CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. První spuštění

5. První spuštění
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 4 months ago
5. První spuštění
 Obtížnost
Střední
 Kroky
30
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Než začnete s Multi-Toolem
Než začnete s Multi-Toolem
V této kapitole je uveden stručný popis průvodce. Upozorňujeme, že snímky obrazovky jsou ilustrativní a mohou se lišit od těch ve firmwaru.
Ujistěte se, že používáte Firmware 5.1.2 nebo novější.
Některé části průvodce je třeba provést vícekrát, což závisí na počtu nástrojových hlav. Například:
Kalibrace doku
Kalibrace Loadcell
Kalibrace senzoru filamentu
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Ujistěte se, že je tiskárna umístěna na stabilním místě, kde nemůže docházet k přenosu okolních vibrací (například tam, kde tisknou další tiskárny).
Ze zadní strany tiskárny připojte kabel zdroje napájení.
Zapněte vypínač (symbol "I").
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Starting from May 2024, you may receive a gray nozzle seal. The assembly and functionality remain identical to the red one.
Na těsnění trysek byly použity kroky kalibrace výšky doku Nextruderu bez tiskárny pro lepší přehlednost, pokračujte v dalších krocích na tiskárně. Doky nedemontujte.
V dalším kroku zkalibrujeme výšku těsnění trysky.
Pomocí 2,5mm inbusového klíče utáhněte nebo povolte šroub M3x30 pro kalibraci výšky těsnění trysky.
Pokračujte k dalšímu kroku.
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Kalibrace výšky těsnění trysky
Pokud je těsnění trysky příliš nízko nebo příliš vysoko, musíme změnit její výšku.
Za použití 2,5mm inbusového klíče:
Otáčením šroubu M3x30 ve směru hodinových ručiček nastavte těsnění trysky níže.
Otáčením šroubu M3x30 proti směru hodinových ručiček nastavte těsnění trysky výš.
Správná poloha těsnění trysky je taková, že těsnění není ohnuté a dotýká se trysky.
Průvodce
Průvodce
Průvodce
Po spuštění tiskárny se na obrazovce zobrazí výzva k provedení testu tiskárny a průvodce nastavením.
Průvodce otestuje všechny důležité součásti tiskárny. Celý proces zabere pár minut. Některé části vyžadují přímou interakci uživatele. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
POZNÁMKA: Při testování os se ujistěte, že na tiskárně není nic, co by bránilo pohybu os.
UPOZORNĚNÍ: Nedotýkejte se tiskárny, dokud k tomu nebudete průvodcem vyzváni! Některé části tiskárny mohou být HORKÉ a mohou se pohybovat vysokou rychlostí.
Průvodce: Kalibrace pozice doku
Průvodce: Kalibrace pozice doku
Průvodce: Kalibrace pozice doku
Budete potřebovat:
Univerzální klíč (1x)
Malý klíč (1x)
Kalibrace doků vás provede správnou kalibrací polohy jednotlivých nástrojových hlav na tiskárně.
Při kalibraci doku je nutné správně dodržovat všechny kroky! Nespěchejte, každý krok si přečtěte dvakrát a pak pokračujte podle pokynů.
Průvodce: povolte šrouby
Průvodce: povolte šrouby
Průvodce: povolte šrouby
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Pomocí univerzálního klíče povolte dva šrouby. Stačí několik otáček.
Průvodce: zajistěte nástroj
Průvodce: zajistěte nástroj
Průvodce: zajistěte nástroj
Průvodce: zajistěte nástroj
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Ručně přesuňte měnič nástrojů na první nástroj.
Ručně zajistěte kovové tyče podle popisu na obrázku.
Nástroj musí být v zásobníku nástrojů zajištěn.
Průvodce: utáhněte horní šroubek
Průvodce: utáhněte horní šroubek
Průvodce: utáhněte horní šroubek
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte horní šroub na straně doku.
Po potvrzení tlačítkem pokračovat na LCD displeji opustí osa XY s nástrojem dok. Vyčistěte prostor.
Průvodce: instalujte kolíčky (piny)
Průvodce: instalujte kolíčky (piny)
Průvodce: instalujte kolíčky (piny)
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Vložte dva kovové kolíčky a utáhněte je pomocí miniaturního klíče.
Po kliknutí na tlačítko pokračovat na displeji LCD tiskárna vrátí nástroj do dock1 a provede několik kalibračních pohybů.
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
Průvodce - Test Load cell senzoru
V dalším kroku průvodce budete vyzváni, abyste se dotkli trysky a otestovali a zkalibrovali Loadcell. Během tohoto postupu se části tiskárny nezahřívají, můžete se jich dotýkat. Dále zvolte na Pokračovat.
Zatímco čekáte, podívejte se na trysku, tiskárna vydá zvuk, když se trysky musíte dotknout.
Prozatím se trysky nedotýkejte, počkejte, až budete vyzváni zprávou: NYNÍ se dotkněte trysky.
Lehce poklepejte na trysku. Není třeba používat větší sílu. V případě, že Loadcell nezaznamená dostatečný dotyk, budete vyzváni k opakování kroku. V opačném případě se po úspěšném provedení zobrazí Test Loadcell proběhl v pořádku.
Podle počtu tiskových hlav se opakuje proces loadcell testu.
Průvodce: Kalibrace Senzorů Filamentu
Průvodce: Kalibrace Senzorů Filamentu
Průvodce: Kalibrace Senzorů Filamentu
Během kalibrace senzorů filamentu budete vyzváni, abyste použili alespoň 130 cm filamentu. Tip: Použijte Prusament dodaný s tiskárnou a zavěste jej přímo na držák cívky.
Když jste si připravili filament, klikněte na ANO.
Počkejte, až vás tiskárna vyzve k vložení filamentu do bočního senzoru filamentu.
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Průvodce: Kalibrace senzorů filamentu
Nyní zasuňte filament do bočního senzoru filamentu a tlačte na něj, dokud nedosáhne senzoru filamentu v extruderu (ucítíte mírný odpor).
Stav bočního senzoru filamentu (vlevo) i senzoru filamentu extruderu (vpravo) můžete zkontrolovat na spodní liště na obrazovce.
Podle počtu tiskových hlav se kalibrace senzoru filamentu opakuje.
Všechny senzory filamentu jsou úspěšně nakalibrovány a otestovány. Klikněte na POKRAČOVAT.
Kalibrační kolíček: sestavení dílů
Kalibrační kolíček: sestavení dílů
Kalibrační kolíček: sestavení dílů
Vložte kalibrační kolíček do plastového dílu.
Zatlačte kolíček (pin) do plastové části tak, aby nahoře vznikla malá mezera.
Dobrá práce, kolíček (pin) je připraven.
Průvodce: Kalibrace offsetu nástroje
Průvodce: Kalibrace offsetu nástroje
Průvodce: Kalibrace offsetu nástroje
Při kalibraci posunu je třeba zašroubovat kalibrační kolíček do středu vyhřívané podložky.
Klepnutím na Pokračovat spustíte kalibraci offsetu nástrojů.
Kalibrační kolíček (1x)
Průvodce: Instalace tiskového plátu
Průvodce: Instalace tiskového plátu
Průvodce: Instalace tiskového plátu
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku.
Nyní tiskárna začne krátkou kalibraci.
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Průvodce: instalace kalibračního pinu
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Ocelový tiskový plát sundejte z vyhřívané podložky.
Vložte kalibrační pin do středu vyhřívané podložky. Otočte pinem po směru hodinových ručiček.
Tiskárna nyní provede kalibraci všech nástrojových hlav.
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Průvodce: Kalibrace offsetu dokončena
Postupujte podle instrukcí průvodce na obrazovce.
Odšroubujte kalibrační kolíček z vyhřívané podložky a sundejte ho. Otočte proti směru hodinových ručiček.
Položte ocelový tiskový plát na vyhřívanou podložku.
Tiskárna dokončí kalibraci.
Dobrá práce! Kalibrace offsetu (posunu) je hotová.
Hotovo!
Hotovo!
To je vše. Tiskárna je připravena k tisku. Přesto pokračujte dle pokynů v tomto návodu až do konce.
Pravidelná údržba tiskárny
Pravidelná údržba tiskárny
Pravidelná údržba tiskárny
Pravidelná údržba tiskárny
Aby tiskárna dlouhodobě správně fungovala, doporučujeme provádět pravidelnou údržbu.
Informace a instrukce k pravidelné údržbě tiskárny naleznete v článku Pravidelná údržba tiskárny (XL).
Na multi-tool tiskárnách je nezbytné se soustředit na mazání kolíčků spojky na ToolHeadech.
Mazání kolíčků spojky lze provádět společně s ostatními úkony údržby tiskárny, nebo je lze provést, pokud si na výtiscích všimnete artefaktů negativně ovlivňujících vzhled tisku.
Pro namazání kolíčků spojky použijte k tomu určený online návod Jak namazat kolíčky spojky u tiskárny Original Prusa XL.
K mazání kolíčků je potřeba vytisknout aplikátor. Další informace naleznete v k tomuto určeném návodu.
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Rychlý průvodce před prvním tiskem
Nyní si přečtěte Příručku 3D tisku, která je přizpůsobena vaší tiskárně, a podle pokynů tiskárnu správně nastavte. Nejnovější verze je vždy k dispozici na tomto odkazu.
Přečtěte si kapitoly Odpovědnost a Bezpečnost
Ukázkové 3D modely
Ukázkové 3D modely
Gratulujeme. A teď už opravdu na ten první tisk :)
Nejlepší je začít některým z modelů, které jsou nahrané na přiloženém USB. Podívat se na ně můžete zde.
Centrum Nápovědy
Centrum Nápovědy
Pokud narazíte obecně na jakýkoliv problém,podívejte se do naší znalostní báze: help.prusa3d.cz
Odpovědi na různé problémy přidáváme každý den!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Přidejte se na Printables!
Nezapomeňte se přidat k největší Průša komunitě! Stahujte nejnovější modely jako STL, nebo G-cody odladěné pro vaši tiskárnu. Registrujte se na Printables.com
Hledáte inspiraci pro nový projekt? Na našem blogu vychází článek každý týden.
Pokud potřebujete s čímkoliv pomoci, nejprve se podívejte se na naše fórum, komunita je zde velice aktivní a určitě vám poradí :-).
Všechny služby sdílí jeden účet.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás