CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
  • 日本語
Přihlásit
Menu

5. Montáž Nextruderu

5. Montáž Nextruderu
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 10 months ago
5. Montáž Nextruderu
 Obtížnost
Střední
 Kroky
45
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFRJA
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Nářadí potřebné k této kapitole
Pro tuto kapitolu si prosím připravte:
1,5mm inbusový klíč
2,5mm inbusový klíč
Torx klíč TX6
Torx klíč TX10/8
Čelisťové kleště
Permanentní fix
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Senzor filamentu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Chladič Nextruderu (1x)
Hallův senzor filamentu (1x)
Prusa držák kuličky (1x)
Magnet 3x3x3 mm (1x)
Pružinka 3x9 mm (1x)
Poznámka: malá pružinka může někdy uvíznout ve velké pružince v balení. Pečlivě zkontrolujte obsah sáčku.
Ocelová kulička 4 mm (1x)
Šroub M2.5x6rT (1x)
Sestavení senzoru filamentu
Sestavení senzoru filamentu
Sestavení senzoru filamentu
Sestavení senzoru filamentu
Umístěte Hallův senzor filamentu do podobně tvarovaného výřezu v chladiči.
Připevněte jej pomocí šroubu M2,5x6rT. Utahujte jej velmi opatrně, hrozí prasknutí desky elektroniky.
Držák ocelové kuličky sestavte v následujícím pořadí:
Kovová kulička
Magnet
Pružinka
Dbejte na to, abyste vložili pouze jeden magnet. Jeden náhradní magnet je součástí balení. Magnety se mohou secvaknout a vytvořit jeden. Pečlivě je zkontrolujte.
Vložte tyto díly do držáku ocelovou kuličkou směrem nahoru.
Sestavení senzoru filamentu
Sestavení senzoru filamentu
Sestavení senzoru filamentu
Sestavení senzoru filamentu
Vložte ocelovou kuličku Prusa do chladiče. Ujistěte se, že je ocelová kulička blíže ke straně chladiče.
Dbejte na správnou orientace sestavy ocelové kuličky Prusa. Na plastovém dílu je výstupek. Výstupek musí směřovat dolů.
Zasuňte sestavu do heatsinku (chladiče).
Příprava dílů pro sestavení Nextruder idleru
Příprava dílů pro sestavení Nextruder idleru
Příprava dílů pro sestavení Nextruder idleru
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler-lever-b (1x)
Idler-lever-a (1x)
Ložisko 693 2RS (2x)
Kolíček (pin) 2,9x8,5 (2x)
Šroub M3x6 (1x)
Tubulární sloupek 13.2x3.8x0.35 (1x)
Sestavení Extruder-idleru
Sestavení Extruder-idleru
Sestavení Extruder-idleru
Sestavení Extruder-idleru
Do každého ložiska 693 2RS vložte kolíček 2,9x8,5, jak je uvedeno na obrázku.
Obě ložiska s kolíčky vložte do Idler-lever-b.
Uzavřete jej pomocí Idler-lever-a a zajistěte jej šroubem M3x6. Šroub příliš neutahujte. Obě ložiska se musí otáčet bez výrazného odporu.
Ze stejné strany zatlačte trubkovou distanční vložku do sestavy. Její "spodní" část musí být v jedné rovině se spodní částí sestavy idleru.
Instalace extruderu: příprava dílů 1.
Instalace extruderu: příprava dílů 1.
Pro následující kroky si prosím připravte:
PG-case (1x) použijete jej později
Main-plate (1x)
PG-assembly-adapter (1x)
PG-assembly (1x)
PG-ring (1x)
Seznam pokračuje v dalším kroku...
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Sestavení extruderu
Upevněte podložku 5x10x0,1 na hřídel motoru extruderu.
Nasaďte chladič na motor extruderu. Dejte pozor na orientaci obou dílů.
Kabel motoru musí směřovat "nahoru".
Kabely chladiče (heatsinku) musí být na pravé straně.
Umístěte main-plate na chladič (heatsink). Všimněte si orientace dílu. Jako vodítko použijte výřez.
Než přejdete k dalšímu kroku, ujistěte se, že je na motoru extruderu umístěna distanční podložka 5x10x0,1.
Sestavení převodovky
Sestavení převodovky
Sestavení převodovky
Následující kroky je třeba provést správně a pečlivě. Pro lepší pochopení a zajištění úspěšnosti montáže, si můžete ke krokům v návodu pustit následující video: prusa.io/PG-assembly
Po zhlédnutí videa postupujte podle pokynů v tomto manuálu.
Nasaďte plastový díl PG-assembly-adapter (adaptér pro montáž převodovky) na PG-assembly (sestava převodovky). Všimněte si výřezů pro ozubená kola v adaptéru.
Sestavení dílu PG-ring
Sestavení dílu PG-ring
Sestavení dílu PG-ring
Převodovku nemontujte bez PG-assembly-adapteru. Tento nástroj slouží k zajištění správného spojení ozubených koleček.
Nasaďte PG-ring na adaptér.
Všimněte si, že na jedné straně zubů dílu PG-ring je zkosení. Tato strana musí směřovat dolů (k dílu PG-assembly).
Uchopte celou sestavu do jedné ruky tak, aby bylo možné s dílem PG-ring pootáčet.
Druhou rukou nasaďte PG-ring na sestavu PG kývavým pohybem (opakovaně pohybujte kroužkem PG doleva a doprava) - stačí čtvrt otáčky.
Zastavte, když jsou povrchy ozubených kol v jedné rovině s povrchem dílu PG-ring.
Montáž PG-assembly
Montáž PG-assembly
Montáž PG-assembly
Montáž PG-assembly
V tomto kroku postupujte velmi opatrně.
Udržujte polohu dílu PG-assembly a připevněte ji na hřídel motoru extruderu.
Velmi jemně a volně otáčejte s celou sestavou PG (PG-assembly-adapter, PG-assembly and PG-ring), dokud nesedne směrem dolů tak, aby mezi sestavou a dílem main-plate nebyla žádná mezera. Na sestavu netlačte
Odstraňte PG-assembly-adapter.
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Kontrola PG-assembly
Připevněte PG-assembly-adapter zpět k PG-assembly abyste ověřili, že všechny díly správně pasují.
Pootočte dílem PG-assembly-adapter. Sestavou PG musí být jednoduché otočit bez vynaložení velké síly.
Vyjměte díl PG-adapter. Při montáži jej již nebudete potřebovat. Doporučujeme si ho ponechat pro účely údržby.
Ujistěte se, že díl PG-ring a díl PG-assembly jsou zarovnané v jedné rovině.
Mezi díly PG-ring a Main-plate nesmí být žádná mezera. Pokud se mezera objeví, vyjměte sestavu planetové převodovky a znovu ji nasaďte.
Sestavení Nextruder idleru
Sestavení Nextruder idleru
Sestavení Nextruder idleru
Sestavení Nextruder idleru
Mezi PG-ring a motor extruderu vložte sestavu idleru. V hlavní desce je výřez pro distanční sloupek. Zarovnejte idler sloupek s otvorem v dílu PG-ring.
Oba díly zajistěte stavěcím šroubem 3x25. Šroub příliš neutahujte! Po utažení šroubek přečnívá z dílu PG-ring.
Naneste malé množství maziva Prusa Lubricant kolem zubů dílů PG-ring a PG-assembly.
Tip: naneste malé množství maziva na špičku stahovací pásky a poté jej rozetřete po ozubených kolech.
Papírovým ubrouskem otřete přebytečný lubrikant z předních ploch.
Zakrytí planetové převodovky
Zakrytí planetové převodovky
Zakrytí planetové převodovky
Vezměte díl PG-cover a ujistěte se, že je plastový kroužek již vložen do dílu.
Barva plastového kroužku se může lišit. Vlastnosti jsou stejné.
Zakryjte planetovou převodovku a zajistěte PG-case třemi šrouby M3x25. Šrouby příliš neutahujte!
Montáž dílu Idler-swivel: příprava dílů
Montáž dílu Idler-swivel: příprava dílů
Montáž dílu Idler-swivel: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Idler-nut (1x)
Idler-swivel (2x)
Šroub M3x30 (2x)
Šroub M3x20rT (2x)
Matka M3nN (2x)
Pružinka 15x5 (2x)
Podložka 6x3.1x8 (1x)
Pokud máte starší balení, tato část se jmenuje "Spacer 5.5 mm"
Sestavení přítlačné záklopky Idleru (Idler-swivel)
Sestavení přítlačné záklopky Idleru (Idler-swivel)
Sestavení přítlačné záklopky Idleru (Idler-swivel)
Zatlačte šroub M3x20rT do jednoho z dílů idler-swivel.
Nasuňte podložku na šroub.
Na šroub nasaďte druhý díl idler-swivel z opačné strany.
Z druhé strany připevněte na šroub matici M3nN. Matici přidržte univerzálním klíčem a šroub utáhněte. Utahujte jen lehce! Distanční vložka se musí volně otáčet.
Montáž dílu Idler-nut
Montáž dílu Idler-nut
Montáž dílu Idler-nut
Montáž dílu Idler-nut
Vložte díl Idler-nut do sestavy Idler-swivel. Ujistěte se, že jsou oba díly správně orientovány podle obrázku.
Zajistěte oba díly k sobě šroubem M3x20rT ze stejné strany jako první šroub.
Šroub zajistěte maticí M3nN. Matici příliš neutahujte. S dílem Idler-swivel musí být možné na Idler-nut pohybovat.
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Montáž sestavy Idler-swivel (přítlačné záklopky Idleru)
Na oba šrouby M3x30 připevněte pružinu 15x5.
Oba šrouby s pružinkami prostrčte otvory ve výstupku na chladiči. Uvnitř nejsou žádné závity.
Na šrouby připevněte sestavu Idler-swivel. Podívejte se na správnou orientaci dílu Idler-nut. Strana se dvěma tečkami musí být viditelná. Viz obrázek.
Utáhněte oba šrouby. Utahování ukončete, jakmile hroty šroubů dosáhnou přední strany matice volnoběžky.
Připojení extruderu: příprava dílů
Připojení extruderu: příprava dílů
Připojení extruderu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Stavěcí šroub (2x)
Šroub M3x10 (3x)
Stavěcí šroub (červík) M3x4T (1x)
NTC termistor 90 mm (1x)
Varianta barvy kabelu se může lišit.
Sestavení chladiče
Sestavení chladiče
Sestavení chladiče
Na straně motoru extruderu vložte NTC termistor do otvoru v chladiči.
Zajistěte jej pomocí červíku M3x4T. Zašroubujte jej až na doraz. Utahujte jemně, ale pevně pomocí dvou prstů a krátké strany inbusu T6 Torx. Použití větší síly může způsobit trvalé poškození závitu.
Do chladiče (heatsink) vložte dva červíky (stavěcí šrouby). Nedotahujte je úplně. Pro teď budou stačit dvě otáčky.
Připevnění extruderu
Připevnění extruderu
Připevnění extruderu
Umístěte Nextruder zpět na sloupek na x-carriage.
V plastové části je výřez. Tímto výřezem veďte kabel termistoru.

NEPŘISKŘÍPNĚTE ŽÁDNÝ Z KABELŮ!

Zarovnejte otvory chladiče s distančními podložkami na dílu X-carriage a spojte oba díly třemi šrouby M3x10. Začněte prostředním z nich.
Zapojení NTC termistoru
Zapojení NTC termistoru
Zapojení NTC termistoru
Zapojení NTC termistoru
Nyní najděte výřez pro vedení kabelu na levé straně dílu X-carriage. V následujících krocích se do něj umístí kabely.
NTC termistor veďte kabelovým kanálem v dílu X-carriage až do slotu konektoru desky LoveBoard a zapojte jej.
Sestavení ventilátoru hotendu
Sestavení ventilátoru hotendu
Sestavení ventilátoru hotendu
Sestavení ventilátoru hotendu
Na levé straně připevněte ventilátor hotendu k chladiči pomocí dvou šroubů M3x18. Šroub utáhněte opatrně, jinak by mohlo dojít k prasknutí plastového krytu. Kabel musí směřovat do levého dolního rohu.
Na ventilátoru hotendu je nálepka, která musí být na jeho zadní straně - není vidět.
Veďte kabel ventilátoru mezi stavěcími šrouby nahoru a připojte jej do spodního slotu na desce LoveBoard.
Vložení sestavy hotendu
Vložení sestavy hotendu
Vložení sestavy hotendu
Vložení sestavy hotendu
Najděte otvor v chladiči zespodu extruderu a zasuňte do něj hotend.
Kabely hotendu veďte volně doleva.
Zasuňte sestavu hotendu až na doraz do chladiče. Mezi chladičem a mosaznou částí trysky by měla být přibližně 2mm mezera.
Zatlačte sestavu hotendu dovnitř a pevně utáhněte spodní stavěcí šroub a horní stavěcí šroub.
Vyvarujte se přiskřípnutí jakéhokoli kabelu mezi šrouby a chladičem!
Orientujte sestavu hotendu tak, aby symbol HOT na topném bloku směřoval dopředu.
Připojení kabelů hotendu
Připojení kabelů hotendu
Připojení kabelů hotendu
Veďte kabel termistor hotendu skrze drážku na kabely v X-carriage a připojte jej do desky LoveBoard.
Veďte kabel topení hotendu skrze drážku na kabely v X-carriage a připojte jej do desky LoveBoard.
Fan-door: příprava dílů
Fan-door: příprava dílů
Fan-door: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Fan-door (1x)
Fan-shroud (1x)
Tiskový ventilátor (1x)
Šroub M3x30 (1x)
Šroub M3x10 (2x)
Šroub M3x6 (2x)
Magnet 20x2x6x2 mm (2x) Magnety udržujte v dostatečné vzdálenosti od sebe! Mohou se navzájem zlomit!
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Vložte magnet do kapsy na vnitřní straně dílu fan-door.
Uspořádejte tiskový ventilátor s potiskem dle obrázku. Veďte kabel kanálem v plastovém dílu. Mezi oběma díly ponechte malou mezeru.
Otočte (zavřete) ventilátor a připevněte jej k dílu fan-door pomocí dvou šroubů M3x6.
Zatáhněte za kabel ventilátoru velmi jemně , abyste co nejvíce snížili jeho vůli.
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Otočte sestavu dvířek ventilátoru (fan-door) podle obrázku.
Připevněte díl fan-shroud k fan-door a zarovnejte otvory v obou dílech.
Oba díly spojte dvěma šrouby M3x10.
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Doporučujeme si na tento krok připravit permanentní fix nebo mít velmi dobrou eidetickou paměť :).
Pomalu přibližte volný magnet k magnetu v dílu fan-door a zjistěte, které dvě strany se vzájemně přitahují.
Dávejte pozor, aby se magnety neslepily, bylo by obtížné je od sebe oddělit.
Strany, které se vzájemně přitahují, označte permanentním fixem.
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Najděte otvor pro magnet na levé straně X-carriage.
Před vložením magnetu do dílu dvakrát zkontrolujte, zda je označená část magnetu OBRÁCENÁ K VÁM. Magnet nelze následně z dílu vyjmout.
Vložte magnet do otvoru tak, aby označená strana směřovala ven z X-carriage (k vám).
Zasuňte magnet dolů až na doraz.
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Montáž dvířek ventilátoru
Připevněte závěs dvířek ventilátoru (fan-door-hinge) k jeho protějšku v X-carriage. Otvory v obou částech musí být zarovnány.
Vložte šroub M3x30 do závěsu na dílu fan-door. Šroub zcela utáhněte a poté jej povolte o čtvrt otáčky. Dvířka ventilátoru se musí volně pohybovat!
Zapojení kabelů extruderu
Zapojení kabelů extruderu
Zapojení kabelů extruderu
Zapojení kabelů extruderu
Připojte kabel motoru extruderu ke konektoru na horní straně desky LoveBoard.
Připojte kabel Loadcell vycházející z pravé strany chladiče do horního slotu na pravé straně desky LoveBoard.
Připojte kabel senzoru filamentu do spodního slotu z pravé strany desky LoveBoard.
LoveBoard: kontrola zapojení
LoveBoard: kontrola zapojení
LoveBoard: kontrola zapojení
LoveBoard: kontrola zapojení
Před zakrytím elektroniky zkontrolujte zapojení všech kabelů. Klikněte na náhled ve vysokém rozlišení v levém horním rohu.
Před dalším krokem zavřete napínací mechanismus, pokud jste tak již neučinili. Použijte následující pořadí:
Uzavřete přítlačnou kladku (extruder idler) směrem k extruderu.
Uzavřete díl idler-swivel and uzamkněte ho vrchním zámkem.
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zahněte a uspořádejte kabely na pravé straně extruderu, jak vidíte na obrázku.
Zakryjte kabely pomocí LoveBoard-cover-right.
Neskřípněte kabely!
Zajistěte jej šroubem M3x10.
Ujistěte se, že díl LoveBoard-cover-right těsně přiléhá k pravé straně extruderu.. Pokud by tomu tak nebylo, test osy X by při selftestu mohl selhat jelikož by nedoléhající díly bránily úplnému posunu do pravé strany.
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zakrytí desky LoveBoard
Zatlačte všechny kabely k extruderu, abyste kolem nich vytvořili více prostoru. Viz obrázek.
Nasuňte Loveboard-cover (kryt) na extruder. Zatlačte ho celý směrem dolů.
Dávejte pozor, abyste neskřípli ŽÁDNÉ kabely!
Ujistěte se, že oba plastové kryty do sebe perfektně zapadnou.
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
Napnutí řemenu osy X
V tomto kroku provedeme finální napnutí řemene. Prosím přečtěte si nejprve všechny instrukce. Řemen již může být dostatečně napnutý, pak už není potřeba upravovat polohu napínacího šroubu.
Nejprve částečně povolte všechny šrouby, které drží motor, nebo nebude napínání fungovat (motor musí mít možnost se pohnout).
Pomocí inbusového klíče s kulovým zakončením začněte s dotahováním šroubu umístěného na zadní straně dílu X-end-motor, nicméně po každé jedné až dvou otočkách zkontrolujte napětí řemenu.
Pro správné fungování tiskárny musí být řemen napnutý tak, že pro jeho stlačení prsty k sobě je nutné vyvinout větší sílu. Posuňte extruder až k dílu X-end-idler a napnutí řemene vyzkoušejte uprostřed osy X.
Jakmile dosáhnete optimálního napnutí řemene, opět utáhněte šrouby.
Kontrola napnutí řemenů
Kontrola napnutí řemenů
Tento krok je doporučený, ale nepovinný. Pokud nemáte telefon k dispozici, pokračujte dalším krokem. Tuto kontrolu můžete provést později.
Pro kontrolu nebo menší úpravy napnutí řemene na osách X a Y navštivte prusa.io/belt-tuner a otevřete webovou stránku v mobilním zařízení. Nebo pomocí telefonu naskenujte QR kód na obrázku.
Podívejte se na instruktážní video prusa.io/belt-tuner-video a v případě potřeby dolaďte napnutí řemenu osy X.
Aplikace pro správné napnutí řemene byla testována na různých zařízeních a měla by tedy fungovat u všech běžných výrobců telefonů. V některých výjimečných případech však nemusí fungovat dle očekávání. V tomto případě prosím uveďte svou značku a model v komentářích pod tímto krokem.
Kontrola napnutí řemenu osy X
Kontrola napnutí řemenu osy X
Níže popsanou techniku použijte pro kontrolu správnosti napnutí řemene:
Uchopte a přidržte plochou část hřídele motoru X kleštěmi. Tím zabráníte jeho otáčení v kleštích.
Pohněte s extruderem směrem k motoru X. Nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Pokud je řemen správně napnutý, ucítíte odpor a extruder se prakticky nepohne. Pokud je řemen příliš volný, dojde k jeho deformaci (vytvoří se "vlnka") a přeskočí o zub na řemeničce.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte pět medvídků.
Věděli jste, že gumoví medvídci mají dlouhou trvanlivost, která při správném skladování na chladném a suchém místě obvykle dosahuje až dvou let. To však nyní nedělejte.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás