CS
  • English
  • Español
  • Italiano
  • Deutsch
  • Polski
  • Français
Přihlásit

5. Montáž extruderu & příslušenství

Menu

5. Montáž extruderu & příslušenství

5. Montáž extruderu & příslušenství
Relevantní pro:
Poslední aktualizace 20 days ago
5. Montáž extruderu & příslušenství
 Obtížnost
Velmi nízká
 Kroky
37
 Dostupné překlady
ENPLDEESITFR
Příprava Nextruderu
Příprava Nextruderu
Příprava Nextruderu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Svazek kabelů Nextruderu (1x)
Nextruder (1x)
Toto je konec svazku kabelů nextruderu, který v dalším kroku připojíme k nextruderu. Skládá se z konektoru kabelu, pružné destičky a poloprůhledné PTFE trubičky.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Pomocí šroubováku T10 povolte dva označené šrouby na vnitřní straně nextruderu.
Zahákněte otvory pro klíče v pružné desce svazku kabelů za hlavy šroubů.
Ujistěte se, že část svazku s kabelem a konektorem směřuje k horní části extruderu, jak je vidět na obrázku.
Pomocí šroubováku T10 utáhněte dva označené šrouby na vnitřní straně extruderu.
Svazek kabelů musí být instalován přesně tak, jak je znázorněno na obrázku; kabel je nahoře a poloprůhledná PTFE trubička dole.
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Sestava kabelového svazku Nextruderu
Připojte konektor kabelu do horní části nextruderu.
Vložte poloprůhlednou PTFE trubičku do šroubení na Nextruderu. Zatlačte ji až na doraz.
Výborně! Sestava nextruderu je připravena k instalaci.
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Snězte jednoho medvídka.
Věděli jste, že Guinnessův světový rekord pro největšího/nejtěžšího gumového medvídka je neuvěřitelných 5 000 liber (2 268 kg)? Byl vytvořen v roce 2011.
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Příprava tiskárny
Chcete-li s tiskárnou manipulovat, vždy uchopte rukojeti po obou stranách tiskárny. Nezvedejte tiskárnu za hliníkové extruze nebo profily z kovových plechů nahoře.
Ručně posuňte vyhřívanou podložku níž.
Protože budeme manipulovat s nářadím a extruderem vysoko nad vyhřívanou podložkou, je nutné ji chránit. K tomuto účelu použijte prázdnou kartonovou krabici od Prusamentu.
Umístěte prázdnou kartonovou krabici přibližně do přední střední části vyhřívané podložky. Posuňte osu XY dopředu.
Posuňte sestavu osy X zcela směrem k přední části tiskárny.
Posuňte X-carriage přibližně na střed osy X.
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Instalace extruderu: příprava dílů
Pro následující kroky si prosím připravte:
Single tool extruder sestava (1x)
Vzhledem k pečlivému testování každé tiskárny před odesláním, se na trysce extruderu mohou vyskytovat malé zbytky filamentu.
Vyšroubujte 4x šrouby M3x12bT (se zapuštěnou hlavou) z těla extruderu za použití šroubováku T10 a odložte je stranou. Připravte si je na další kroky.
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Instalace extruderu
Připevněte sestavu extruderu k dílu X-carriage. Podívejte se na správnou orientaci extruderu.
Během instalace držte extruder.
Podržte extruder zajistěte ho pomocí dvou šroubů M3x12bT a šroubováku T10 ve dvou horních otvorech. Šrouby zatím plně neutahujte!
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Zajištění extruderu
Pomocí šroubováku T10 přidejte zbývající dva šrouby M3x12bT do spodních otvorů v dílu X-carriage, abyste sestavu extruderu upevnili na místě. Šrouby zatím nedotahujte úplně!
Dotáhněte šroubovákem T10 všechny čtyři šroubky diagonálně , abyste zajistili sestavu extruderu.
Připevněte kryt x-carriage-cover na X-carriage. Stiskněte jej, dokud nezapadne.
Odstraňte kartonovou krabici od Prusamentu z vyhřívané podložky.
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Připojení kabelu extruderu
Otočte tiskárnu tak, aby k vám směřovala strana se zdrojem napájení.
Najděte dlouhý kovový profil s pěti otvory M3 (tch-mounting-insert) uvnitř zadní hliníkové extruze, která se může volně pohybovat doleva a doprava.
Kovový profil musí být na levé straně extruze. Pokud tomu tak není, přesuňte jej na levou stranu.
Umístěte plastový díl xl-dock-cable-router mezi zadní kovový panel a hliníkovou extruzi.
Z dílu xl-dock-cable-routeru vyčnívá šroub. Šroub připevněte ke třetímu otvoru pro šroub na dlouhém kovovém profilu. Otvorem v zadním plechovém panelu zkontrolujte, zda je držák kabelu zarovnán s otvorem.
Prostrčte inbusový klíč až k otvoru (na obrázku vlevo dole) v zadním plátu a plastové části, dokud nedosáhnete na šroub. Utáhněte jej.
Pokud se dok hýbe, utáhněte šroub více podle předchozího kroku.
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Příprava senzoru filamentu
Pro následující kroky si prosím připravte:
Šroub M3x12rT (1x)
Matka M3nS (1x)
Montáž senzoru filamentu
Otočte tiskárnu tak, aby levá strana směřovala k vám.
Vložte matici M3nEs do svislé extruze vzadu vlevo.
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojení senzoru filamentu
Připojte kabel senzoru filamentu k sestavě senzoru filamentu.
Přesuňte sestavu senzoru filamentu na horní část extruze a zarovnejte matici M3nEs tak, aby byla zarovnána s otvorem na sestavě senzoru filamentu.
Připevněte senzor filamentu k matici M3nEs pomocí šroubu M3x12rT a šroubováku T10.
Zasuňte PTFE trubičku z extruderu do první objímky na zadní straně sestavy senzoru filamentu.
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Verze A: Připojení kabelu Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Kabel extruderu zapojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Připevněte kryt konektorů ke šroubům. Zatlačte jej zcela doprava a šroubky dotáhněte.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Odstraňte matku s podložkami z konektoru antény.
Konektor antény je připraven.
Nejnovější verze konektoru má silnější podložku. Už ji nepotřebujete. Můžete ji vyhodit.
Vložte konektor antény do otvoru stejného tvaru v Wi-Fi-antenna-holderu.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény: příprava antény
Zasuňte konektor antény do dílu Wi-Fi-antenna-holder.
Nasaďte tenčí podložku zpět na konektor.
Pomocí univerzálního klíče utáhněte matici na konektoru antény.
Dobrá práce! Anténa Wi-Fi je připravena.
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Verze B: Připojení kabelu Nextruderu
Najděte na zadní straně tiskárny díl xl-rear-cable-management-plug (kryt).
Mírně povolte dva šrouby na krytu. Není nutné je zcela odstranit. Zatlačte kryt doprava a sejměte jej z tiskárny.
Povolte čtyři šrouby upevňující kryt elektroniky. Kryt sundejte.
Kabel prvního doku (zprava) připojte do horního slotu označeného DWARF 1.
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Verze B: Instalace držáku Wi-Fi antény
Protáhněte kabel antény otvorem v krytu kabelu (plechový plát) a veďte jej za kryt do skříňky elektroniky.
Připevněte držák antény na šrouby, zatlačte kryt doleva a sejměte jej z tiskárny. Utáhněte šrouby.
Připojte anténu do příslušného slotu na desce XL Buddy.
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Verze B: zakrytí krabičky XL Buddy
Buďte opatrní, neskřípněte žádné kabely!
Vraťte kryt krabičky XL buddy (díl XL-buddy-box-cover) zpět na tiskárnu.
Čtyři šrouby dotáhněte pomocí klíče T10.
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Verze B: Instalace Wi-Fi antény
Najděte konektor Wi-Fi antény uprostřed tiskárny.
Našroubujte Wi-Fi anténu na konektor antény. Anténu lze otáčet a ohýbat ve dvou směrech.
Doporučujeme nasměrovat anténu přímo nahoru.
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Verze sestavy Držáku cívky
Aby toho nebylo málo, máme pro vás nový držák cívky.
Verze:
Verze A: Vytištěný Držák cívky
Máte to? Pokračujte k dalšímu kroku.
Verze B: Vstřikolisovaný držák cívky
Máte to? Prosím přejděte na Verze B: Montáž držáku cívky: příprava dílů.
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Kompletace držáku cívky - nastavení matky
Tiskárnu umístěte tak, aby levá strana s Wi-Fi anténou směřovala k vám.
Vložte matku M5nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M5nEs se může volně pohybovat nahoru a dolů. Polohu držáku cívky můžete nastavit podle potřeby. Aby se matka pohybovala plynule, musí být mírně zatlačena dovnitř. Doporučujeme umístit držák přibližně do výšky, jak je vidět na obrázku.
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Kompletace držáku cívky
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider. Nejdříve by se měla zasunout užší část základny. Zatlačte ji až na doraz.
Připojte spool-holder (držák cívky) k dílu spool-holder-mount.
Vložte šroub M5x85 do dílu spool-holder-assembly (sestavy držáku cívky).
Montáž sestavy držáku cívky
Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M5nEs na tiskárně. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který zapadne do drážky v extruzi.
Pomocí inbusového klíče o průměru 4 mm utáhněte šroub, abyste sestavu držáku cívky upevnili na svém místě.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt pro přenášení tiskárny!
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Verze B: Kompletace držáku cívky: nastavení matky
Opatrně otočte tiskárnu tak, aby strana s bočním senzorem filamentu směřovala směrem k vám.
Vložte matku M4nEs do přední podpěrné extruze (s oranžovým plastovým krytem). Nejprve zasuňte stranu s pružinkou (kovovou destičkou) a poté dovnitř zasuňte matku.
Matka M4nEs se může volně pohybovat, její polohu můžete nastavit podle potřeby. Nezapomeňte však, že aby se matka plynule pohybovala, musí být mírně zatlačena. Každopádně doporučujeme přibližně stejnou polohu, jakou vidíte na obrázku.
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Verze B: Kompletace držáku cívky
Najděte dva kolíky na dílu spool-holder-base a srovnejte je s kolejnicemi v spool-holder-slider.
Vložte díl spool-holder-base do spool-holder-slider a trochu jej skrz něj zatlačte.
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Verze B: Příprava držáku cívky
Vložte šroub M4x12 na delší stranu 3mm inbusového klíče.
Vložte 3mm inbusový klíč se šroubem M4x12 skrz smontovaný držák cívky do připraveného otvoru v dílu spool-holder-base.
Šroub M4x12 musí vyčnívat z dílu spool-holder-base.
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Verze B: Montáž sestavy držáku cívky
Připevněte sestavu držáku cívky k matce M4nEs na extruzi. Všimněte si, že na držáku cívky je výstupek, který musí zapadnout do drážky v extruzi.
Utáhněte sestavu držáku cívky.
Nepoužívejte držák cívky jako úchyt!
Je čas na Haribo!
Je čas na Haribo!
Vezměte si tři gumové medvídky a o zbytek gumových medvídků se podělte s lidmi, kteří vám pomohli 3D tiskárnu sestavit.
Věděli jste, že gumové medvídky milují lidé všech věkových kategorií, od dětí až po dospělé, a často si na nich pochutnávají jako na nostalgické pochoutce?
Skvělá práce!
Skvělá práce!
Skvělá práce! Zvládli jste to!
Nyní přejděte na poslední kapitolu 6. První spuštění.
Byl tento návod užitečný?

Komentáře

Stále nemáte jasno?

Stále nemáte jasno?

Pokud nemůžete najít odpověď na vaši otázku, projděte si naše další materiály na webu.
A pokud nenajdete odpověď, pošlete nám zprávu na [email protected] nebo přes tlačítko níže.

Kontaktujte nás