CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Update osy Y

5. Update osy Y
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 3 years ago
5. Update osy Y
 Obtížnost
Střední
 Kroky
19
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Instalace nového LCD-knobu (volitelné)
Instalace nového LCD-knobu (volitelné)
Instalace nového LCD-knobu (volitelné)
Instalace nového LCD-knobu (volitelné)
Tento krok je volitelný. Záleží na tom, zda chcete vyměnit tlačítko LCD za nový design.
Pro následující kroky si prosím připravte:
Nový MK3S+ LCD-knob (1x)
Starou verzi čudlíku odstraňte z tiskárny.
Vyměňte ho za nový LCD-knob (čudlík).
Na orientaci otočného knoflíku nezáleží.
Pamatujte, že hlavní tlačítko pro MK3S+ a MINI+ má podobný design, ale různé rozměry a nejsou vzájemně kompatibilní.
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Odstranění vyhřívané podložky
Otáčením OBOU závitových tyčí najednou posuňte osu Z do 3/4 její výšky.
Pomocí 2mm inbusového klíče odstraňte všechny šroubky z vyhřívané podložky.
Sundejte vyhřívanou podložku z Y-carriage a položte ji na vyčištěnou plochu vedle tiskárny.
Schovejte si šroubky a distanční podložky na bezpečné místo (v krabici). Budete je potřebovat později pro opětovnou montáž!!!
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Opatrně otočte tiskárnu na stranu napájecího zdroje. Otočte zadní stranu tiskárny směrem k sobě. Viz obrázek.
Položte vyhřívanou podložku horním povrchem nahoru na skříňku s elektronikou. Ujistěte se, že je stabilní.
Vyberte jeden U-šroub v horní řadě a odstraňte dvě matky M3nN.
Jakmile odstraníte matky, uchopte U-šroub a vytáhněte jej.
Balení obsahuje nové nylonové matice (M3nN). Doporučujeme je použít místo těch starých. Rovněž budou vyměněny U-šrouby.
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Ujistěte se, že je ložisko umístěno ve středu výřezu. Pokud ne, upravte jej odpovídajícím způsobem. Ložiskem neotáčejte!
Nasaďte úchyt ložiska přes ložisko.
Zarovnejte otvory v úchytu ložiska s otvory v Y-carriage a vložte dva šrouby M3x12.
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Montáž svorek ložisek
Opatrně otočte tiskárnu, abyste získali přístup na druhou stranu Y-carriage.. Prsty podržte obě hlavy šroubů na místě a nasaďte nylokové matice.
Utáhněte obě matky pomocí 2,5mm inbusového klíče a čelisťových kleští.
Tyto kroky opakujte i pro zbývající dvě lineární ložiska. Pokračujte druhým horním ložiskem a poté dolním.
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Upevnění vyhřívané podložky (1. část)
Podržte vyhřívanou podložku a opatrně vraťte tiskárnu zpět na její "nožičky".
Posuňte Y-carriage zcela dopředu a podložku položte za ní.
Najděte otvor na středu Y-carriage.
Umístěte distanční podložku nad tento otvor.
Přesná pozice distanční podložky bude upravena v dalším kroku.
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Upevnění vyhřívané podložky (2. část)
Prostrčte inbusový klíč skrz otvor uprostřed vyhřívané podložky a umístěte podložku nad připravenou Y-carriage s distanční podložkou. Pomocí inbusového klíče vše zarovnejte.
Po zarovnání nahraďte klíč šroubem M3x12b.
Šroub zatím utáhněte jen zlehka.
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Upevnění vyhřívané podložky (3. část)
Přesuňte se k pravé části podložky.
Další distanční podložku vložte pomocí kleští.
Kleště vsuňte mezi vyhřívanou podložku a Y-carriage.
Distanční podložku opět zarovnejte pomocí inbusového klíče.
Po zarovnání vyměňte klíč za šroub a mírně jej utáhněte.
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Upevnění vyhřívané podložky (4. část)
Pomocí kleští vsuňte distanční podložky na ostatní místa a poté vložte šrouby, které zatím NEUTAHUJTE!
Až budete mít osazené všechny šrouby, utáhněte je v následujícím pořadí:
Středový šroub
První čtyři šrouby (na stranách)
Poslední čtyři šrouby (v rozích)
Příprava dílů pro instalaci nových Y-rod-holderů
Příprava dílů pro instalaci nových Y-rod-holderů
Příprava dílů pro instalaci nových Y-rod-holderů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Y-rod-holder (4x)
Šroub M3x10 (4x)
Matka M3nS (12x)
Pro tyto kroky je potřeba více šroubků M3x10, můžete znovu použít ty šroubky, které vyndáte ze současných Y-rod-holderů.
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Příprava dílů Y-rod-holder
Vezměte jeden díl Y-rod-holder a vložte do něj dvě matky M3nS.
Ujistěte se, že jste matky zatlačili zcela dovnitř. Můžete k tomu použít kleště, ALE buďte opatrní, tištěný díl můžete zničit.
Pokud matky nemůžete zatlačit, nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Nejprve se ujistěte, že ve slotu na matku není překážka.
Vložte jednu matku M3nS ze strany Y-rod-holder.
Zkontrolujte správné zarovnání matky pomocí 2mm inbusového klíče.
Opakujte postup pro zbývající díly Y-rod-holder.
Vyjmutí Y-rod-holderů (zadní strana)
Vyjmutí Y-rod-holderů (zadní strana)
Vyjmutí Y-rod-holderů (zadní strana)
Vyjmutí Y-rod-holderů (zadní strana)
Posuňte ručně Y-carriage zcela od sebe.
Začněte díly Y-rod-holder na zadním krytu. Přeřízněte stahovací pásek na levém Y-rod-holder.
Povolte dva šroubky držící díl Y-rod-holder. Šroubky nevyhazujte, budete je potřebovat v následujícím kroku.
Zvedněte hlazenou tyč o 1-2 cm
Odstraňte Y-rod-holder z tiskárny.
Nasuňte nový Y-rod-holder na tyč. Zarovnejte přední povrch plastové části s čelní plochou tyče.
Zkontrolujte správnou polohu Y-rod-holder. Otvor pro šroub musí směřovat nahoru a směrem k „vnitřní“ straně Y-carriage, viz obrázek.
Instalace nových Y-rod-holderů (zadní strana)
Instalace nových Y-rod-holderů (zadní strana)
Instalace nových Y-rod-holderů (zadní strana)
Připevněte oba Y-rod-holdery k zadní desce pomocí dvou šroubů M3x10. Neutahujte šroubky zcela, Y-rod-holdery musí být volně. Úplně je dotáhnete později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v Y-rod-holder a utáhněte jej.
Použijte stejnou proceduru pro druhý (pravý) Y-rod-holder.
Porovnejte vzhled vámi nově sestavených Y-rod-holderů s obrázkem.
Vyjmutí Y-rod-holderů (přední strana)
Vyjmutí Y-rod-holderů (přední strana)
Vyjmutí Y-rod-holderů (přední strana)
Vyjmutí Y-rod-holderů (přední strana)
Otočte tiskárnu tak, aby LCD displej směřoval k vám.
Posuňte Y-carriage úplně od sebe a kleštěmi přestříhněte dva stahovací pásky na Y-rod-holderech.
Povolte čtyři šrouby, které drží díly Y-rod-holder. Nezahazujte je, budete je potřebovat hned v následujícím kroku.
Zvedněte hladkou tyč nahoru o 1-2 cm. Jakmile pocítíte odpor, přestaňte zvedat! Jinak můžete poškodit Y-rod-holder na druhém konci tyče.
Jeden Y-rod-holder z tiskárny vyjměte.
Nasuňte nový Y-rod-holder na tyč. Zarovnejte přední povrch plastové části s čelní plochou tyče.
Zkontrolujte správnou polohu Y-rod-holderu. Otvor pro šroub musí směřovat nahoru a směrem k „vnitřní“ straně Y-carriage, viz obrázek.
Opakujte postup pro druhý díl Y-rod-holder.
Instalace nových Y-rod-holderů (přední strana)
Instalace nových Y-rod-holderů (přední strana)
Připevněte oba Y-rod-holdery k přední desce pomocí čtyř šroubů M3x10. Vložte a utáhněte dva šrouby na každém držáku stejně, ale ne úplně. Úplně je dotáhnete později.
Vložte šroub M3x10 do otvoru v každém držáku v přední části rámu a utáhněte jej.
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
Zarovnání hlazených tyčí
POZOR: správné zarovnání hlazených tyčí je naprosto zásadní pro tichý chod a snížení tření.
Ujistěte se, že všechny šrouby M3 v Y-holders (držáky tyčí) jsou povolené. S díly musí být možné nepatrně pohnout.
Posuňte několikrát s Y-carriage (pojezd osy Y) tam a zpět přes celou délku osy Y, zarovnáte tím hlazené tyče.
Poté posuňte Y-carriage k přední desce a utáhněte všechny šrouby na dílech Y-holders.
Posuňte Y-carriage k zadní desce a utáhněte všechny šrouby na dílech Y-holders.
Osa Y je hotova!
Osa Y je hotova!
Gratulujeme, právě jste upgradovali na 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+!
Máte hotovo! Nyní prosím přejděte na poslední kapitolu 6. Finále.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás