připojení elektroniky MK2.5S
Připojení elektroniky MK2.5S
Připojení elektroniky MK2.5S
Tento krok je platný pro majitele tiskáren MK2.5S, pokud máte MK3S/+, přeskočte prosím následující dva kroky.
Signální kabel (horní řada pinů, hnědý vodič v konektoru směřující doleva)
Kabel IR senzoru (bílý vodič směřující doleva)
Ujistěte se, že je signální kabel připojen ke všem pinům! Zarovnání můžete ověřit pomocí konektoru senzoru filamentu.
Sledujte kabely od napájecího zdroje a odpojte jeden konektor od desky RAMBo (oba jsou stejné).
Připojte kabel napájecího zdroje k napájecímu kabelu od jednotky MMU2S. Podívejte se na obrázek a ujistěte se, že je konektor úplně zasunutý.
Připojte napájecí kabel z jednotky MMU2S k desce, kde byl dříve zapojen kabel zdroje.
Ujistěte se, že napájecí kabely jsou pevně připojené!
Připojení elektroniky MK2.5S (volitelné)
Připojení elektroniky MK2.5S (volitelné)
Připojení elektroniky MK2.5S (volitelné)
Pokud upgradujete z tiskárny MK2.5, musíte znovu zapojit celý extruder:
Senzor P.I.N.D.A. (v-kabel, 4 vodiče)
Levý ventilátor hotendu (v-kabel, 3 vodiče)
Motor Extruderu (žlutý štítek s písmenem "E")
Topení extruderu
Termistor extruderu (žluto/zelená smršťovací bužírka, na orientaci nezáleží)
Přední tiskový ventilátor (červená smršťovací bužírka, dbejte na to, aby byl červený drát blíže konektoru termistoru extruderu)
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Sladkosti si zasloužíte, tohle byla obtížná část!
Sestavení elektroniky je poslední kapitola s vysokou obtížností, snězte 25 %.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás